|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Judetean

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu JudeteanData emiterii
1/201930.01.2019
Titlu: privind încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean
 
2/201930.01.2019
Titlu: privind atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 1, județul Neamț”
 
3/201930.01.2019
Titlu: privind preluarea temporară în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț a unui tronson de drum județean în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare
 
4/201930.01.2019
Titlu: privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean
 
5/201930.01.2019
Titlu: privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ
 
6/201930.01.2019
Titlu: pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 306/2018 privind aprobarea unor activităţi finanţate integral din venituri proprii la nivelul Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ
 
7/201930.01.2019
Titlu: privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț
 
8/201930.01.2019
Titlu: privind aprobarea fondurilor necesare organizării și desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare județene în anul 2019
 
9/201930.01.2019
Titlu: cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2019
 
10/201930.01.2019
Titlu: cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2019
 
11/201930.01.2019
Titlu: cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu Neamț pentru anul 2019
 
12/201930.01.2019
Titlu: privind aprobarea proiectului „Obiectiv: colectează selectiv” și a cheltuielilor legate de proiect
 
13/201930.01.2019
Titlu: privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ
 
14/201930.01.2019
Titlu: privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean
 
15/201930.01.2019
Titlu: privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Neamț în proiectul „Alternative pentru o nouă viață”
 
16/201930.01.2019
Titlu: cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2019
 
17/201930.01.2019
Titlu: privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secții Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie și Oncologie Medicală
 
18/201930.01.2019
Titlu: pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.340/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul comisiilor pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț
 
19/201930.01.2019
Titlu: privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț
 
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro