Hotărâri ale Consiliului Județean 2021

Nr. Dată Titlu Link
1 08/01/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
2 08/01/2021 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
3 19/01/2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în vederea finanțării serviciilor de proiectare pentru două proiecte de interes public județean Vezi HCJ
4 28/01/2021 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu un bun imobil-teren, precum și darea în administrare a acestuia Vezi HCJ
5 28/01/2021 privind emiterea acordului pentru închirierea unui bun din domeniul public al Județului Neamț Vezi HCJ
6 28/01/2021 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
7 28/01/2021 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț Vezi HCJ
8 28/01/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
9 28/01/2021 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
10 28/01/2021 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
11 28/01/2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Orașului Roznov a unor tronsoane de drumuri Vezi HCJ
12 28/01/2021 pentru aprobarea documentației tehnico-economice (D.A.L.I.+S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț” Vezi HCJ
13 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2021 Vezi HCJ
14 28/01/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.141/2020 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
15 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2021 Vezi HCJ
16 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2021 Vezi HCJ
17 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2021 Vezi HCJ
18 28/01/2021 privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2020-2021, semestrul al II-lea Vezi HCJ
19 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2021 Vezi HCJ
20 28/01/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
21 28/01/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Vezi HCJ
22 10/02/2021 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „ACCES la diversitate-Locuința protejată Plăieșu, Locuința protejată Zvorănești, Locuința protejată Blebea, Locuința protejată Tei și Centrul de zi Timișești” Vezi HCJ
23 10/02/2021 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Mobilitate fără bariere- Locuința protejată Dolia, Locuința protejată Nemțișor, Locuința protejată Stânca și Centrul de zi Pipirig” Vezi HCJ
24 10/02/2021 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „O nouă șansă- Locuința protejată Cireșul, Locuința protejată Paltin și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Săbăoani” Vezi HCJ
25 10/02/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice” Vezi HCJ
26 10/02/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamţ Vezi HCJ
27 17/02/2021 privind alegerea vicepreşedinților Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
28 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2021 Vezi HCJ
29 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2021 Vezi HCJ
30 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2021 Vezi HCJ
31 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu-Neamț pentru anul 2021 Vezi HCJ
32 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2021 Vezi HCJ
33 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2021 Vezi HCJ
34 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2021 Vezi HCJ
35 25/02/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.222/2020 privind emiterea acordului de apartamentare a unui bun imobil Vezi HCJ
36 25/02/2021 pentru darea în administrare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
37 25/02/2021 privind acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
38 25/02/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu Link