|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consultare Registru Autorizatii de Construire

Numar autorizarie:
Data emiterii:
/
Solicitant:
Adresa investitiei:

6/07.02.2019
Solicitant: IONIȚĂ IOAN-SORIN și IONIȚĂ ALINA
Descriere investitie: DESFIINȚARE Locuință C1 CONSTRUIRE Locuință P+M
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea Draganesti, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
7/07.02.2019
Solicitant: Manole Maria - Ionela
Descriere investitie: DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M - intrare în legalitate
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea Margineni
 
8/15.02.2019
Solicitant: S.C. Dragoș Invest S.R.L.
Descriere investitie: Deschiderea exploatării agregatelor minerale din perimetrul Bașta, curs de apă râu Siret, mal drept, pentru decolmatare, reprofilare și regularizarea scurgerii, extravilan comunele Ion Creangă și Horia, județul Neamț
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea Horia și Ion Creangă - extravilan, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
9/18.02.2019
Solicitant: S.C. Comes S.A.
Descriere investitie: Desființare construcție existentă C1 (fostă C2) - magazie metalică
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea comuna Dumbrava Roșie, satul Dumbrava Roșie și comuna Săvinești, satul Săvinești, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
10/18.02.2019
Solicitant: Județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț
Descriere investitie: Consolidare DJ 207A, Roman-Bâra-Nistria, km 22+000 - 29+595
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea Boghicea - extravilan și intravilan satele Boghicea, Slobozia și Nistria, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
11/18.02.2019
Solicitant: Comuna Dragomirești
Descriere investitie: Consolidare, reabilitare și extindere Școala cu clasele I-VIII, sat Dragomirești, comuna Dragomirești, județul Neamț - continuarea lucrărilor rămase de executat
Adresa investitie: judetul Neamt, localitatea Dragomiresti
 
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro