|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Finantari neramburabile - Legea 350/2005
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Transparenta veniturilor salariale
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Procedura stabilire salarii intre limite - cu modificarile si completarile ulterioare
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici
. Modify settings and columns
  
Vizualizare: 
AnuntFiltru
Depozit deseuriUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Documentaţie de atribuire "Construirea depozitului judetean de deseuri Girov si inchiderea celor trei depozite neconforme de la Bicaz, Roman si Tirgu Neamt, judetul Neamt, Romania"
Parc National CeahlauUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Documentaţie de atribuire  „Lucrări de construcţii pentru Dezvoltarea managementului pentru Parcul National Ceahlau“
RegulamentUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
Anunt sedinta ordinara septembrie 2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 30 septembrie 2011, ora 12.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”.
Anunţ mediuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
C.J. Neamţ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Neamţ în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului(proiectul "Modernizare drum judeţean DJ157A Dulceşti-Talpa, km 0+000-12+000")
Anunţ concurs promovare gradUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ organizează în data de 11 noiembrie 2011, examen pentru promovare în grad pe funcţiile publice
Anunt sedinta ordinara octombrie 2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 27 octombrie 2011, ora 12.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”.
Anunț mediu modernizare DJ155BUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drum judeţean DJ 155B Bodești-Urecheni, km 0+000 - 6+000"
Anunt concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției de MANAGER - persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț
Anunt achizitie in cadrul proiectului ”Promovarea ariilor naturale protejate din judetul Neamt”Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media
Anunt achizitie in cadrul proiectului ”Traditii si arta populara in Tinutul Neamt”Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media: Difuzare spot prin intermediul unui post national de televiziune si Insertie material intr-un cotidian cu acoperire nationala
Plan de amenajare a teritoriului zonalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Plan de amenajare a teritoriului zonal - Amenajare in scop turistic a zonei lacului "Izvoru Muntelui"
Achizitie servicii in cadrul proiectului ”Promovarea turismului ecumenic din judeţul Neamţ”Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media : difuzare spot prin intermediul unui post national de televiziune si Insertie material intr-un cotidian cu acoperire nationala
Anunt mediu etapa de incadrare modernizare DJ 155BUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre AMP Neamt, in cazul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare DJ 155B Bodesti - Urecheni, km 0+000-6+000
Anunt sedinta ordinara noiembrie 2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 25 noiembrie 2011, ora 12.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”.
Grila de punctare - concurs Spitalul Judetean de Urgenta Piatra NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Grila de punctare a proiectului de management pentru concursul de ocupare a functiei de manager - persoana fizica din cadrul  Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt
Achizitionarea serviciului de realizare a materialelor de promovareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Achizitionarea serviciului de realizare a materialelor de promovare in cadrul proiectului "Colectii muzeale si vestigii istorice din judetul Neamt"
Anunt concurs - Spitalul Judetean de Urgenta Piatra NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț
DispozitieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Dispozitie pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean nr. 156/2010 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Neamt
Grila de punctareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Grila de punctare a proiectelor de management pentru concursul de ocupare a functiei de manager - persoana fizica din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt
Centralizator nominalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de Manager - persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Planul de management al ariei protejate Lacul CuejdelUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consultare publică
Resurse umaneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare post personal contractual - Serviciul Administrativ
Anunt de participareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunţ de participare pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
Planuri de management Lacul Vaduri si Lacul PingaratiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consultare publică
ConcursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs de promovare pe funcţia publică de Şef serviciu Programe Europene din cadrul al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană
