|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Finantari neramburabile - Legea 350/2005
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Transparenta veniturilor salariale
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Procedura stabilire salarii intre limite - cu modificarile si completarile ulterioare
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici
. Modify settings and columns
  
Vizualizare: 
Folder: Buget, situatii financiare 2011
Buget, situatii financiare 2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
17.02.2012 09:05
Folder: Buget, situatii financiare 2012
Buget, situatii financiare 2012Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
17.02.2012 09:08
Folder: Buget, situatii financiare 2013
Buget, situatii financiare 2013Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
15.03.2013 12:32
Folder: Buget, situatii financiare 2014
Buget, situatii financiare 2014Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
11.02.2014 11:21
Folder: Buget, situatii financiare 2015
Buget, situatii financiare 2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
27.02.2015 14:01
Folder: Buget, situatii financiare 2016
Buget, situatii financiare 2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
09.02.2016 13:38
Folder: Buget, situatii financiare 2010
Buget, situatii financiare 2010Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
20.07.2016 11:14
Folder: Buget, situatii financiare 2017
Buget, situatii financiare 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
07.04.2017 12:44
Folder: Buget, situatii financiare 2018
Buget, situatii financiare 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
19.01.2018 12:18
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro