|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Finantari neramburabile - Legea 350/2005
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Transparenta veniturilor salariale
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Procedura stabilire salarii intre limite - cu modificarile si completarile ulterioare
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

 Lista contacte

Nr. crt. Funcţia Nume şi prenume Interior  Camera
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN  
1 . Secretarul judeţului Bosovici Bogdan 213 101
2 . Administrator public Chiței Cătălin 211 105
  CABINETUL PREŞEDINTELUI  
3 . Consilier Dan-Vasile Constantin 228 107
4 . Consilier Tărantuș-Bărbuleț Andrei-Octavian 259 D16
5 . Consilier Vișan Vasile 228 107
6 . Consilier Băboi Ramona-Andreea 240 402
7 . Consilier Cristian-Valeriu Galan 240 402
  COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN  
8 . Auditor Ciobanu Monica 0233/230219  
  BIROUL COORDONARE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI RELAȚII PUBLICE  
9 . Șef birou Coardă Rozalica  264 12
  SERVICIUL GESTIONAREA DOCUMENTELOR, EVIDENȚA LUCRĂRILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN ȘI EDITAREA MONITORULUI OFICIAL AL JUDEȚULUI 101
10 . Şef serviciu Bălău Andreea-Roxana 263 17
  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE  
11 . Director executiv Mititelu Cristina 214 111
12 . Director executiv adjunct Grăpinoiu Maria-Cătălina 209 317
  Serviciul Juridic Contencios   
13 . Șef serviciu Vararu Carmen-Mihaela 255 318
  Serviciul Asistență Socială, Relații Interne și Internaționale    
14 . Şef serviciu Conache-Gavriliu Angela 212 404
  DIRECŢIA GENERALĂ BUGET FINANŢE  
15 . Director general  Bosovici Adriana Elena  219 109
  Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Programe  
16  . Şef serviciu Niculiță Ana-Roxana 247 305
  Serviciul  Contabilitate  
17 . Şef serviciu Nica Nicoleta 217 418
  Serviciul Venituri Bugetare  
18 . Şef serviciu Jora Luminiţa   254 316
  DIRECŢIA DE MANAGEMENT  
19 . Director executiv  Vasiliu Veronica  215 108
  Serviciul Resurse Umane  
20 . Şef serviciu  Buzenschi Nicoleta 210 417
  Serviciul Patrimoniu  
21 . Şef serviciu  Condurache Ionel-Sorin  261 303
  DIRECȚIA - ARHITECT - ŞEF  
  Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizări în Construcții  
22 . Şef serviciu  Galbăn Cornel-Viorel - cu drept de semnătură 222 312
  DIRECŢIA INVESTIȚII, PROGRAME ȘI INFRASTRUCTURĂ JUDEȚEANĂ  
23 . Director executiv  Conache-Gavriliu Doru 223 110
  Serviciul Proiecte Europene  
24 . Șef serviciu Părău Daniela 227 405
  Serviciu Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu  
25 . Şef serviciu Popa Mihaela 257 412
  Biroul Infrastructură Județeană  
26 . Şef birou  Ilie Elena 267 301
  Biroul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale  
27 . Şef birou Hisum Maria-Magdalena 238 403
  DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ  
Serviciul Achiziții Publice  
28 . Şef serviciu 
  Serviciul Administrativ, Protocol și Întreținere  
29 . Şef serviciu  Popa Radu  225 7
  DIRECŢIA DE DEZVOLTARE TURISTICĂ ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  
30 . Director executiv Țigănuș Mona-Magdalena 259 D16
  Serviciul Turism  
31 . Șef serviciu Afloarei Anca 216 419
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro