Nume Anunt
Depozit deseuri Documentaţie de atribuire “Construirea depozitului judetean de deseuri Girov si inchiderea celor trei depozite neconforme de la Bicaz, Roman si Tirgu Neamt, judetul Neamt, Romania”
Parc National Ceahlau Documentaţie de atribuire  „Lucrări de construcţii pentru Dezvoltarea managementului pentru Parcul National Ceahlau“
Regulament Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
Anunt sedinta ordinara septembrie 2011 În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 30 septembrie 2011, ora 12.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”.
Anunţ mediu C.J. Neamţ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Neamţ în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului(proiectul “Modernizare drum judeţean DJ157A Dulceşti-Talpa, km 0+000-12+000”)
Anunţ concurs promovare grad Consiliul Judeţean Neamţ organizează în data de 11 noiembrie 2011, examen pentru promovare în grad pe funcţiile publice
Anunt sedinta ordinara octombrie 2011 În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 27 octombrie 2011, ora 12.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”.
Anunț mediu modernizare DJ155B Consiliul Judeţean Neamţ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drum judeţean DJ 155B Bodești-Urecheni, km 0+000 – 6+000”
Anunt concurs Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției de MANAGER – persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț
Anunt achizitie in cadrul proiectului ”Promovarea ariilor naturale protejate din judetul Neamt” Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media
Anunt achizitie in cadrul proiectului ”Traditii si arta populara in Tinutul Neamt” Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media: Difuzare spot prin intermediul unui post national de televiziune si Insertie material intr-un cotidian cu acoperire nationala
Plan de amenajare a teritoriului zonal Plan de amenajare a teritoriului zonal – Amenajare in scop turistic a zonei lacului “Izvoru Muntelui”
Achizitie servicii in cadrul proiectului ”Promovarea turismului ecumenic din judeţul Neamţ” Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media : difuzare spot prin intermediul unui post national de televiziune si Insertie material intr-un cotidian cu acoperire nationala
Anunt mediu etapa de incadrare modernizare DJ 155B Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre AMP Neamt, in cazul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare DJ 155B Bodesti – Urecheni, km 0+000-6+000
Anunt sedinta ordinara noiembrie 2011 În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 25 noiembrie 2011, ora 12.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”.
Grila de punctare – concurs Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt Grila de punctare a proiectului de management pentru concursul de ocupare a functiei de manager – persoana fizica din cadrul  Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt
Achizitionarea serviciului de realizare a materialelor de promovare Achizitionarea serviciului de realizare a materialelor de promovare in cadrul proiectului “Colectii muzeale si vestigii istorice din judetul Neamt”
Anunt concurs – Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț
Dispozitie Dispozitie pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean nr. 156/2010 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Neamt
Grila de punctare Grila de punctare a proiectelor de management pentru concursul de ocupare a functiei de manager – persoana fizica din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt
Centralizator nominal Centralizator nominal privind rezultatele finale în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de Manager – persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Planul de management al ariei protejate Lacul Cuejdel Consultare publică
Resurse umane Concurs ocupare post personal contractual – Serviciul Administrativ
Anunt de participare Anunţ de participare pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
Planuri de management Lacul Vaduri si Lacul Pingarati Consultare publică
Concurs Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs de promovare pe funcţia publică de Şef serviciu Programe Europene din cadrul al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană
Invitatie participare Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media in cadrul  proiectului “Colectii muzeale si vestigii istorice in judetul Neamt”
Evaluare unitati cultura Rezultatele evaluării managementului instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Neamţ, pentru activitatea desfăşurată în anul 2011
Informare incheiere procedura Informare incheiere procedura de consultare ;i informare a publicului asupra planului de amenajare a teritoriului zonal PATZ:  “AMENAJAREA IN SCOP TURISTIC A ZONEI
“LACUL IZVORUL MUNTELUI”
Participare concurs Participare concurs “Premiul peisajului”
Resurse umane – concurs Concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie de personal contractual
Resurse umane – amanare concurs Amânarea concursului de promovare pentru ocuparea funcției de conducere de șef serviciu Programe Europene programat pentru data de 30 aprilie 2012
Documentatie Proiect cod SMIS 16714 Data publicării: 09.05.2012 –  Achizitie dotari proiect lacuri smis 16714, nr invitatie seap 326044
Promovare în gradul profesional Consiliul Judeţean Neamţ organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior pe funcţiile publice
Resurse umane – anunt concurs Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relații Publice
Consultare publica Consultare a părților interesate privind înfiinţarea de trasee interjudeţene spre / dinspre staţiuni / localităţi cu importanţă turistică / centre cultural administrative
Consultare publica program transport Consultare a partilor interesate privind intocmirea unui nou Program de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean
Semnare contract de lucrari Semnarea Contractului de lucrari „Proiectarea şi execuţia Staţiei de transfer Târgu Neamţ, a Staţiei de transfer Taşca, a Staţiilor de transfer şi sortare Cordun şi a platformelor de colectare a deşeurilor, Judeţul Neamţ, România”
Anunt concurs Concurs pentru ocuparea funcţiei  publice de execuţie temporar vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relații publice
Invitatie participare conferinta de presa Conferinţa de presă organizată în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Neamţ”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalăprin Programul Operaţional Sectorial Mediu.
Resurse umane Concurs ocupare funcţie de execuţie temporar vacantă de personal contractual din cadrul Serviciului Buget – Direcţia Generală Buget Finanţe
Resurse umane Consiliul Judeţean Neamţ organizează examen pentru promovare în grad profesional
Dezbatere publica Dezbatere publică privind stabilirea taxelor, tarifelor şi a amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, valabile pentru anul fiscal 2013
Concurs proiecte de management Concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultură și Arte “Carmen Saeculare” Neamț pentru postul de director – manager
Anunt concurs referent – Serviciul Administrativ Anunt concurs personal contractual – referent, studii medii – Serviciul Administrativ
Documentatie furnizare dotari Documentatie furnizare dotari infrastructura – proiect Parcul National Ceahlau.  Invitatie de participare nr. 341182
Rezultat selectie Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la conscursul pentru ocuparea funcţiei de director – manager al Centrului pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ
Raport contracte de finantare nerambursabila Raport privind contractele de finanţare nerambursabilă încheiate conform Legii 350/2005 în cursul anului 2012
Rezultate concurs Rezultate concurs Centrul pentru Cultură și Arte “Carmen Saeculare” – etapa I – Evaluarea proiectelor de management
Rezultat concurs Rezultat concurs de ocupare a postului de director al Direcţiei de Administre a Parcului Naţional Ceahlau
Concurs proiecte Concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultură și Arte “Carmen Saeculare” Neamț pentru postul  de director – manager
Concurs pentru ocuparea functiei de Manager Concurs pentru ocuparea funcţiei de Manager – persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Invitatie de participare – Servicii de sondaje de opinie Invitatie de participare – “Servicii de sondaje de opinie” în cadrul Proiectului “Management pentru aria naturală protejată – Lacul Cuejdel” – cod SMIS 16721
Anunt public CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ”
Anunt public privind decizia etapei de incadrare C.J.Neamţ anunţă luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurii de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul: ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ”.
Rezultate selectie dosare Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei de director – manager al Centrului pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ
Comunicare Concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ
Rezultate etapa I Concurs de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director – manager al Centrului pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ
Comunicare rezultat concurs Rezultate – Concurs de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director – manager al Centrului pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ
Rezultat final concurs Rezultat final concurs “Carmen Saeculare”
ECONEAMT Anunt intentie de aprobare a Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMT
Concurs ocupare functie Concurs ocupare functie de director-manager al Bibliotecii Judeţene “G.T.Kirileanu” Neamţ
Rezultat selecţie dosare Rezultatul selecţiei dosarelor la Concursul pentru ocuparea funcţiei de director – manager al Bibliotecii Judeţene “G.T.Kirileanu” Neamţ
Rezultatul evaluarii proiectului de management Rezultatul evaluarii proiectului de management la Concursul pentru ocuparea funcţiei de director – manager al Bibliotecii Judeţene “G.T.Kirileanu” Neamţ
Rezultatele concursului Rezultatele concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director – manager al Bibliotecii Judeţene “G.T.Kirileanu” Neamţ
Anunt concurs manager Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt Anunt pentru organizarea concursului de ocupare a functiei de  manager persoana fizica al Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt
Anunt mediu C.J.Neamţ, titular al Proiectului “Dezvoltarea managementului pentru Parcul Național Ceahlău” informează publicul interesat că s-a depus solicitarea de obținere a avizului de mediu pentru Planul de Management al Parcului Național Ceahlău
Rezultate finale – Biblioteca judeteana Rezultatele finale ale concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director – manager al Bibliotecii Judeţene “G.T.Kirileanu” Neamţ
Grila punctare Grila de punctare a proiectelor de management pentru concursul de ocupare a funcţiei de Manager – persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Rezultat selectie dosare Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei de Manager – persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Rezultat final concurs manager SJU Rezultatul final – concursul de ocupare a funcţiei de Manager – persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Anunt promovare grad Anunt promovare grad profesional
Comunicat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ Exerciţiu intern cu tema „Activitatea Detaşamentului de pompieri Piatra Neamţ pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui incendiu la clădiri din administraţia publică
Anunt concurs inspector de specialitate Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacantă de personal contractual din cadrul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial al Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale
Dezvoltarea managementului pentru Parcul National Ceahlau Draftul Deciziei etapei de încadrare nr.  5136 din 07.10.2013
Rezultatul selectiei dosarelor Rezultatul selectiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate
Anunt concurs personal contractual Anunt concurs personal contractual – Serviciul Administrativ
Informare Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor informeaza ca in perioada 24-30 octombrie 2013 va distribui pe calea aerului momeli vaccinale antirabice la vulpi.
