|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consultare Registru Certificate de Urbanism

Numar certificat:
Data emiterii:
/
Solicitant:
Adresa lucrarii:

21/01.03.2016
Solicitant: SC TC COMPILIMPEX SRL..,
Scopul solicitarii: :..elaborarea documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construcţii privind lucrări de : ..Desfiinţare construcţie cabană C1 şi anexe C2,C3..
Adresa solicitarii: judetul Neamt, localitatea Ceahlau-extravilan,punct , -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
22/01.03.2016
Solicitant: Comuna Negreşti
Scopul solicitarii: elaborarea documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construcţii privind lucrări de construire: ..Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare ape uzate în satul Negreşti, comuna Negreşti, judeţul Neamţ..
Adresa solicitarii: judetul Neamt, localitatea Negresti-extravilan si intravilan sat Negresti, cp. -, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
23/01.03.2016
Solicitant: ..Comuna Negreşti..,
Scopul solicitarii: elaborarea documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construcţii privind lucrări de construire: ..Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Negreşti, comuna Negreşti, judeţul Neamţ..
Adresa solicitarii: judetul Neamt, localitatea Negresti-extravilan si intravilan sat Negresti, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
24/01.03.2016
Solicitant: Comuna Stăniţa
Scopul solicitarii: elaborarea documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construcţii privind lucrări de construire: Modernizare drum comunal DC 62 Stăniţa -Ghidion, km 0+790-7+000
Adresa solicitarii: judetul Neamt, localitatea Stanita extravilan şi intravilanul satelor Stăniţa, Poienile Oancei, Todireni şi Ghidion , -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
25/01.03.2016
Solicitant: S.C. Drum Construct S.R.L.
Scopul solicitarii: elaborarea documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construcţii privind lucrări de construire : ..Amenajare piscicolă, împrejmuire..
Adresa solicitarii: judetul Neamt, localitatea comuna Dulceşti - extravilan, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
26/02.03.2016
Solicitant: SC Mondo - Byte SRL
Scopul solicitarii: Instalare reţea de telecomunicații prin cablu (CA-TV şi internet) în localitățile Războieni, Războienii de Jos, Borşeni, Valea Albă şi Valea Mare, comuna Războieni, judeţul Neamț
Adresa solicitarii: judetul Neamt, localitatea Razboieni extravilan şi intravilanul satelor Războieni, Războienii de Jos, Borşeni, Valea Albă şi Valea Mare, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
27/02.03.2016
Solicitant: SC Caius SRL
Scopul solicitarii: elaborarea documentației pentru autorizarea lucrărilor de construcții privind lucrări de construire : Amenajare iaz piscicol cu utilizarea materialului excavat
Adresa solicitarii: judetul Neamt, localitatea Tupilati extravilan, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
28/08.03.2016
Solicitant: Consiliul Judeţean Neamţ
Scopul solicitarii: elaborarea documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construcţii privind lucrări de construire: ..Modernizare drum judeţean DJ 280: limită judeţul Iaşi - Bîra, km 21+000 – 21+830..
Adresa solicitarii: judetul Neamt, localitatea comuna Bîrai - extravilan şi intravilan sat Bîra, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -
 
29/08.03.2016
Solicitant: Comuna Ceahlau
Scopul solicitarii: elaborarea documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construcţii privind lucrări de construire: ..Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare a apei uzate în satele Ceahlău şi Bistricioara, comuna Ceahlău, judeţul Neamţ..
Adresa solicitarii: judetul Neamt, localitatea Ceahlau Ceahlău - extravilan şi intravilanul satelor Ceahlău şi Bistricioara
 
30/16.03.2016
Solicitant: SC Dragoş Invest SRL
Scopul solicitarii: elaborarea documentației pentru autorizarea lucrărilor de construcții privind lucrări de construire: Proiectarea şi deschiderea exploatării agregatelor minerale din albia râului Siret, în perimetrul de exploatare Başta Aval, extravilan com. Ion Creangă şi com. Horia, jud. Neamţ.
Adresa solicitarii: judetul Neamt, localitatea com. Horia şi com. Ion Creangă - extravilan, perimetrul Başta Aval, -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -
 
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Mihai Vasiliu
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Nicoleta Husaru
Telefon: (+4) 0723 / 400.209
E-mail: comunicare@cjneamt.ro