Invitatie participareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media in cadrul  proiectului "Colectii muzeale si vestigii istorice in judetul Neamt"
Evaluare unitati culturaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatele evaluării managementului instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Neamţ, pentru activitatea desfăşurată în anul 2011
Informare incheiere proceduraUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Informare incheiere procedura de consultare ;i informare a publicului asupra planului de amenajare a teritoriului zonal PATZ:  "AMENAJAREA IN SCOP TURISTIC A ZONEI
“LACUL IZVORUL MUNTELUI” 
Participare concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Participare concurs "Premiul peisajului"
Resurse umane - concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie de personal contractual
Resurse umane - amanare concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Amânarea concursului de promovare pentru ocuparea funcției de conducere de șef serviciu Programe Europene programat pentru data de 30 aprilie 2012
Documentatie Proiect cod SMIS 16714Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Data publicării: 09.05.2012 -  Achizitie dotari proiect lacuri smis 16714, nr invitatie seap 326044
Promovare în gradul profesionalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior pe funcţiile publice
Resurse umane - anunt concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relații Publice
Consultare publicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consultare a părților interesate privind înfiinţarea de trasee interjudeţene spre / dinspre staţiuni / localităţi cu importanţă turistică / centre cultural administrative
Consultare publica program transportUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consultare a partilor interesate privind intocmirea unui nou Program de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean
Semnare contract de lucrariUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Semnarea Contractului de lucrari „Proiectarea şi execuţia Staţiei de transfer Târgu Neamţ, a Staţiei de transfer Taşca, a Staţiilor de transfer şi sortare Cordun şi a platformelor de colectare a deşeurilor, Judeţul Neamţ, România”
Anunt concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea funcţiei  publice de execuţie temporar vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relații publice
Invitatie participare conferinta de presaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Conferinţa de presă organizată în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Neamţ”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalăprin Programul Operaţional Sectorial Mediu.
Resurse umaneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare funcţie de execuţie temporar vacantă de personal contractual din cadrul Serviciului Buget - Direcţia Generală Buget Finanţe
Resurse umaneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ organizează examen pentru promovare în grad profesional
Dezbatere publicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Dezbatere publică privind stabilirea taxelor, tarifelor şi a amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, valabile pentru anul fiscal 2013
Concurs proiecte de managementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț pentru postul de director - manager
Anunt concurs referent - Serviciul AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs personal contractual - referent, studii medii - Serviciul Administrativ
Documentatie furnizare dotariUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Documentatie furnizare dotari infrastructura - proiect Parcul National Ceahlau.  Invitatie de participare nr. 341182
Rezultat selectieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la conscursul pentru ocuparea funcţiei de director - manager al Centrului pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" Neamţ
Raport contracte de finantare nerambursabilaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Raport privind contractele de finanţare nerambursabilă încheiate conform Legii 350/2005 în cursul anului 2012
Rezultate concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate concurs Centrul pentru Cultură și Arte "Carmen Saeculare" - etapa I - Evaluarea proiectelor de management
Rezultat concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat concurs de ocupare a postului de director al Direcţiei de Administre a Parcului Naţional Ceahlau
Concurs proiecteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț pentru postul  de director - manager
Concurs pentru ocuparea functiei de ManagerUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Manager - persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Invitatie de participare - Servicii de sondaje de opinieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Invitatie de participare - "Servicii de sondaje de opinie" în cadrul Proiectului "Management pentru aria naturală protejată - Lacul Cuejdel" - cod SMIS 16721
Anunt publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ”
Anunt public privind decizia etapei de incadrareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
C.J.Neamţ anunţă luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurii de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul: ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ”.