Achizitie servicii elaborare studii stiintifice Servicii elaborare studii stiintifice necesare plan de management integrat, elaborare/aprobare plan de management integrat – în cadrul proiectului “MANAGEMENT PENTRU ARIILE  NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“- cod SMIS CSNR 16714
Rezultate proba scrisa – concurs ocupare functie de executie Rezultate proba scrisa la concursul pentru ocupare functiei de executie de personal contractual de inspector de specialitate – Biroul Secretariat si Editarea Monitorului Oficial din cadrul Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale
Rezultate interviu – concurs ocupare functie de executie Rezultate interviu – concursul pentru ocupare functiei de executie de personal contractual de inspector de specialitate – Biroul Secretariat si Editarea Monitorului Oficial din cadrul Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale
Anunt concurs Sef Serviciu Administrativ Concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Rezultate finale concurs inspector de specialitate Rezultate finale – concursul pentru ocupare functiei de executie de personal contractual de inspector de specialitate – Biroul Secretariat si Editarea Monitorului Oficial din cadrul Serviciului Coordonarea Consiliilor Loacale
Anunt concurs Directia Generala Buget Finante Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie – inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Directiei Generale Buget Finante
Proiect de Hotarare privind stabilirea taxelor tarifelor si amenzilor Proiect de Hotărâre privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2014
Tabel rezultate selectie dosare concurs Sef Serviciu Administrativ Tabel rezultate selectie dosare – concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Anunt concurs Serviciul Turism Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană – Serviciul Turism
Informare Informare – solicitare de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ “SIRET” BACĂU, aviz de gospodărire a apelor pentru ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME DE DEŞEURI ROMAN ŞI TÎRGU NEAMŢ, din Roman şi Tîrgu Neamţ,  judeţul Neamţ.
Rezultat selectie dosare concurs inspector debutant Serviciul Buget Rezultate selectie dosare concurs inspector debutant Serviciul Buget
Proces verbal Colegiul Camerei Agricole Neamt Proces verbal privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea  Colegiului Camerei Agricole Neamt – 24 noiembrie 2014
Rezultate proba scrisa concurs inspector debutant Serviciul Buget Rezultate proba scrisa concurs ocupare functie publica – inspector debutant Serviciul Buget
Rezultate interviu concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul Buget Rezultate interviu concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul Buget
Rezultate finale concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul Buget Rezultate finale concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul Buget
tabel rezultat probă scrisa Sef Serviciu Administrativ Tabel rezultate proba scrisa – concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Tabel rezultate interviu- concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administra Tabel rezultate interviu- concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Rezultat final concurs sef Serviciu Administrativ Tabel rezultate ifinale – concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Anunt concurs ocupare functii de executie personal contractual Anunt concurs pentru ocuparea a doua  functii de executie de  personal contractual
Anunt concurs Spitalul de Psihiatrie Sfantul Nicolae Roman Anunţ pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Manager persoană fizică al Spitalului de Psihiatrie “Sfântul Nicolae” Roman
Rezultat selectie dosare concurs ocupare post personal contractual de referent Rezultat selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de referent, studii medii din cadrul Biroului Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat selectie dosare la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate Rezultat selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare din cadrul Serviciului Patrimoniu – Directia Generala Buget Finante
Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacant Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacant – Sef Birou Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Grila punctare concurs manager Spital de Psihiatrie Roman Grila de punctare a proiectelor de management pentru concursul de ocupare a functiei de manager-persoana fizica al Spitalului de Psihiatrie “Sf.Nicolae” Roman
Calendar activitati A.P.I.A. trimestrul I 2014 Calendarul sesiunilor de informare a fermierilor privind depunerea cererilor de sprijin pe suprafata
Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacant Rezultat selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual temporar vacant – Sef Birou Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultate proba scrisa – Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacant Rezultat proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual temporar vacant – Sef Birou Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat final concurs Manager Spital Sf Nicolae Roman Rezultat final – concursul de ocupare a functiei de manager-persoana fizica al Spitalului de Psihiatrie “Sf.Nicolae” Roman
