Construcții civile

PAVILION SECŢII MEDICALE din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

Obiectiv de investiţii aprobat pe PNDL II. A fost finalizată documentaţia tehnico/economică (SF) şi a fost aprobată realizarea obiectivului de investiţii prin HCJ nr.53 din 14.03.2017 în valoare de 53.789.281 lei (TVA inclus). A fost semnat contractul de finanţare nr.240/1667/25.01.2018 cu MDRAPFE. Noua clădire va avea mai multe secţii medicale care se vor construi pe o suprafaţă construită desfăşurată de 8750 mp.

SUPRAETAJARE CORP B1- SPAŢII DESTINATE PERSONALULUI MEDICAL din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

Obiectiv de investiţii aprobat pe PNDL II. A fost finalizată documentaţia tehnico-economică (SF) şi a fost aprobată realizarea obiectivului de investiţii prin HCJ nr.60 din 14.03.2017 în valoare totală de 6.753.331 lei (TVA inclus). A fost semnat contractul de finanţare nr.1341/2439/28.02.2018 cu MDRAP. Obiectivul de investiţii propus are destinaţia de spaţii cu funcţiuni conexe destinate personalului medical al Pavilionului Chirurgical şi va cuprinde spaţii pentru vestiare, spaţii pentru luat masa, oficiu, spaţii de odihnă, spaţii destinate documentării continue ce va cuprinde şi o bibliotecă şi un mic spaţiu destinat specialiştilor în medicina ce asigură gărzi în SJU P.Neamţ şi vin din alte centre medicale din ţară.

Eliminarea unor puncte periculoase pe trasee montane Masiv Ceahlău

Proiectul are ca scop privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți. Pe traseele vizate siguranța turiștilor este pusă în pericol prin existența posibilității de accidentare sau a dificultății de orientare.

Drumuri publice

Modernizare DJ 127A limita judet Harghita-Bicazu Ardelean km 10+400-16+563
Modernizare DJ 155B km 0+000-6+000
Modernizare DJ 155B Bodești- Urecheni-Drăgănești km 9+500-11+500, 17+000-19+250
Modernizare DJ 155I Tg. Neamț-Bârgăuani-Români-Siliștea km 28+871-31+000
Modernizare DJ 155I Tg. Neamț-Tupilați- Bârgăuani-Români-Siliștea km 36+500-39+703
Modernizare DJ 155L Ghindăuani- Grumăzești km 0+000-8+595
Consolidare DJ 157 Horia- Mărgineni- P. Neamț km 17+300-25+000
Modernizare DJ 157A Dulcești- Văleni- Talpa km 12+000-19+960
Modernizare DJ 157A Dulcești- Talpa km 0+000-12+000
Modernizare DJ 157H Girov- Dochia km 2+800- 9+000
Modernizare DJ 159B Izvoare- Bahna km 0+000- 2+942
Reabilitare DJ 207C Horia—Valea Ursului km 14+000- 17+000
Modernizare DJ 207D Icușești- Bătrânești km 21+430- 24+000
Modernizare DJ 280 Stănița-Chicerea km 29+343-33+140