Rezultate selectie dosareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei de director - manager al Centrului pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" Neamţ
ComunicareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" Neamţ
Rezultate etapa IUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director - manager al Centrului pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" Neamţ
Comunicare rezultat concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate - Concurs de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director - manager al Centrului pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" Neamţ
Rezultat final concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final concurs "Carmen Saeculare"
ECONEAMTUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt intentie de aprobare a Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMT
Concurs ocupare functieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare functie de director-manager al Bibliotecii Judeţene "G.T.Kirileanu" Neamţ
Rezultat selecţie dosareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selecţiei dosarelor la Concursul pentru ocuparea funcţiei de director - manager al Bibliotecii Judeţene "G.T.Kirileanu" Neamţ
Rezultatul evaluarii proiectului de managementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul evaluarii proiectului de management la Concursul pentru ocuparea funcţiei de director - manager al Bibliotecii Judeţene "G.T.Kirileanu" Neamţ
Rezultatele concursuluiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatele concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director - manager al Bibliotecii Judeţene "G.T.Kirileanu" Neamţ
Anunt concurs manager Spitalul Judetean de Urgenta Piatra NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt pentru organizarea concursului de ocupare a functiei de  manager persoana fizica al Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt
Anunt mediuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
C.J.Neamţ, titular al Proiectului “Dezvoltarea managementului pentru Parcul Național Ceahlău” informează publicul interesat că s-a depus solicitarea de obținere a avizului de mediu pentru Planul de Management al Parcului Național Ceahlău
Rezultate finale - Biblioteca judeteanaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatele finale ale concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director - manager al Bibliotecii Judeţene "G.T.Kirileanu" Neamţ
Grila punctareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Grila de punctare a proiectelor de management pentru concursul de ocupare a funcţiei de Manager - persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Rezultat selectie dosare Spitalului Judetean de Urgenta Piatra NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei de Manager - persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Rezultat final concurs manager SJUUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul final - concursul de ocupare a funcţiei de Manager - persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Anunt promovare gradUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt promovare grad profesional
Comunicat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului NeamţUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Exerciţiu intern cu tema „Activitatea Detaşamentului de pompieri Piatra Neamţ pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui incendiu la clădiri din administraţia publică
Anunt concurs inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacantă de personal contractual din cadrul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial al Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale
Dezvoltarea managementului pentru Parcul National CeahlauUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Draftul Deciziei etapei de încadrare nr.  5136 din 07.10.2013
Rezultatul selectiei dosarelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate
Anunt concurs personal contractualUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs personal contractual - Serviciul Administrativ
Informare Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta AlimentelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor informeaza ca in perioada 24-30 octombrie 2013 va distribui pe calea aerului momeli vaccinale antirabice la vulpi.
Achizitie servicii elaborare studii stiintificeUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Servicii elaborare studii stiintifice necesare plan de management integrat, elaborare/aprobare plan de management integrat - în cadrul proiectului “MANAGEMENT PENTRU ARIILE  NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“- cod SMIS CSNR 16714
Rezultate proba scrisa - concurs ocupare functie de executieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate proba scrisa la concursul pentru ocupare functiei de executie de personal contractual de inspector de specialitate - Biroul Secretariat si Editarea Monitorului Oficial din cadrul Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale
Rezultate interviu - concurs ocupare functie de executieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate interviu - concursul pentru ocupare functiei de executie de personal contractual de inspector de specialitate - Biroul Secretariat si Editarea Monitorului Oficial din cadrul Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale
Anunt concurs Sef Serviciu AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Rezultate finale concurs inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate finale - concursul pentru ocupare functiei de executie de personal contractual de inspector de specialitate - Biroul Secretariat si Editarea Monitorului Oficial din cadrul Serviciului Coordonarea Consiliilor Loacale
Anunt concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie - inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Directiei Generale Buget Finante
Proiect de Hotarare privind stabilirea taxelor tarifelor si amenzilorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Proiect de Hotărâre privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2014
Tabel rezultate selectie dosare concurs Sef Serviciu AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare - concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Anunt concurs Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană - Serviciul Turism
InformareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Informare - solicitare de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ “SIRET” BACĂU, aviz de gospodărire a apelor pentru ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME DE DEŞEURI ROMAN ŞI TÎRGU NEAMŢ, din Roman şi Tîrgu Neamţ,  judeţul Neamţ.