Rezultate interviu- Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacant Rezultat printerviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual temporar vacant – Sef Birou Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat proba scrisa concurs ocupare post personal contractual de referent Rezultat proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de referent, studii medii din cadrul Biroului Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate Rezultat proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare din cadrul Serviciului Patrimoniu – Directia Generala Buget Finante
Rezultate finale – Concurs ocupare post de personal contractual temporar vacant Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual temporar vacant – Sef Birou Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate Rezultat interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare din cadrul Serviciului Patrimoniu – Directia Generala Buget Finante
Rezultat interviu concurs ocupare post personal contractual de referent Rezultat interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de referent, studii medii din cadrul Biroului Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Adresa Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara Adresa Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor de Origine Animala
Rezultat final concurs ocupare post personal contractual de referent Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de referent, studii medii din cadrul Biroului Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat final la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare din cadrul Serviciului Patrimoniu – Directia Generala Buget Finante
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect sef Link A.N.F.P.
http://www.anfp.gov.ro/concursuriconducereprogramate.aspx#
Publicat in Monitorul Oficial partea a III-a nr. 298/28.05.2014 – pag. 5
Anunt concurs de management Teatrul Tineretului Piatra Neamt Concurs de management pentru TEATRUL TINERETULUI PIATRA NEAMŢ:
– anunţ concurs
– condiţii cumulative de participare
– acte necesare pentru dosarul de înscriere
– bibliografie
– regulament concurs
– caiet de obiective
Anunt selectie dosare Concurs Management Teatrul Tineretului Piatra Neamt Anunt selectie dosare Concurs Management Teatrul Tineretului Piatra Neamt
Anunt examen promovare grad functionari publici Examen pentru promovare in grad profesional imediat superior pe functii publice
Concurs de management pentru TEATRUL TINERETULUI PIATRA NEAMT etapa 1 Concurs de management pentru TEATRUL TINERETULUI PIATRA NEAMŢ – evaluarea planurilor de management
Concurs manager Teatrul Tinere- rezultat finaltului Piatra Neamt Rezultat final concurs manager Teatrul Tineretului Piatra Neamt
13.08.2014 – Strategie Neamt-in lucru Strategia de dezvoltare a jud. Neamţ 2014-2020.Observaţiile şi comentariile d-voastră pot fi transmise în max. 30 de zile de la data apariţiei pe site a strategiei, la e-mailul strategie.neamt@igloo.ro ; tel 0233-212890 int.251 sau fax 0233-218208
Anunt concurs Directia Juridica Relatii Internationale Concurs pentru promovarea pe functia publica de conducere vacanta de Director Executiv al Directiei Juridice, Relatii Internationale
Rezultat selectie dosare concurs Directia Juridica Relatii Internationale Rezultat selecţie dosare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de Director executiv – Direcţia Juridică, Relaţii Internaţionale
Anunt concurs ocupare functie publica temporar vacanta consilier juridic Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Consultare publica Consultare publica Plan management ROSPA 0125 Lacurile Vaduri si Pangarati
Anunt concurs inspector de specialitate IA Anunt concurs inspector de specialitate IA – temporar vacant Serviciu de Administrare Drumuri Judetene – Alimentari cu Apa
Tabel selectie dosare consilier juridic temporar vacant Tabel selectie dosare – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad professional superior din cadrul Serviciului de Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu Apa
Rezultate proba scrisa concurs consilier juridic temporar vacant Rezultate proba scrisă – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Rezultat final concurs inspector de specialitate Rezultat final concurs inspector de specialitate IA – temporar vacant Serviciu de Administrare Drumuri Judetene – Alimentari cu Apa
Concurs de recrutare – ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect sef Link A.N.F.P.
http://www.anfp.gov.ro/concursuriconducereprogramate.aspx#
Publicat in Monitorul Oficial partea a III-a nr. 594/22.10.2014 – pag. 3
Anunt concurs functie publica temporar vacanta consilier juridic Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu Anunt public privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu privind emisiile industriale, la punctul de lucru: Depozitul judeţean de deşeuri nepericuloase Girov, judeţul Neamţ.
