Legislație și memoriu tehnic
HG 382 2003
HG 447 2003
Memoriu tehnic risc alunecări
Planșe
Harta geologică
Harta hidrogeologică
Harta precipitațiilor anuale
Harta zonelor de intensitate seismică
Harta zonelor degradate