Rezultat selectie dosare concurs inspector debutant Serviciul BugetUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate selectie dosare concurs inspector debutant Serviciul Buget
Proces verbal Colegiul Camerei Agricole NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Proces verbal privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea  Colegiului Camerei Agricole Neamt - 24 noiembrie 2014
Rezultate proba scrisa concurs inspector debutant Serviciul BugetUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate proba scrisa concurs ocupare functie publica - inspector debutant Serviciul Buget
Rezultate interviu concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul BugetUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate interviu concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul Buget
Rezultate finale concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul BugetUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate finale concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul Buget
tabel rezultat probă scrisa Sef Serviciu AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa - concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Tabel rezultate interviu- concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului AdministraUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu- concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Rezultat final concurs sef Serviciu AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate ifinale - concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Anunt concurs ocupare functii de executie personal contractualUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs pentru ocuparea a doua  functii de executie de  personal contractual
Anunt concurs Spitalul de Psihiatrie Sfantul Nicolae RomanUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunţ pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Manager persoană fizică al Spitalului de Psihiatrie "Sfântul Nicolae" Roman
Rezultat selectie dosare concurs ocupare post personal contractual de referentUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de referent, studii medii din cadrul Biroului Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat selectie dosare la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare din cadrul Serviciului Patrimoniu - Directia Generala Buget Finante
Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacant - Sef Birou Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Grila punctare concurs manager Spital de Psihiatrie RomanUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Grila de punctare a proiectelor de management pentru concursul de ocupare a functiei de manager-persoana fizica al Spitalului de Psihiatrie "Sf.Nicolae" Roman
Calendar activitati A.P.I.A. trimestrul I 2014Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Calendarul sesiunilor de informare a fermierilor privind depunerea cererilor de sprijin pe suprafata
Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual temporar vacant - Sef Birou Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultate proba scrisa - Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual temporar vacant - Sef Birou Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat final concurs Manager Spital Sf Nicolae RomanUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final - concursul de ocupare a functiei de manager-persoana fizica al Spitalului de Psihiatrie "Sf.Nicolae" Roman
Rezultate interviu- Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat printerviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual temporar vacant - Sef Birou Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat proba scrisa concurs ocupare post personal contractual de referentUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de referent, studii medii din cadrul Biroului Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare din cadrul Serviciului Patrimoniu - Directia Generala Buget Finante
Rezultate finale - Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual temporar vacant - Sef Birou Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare din cadrul Serviciului Patrimoniu - Directia Generala Buget Finante
Rezultat interviu concurs ocupare post personal contractual de referentUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de referent, studii medii din cadrul Biroului Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Adresa Autoritatea Nationala Sanitara VeterinaraUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Adresa Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor de Origine Animala
Rezultat final concurs ocupare post personal contractual de referentUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de referent, studii medii din cadrul Biroului Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat final la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare din cadrul Serviciului Patrimoniu - Directia Generala Buget Finante
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect sefUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Link A.N.F.P.
http://www.anfp.gov.ro/concursuriconducereprogramate.aspx#
Publicat in Monitorul Oficial partea a III-a nr. 298/28.05.2014 - pag. 5
Anunt concurs de management Teatrul Tineretului Piatra NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de management pentru TEATRUL TINERETULUI PIATRA NEAMŢ:
- anunţ concurs
- condiţii cumulative de participare
- acte necesare pentru dosarul de înscriere
- bibliografie
- regulament concurs
- caiet de obiective
Anunt selectie dosare Concurs Management Teatrul Tineretului Piatra NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt selectie dosare Concurs Management Teatrul Tineretului Piatra Neamt
Anunt examen promovare grad functionari publiciUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen pentru promovare in grad profesional imediat superior pe functii publice
Concurs de management pentru TEATRUL TINERETULUI PIATRA NEAMT etapa 1Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de management pentru TEATRUL TINERETULUI PIATRA NEAMŢ - evaluarea planurilor de management
Concurs manager Teatrul Tinere- rezultat finaltului Piatra NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final concurs manager Teatrul Tineretului Piatra Neamt
13.08.2014 - Strategie Neamt-in lucruUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Strategia de dezvoltare a jud. Neamţ 2014-2020.Observaţiile şi comentariile d-voastră pot fi transmise în max. 30 de zile de la data apariţiei pe site a strategiei, la e-mailul strategie.neamt@igloo.ro ; tel 0233-212890 int.251 sau fax 0233-218208
Anunt concurs Directia Juridica Relatii InternationaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru promovarea pe functia publica de conducere vacanta de Director Executiv al Directiei Juridice, Relatii Internationale
Rezultat selectie dosare concurs Directia Juridica Relatii InternationaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selecţie dosare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de Director executiv - Direcţia Juridică, Relaţii Internaţionale
Anunt concurs ocupare functie publica temporar vacanta consilier juridicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Consultare publicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consultare publica Plan management ROSPA 0125 Lacurile Vaduri si Pangarati
Anunt concurs inspector de specialitate IAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs inspector de specialitate IA - temporar vacant Serviciu de Administrare Drumuri Judetene - Alimentari cu Apa 
Tabel selectie dosare consilier juridic temporar vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare - Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publiceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad professional superior din cadrul Serviciului de Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu Apa
Rezultate proba scrisa concurs consilier juridic temporar vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate proba scrisă - Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Rezultat final concurs inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final concurs inspector de specialitate IA - temporar vacant Serviciu de Administrare Drumuri Judetene - Alimentari cu Apa 
Concurs de recrutare - ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect sefUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Link A.N.F.P.