Tabel rezultat selectie dosare consilier juridic I superior Tabel rezultat selecţie dosare – concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
tabel rezultate proba scrisa – concurs cnsilier juridic temporar vacanot Tabel rezultate proba scrisa – concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Tabel rezultate interviu – consilier juridic temporar vacant Tabel rezultate interviu – concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Rezultate finale – consilier juridic temporar vacant Rezultate finale – concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii publice, Informatică
Anunt-dezbatere publica Dezbatere publica privind documentatia de solicitare a Autorizatiei integrate de mediu – depozitarea deseurilor
Anunt concurs personal contractual 05 ianuarie 2015  – 1 post referent, studii medii, treapta IA
– 2 posture referent, studii medii, treapta I
– 1 post consilier, studii superioare, grad professional II
– 1 post consilier, studii superioare, grad professional IA
Anunt concurs promovare FP Anunt concurs promovare FP director executive – Directia juridica, Relatii Internationale
Anunt concurs consilier I Anunt concurs consilier I superior Directia Arhitect-Sef – 21.05.2015
Tabel rezultat selectie dosare concurs 05 ianuarie 2015 Tabel rezultat selectie dosare concurs 05 ianuarie 2015
– 1 post referent, studii medii, treapta IA
– 2 posturi referent, studii medii, treapta I
Tabel rezultate selectie dosare concurs 5 ianuarie 2015 – Serviciul Turism Tabel rezultate selectie dosare – 1 post consilier, studii superioare, grad professional II Serviciul Turism
Tabel rezultate selectie dosare concurs 5 ianuarie 2015 Compertiment Tehnic, Investitii Tabel rezultate selectie dosare concurs – 1 post consilier, studii superioare, grad professional IA Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultat proba scrisa concurs 5 ianuarie 2015 – Serviciul Turism Tabel rezultat proba scrisa – 1 post consilier, studii superioare, grad professional II Serviciul Turism
Tabel rezultat proba scrisa concurs 5 ianuarie 2015 Compertiment Tehnic, Investitii Tabel rezultate proba scrisa concurs – 1 post consilier, studii superioare, grad professional IA Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultat proba scrisa concurs 05 ianuarie 2015 – Directia Juridica Tabel rezultat proba scrisa concurs 05 ianuarie 2015
– 1 post referent, studii medii, treapta IA
– 2 posturi referent, studii medii, treapta I
Concurs consilier juridic 20.01.2015 Concurs consilier juridic – Serviciul Juridic Contencios,
Relatii Publice, Informatica
Anunt concurs consilier – 29.01.2015 Anunt concurs consilier – Compartiment Dezvoltare Rurala – Sweviciul Programe Europene
Tabel rezultat interviu concurs 05 ianuarie 2015 – Directia Juridica Tabel rezultat interviu concurs  – 2 posturi referent, studii medii, treapta I
Tabel rezultat proba scrisa concurs 5.1.2015 – Serviciul Turism Tabel rezultat proba scrisa – 1 post consilier, studii superioare, grad professional II Serviciul Turism
Tabel rezultate interviu – Serviciul Turism Tabel rezultat interviu – 1 post consilier, studii superioare, grad professional II Serviciul Turism
Tabel rezultat interviu concurs 5 ianuarie 2015 Compertiment Tehnic, Investitii Tabel rezultat interviu concurs – 1 post consilier, studii superioare, grad professional IA Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultat final concurs referent 5.01.2015 Tabel rezultat final concurs  – 2 posturi referent, studii medii, treapta I
Tabel selectie dosare concurs de promovare – director executiv Directia Juridica Tabel selectie dosare concurs de promovare – director executiv Directia Juridica
Centralizator nominal concurs Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare Centralizator nominal privind rezultatele finale concurs consilier, studii superioare, grad professional IA Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultate selectie dosare – Directia Arhitect-sef – 21.01.2015 Tabel rezultate selectie dosare – concurs consilier I superior Directia Arhitect-Sef –  21.01.2015
Tabel rezultate finale – Serviciul Turism Tabel rezultate finale – 1 post consilier, studii superioare, grad professional II Serviciul Turism
Tabel rezultate proba scrisa – director executiv Tabel rezultate proba scrisa concurs de promovare – director executiv Directia Juridica
Tabel rezultate interviu concurs director executiv Tabel rezultate interviu concurs de promovare – director executiv Directia Juridica
Tabel rezultate finale -director executiv Tabel rezultat final concurs de promovare – director executiv Directia Juridica
