|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consultare Registru Autorizatii de Construire

Numar autorizarie:
Data emiterii:
/
Solicitant:
Adresa investitiei:

6/01.02.2016
Solicitant: S.C. Aqua Parc S.R.L.
Descriere investitie: Alimentare cu energie electrică Stație betoane Săvineşti –spor de putere
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea Savineşti extravilan , cp. -, Strada Bistritei, nr. 1, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
7/04.02.2016
Solicitant: Compania Judeţeană Apa Serv S.A.
Descriere investitie: Organizarea execuției lucrărilor pentru extindere şi modernizare stație de epurare a apelor uzate Tîrgu Neamț, din cadrul proiectului "Modernizare stații de tratare a apei şi apei uzate Tîrgu Neamț, reabilitare front de captare Lunca şi înlocuire stație de clorinare Lunca" - modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construcţii
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea oraş Tîrgu Neamţ - extravilan, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
8/08.02.2016
Solicitant: S.C. Orange România S.A.
Descriere investitie: ..Amplasare Staţie telefonie mobilă GSM Orange, împrejmuire teren..
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea Boghicea, extravilan , punct Nistria, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
9/15.02.2016
Solicitant: Comuna Păstraveni
Descriere investitie: Înfiinţare sistem canalizare şi staţie de epurare Păstrăveni Staţie epurare comuna Păstrăveni prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea Pastraveni extravilan, cp. -, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
10/24.02.2016
Solicitant: ..Nica Ştefan şi Nica Maria-Mihaela..
Descriere investitie: Anexe gospodăreşti ale exploataţiei agricole ( depozit cereale şi adăpost utilaje agricole)- construcţii cu caracter provizoriu cu următoarele caracteristici: - anexe gospodăreşti ale exploataţiei agricole -depozit cereale, regim de înălţime parter, cu dimensiunile în plan de 13,20 m x 8,30 m, Ac = Ad = 109,50 m.p., Au = 97,00 m.p., H cornişă = 2,90 m , H coamă = 5,90 m şi adăpost utilaje agricole cu dimensiunile în plan de 9,60 m x 5,10 m, Ac = Ad = 49,00 m.p., Au = 37,80 m.p., H cornişă = 2,90 m, H coamă = 5,90 m cu structura de rezistenţă alcătuită din zidărie portantă întărită cu centuri şi stâlpişori din beton armat, acoperiş tip şarpantă din lemn de răşinoase ignifugată, învelitoare din tablă , fundaţie continuă din beton sub ziduri portante. - P.O.T.= 15,85%, C.U.T.= 21,30; Categoria de importanţă: D. Utilităţi: -alimentarea cu energie electrică se va face de la reţeaua existentă în zonă; -alimentarea cu apă se va asigura dintr-un puţ forat la medie adâncime; Durata de existenţă a construcţiei cu caracter provizoriu va fi de 20 ani, de la data recepţiei acesteia, termen după care va înceta funcţionarea acesteia. Lucrările se vor executa cu personal de specialitate, conform documentaţiei tehnice. Se vor respecta normele generale şi cele specifice de T.S.M. şi P.S.I. şi condiţiile impuse prin avizele obţinute conform certificatului de urbanism nr. 142 din 30.07.2015(V : 12 luni). Pe toată perioada executării lucrărilor se va amplasa, la loc vizibil un panou de identificare a investiţiei conform machetei anexate.
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea Tupilati-extravilan,tarla , cp. -, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
11/24.02.2016
Solicitant: E.ON Distribuţie România S.A.
Descriere investitie: Alimentare cu energie electrică Staţie de sortare produse de balastieră
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea Botesti extravilan , -, nr. -, bl. -, sc. -, sector -
 
12/24.02.2016
Solicitant: Comuna Ştefan cel Mare
Descriere investitie: Înfiinţare reţea alimentare cu apă în satul Ghigoieşti, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ - continuarea lucrărilor rămase de executat
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea Stefan cel Mare extravilan si intravilan satul Ghigoieşti, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
13/24.02.2016
Solicitant: Compania Judeţeană Apa Serv S.A
Descriere investitie: Gură de vărsare efluent, puţ forat şi clădire hidrofor pentru S.E.A.U. Podoleni aferentă contractului de lucrări CL5 "Modernizare staţii de tratare a apei şi apei uzate în judeţul Neamţ" din cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ"
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea comuna Podoleni - extravilan - punct Luncă, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
14/24.02.2016
Solicitant: Consiliul Judeţean Neamţ
Descriere investitie: Reabilitare şi modernizare DJ 157C (Viişoara) - Scăricica - Bisericani,- Sanatoriu Bisericani, km +025 – 6+615
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea com Alexandru cel Bun , satele Viişoara, Scăricica,Bisericani -Sanatoriul Bisericani, cp. -, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Mihai Vasiliu
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Nicoleta Husaru
Telefon: (+4) 0723 / 400.209
E-mail: comunicare@cjneamt.ro