http://www.anfp.gov.ro/concursuriconducereprogramate.aspx#
Publicat in Monitorul Oficial partea a III-a nr. 594/22.10.2014 - pag. 3
Anunt concurs functie publica temporar vacanta consilier juridicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt public privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu privind emisiile industriale, la punctul de lucru: Depozitul judeţean de deşeuri nepericuloase Girov, judeţul Neamţ.
Tabel rezultat selectie dosare consilier juridic I superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selecţie dosare - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
tabel rezultate proba scrisa - concurs cnsilier juridic temporar vacanotUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Tabel rezultate interviu - consilier juridic temporar vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Rezultate finale - consilier juridic temporar vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate finale - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Anunt-dezbatere publicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Dezbatere publica privind documentatia de solicitare a Autorizatiei integrate de mediu - depozitarea deseurilor
Anunt concurs personal contractual 05 ianuarie 2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
 - 1 post referent, studii medii, treapta IA
 - 2 posture referent, studii medii, treapta I
 - 1 post consilier, studii superioare, grad professional II
 - 1 post consilier, studii superioare, grad professional IA
Anunt concurs promovare FPUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs promovare FP director executive - Directia juridica, Relatii Internationale
Anunt concurs consilier IUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs consilier I superior Directia Arhitect-Sef - 21.05.2015
Tabel rezultat selectie dosare concurs 05 ianuarie 2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare concurs 05 ianuarie 2015
 - 1 post referent, studii medii, treapta IA
 - 2 posturi referent, studii medii, treapta I
Tabel rezultate selectie dosare concurs 5 ianuarie 2015 - Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare - 1 post consilier, studii superioare, grad professional II Serviciul Turism
Tabel rezultate selectie dosare concurs 5 ianuarie 2015 Compertiment Tehnic, InvestitiiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs - 1 post consilier, studii superioare, grad professional IA Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultat proba scrisa concurs 5 ianuarie 2015 - Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa - 1 post consilier, studii superioare, grad professional II Serviciul Turism
Tabel rezultat proba scrisa concurs 5 ianuarie 2015 Compertiment Tehnic, InvestitiiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs - 1 post consilier, studii superioare, grad professional IA Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultat proba scrisa concurs 05 ianuarie 2015 - Directia JuridicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concurs 05 ianuarie 2015
 - 1 post referent, studii medii, treapta IA
 - 2 posturi referent, studii medii, treapta I
Concurs consilier juridic 20.01.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs consilier juridic - Serviciul Juridic Contencios,
Relatii Publice, Informatica
Anunt concurs consilier - 29.01.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs consilier - Compartiment Dezvoltare Rurala - Sweviciul Programe Europene
Tabel rezultat interviu concurs 05 ianuarie 2015 - Directia JuridicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu concurs  - 2 posturi referent, studii medii, treapta I
Tabel rezultat proba scrisa concurs 5.1.2015 - Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa - 1 post consilier, studii superioare, grad professional II Serviciul Turism
Tabel rezultate interviu - Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu - 1 post consilier, studii superioare, grad professional II Serviciul Turism
Tabel rezultat interviu concurs 5 ianuarie 2015 Compertiment Tehnic, InvestitiiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu concurs - 1 post consilier, studii superioare, grad professional IA Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultat final concurs referent 5.01.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final concurs  - 2 posturi referent, studii medii, treapta I
Tabel selectie dosare concurs de promovare - director executiv Directia JuridicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs de promovare - director executiv Directia Juridica
Centralizator nominal concurs Compartiment Tehnic, Investitii, ProiectareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale concurs consilier, studii superioare, grad professional IA Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultate selectie dosare - Directia Arhitect-sef - 21.01.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare - concurs consilier I superior Directia Arhitect-Sef -  21.01.2015
Tabel rezultate finale - Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale - 1 post consilier, studii superioare, grad professional II Serviciul Turism
Tabel rezultate proba scrisa - director executivUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs de promovare - director executiv Directia Juridica