Tabel rezultat proba scrisa concurs – Directia Arhitect-Sef Tabel rezultat proba scrisa concurs consilier I superior Directia Arhitect-Sef
Tabel rezultate selectie dosare concurs Compartiment Dezvoltare Rurala Tabel rezultate selectie dosare concurs consilier – Compartiment Dezvoltare Rurala – Serviciul Programe Europene
Tabel rezultat interviu concurs Directia Arhitect-Sef Tabel rezultat interviu 26.01.2015 concurs consilier I superior Directia Arhitect-Sef
Tabel rezultat final concurs – Directia Arhitect-Sef Tabel rezultat final concurs consilier I superior Directia Arhitect-Sef
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Programe Europene Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier – Compartiment Dezvoltare Rurala – Serviciul Programe Europene
Tabel rezultat contestatie – Serviciul Programe Europene Tabel rezultat contestatie concurs consilier – Compartiment Dezvoltare Rurala – Serviciul Programe Europene
Tabel rezultate interviu – Serviciul Programe Europene Tabel rezultate interviu concurs consilier – Compartiment Dezvoltare Rurala – Serviciul Programe Europene
Tabel rezultate finale – Serviciul Programe Europene Tabel rezultate finale concurs consilier – Compartiment Dezvoltare Rurala – Serviciul Programe Europene
Examen promovare in grad profesional Examen promovare in grad profesional – Serviciul Administrativ
Anunt examen promovare în grad Anunt examen promovare în gradul profesional imediat superior pe functii publice
Anunt concurs referent Serviciul Administrativ Anunt concurs referent – studii medii Serviciul Administrativ
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef Link A.N.F.P.  –  http://www.anfp.gov.ro/Concurs/17698
Tabel rezultate selectie dosare – Serviciul Administrativ Tabel rezultate selectie dosare concurs referent – studii medii Serviciul Administrativ
Tabel rezultate proba scrisa – concurs Serviciul Administrativ Tabel rezultate proba scrisa concurs referent – studii medii Serviciul Administrativ
Concurs 15.04.2015 Anunt concurs consilier – Compartiment Dezvoltare Rurala – Serviciul Programe Europene
Tabel rezultate interviu – Serviciul Administrativ Tabel rezultate interviu concurs referent – studii medii Serviciul Administrativ
Tabel rezultat final concurs Serviciul Administrativ Tabel rezultate finale concurs referent – studii medii Serviciul Administrativ
Concurs 04.05.2015 Concurs ocupare 3 functii publice:
– consilier I Superior – Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
– consilier I Superior – Compaeriment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel selectie dosare concurs Tabel selectie dosare concurs – Serviciul Programe Europene
Tabel rezultate proba scrisa – Compartiment Dezvoltare Rurala Tabel rezultate proba scrisa – Compartimenti Dezvoltare Rurala – Directia Generala de Dezvoltare Judeteana
Tabel rezultate interviu – Compartiment Dezvoltare Rurala Tabel rezultate interviu – Compartiment Dezvoltare Rurala – Directia Generala de Dezvoltare Judeteana
Tabel rezultate finale – Compartiment Dezvoltare Rurala Tabel rezultate finale – Compartiment Dezvoltare Rurala – Directia Generala de Dezvoltare Judeteana
Tabel rezultate selectie dosare concurs 04.05.2015 Rezultate selectie dosare concurs ocupare 3 functii publice:
– consilier I Superior – Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
– consilier I Superior – Compaeriment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultate proba scrisa – Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa Tabel rezultate proba scrisa concurs – Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
Tabel rezultate interviu concurs – Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa Tabel rezultate interviu concurs – Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
Tabel rezultate finale concurs – Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa Tabel rezultate finale concurs – Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
Anunt concurs consilier I superior – Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare Anunt concurs consilier I superior – Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Anunt concurs 09.07.2015  Anunt concurs – inspector Serviciul Administrare Drumuri Judetene, Alimentari cu apa
Tabel rezultate proba scrisa Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier I superior – Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Tabel rezultate finale Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare Tabel rezultate finale concurs consilier I superior – Compartiment Tehnic, Investitii, Proiectare
