|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Finantari neramburabile - Legea 350/2005
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Transparenta veniturilor salariale
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Procedura stabilire salarii intre limite - cu modificarile si completarile ulterioare
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

CONDUCERE - APARAT DE SPECIALITATE

SECRETARUL JUDEȚULUI - Bogdan BOSOVICI
Tel: 0233-212.890, int. 213
Fax: 0233-213.525

ADMINISTRATOR PUBLIC - Cătălin CHIȚEI
Tel: 0233-212890 int: 211

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Director executiv – Cristina MITITELU
Tel / Fax: 0233-212.890, int. 214

DIRECŢIA GENERALĂ BUGET FINANŢE
Director - Adriana Elena BOSOVICI
Tel: 0233-212.890, int.: 219
Fax: 0233-234.075

DIRECŢIA DE MANAGEMENT
Director executiv - Veronica VASILIU
Tel: 0233-212.890 int. 215

DIRECȚIA ARHITECT – ŞEF
Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizări în Construcții
Arhitect Șef - cu drept de semnătură - Cornel GALBĂN, șef serviciu
Tel. / Fax: 0233-230.283 int.: 222

DIRECŢIA INVESTIȚII, PROGRAME ȘI INFRASTRUCTURĂ JUDEȚEANĂ
Director executiv - Doru CONACHE-GAVRILIU
Tel: 0233-212.890, int. 223
Fax: 0233-234.075

DIRECŢIA ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ
Director -
Tel: 0233-212.890 int. 225

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE TURISTICĂ ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
Director executiv - Mona-Magdelena ȚIGĂNUȘ
Tel: 0233-212.890 int.: 259

HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro