|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Regulamentul de acreditare a jurnalistilor la Consiliul Judetean Neamt
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Ghidul solicitantului 2017
Ghidul solicitantului 2016
Ghidul Solicitantului 2015
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici
. Modify settings and columns
  
Vizualizare: 
AnuntFiltru
ARHIVAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare in functie 10.05.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare in functie Consilier - personal contractual, grad profesional II - Serv. Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Concurs 15.05.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs consilier - Compartiment Tehnologia Informației, Direcția de Management
Concurs 12.05.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef - http://www.anfp.gov.ro/Concurs/61959
Centralizator nominal rezultat final examen administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal rezultat final examen administrator public
Tabel rezultat interviu - examen administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu - examen administrator public 27.03.2017
Anunt modificare data sustinere interviu concurs Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt modificare data sustinere interviu concurs Administrator public
Tabel rezultat proba scrisa concurs Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concurs Administrator public
Tabel selectie dosare concurs - Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs Administrator public
Concurs 27.03.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs 27.03.2017 - Administrator public
Centralizator rezultate finale concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate interviu 15.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu 15.02.2017
Centralizator rezultate finale concurs Unitatea de Implementare a ProiectelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultat interviu concurs Unitatea de Implementare a ProiectelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate proba scrisa concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate proba scrisa concurs 06.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs 06.02.2017 - Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel selectie dosare concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs ocupare trei functii publice - Directia Generala Buget Finante
Tabel selectie dosare concurs 06.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs 06.02.2017 - Unitatea de Implementare a Proiectelor
Concurs 17.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef - http://www.anfp.gov.ro/Concurs/36006
Proces verbal - concurs Compartiment Investitii si Dezvoltare RuralaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Proces verbal - concurs inspector de specialitate - Compartiment Investitii si Dezvoltare Rurala
Concurs 09.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare trei functii publice - Directia Generala Buget Finante
Concurs 06.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs 06.02.2017 - Unitatea de Implementare a Proiectelor
Centralizator rezultate finale concurs Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate interviu concurs - consilier - Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Anunt sustinere interviu concurs consilier - Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt sustinere interviu concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultat proba practica concurs Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba practica concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Concurs 18.01.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs inspector de specialitate - Compartiment Investitii si Dezvoltare Rurala
Centralizator rezultate finale concurs consilier - Birou Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs consilier - Birou Achizitii Publice
Tabel rezultate interviu concurs consilier - Birou Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs consilier - Birou Achizitii Publice
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Anunt sustinere proba interviu concurs consilier - Birou Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt sustinere proba interviu concurs consilier - Birou Achizitii Publice
Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier - Birou Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier - Birou Achizitii Publice
Tabel selectie dosare concurs Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Tabel selectie dosare concurs consilier - Birou Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs consilier - Birou Achizitii Publice
Centralizator rezultat final concurs director adjunctUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultat final concurs director adjunct - Direcția Juridică și Relații Internaționale
Centralizator rezultate finale concurs de recrutare - consilier juridicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta Corporativa
Tabel rezultat interviu concurs - Direcția Juridică și Relații InternaționaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu concurs 25.11.2016 - Direcția Juridică și Relații Internaționale
Tabel rezultat innterviu concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta CorporativaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat innterviu concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta Corporativa
Tabel rezultat proba scrisa concurs 25.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concurs 25.11.2016 - Direcția Juridică și Relații Internaționale
Tabel rezultat examen promovare - 24.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat examen promovare - 24.11.2016
Tabel rezultate proba scrisa concurs - Compartiment Guvernanta CorporativaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta Corporativa
Concurs 20.12.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultat selectie dosare concurs Director Executiv AdjunctUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare concurs de recrutare - Director Executiv Adjunct - Directia Juridica si Relatii Internationale
Tabel rezultat final concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si IntretinereUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Concurs 19.12.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare - consilier Birou Achizitii Publice
Tabel rezultat interviu concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si IntretinereUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Tabel rezultate selectie dosare concurs 23.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta Corporativa
Examen promovare 24.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare în grad profesional - Birou Achiziții Publice
Tabel rezultate proba scrisa concurs director - Directia LogisticaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Tabel rezultate selectie dosare concurs director Directia LogisticaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Centralizator rezultate finale concurs- Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs- Directia Generala Buget Finante
Concurs 25.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare - Director Executiv Adjunct - Directia Juridica si Relatii Internationale
Tabel rezultate interviu 24.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu 24.10.2016 - Directia Generala Buget Finante
Concurs 23.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare - consilier juridic - Compartiment Guvernanta Corporativa
Tabel rezultat proba scrisa concurs 17 octombrie 2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concurs 17 octombrie 2016
Concurs 09.11.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare - director - Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Tabel rezultat final concurs 10.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final concurs 10.10.2016 - consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Tabel rezultate interviu concurs 10.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs 10.10.2016 - consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Tabel rezultate proba scrisa concurs 10.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs 10.10.2016 - consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Tabel selectie dosare concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs functii publice de executie din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe, Directia Generala Buget Finante
Tabel selectie dosare concurs 10.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs 10.10.2016 - consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Centralizator rezultate finale concurs 26-29.092016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs de recrutare consilier debutant - Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județulu
Anunt amanare concurs trei functii publice Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt amanare concurs trei functii publice de executie din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe, Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate interviu 29.09.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs de recrutare consilier debutant - Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județulu
Rezultat contestatie proba scrisa concurs 27.09.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat contestatie proba scrisa concurs de recrutare consilier debutant - Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului
Tabel rezultate proba scrisa concurs 26.09.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs de recrutare consilier debutant - Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului
Tabel rezultat selectie dosare concurs 26.09.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare concurs 26.09.2016
Anunt concurs 13.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare trei functii publice vacante 13.10.2016
Centralizator rezultate finale concurs administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs administrator public
Tabel rezultat interviu - examen Administrator PublicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu - examen Administrator public
Tabel rezultat proba scrisa - examen Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa - examen Administrator public
Concurs 10.10.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare 10.10.2016 - consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Anunt concurs 26.09.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare consilier debutant - Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului
Centralizator nominal concurs Compartiment Relații cu Publicul și Mass-MediaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier - Compartiment Relații cu Publicul și Mass-Media
Tabel rezultat interviu 25.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier - Compartiment Relații cu Publicul și Mass-Media
Anunt amanare concurs Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunț amânare concurs Administrator public din data de 01.09.2016 pentru data de 06.09.2016
Tabel rezultat proba scrisa concurs 24.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier - Compartiment Relații cu Publicul și Mass-Media
Tabel proba scrisa 19.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa din data de 19.08.2016 pentru ocupare functii publice de executie Directia Generala Buget Finante
Centralizator final Unitatea de Implementare a ProiectelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultate finale la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie consilier din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectelor a Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana
Tabel rezultat selectie dosare concurs 24.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier - Compartiment Relații cu Publicul și Mass-Media
Tabel rezultat final examen pentru promovarea in grad profesional din 16 august 2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final la examenul pentru promovarea in grad profesional organizat in data de 16 august2016 - Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Autorizari in Constructii
Tabel rezultat interviu din 17.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu din data de 17.08.2016 pentru ocuparea functiei publice: consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectelor a Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana
Tabel rezultat examen promovare 16.08.2016 - Direcția Juridică şi Relații InternaționaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul examenului organizat în data de 16.08.2016 pentru promovarea în grad profesional consilier, studii superioare, gr. profesional II, Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului
Tabel rezultat interviu examen de promovare in grad profesional functie publica - 16.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu la examenul pentru promovarea in grad profesional organizat in data de 16 august2016 - Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Autorizari in Constructii
Tabel rezultat proba scrisa examen de promovare 16.08.2016 - functie publicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa la examenul pentru promovarea in grad profesional organizat in data de 16 august2016 - Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Autorizari in Constructii
Tabel rezultat examen promovare 16.08.2016 - Compartimentul Sistem Informational GeograficUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat examen pentru promovare în funcția de personal contractual consilier grad profesional II in cadrul Compartimentului Sistem Informational Geografic al Directiei Arhitect-Sef
Centralizator rezultat final concurs Sef Serviciu ContabilitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultat final concurs Sef Serviciu Contabilitate
Tabel rezultate selectie dosare concurs 19.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare oncurs de recrutare pentru ocuparea a doua functții publice de execuție consilier - Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Programe și Compartiment Gestionare Proiecte și Programe
Tabel rezultate proba scrisă concurs 11.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisă concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate selectie dosare concurs 10.08.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare - examen pentru promovarea în grad profesional pe funcția de personal contractual de consilier - Compartiment Sistem Informațional Geografic - Direcția Arhitect Șef
Tabel rezultate interviu concurs Sef Serviciu ContabilitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs Sef Serviciu Contabilitate
Tabel rezultate proba scrisa concurs Sef Serviciu ContabilitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs Sef Serviciu Contabilitate
Concurs 01.09.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs 01.09.2016 - Administrator public
Tabel rezultate selectie dosare concurs 11.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate selectie dosare concurs Sef Serviciu ContabilitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs Sef Serviciu Contabilitate
Examen promovare 16.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen pentru promovarea în grad profesional pe funcția de personal contractual de consilier - Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului - Direcția Juridică și Relații Internaționale
Examen promovare 16.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen pentru promovarea în grad profesional pe funcția de personal contractual de consilier - Compartiment Sistem Informațional Geografic - Direcția Arhitect Șef
Concurs 24.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier - Compartiment Relații cu Publicul și Mass-Media
Concurs 19.08.2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functții publice de execuție consilier - Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Programe și Compartiment Gestionare Proiecte și Programe
Tabel rezultate selectie dosare concurs arhivarUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de personal contractual de execuție - arhivar
1 - 100 Următorul
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Mihai Vasiliu
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Nicoleta Husaru
Telefon: (+4) 0799.209.877
E-mail: comunicare@cjneamt.ro