Tabel rezultate interviu concurs director executivUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs de promovare - director executiv Directia Juridica
Tabel rezultate finale -director executivUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final concurs de promovare - director executiv Directia Juridica
Tabel rezultat proba scrisa concurs - Directia Arhitect-SefUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concurs consilier I superior Directia Arhitect-Sef
Tabel rezultate selectie dosare concurs Compartiment Dezvoltare RuralaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs consilier - Compartiment Dezvoltare Rurala - Serviciul Programe Europene
Tabel rezultat interviu concurs Directia Arhitect-SefUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu 26.01.2015 concurs consilier I superior Directia Arhitect-Sef
Tabel rezultat final concurs - Directia Arhitect-SefUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final concurs consilier I superior Directia Arhitect-Sef
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Programe EuropeneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier - Compartiment Dezvoltare Rurala - Serviciul Programe Europene
Tabel rezultat contestatie - Serviciul Programe EuropeneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat contestatie concurs consilier - Compartiment Dezvoltare Rurala - Serviciul Programe Europene
Tabel rezultate interviu - Serviciul Programe EuropeneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs consilier - Compartiment Dezvoltare Rurala - Serviciul Programe Europene
Tabel rezultate finale - Serviciul Programe EuropeneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale concurs consilier - Compartiment Dezvoltare Rurala - Serviciul Programe Europene
Examen promovare in grad profesionalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare in grad profesional - Serviciul Administrativ
Anunt examen promovare în gradUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt examen promovare în gradul profesional imediat superior pe functii publice
Anunt concurs referent Serviciul AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs referent - studii medii Serviciul Administrativ
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şefUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare - Serviciul AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs referent - studii medii Serviciul Administrativ
Tabel rezultate proba scrisa - concurs Serviciul AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs referent - studii medii Serviciul Administrativ
Concurs 15.04.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs consilier - Compartiment Dezvoltare Rurala - Serviciul Programe Europene
Tabel rezultate interviu - Serviciul AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs referent - studii medii Serviciul Administrativ
Tabel rezultat final concurs Serviciul AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale concurs referent - studii medii Serviciul Administrativ
Concurs 04.05.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare 3 functii publice:
- consilier I Superior - Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
- consilier I Superior - Compaeriment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel selectie dosare concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs - Serviciul Programe Europene
Tabel rezultate proba scrisa - Compartiment Dezvoltare RuralaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa - Compartimenti Dezvoltare Rurala - Directia Generala de Dezvoltare Judeteana
Tabel rezultate interviu - Compartiment Dezvoltare RuralaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu - Compartiment Dezvoltare Rurala - Directia Generala de Dezvoltare Judeteana
Tabel rezultate finale - Compartiment Dezvoltare RuralaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale - Compartiment Dezvoltare Rurala - Directia Generala de Dezvoltare Judeteana
Tabel rezultate selectie dosare concurs 04.05.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate selectie dosare concurs ocupare 3 functii publice:
- consilier I Superior - Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
- consilier I Superior - Compaeriment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultate proba scrisa - Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs - Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
Tabel rezultate interviu concurs - Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs - Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
Tabel rezultate finale concurs - Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale concurs - Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
Anunt concurs consilier I superior - Compartiment Tehnic, Investitii, ProiectareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs consilier I superior - Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Anunt concurs 09.07.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
 Anunt concurs - inspector Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
Tabel rezultate proba scrisa Compartiment Tehnic, Investitii, ProiectareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier I superior - Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultate finale Compartiment Tehnic, Investitii, ProiectareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale concurs consilier I superior - Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Concurs 30 iulie 2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consilieri - personal contractual:
