Declarația de angajament privind politica de management al riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț