|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Regulamentul de acreditare a jurnalistilor la Consiliul Judetean Neamt
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Ghidul solicitantului 2017
Ghidul solicitantului 2016
Ghidul Solicitantului 2015
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Transparența veniturilor salariale
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

CONDUCERE - APARAT DE SPECIALITATE

SECRETARUL JUDEȚULUI - Daniela SOROCEANU
Tel: 0233-219.656
Fax: 0233-213.525

ADMINISTRATOR PUBLIC - OANA-GIANINA BULAI
Tel: 0233/212.890, int.211

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Director executiv – Bogdan BOSOVICI
Tel / Fax: 0233-217.221

DIRECŢIA GENERALĂ BUGET FINANŢE
Director - Adriana-Elena BOSOVICI
Tel: 0233-212.890, int.: 225
Fax: 0233-234.075

DIRECŢIA PROIECTE ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ
Director executiv -

DIRECȚIA ARHITECT – ŞEF
Arhitect Șef - cu drept de semnătură Cornel GALBĂN
Tel. / Fax: 0233-230.283

DIRECŢIA INVESTIȚII, TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ JUDEȚEANĂ
Director executiv - Doru CONACHE-GAVRILIU
Tel: 0233-210.791
Fax: 0233-234.075

DIRECŢIA LOGISTICĂ, PROTOCOL ȘI INTREȚINERE
Director - Adriana BÂZGAN-DELIU
Tel: 0233-212.890 int. 225

DIRECŢIA DE MANAGEMENT
Director executiv - Veronica VASILIU
Tel: 0233-212.890 int. 238

HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: simona_maria_balint@yahoo.ro