|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Finantari neramburabile - Legea 350/2005
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Transparenta veniturilor salariale
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici
. Modify settings and columns
  
Vizualizare: 
AnuntFiltru
ARHIVAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs - post vacant consilier juridic, clasa I, grad superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic, clasa I, grad superior in cadrul Serviciului Juridic si Contencios, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Tabel selectie dosare consilier II, compartiment Comunicare si ImagineUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare consilier II, compartiment Comunicare si Imagine al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Tabel - selectie dosare examen promovare gradUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind  rezultatul  selectiei  dosarului  inscris  la  proba    scrisa din cadrul examenului de promovare in grad profesional
Tabel selectie dosare examen promovare gradUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind  rezultatul  selectiei  dosarului  inscris  la  proba    scrisa din cadrul examenului de promovare in grad profesional
Rezultat selectie dosare - concurs ocupare post vacant consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare - concurs ocupare post vacant consilier, studii superioare, in cadrul Serviciului Patrimoniu al Directiei de Management.
Rezultatul selectiei dosare - concurs ocupare post vacant arhivarUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare din 18 mai 2018 in vederea ocuparii postului vacant de personal contractual de executie: arhivar IA, studii medii, din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, ELCJ si EMOJ.
Rezultat selectie dosare pentru concurs ocupare post vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie personal contractual  - consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Comunicare si Imagine al DDTGC.
Rezultat selectie dosare - consilier in cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate PublicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie - consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica,DIPIJ.
Concurs recrutare ocupare post personal contractual superior, grad IIUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs recrutare pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de executie, consilier superior, grad profesional II, Compartiment Comunicare si Imagine, DDTGC.
Anunţ concurs 24.05.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea unui post de consilier I, grad superior la Directia de Management.
Anunţ concurs 18.05.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea a doua functii vacante de personal contractual de executie.
Rezultatul la examenul de promovare in functia de inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt privind rezultatul la examenul de promovare in functia de inspector de specialitate, grad profesional IA din Compartimentului Logistica, Directia Achizitii si Logistica.
Anunt concurs ocupare functie publica in data de 21 mai 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica, Directia Investitii, Programe si Infrastructura Judeteana.
Examen promovare grad - 2 functii publice in data de 21 mai 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare in functiile publice de executie:
1. consilier superior, clasa I din cadrul Compartimentului Relatii cu Consiliile Locale al BCAPRP;
2. consilier superior, clasa I din cadrul Serviciului Venituri Bugetare al DGBF.
Examen promovare in grad profesional IUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare in grad profesional I in data data de 23 aprilie 2018, a doua salariate din cadrul Compartimentului Logistica al Directiei Achizitii si Logistica.
Rezultat examen evaluareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul la examenul pentru promovare de pe
functia de consilier debutant, Serviciul Asistenta Sociala, Relatii
Interne si Internationale, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Rezultat examen promovareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul la examenul de promovare de pe functia de consilier debutant - serviciul Proiecte Europene, Directia Investitii, Programe si Infrastructura Judeteana.
Anunt examen de promovare in ziua de 29 martie 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen de promovare - doua posturi personal contractual.
Rezultat final - consilier asistent Serv TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultat interviu din 02.02.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul interviului sustinut in data de 02 februarie 2018 pentru ocuparea functiei publice de executie - Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
CENTRALIZATOR - rezultatele finale la concursul pentru ocupareai functiei vacante de inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
CENTRALIZATOR privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru postul vacant - personal contractual - inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA - Serviciului Turism al DDTGC.
CENTRALIZATOR NOMINAL - rezultatele finale la concursul pentru ocuparii a doua posturi vacante de consilierUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale la concursul de recrutare in vederea ocuparii a doua posturi vacante de personal contractual de executie: consilierr, studii superioare, grad profesional ll,Comp.Relatii Interinstitutionale si Registratura.
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie - consilierUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
TABEL rezultat interviu 26 ianuarieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul interviului din data de 26.01.2018, din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei de personal contractual de executie: consilier, studii superioare, grad profesional II,Compartiment RIR.
Tabel rezultate interviu 26.01.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezulltatul interviului din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei de personal contractual ; inspector de specialitate, studli superioare, gradul profesional IA din cadrul Serviciului Turism.
TABEL cu rezultatele privind selectie dosare concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat in data de 22 ianuarie 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat in data de 22 ianuarie 2018.
Rezultat proba scrisa - inspector de specialitate IAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei de personal contractual - inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
Raport final concurs arhivar si referent xeroxUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursului pentru posturile de arhivar si referent xerox.
TABEL privind rezultatul solutionarii contestatiilor la proba scrisa din data de 15 ianuarie 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul solutionarii contestatiilor la proba scrisa din data de 15 ianuarie 2018 din cadrul concursului organizat in vederea ocuparii postului de referent (xerox), SGDELCJEMO.
Rezultat final concurs consilier principalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final - consilier principal compartiment Gestionare Proiecte si Programe, SBGPP, DGBF.
Centralizator nominal - rezultate finale concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal - rezultate finale concurs ocupare functie publica de conducere - director executiv al DAL.

Proces verbalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Proces verbal selectie dosare.
Tabel - rezultat selectie dosare - concursul pentru functia vacanta de personal contractual - inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel - rezultat selectie dosare  - concursul pentru functia vacanta de personal contractual - inspector de specialitate, studiii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
Tabel rezultate proba scrisa - concursul din 15.01.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul probei scrise la  concursul organizat in data de 15.01.2018.
Tabel rezultat selectie dosare - concursul din 22 01.2018 pentru ocuparea a doua posturi vacante de personal contractualUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare - concursul din 22 01.2018 pentru ocuparea a doua posturi vacante de personal contractual - consilier, grad profesional II, Compartiment RIR, respectiv Compartiment Comunicare si Imagine, DTGC.
Tabel rezultat interviu din 16.01.2018 pentru functia de consilier principalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu din 16.01.2018 pentru ocuparea functiei de consilier principal in cadrul Compartimentului GPP al Serviciului Buget si Gestionare Proiecte si Programe, DGBF.
Tabel rezultat proba scrisa 15.01.2018 - concurs director executiv Directia Achizitii si LogisticaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul la  proba scrisa in data de 15.01.2018, in cadrul concursului pentru ocuparea functiei publice de conducere - director executiv al Directiei Achizitii si Logistica.
Rezultat proba scrisaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise Ia concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - consilie I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului GPP al Serviciului BGPP, DBF.
TABEL - rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual IA DIPIJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual - inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Compartimentului Investifii si Dezvoltare Rurala al DIPIJ.
Tabel - rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru 15.01.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare ce se va organiza in 15 ianuarie 2018.
Tabel rezultat selectie dosare - concurs director executiv DAL 15.01.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru participarea la proba scrisa din data de 15 ianuarie 2018, in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere - director executiv al DAL
Tabel rezultat interviu 05 ianuarie 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabe privind rezultatul interviului sustinut in data de 05.01.2018 pentru ocuparea functiei vacante - personal contractual. inspector de specialitate, studii superioare, grad IA - Compartimentul Investitii si Dezvoltare Rurala al DIPIJ
Tabel rezultat solutionare contestatiiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa din 28.12.2017 din cadrul concursului pentru ocuparea functiei vacante - personal contractual. inspector de specialitate, studii superioare, grad IA - Compartimentul IDR al DIPIJ.
TABEL privind rezultatul selectie dosare la concursul de recrutare pentru ocupare functie publice de executieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte si Programe al Serviciului BGPP, DGBF.
Rezultatul probei scrise - concursul pt functia de personal contractual IAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei de personal contractual - inspector de specialitate, studii superioare, gradul 1A din Compartimentul de Investitii si Dezvoltare Rurala al DIPIJ
Anunt - concurs recrutare pentru ocupare a patru posturi vacanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ANUNT (plus Erata si completare) - organizare concurs de recrutare pentru ocuparea a patru functii vacante de personal contractual de executie in data de 22.01.2018.
Concurs ocupare post vacant in data de 29.01.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Tabel rezultate finale - examen promovareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatele finale la examenul pentru promovarea in grad profesional, organizata in data de 21 decembrie 2017.
TABEL privind rezultatul interviului la examenul pentru promovareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul interviului la examenul pentru promovarea in grad profesional
TABEL privind rezultatul probei scrise la examenul pentru promovareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea in grad profesional
Rezultat selectie dosare inspector de specialitate IAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - inspector de specialiate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Compartimentului I.D.R. al D.I.P.I.J.
Tabel rezultate selecţie dosare examen promovareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la examenul pentru promovarea in grad profesional
Anunt concurs ocupare doua posturi vacante -15 ianuarie 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs ocupare doua posturi vacante - personal contractual de executie: arhivar si referent (copiatoare) in cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenta Lucrarilor Consiliului Judetean si Editarea Monitorului Oficial al Judetului.
Anunt - concurs ocupare functie publica de conducere - 15 ianuaria 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs ocupare functie publica de conducere - director executiv al Directiei Achizitii si Logistica.
Anunt - concurs ocupare functie publica - consilier I-principal 10 ian.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
 Anunt concurs recrutare pentru ocupare functie publica de executie - consilier I-principal, Compartiment Gestionare Proiecte si Programe, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
Anunt concurs ocupare post vacant inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs ocupare post vacant - personal contractual, inspector de specialitate studii superioare, grad profesional IA, Compartimentul Investitii si Dezvoltare Rurala, DITIJ.
Anunt promovareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt promovare in grad profesional - 21 decembrie 2017
Tabel - rezultat final concurs inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel - rezultatul final la concursul pentru postul de Inspector de specialitate, Compartimentul Investitii si Dezvoltare Rurala, DITIJ.
Centralizator rezultate finaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs 11-13 septembrie 2017.
Tabel rezultat interviuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul la interviu pentru ocuparea functiei de Inspector de specialitate la Compartimentul de Investitii si Dezvoltare Rurala, DITIJ.
Concurs de recrutare functie publicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de arhitect sef al judetului Neamt
Tabel rezultate interviu - 13.09.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatele obtinute la interviul din 13 septembrie 2017, in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasaI, grad profesional superior din cadrul Serviciului Programe Europene, D.P.P.D.J.
Tabel - rezultate proba scrisa - concursul pentru postul de inspector de specialitate, 12.09.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
 
Tabel cu rezultatele la proba scrisa - concursul pentru postul de inspector de specialitate, personal contractual, studii superioare, Compartimentul de Investitii si Dezvoltare Rurala, D.I.T.I.J.
Tabel - rezultate proba scrisa concurs consilier I, SPE, DPPJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel cu rezultatele la proba scrisa privind concursul pentru ocuparea postului de consilier superior I, din cadrul Serviciului Programe Europene, DPPDJ.
Tabel rezultate selectie dosare concurs ocupare posturi personal contractualUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel cu rezultatul selectiei dosarelor-concursul pentru ocuparea a doua posturi personal contractual, 11.09.2017-Inspector specialitate, grad profesional II si grad profesional IA, compartimenul Investitii si Dezcoltare Rurala, DITIJ.
Tabel selectie dosare pentru concurs - consilier, DPPDJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie: consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Programe Europene al DPPDJ, organizat in data de 11 septembrie 2017.
Tabel rezultat final consilier II - Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale concurs ocupare post vacant - consilier, studii superioare, grad profesional II - Serviciul Turism, D.P.P.D.J.
Tabel rezultat interviu - consilier studii superioare, grad IIUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu - consilier, studii superioare, grad profesional II, Serviciul Turism, DPPDJ.
Rezultat final consilier IA, Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final - consilier studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism, DPPDJ.
Tabel rezultat examen promovare - 22.08.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatele la examenul organizat pentru promovarea in funclie - grad superior - SGDEMOJ, DJRI.
Rezultatul soluționării contestatiilor la interviul din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de pUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul soluționării contestatiilor la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serv. Turism al Dir. Proiecte și Programe de Dezv. Jud.
Tabel rezultat proba scrisa - consilier II, Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa - consilier II, Serviciul Turism, DPPDJ, din data de 17 august 2017.
Anunt concurs ocupare doua posturi personal contractual - 11.09.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs ocupare doua posturi personal contractual Directia Investitii Transporturi si Infrastructura Judeteana.
Tabel rezultat interviu consilier IA Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul concursului din data de 10.08.2017 pentru ocuparea postului de personal contractual - consilier IA, Serviciul Turism, DPPDJ.
Tabel selectie dosare consilier IIUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare - consilier, studii superioare, grad profesional II, Serviciul Turism - DPPDJ.