- Serviciul Turism
- Serviciul Patrimoniu
Tabel selectie dosare concurs Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs Serviciul Turism
Tabel selectie dosare concurs - Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs - Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Turism
Tabel rezultate proba scrisa concurs - Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs - Serviciul Patrimoniu
Anunt concurs ingrijitor - 24.08.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs ingrijitor - Compartimentul Deservire - Directia Administrativ
Tabel rezultate interviu concurs - Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs - Serviciul Patrimoniu
tabel rezultate interviu Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
tabel rezultate interviu Serviciul Turism
Tabel rezultate finale Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate finale Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale Serviciul Turism
Concurs 14.09.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs - consilier I -Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultat selectie dosare examen ingrijitorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare examen ingrijitor
Examen promovare 31.08.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare 31.08.2015
Tabel rezultate proba practica - concurs ingrijitorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba practica - concurs ingrijitor
Tabel rezultate interviu concurs ingrijitorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu - concurs ingrijitor
Tabel rezultat final - concurs ingrijitorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate final  - concurs ingrijitor
Tabel rezultat examen promovare 31.08.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat examen promovare 31.08.2015
Anunt examen promovare 01.10.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt examen promovare 01.10.2015
Tabel rezultate selectie dosare-Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare - concurs - consilier I -Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate proba scrisa - concurs - consilier I -Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa - concurs - consilier I -Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate finale - concurs - consilier I -Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale - concurs - consilier I -Serviciul Patrimoniu
Anunt concurs 16.10.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs inspector de specialitate - Serviciul Infrastructura Judeteana
Anunt concurs 23.10.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs inspector de specialitate 1A - Serviciul Infrastructura Judeteana
Proces verbal selectie dosare concurs inspector de specialitate 1A - Serviciul Infrastructura JudeteanaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Proces verbal selectie dosare concurs inspector de specialitate 1A - Serviciul Infrastructura Judeteana
Anunt concurs 02.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
- consilier Compartiment Contabilitate
- consilier Serviciul Venituri Bugetare
Anunt concurs 13.11.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Inspector - Serviciul Resurse Umane -Direcţia de Management
Concurs 04.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs consilier debutant - Directia Arhitect Sef
Concurs 27.11.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs inspector de specialitate 1A - Serviciul Infrastructura Judeteana
Tabel selectie dosare concurs 13.11.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs Inspector - Serviciul Resurse Umane -Direcţia de Management
Anunt concurs 07.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs promovare în funcţia publică de:
- Sef birou Coordonarea Administratie Publica si Comunicare
- Sef Serviciu Infrastructura Judeteana
Anunt concurs 14.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs promovare în funcţia publică - Director executiv al Direcţiei Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană
Tabel rezultate proba scrisa concurs Inspector - Serviciul Resurse UmaneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs Inspector - Serviciul Resurse Umane -Direcţia de Management
Tabel rezultate interviu concurs Inspector - Serviciul Resurse UmaneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs Inspector - Serviciul Resurse Umane - Direcţia de Management
Centralizator rezultate finale concurs Serviciul Resurse UmaneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs Serviciul Resurse Umane - Direcţia de Management
Concurs 18.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs consilier - Compartiment Contabilitate - Directia Generala Buget Finante
Tabel selectie dosare concurs 02.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs
- consilier Compartiment Contabilitate
- consilier Serviciul Venituri Bugetare
Tabel selectie dosare concurs 07.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs promovare în funcţia publică de:
- Sef birou Coordonarea Administratie Publica si Comunicare
- Sef Serviciu Infrastructura Judeteana
Tabel rezultat proba scrisa concurs inspector de specialitate 1AUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa - concurs inspector de specialitate 1A - Serviciul Infrastructura Judeteana
