|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Regulamentul de acreditare a jurnalistilor la Consiliul Judetean Neamt
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Ghidul solicitantului 2017
Ghidul solicitantului 2016
Ghidul Solicitantului 2015
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Transparența veniturilor salariale
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

 Lista contacte

Funcţia

Nume şi prenume

Interior

Camera

 

SECRETARUL JUDEȚULUI

Soroceanu Daniela

213

102

 

ADMINISTRATOR PUBLIC

Bulai Oana Gianina

211

105

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Director executiv

Bosovici Bogdan

214

111

 

Director executiv adjunct

Mititelu Cristina

255

318

 

Serviciul Juridic Contencios și Administrație Publică

 

 

 

Şef serviciu

Grăpinoiu Maria Cătălina

209

317

 

Biroul Coordonare Administrație Publică și Comunicare

 

 

 

Șef birou

Coardă Rozalica

264

12

 

Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului

 

 

 

Şef serviciu

Bălău Andreea-Roxana/Vidu-Afloarei Elena (numire temporară)

250

101

 

CABINETUL PREŞEDINTELUI

Consilier

Ilie Petre

240

402

 

Consilier

Vișan Vasile

228

107

 

Consilier

Andrița Valeriu

228

107

 

Consilier

Stanciu Gheorghe

240

402

 

Consilier

Tărăntuș-Bărbuleț Andrei-Octavian

259

D16

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN       

Auditor

Cozonac Ana

0233-230319

 

 

COMPARTIMENT PSI ȘI SSM

Consilier

Crăescu Dumitru

249

302

 

DIRECŢIA PROIECTE ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ        

Director executiv

 

227

405

 

Serviciul Programe Europene

 

 

 

Șef serviciu

Părău Daniela

233

414

 

Serviciul Turism

 

 

 

Șef serviciu

Afloarei Anca

216

419

 

Unitatea de Implementare a Proiectelor

 

 

 

Şef serviciu

Popa Mihaela

257

412

 

DIRECŢIA DE MANAGEMENT

Director executiv

Vasiliu Veronica

238

405

 

Serviciul Resurse Umane

 

 

 

Şef serviciu

Buzenschi Nicoleta

212

404

 

Serviciul Patrimoniu

 

 

 

Şef serviciu

Condurache Ionel-Sorin

261

303

 

Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură

Şef serviciu

Conache-Gavriliu Angela

212

403

 

Birou Achiziții Publice

 

 

 

Şef birou

Popescu Mihail

242

416

 

DIRECȚIA - ARHITECT - ŞEF

Arhitect-şef (cu drept de semnătură)

Galbăn Cornel-Viorel

222

312

 

DIRECȚIA LOGISTICĂ, PROTOCOL ȘI ÎNTREȚINERE

Director

Bâzgan-Deliu Adriana-Gabriela

226

304

 

Serviciul Administrativ, Protocol și Întreținere

Şef serviciu

Popa Radu

225

7

 

DIRECŢIA INVESTIȚII, TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ JUDEȚEANĂ

Director executiv

Conache-Gavriliu Doru

223

110

 

Serviciul Infrastructură Județeană

 

 

 

Şef serviciu

Ilie Elena

207

301

 

DIRECŢIA GENERALĂ BUGET FINANŢE

Director general

Bosovici Adriana-Elena

219

109

 

Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Programe

 

 

 

Şef serviciu

Niculiță Ana-Roxana

247

305

 

Serviciul Contabilitate

 

 

 

Şef serviciu

Nica Nicoleta

217

418

Serviciul Venituri Bugetare

 

 

 

Şef serviciu

Jora Luminița

254

316

 

HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: -
Telefon: -
E-mail: comunicare@cjneamt.ro