Concurs 30 iulie 2015 Consilieri – personal contractual:
– Serviciul Turism
– Serviciul Patrimoniu
Tabel selectie dosare concurs Serviciul Turism Tabel selectie dosare concurs Serviciul Turism
Tabel selectie dosare concurs – Serviciul Patrimoniu Tabel selectie dosare concurs – Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Turism Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Turism
Tabel rezultate proba scrisa concurs – Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate proba scrisa concurs – Serviciul Patrimoniu
Anunt concurs ingrijitor – 24.08.2015 Anunt concurs ingrijitor – Compartimentul Deservire – Directia Administrativ
Tabel rezultate interviu concurs – Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate interviu concurs – Serviciul Patrimoniu
tabel rezultate interviu Serviciul Turism tabel rezultate interviu Serviciul Turism
Tabel rezultate finale Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate finale Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate finale Serviciul Turism Tabel rezultate finale Serviciul Turism
Concurs 14.09.2015 Concurs – consilier I -Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultat selectie dosare examen ingrijitor Tabel rezultat selectie dosare examen ingrijitor
Examen promovare 31.08.2015 Examen promovare 31.08.2015
Tabel rezultate proba practica – concurs ingrijitor Tabel rezultate proba practica – concurs ingrijitor
Tabel rezultate interviu concurs ingrijitor Tabel rezultate interviu – concurs ingrijitor
Tabel rezultat final – concurs ingrijitor Tabel rezultate final  – concurs ingrijitor
Tabel rezultat examen promovare 31.08.2015 Tabel rezultat examen promovare 31.08.2015
Anunt examen promovare 01.10.2015 Anunt examen promovare 01.10.2015
Tabel rezultate selectie dosare-Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate selectie dosare – concurs – consilier I -Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate proba scrisa – concurs – consilier I -Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate proba scrisa – concurs – consilier I -Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate finale – concurs – consilier I -Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate finale – concurs – consilier I -Serviciul Patrimoniu
Anunt concurs 16.10.2015 Anunt concurs inspector de specialitate – Serviciul Infrastructura Judeteana
Anunt concurs 23.10.2015 Anunt concurs inspector de specialitate 1A – Serviciul Infrastructura Judeteana
Proces verbal selectie dosare concurs inspector de specialitate 1A – Serviciul Infrastructura Judeteana Proces verbal selectie dosare concurs inspector de specialitate 1A – Serviciul Infrastructura Judeteana
Anunt concurs 02.12.2015 – consilier Compartiment Contabilitate
– consilier Serviciul Venituri Bugetare
Anunt concurs 13.11.2015 Inspector – Serviciul Resurse Umane -Direcţia de Management
Concurs 04.12.2015 Anunt concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef
Concurs 27.11.2015 Concurs inspector de specialitate 1A – Serviciul Infrastructura Judeteana
Tabel selectie dosare concurs 13.11.2015 Tabel rezultate selectie dosare concurs Inspector – Serviciul Resurse Umane -Direcţia de Management
Anunt concurs 07.12.2015 Concurs promovare în funcţia publică de:
– Sef birou Coordonarea Administratie Publica si Comunicare
– Sef Serviciu Infrastructura Judeteana
Anunt concurs 14.12.2015 Concurs promovare în funcţia publică – Director executiv al Direcţiei Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană
Tabel rezultate proba scrisa concurs Inspector – Serviciul Resurse Umane Tabel rezultate proba scrisa concurs Inspector – Serviciul Resurse Umane -Direcţia de Management
Tabel rezultate interviu concurs Inspector – Serviciul Resurse Umane Tabel rezultate interviu concurs Inspector – Serviciul Resurse Umane – Direcţia de Management
Centralizator rezultate finale concurs Serviciul Resurse Umane Centralizator rezultate finale concurs Serviciul Resurse Umane – Direcţia de Management
Concurs 18.12.2015 Concurs consilier – Compartiment Contabilitate – Directia Generala Buget Finante
Tabel selectie dosare concurs 02.12.2015 Tabel rezultate selectie dosare concurs
– consilier Compartiment Contabilitate
– consilier Serviciul Venituri Bugetare
Tabel selectie dosare concurs 07.12.2015 Tabel selectie dosare concurs promovare în funcţia publică de:
– Sef birou Coordonarea Administratie Publica si Comunicare
– Sef Serviciu Infrastructura Judeteana
Tabel rezultat proba scrisa concurs inspector de specialitate 1A Tabel rezultat proba scrisa – concurs inspector de specialitate 1A – Serviciul Infrastructura Judeteana