Tabel rezultat interviu - concurs inspector de specialitate 1AUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu - concurs inspector de specialitate 1A - Serviciul Infrastructura Judeteana
Tabel rezultat final - concurs inspector de specialitate 1AUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final - concurs inspector de specialitate 1A - Serviciul Infrastructura Judeteana
Tabel rezultate selectie dosare concurs consilier debutantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs consilier debutant - Directia Arhitect Sef
Concurs 29.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs - Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica
-consilier juridic superior
-consilier juridic debutant
Tabel rezultate proba scrisa concurs 02.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs
- consilier Compartiment Contabilitate
- consilier Serviciul Venituri Bugetare
Concurs 28.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs consilier debutant - Directia Arhitect Sef
Tabel rezultat proba scrisa - Sef Serviciu SalvamontUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa - Sef Serviciu Salvamont
Tabel rezultat interviu - Sef Serviciu SalvamontUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu - Sef Serviciu Salvamont
Tabel rezultate finale - Sef Serviciu SalvamontUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale - Sef Serviciu Salvamont
Tabel rezultate proba scrisa concurs 04.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier debutant - Directia Arhitect Sef
Tabel rezulat selectie dosare examen director DPPDJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezulat selectie dosare examen promovare în funcţia publică - Director executiv al Direcţiei Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană
Tabel rezultate proba scrisa concurs promovare 07.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs promovare în funcţia publică de:
- Sef birou Coordonarea Administratie Publica si Comunicare
- Sef Serviciu Infrastructura Judeteana
Tabel rezultate interviu concurs promovare 07.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs promovare în funcţia publică de:
- Sef birou Coordonarea Administratie Publica si Comunicare
- Sef Serviciu Infrastructura Judeteana
Centralizator rezultat final concurs promovare 07.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultat final concurs promovare în funcţia publică de:
- Sef birou Coordonarea Administratie Publica si Comunicare
- Sef Serviciu Infrastructura Judeteana
Tabel rezultate interviu concurs Compartiment ContabilitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs
- consilier Compartiment Contabilitate
Tabel rezultate interviu concurs 04.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu concurs consilier debutant - Directia Arhitect Sef
Centralizator rezultate finale concurs - consilier Compartiment ContabilitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs
- consilier Compartiment Contabilitate
Tabel rezultat final concurs consilier debutant - Directia Arhitect SefUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final concurs consilier debutant - Directia Arhitect Sef
Tabel rezultat proba scrisa examen promovare director executiv DPPDJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa examen promovare în funcţia publică - Director executiv al Direcţiei Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană
Tabel selectie dosare concurs 18.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs consilier - Compartiment Contabilitate - Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultat interviu examen promovare director executiv DPPDJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu examen promovare în funcţia publică - Director executiv al Direcţiei Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană
Rezultat final examen promovare director executiv DPPDJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final examen promovare în funcţia publică - Director executiv al Direcţiei Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană
Concurs 12.01.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs 12.01.2015 - Director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Neamț
Tabel rezultat proba scrisa - Concurs consilier - Compartiment ContabilitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs consilier - Compartiment Contabilitate - Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultat selectie dosare concurs 29.12.2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare - Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica
-consilier juridic superior
-consilier juridic debutant
Tabel rezultat interviu concurs consilier - Compartiment ContabilitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu concurs consilier - Compartiment Contabilitate - Directia Generala Buget Finante
Centralizator rezultat final concurs consilier - Compartiment ContabilitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultat final concurs consilier - Compartiment Contabilitate - Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate selectie dosare concurs consilier debutant - Directia Arhitect SefUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare concurs consilier debutant - Directia Arhitect Sef
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro