Proiect Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău și Parcul Național Ceahlău cu rezervațiile naturale: 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu crini și 2.661 Lacul lzvorul Muntelui, elaborat în cadrul proiectului „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț“ cod SMIS 2014* 117007 – finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Proiect ”PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR” Județul Neamt 2019-2025 și Raportul de mediu la plan

Complex de Agrement “ȚINUTUL LUI CREANGĂ”

Proiectul Complex de agrement „Ținutul lui Creangă” – Târgu Neamț se încadrează în Obiectivul general 5 – Un sector turistic competitiv, pilon al economiei județene, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului Neamț 2014-2020. Potrivit acestui obiectiv, turismul este considerat o resursă considerabilă pentru diversificarea competitivă a economiei locale, motivat de faptul că reprezintă o oportunitate pentru reinserția în viața activă a unor persoane cu risc de excluziune socială, prin dezvoltarea economiei serviciilor turistice.

Ținutul lui Creangă este gândit ca un complex de agrement cu funcţiuni multiple, pentru petrecerea timpului liber, care va cuprinde elemente tradiționale, armonios îmbinate cu elemente moderne, cu o mare varietate de facilități de divertisment și relaxare. Complexul are la bază brandul local ”Ion Creangă” şi satul său originar, Humulești. Turiștii vor avea oportunitatea să descopere istoricul și frumusețea Ținutului Neamțului, legendele locului și farmecul obiceiurilor și produselor tradiționale. Complexul de agrement îşi propune să devină un deschizător de drumuri pentru turiștii care vin pentru prima dată în România și descoperă ținuturile Moldovei.