|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Regulamentul de acreditare a jurnalistilor la Consiliul Judetean Neamt
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Ghidul solicitantului 2017
Ghidul solicitantului 2016
Ghidul Solicitantului 2015
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici
. Modify settings and columns
  
Vizualizare: 
AnuntFiltru
ARHIVAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs ocupare posturi vacante-28.06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Cconcurs pentru ocuparea a doua functii vacante de personal contractual:
1) consilier debutant, Serviciul Managementul
Unitatilor Sanitare, ASIC, Directia de Management
2) referent I, SGDEMOJ, DJRI.
Tabel rezultat final concurs post vacant consilier superior din data de 27.06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concus ocupare functiei publice de executie - consilier superior, din cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte si Programe al SBGPP, DGBF
Tabel rezultat interviu din data de 27 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu din data de 27 iunie 2017 pentru ocuparea postului de consilier superior in cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte si Programe al Serviciului Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
Rezultat final - concurs de promovare din data 27 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul final la concursul de promovare din data de 27.06.2017
Concurs ocupare post vacant - consilier principal - 28 iulie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante - consilier principal, din cadrul Biroului Achizitii Publice, Directia de Management.
Rezultat interviu - concurs de promovare din data 26 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
 
Tabel privind rezultatul interviului pentru concursul de promovare din data de 26.06.2017
Rezultat proba scrisa concurs din data de 26 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul probei scrise din data de 26 iunie 2017 - consilier superior, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, DGBF.
Rezultat proba scrisa concurs de promovare din data 26 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare din data de 26.06.2017
Tabel privind rezultate proba scrisa - concurs din 23 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind resultatul probei scrise - concursul pentru ocuparea functiei publice de  consilier superior, compartiment Gestionare Proiecte si Programe, DGBF
Tabel privind rezultate proba scrisa - concurs din 21 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind resultatul probei scrise - concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual - consilier, Serviciul Turism, DPPDJ, 21.06.2017
Tabel rezultat selectie dosare - consilier I superior Serviciul Turism, 29.06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor pentru proba scrisa , concursul din 29 iunie 2017 - consilier I superior ST al DPPDJ.
Rezultat selectie dosare concurs promovareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor  la concursul de promovare functie de sef serviciu.
Rezultat selectie dosare concurs 26 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare concurs  de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier superior, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
Anunt concurs 10 iulie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul compartimentului Tehnologia Informatiei, Directia de Management.
Rezultat selectie dosare concurs 23 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie - consilieri superior din cadrul compartimentului Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget-Finante.
Rezultat selectie dosare concurs 21 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Turism al Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare.
Rezultate finale concurs organizat 29 mai - 07 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal rezultate finale concurs organizat intre 29 mai - 07 iunie.
Tabel rezultat proba scrisa - 07.06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei de referent, SGDEMOJ, DJRI
Tabel rezultate proba scrisa 07 06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa din data de 07.06.2017 pentru ocuparea functiei de personal contractual - consilier.
Tabel rezultate interviuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul interviului din data de 07 iunie 2017 .
Anunt concurs 07 iulie 2017 pentru post conducere vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante - Director executiv al Directiei de Management.
Tabel privind rezultatul probei scrise din data de 29 mai 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul probei scrise din data de 29 mai 2017 pentru ocuparea functiei de personal contractual - consilier, studii superioare - debutant din cadrul SPE al DPPDJ.
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru functia de consilier debutantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare-debutant - Serviciului MUSASIC al Directiei de Management, din data de 07 iunie 2017.
Tabel rezultat selectie dosare - referent SSD 07.06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare - referent SSD 07.06.2017 Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului, Directia Juridica si Relatii Internationale, din data de 07 iunie 2017.
Anunt concurs -29 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs ocupare functie publica de executie inspector clasa I, superior, Serviciul Turism.
26.06.2017 - concurs ocupare post vacant consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs  de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante - consilier superior, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
26 iunie 2017 - concurs promovare in functie publica de conducere sef serviciuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs promovare functie publica de conducere - Sef serviciu, Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica, Directia Juridica si Relatii Internationale.
21.06.2017 - Concurs ocupare functie vacanta personal contractual - consilierUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Turism al Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare.
23.06.2017 - Concurs ocupare post consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs consilier superior - Compartiment Gestionare Proiecte si Programe, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia  Generala Buget - Finante.
Tabel selectie dosare concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs - consilier debutant Serviciul Programe Europene, Directia Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana.
07.06.2017 - Concurs ocupare posturi vacanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare a doua posturi vacante personal contractual:
- consilier, studii superioare, grad profesional debutant.
- referent, studii superioare de scurta durata, grad profesional I.
10.05.2017 - Promovare in grad profesionalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat promovare in grad profesional
29.05.2017 - Concurs ocupare post consilier - personal contractual - Serviciul Programe EuropeneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Programe Europene al Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana.
Examen promovare in functie 10.05.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare in functie Consilier - personal contractual, grad profesional II - Serv. Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Concurs 15.05.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs consilier - Compartiment Tehnologia Informației, Direcția de Management
Concurs 12.05.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef - http://www.anfp.gov.ro/Concurs/61959
Centralizator nominal rezultat final examen administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal rezultat final examen administrator public
Tabel rezultat interviu - examen administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu - examen administrator public 27.03.2017
Anunt modificare data sustinere interviu concurs Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt modificare data sustinere interviu concurs Administrator public
Tabel rezultat proba scrisa concurs Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concurs Administrator public
Tabel selectie dosare concurs - Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs Administrator public
Concurs 27.03.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs 27.03.2017 - Administrator public
Centralizator rezultate finale concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate interviu 15.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu 15.02.2017
Centralizator rezultate finale concurs Unitatea de Implementare a ProiectelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultat interviu concurs Unitatea de Implementare a ProiectelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate proba scrisa concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate proba scrisa concurs 06.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs 06.02.2017 - Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel selectie dosare concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs ocupare trei functii publice - Directia Generala Buget Finante
Tabel selectie dosare concurs 06.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs 06.02.2017 - Unitatea de Implementare a Proiectelor
Concurs 17.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef - http://www.anfp.gov.ro/Concurs/36006
Proces verbal - concurs Compartiment Investitii si Dezvoltare RuralaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Proces verbal - concurs inspector de specialitate - Compartiment Investitii si Dezvoltare Rurala
Concurs 09.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare trei functii publice - Directia Generala Buget Finante
Concurs 06.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs 06.02.2017 - Unitatea de Implementare a Proiectelor
Centralizator rezultate finale concurs Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate interviu concurs - consilier - Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Anunt sustinere interviu concurs consilier - Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt sustinere interviu concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultat proba practica concurs Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba practica concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Concurs 18.01.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs inspector de specialitate - Compartiment Investitii si Dezvoltare Rurala
Centralizator rezultate finale concurs consilier - Birou Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs consilier - Birou Achizitii Publice
Tabel rezultate interviu concurs consilier - Birou Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs consilier - Birou Achizitii Publice
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Anunt sustinere proba interviu concurs consilier - Birou Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt sustinere proba interviu concurs consilier - Birou Achizitii Publice
Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier - Birou Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier - Birou Achizitii Publice
Tabel selectie dosare concurs Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Tabel selectie dosare concurs consilier - Birou Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs consilier - Birou Achizitii Publice
Centralizator rezultat final concurs director adjunctUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultat final concurs director adjunct - Direcția Juridică și Relații Internaționale
Centralizator rezultate finale concurs de recrutare - consilier juridicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta Corporativa
Tabel rezultat interviu concurs - Direcția Juridică și Relații InternaționaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu concurs 25.11.2016 - Direcția Juridică și Relații Internaționale
Tabel rezultat innterviu concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta CorporativaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat innterviu concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta Corporativa
Tabel rezultat proba scrisa concurs 25.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concurs 25.11.2016 - Direcția Juridică și Relații Internaționale
Tabel rezultat examen promovare - 24.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat examen promovare - 24.11.2016
Tabel rezultate proba scrisa concurs - Compartiment Guvernanta CorporativaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta Corporativa
Concurs 20.12.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultat selectie dosare concurs Director Executiv AdjunctUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare concurs de recrutare - Director Executiv Adjunct - Directia Juridica si Relatii Internationale
Tabel rezultat final concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si IntretinereUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Concurs 19.12.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare - consilier Birou Achizitii Publice
Tabel rezultat interviu concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si IntretinereUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Tabel rezultate selectie dosare concurs 23.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta Corporativa
Examen promovare 24.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare în grad profesional - Birou Achiziții Publice
Tabel rezultate proba scrisa concurs director - Directia LogisticaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Tabel rezultate selectie dosare concurs director Directia LogisticaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Centralizator rezultate finale concurs- Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs- Directia Generala Buget Finante
Concurs 25.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare - Director Executiv Adjunct - Directia Juridica si Relatii Internationale
Tabel rezultate interviu 24.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu 24.10.2016 - Directia Generala Buget Finante
Concurs 23.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta Corporativa
Tabel rezultat proba scrisa concurs 17 octombrie 2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concurs 17 octombrie 2016
Concurs 09.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Tabel rezultat final concurs 10.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final concurs 10.10.2016 - consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Tabel rezultate interviu concurs 10.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs 10.10.2016 - consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Tabel rezultate proba scrisa concurs 10.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs 10.10.2016 - consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Tabel selectie dosare concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs functii publice de executie din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe, Directia Generala Buget Finante
Tabel selectie dosare concurs 10.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs 10.10.2016 - consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Centralizator rezultate finale concurs 26-29.092016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs de recrutare consilier debutant - Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județulu
Anunt amanare concurs trei functii publice Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt amanare concurs trei functii publice de executie din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe, Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate interviu 29.09.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs de recrutare consilier debutant - Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județulu
Rezultat contestatie proba scrisa concurs 27.09.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat contestatie proba scrisa concurs de recrutare consilier debutant - Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului
Tabel rezultate proba scrisa concurs 26.09.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs de recrutare consilier debutant - Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului
Tabel rezultat selectie dosare concurs 26.09.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare concurs 26.09.2016
1 - 100 Următorul
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Mihai Vasiliu
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Nicoleta Husaru
Telefon: (+4) 0799.209.877
E-mail: comunicare@cjneamt.ro