Anunt concurs post vacant consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier superior, SPE al DPPDJ.
Examen promovare in functie nivel studii superioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare intr-o functie cu nivel de studii superior la SGDEMOJ, DJRI.
Tabel rezultat proba scrisa consilier IAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat poba scrisa pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism, DPPDJ.
Centralizator privind rezultatele finale - concursul pentru consilier principal - Biroul Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul din 28 iulie 2017 pentru postul de executie - consilier principal, Biroul Achizitii Publice, Directia de Management.
Tabel privind rezultatul interviului pentru ocuparea postului de consilier principal, Biroul Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul interviului pentru ocuparea postului de executie - consilier principal, Biroul Achizitii Publice, Directia de Management.
Tabel rezultat selectie dosare - concursul ptr. ocupare post consilier IA, Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei de executie - consilier, studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism.
Tabel rezultate finale - concurs Referent SSD, Directia Juridica si Relatii InternationaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual - Referent, studii superioare de scurta durata, grad profesional l, SGDEMOJ.
TABEL cu rezultatele probei scrise - concursul pentru ocuparea postului de consilier principal - Biroul de AchizitiiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL cu rezultatele probei scrise la concursul din 28 iulie 2017 pentru ocuparea functiei de executie consilier principal - Biroul de
Achizitii, Directia de Managament
Tabel - rezultate finale - concursul pentru functia de consilier debutant SMUSASIC, Directia ManagementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel - rezultate finale - concursul  pentru functia de executie consilier debutant SMUSASIC, Directia de Management.
TABEL cu rezultatele interviului - concursul pentru ocuparea postului de referentUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel cu rezultatul la interviul organizat in data de 27.07.2017 in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual - Referent. studii superioare de scurta durata. grad profesional I. SGDEMOJ, DJRI.
Tabel rezultate interviu - concurs pentru functia de consilier debutant la SMUSASIC, Directia de ManagementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
 
Tabel privind rezultatele interviului pentru pentru functia de executie personal contractual, consilier debutant in cadrul SMUSASIC, Directia de Management.
Tabel privind rezultate proba scrisa - concurs 21.07.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul probei scrise din data de 21 iulie 2017 - concursul pentru ocuparea functiei de executie - personal contractual, referent, in cadrul SGDEMOJ, DJRI.
Tabel selectie dosare - concurs recrutare pentru ocupare functie consilier principalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel  - rezultatele selectiei dosarelor la concursul de recrutare ptr. ocuparea functiei de consilier principal din cadrul Biroului Achizitii Publice, Directia de Management, organizat in data de 28 iulie 2017.
Tabel - rezultat proba scrisa, concursul pentru ocuparea functiei de executtie - consilier debutantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul probei scrise, concursul pentru ocuparea functiei de executtie - consilier debutant in cadrul SMUSASIC, Directia de Management.
Concurs ocupare post vacant personal contractual - consilierUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare  ptr. ocupare functie vacanta de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional II la Serviciul Turism, DPPDJ.
Tabel selectie dosare concursul din 21 iulie 2017 - personal contractual, referent, la SGDEMOJ, DJRIUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din 21.07.2017 - privind ocuparea postului de personal contractual, referent, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului, DJRI.
Centralizator nominal privind rezultatele finale - concursul ptr.ocuparea functiei publice de conducere - director executivUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere - director executiv al Directiei de Management.
Tabel selectie dosare concursul din 21 iulie 2017 - personal contractual, consilier debutant la SMUSASIC, Dir. ManagementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din 21.07.2017 - privind ocuparea postului de personal contractual, consilier debutant, SMUSASIC, Directia de Management
Anunt concurs 07 august 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs 07.08.2017 - consilier studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism.
Tabel rezultat interviu din 13.07.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu -  din 13 iulie 2017 pentru functia publica -  director executiv Directia Management.
Tabel rezultat proba scrisa concurs director executiv Directia de ManagementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concursul din 07 iulie 2017 pentru functia publica -  director executiv Directia Management.
Centralizator final - concursul pentru ocuparea postului de consilier superior Serviciul Turism, DPPDJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie - consilier clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Turism al DPPDJ
1 - 100 Următorul
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: simona_maria_balint@yahoo.ro