Tabel rezultat interviu – concurs inspector de specialitate 1A Tabel rezultat interviu – concurs inspector de specialitate 1A – Serviciul Infrastructura Judeteana
Tabel rezultat final – concurs inspector de specialitate 1A Tabel rezultat final – concurs inspector de specialitate 1A – Serviciul Infrastructura Judeteana
Tabel rezultate selectie dosare concurs consilier debutant Tabel rezultate selectie dosare concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef
Concurs 29.12.2015 Anunt concurs – Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica
-consilier juridic superior
-consilier juridic debutant
Tabel rezultate proba scrisa concurs 02.12.2015 Tabel rezultate proba scrisa concurs
– consilier Compartiment Contabilitate
– consilier Serviciul Venituri Bugetare
Concurs 28.12.2015 Concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef
Tabel rezultat proba scrisa – Sef Serviciu Salvamont Tabel rezultat proba scrisa – Sef Serviciu Salvamont
Tabel rezultat interviu – Sef Serviciu Salvamont Tabel rezultat interviu – Sef Serviciu Salvamont
Tabel rezultate finale – Sef Serviciu Salvamont Tabel rezultate finale – Sef Serviciu Salvamont
Tabel rezultate proba scrisa concurs 04.12.2015 Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef
Tabel rezulat selectie dosare examen director DPPDJ Tabel rezulat selectie dosare examen promovare în funcţia publică – Director executiv al Direcţiei Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană
Tabel rezultate proba scrisa concurs promovare 07.12.2015 Tabel rezultate proba scrisa concurs promovare în funcţia publică de:
– Sef birou Coordonarea Administratie Publica si Comunicare
– Sef Serviciu Infrastructura Judeteana
Tabel rezultate interviu concurs promovare 07.12.2015 Tabel rezultate interviu concurs promovare în funcţia publică de:
– Sef birou Coordonarea Administratie Publica si Comunicare
– Sef Serviciu Infrastructura Judeteana
Centralizator rezultat final concurs promovare 07.12.2015 Centralizator rezultat final concurs promovare în funcţia publică de:
– Sef birou Coordonarea Administratie Publica si Comunicare
– Sef Serviciu Infrastructura Judeteana
Tabel rezultate interviu concurs Compartiment Contabilitate Tabel rezultate interviu concurs
– consilier Compartiment Contabilitate
Tabel rezultate interviu concurs 04.12.2015 Tabel rezultate interviu concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef
Centralizator rezultate finale concurs – consilier Compartiment Contabilitate Centralizator rezultate finale concurs
– consilier Compartiment Contabilitate
Tabel rezultat final concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef Tabel rezultat final concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef
Tabel rezultat proba scrisa examen promovare director executiv DPPDJ Tabel rezultat proba scrisa examen promovare în funcţia publică – Director executiv al Direcţiei Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană
Tabel selectie dosare concurs 18.12.2015 Tabel selectie dosare concurs consilier – Compartiment Contabilitate – Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultat interviu examen promovare director executiv DPPDJ Tabel rezultat interviu examen promovare în funcţia publică – Director executiv al Direcţiei Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană
Rezultat final examen promovare director executiv DPPDJ Tabel rezultat final examen promovare în funcţia publică – Director executiv al Direcţiei Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană
Concurs 12.01.2015 Concurs 12.01.2015 – Director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Neamț
Tabel rezultat proba scrisa – Concurs consilier – Compartiment Contabilitate Concurs consilier – Compartiment Contabilitate – Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultat selectie dosare concurs 29.12.2015 Tabel rezultat selectie dosare – Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica
-consilier juridic superior
-consilier juridic debutant
Tabel rezultat interviu concurs consilier – Compartiment Contabilitate Tabel rezultat interviu concurs consilier – Compartiment Contabilitate – Directia Generala Buget Finante
Centralizator rezultat final concurs consilier – Compartiment Contabilitate Centralizator rezultat final concurs consilier – Compartiment Contabilitate – Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate selectie dosare concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef Tabel rezultate selectie dosare concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef