Data publicării Nume Observații
28.02.2024 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț, pentru anul fiscal 2025
22.01.2024 Propunere Program judetean de transport 2024-2033 revizia 1
15.01.2024 Proiect – Buget 2024
10.01.2024 GHIDUL SOLICITANTULUI – ACTIVITĂȚI SPORTIVE 2024 – PROPUNERI DE MODIFICARE Observațiile și/sau comentariile se pot transmite la email: spe@cjneamt.ro
OBSERVAȚII GHID
04.01.2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Neamț, 2024-2033 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Consiliul Judeţean Neamț supune consultării publice anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Neamț, 2024-2033 ”.
Anexa la proiectul de act normativ, mai sus amintit, poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Neamț https://www.cjneamt.ro urmând calea https://cjneamt.ro/ro/informatii-de-interes-public/dezbateri-publice/ și la sediul Consiliului Judeţean Neamț din Municipiul Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, județul Neamț.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, în intervalul de la 03 – 26 ianuarie 2024, se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de act normativ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite pe adresa relatii.publice@cjneamt.ro, prin fax nr. 0233 211569, prin poştă sau direct la Registratura Consiliului Judeţean Neamț. Materialele transmise vor purta menţiunea „PROPUNERI privind Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Neamț, 2024-2033ˮ.
12.12.2023 Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului tranzitoriu de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț (anexe) În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ supune consultării publice proiectul de hotărâre privind actualizarea
„Programului tranzitoriu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Neamţ”.
Modificările propuse pot fi vizualizate pe site-ul cjneamt.ro urmând calea https://cjneamt.ro/ro/informatii-de-interes-public/dezbateri-publice/, sau la avizierul instituţiei.
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi transmise în scris pe adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamţ, cod 610004, prin fax nr. 0233 211569, sau prin e-mail: cons.judetean@cjneamt.ro, în intervalul 03 – 18 ianuarie 2024.
08.09.2023 Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului tranzitoriu de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în județul Neamț – FORMA REVIZUITĂ
09.08.2023 Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului tranzitoriu de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în județul Neamț În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ supune consultării publice proiectul de hotărâre privind actualizarea „Programului tranzitoriu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț”.
Modificările propuse pot fi vizualizate pe site-ul cjneamt.ro urmând calea https://cjneamt.ro/ro/informatii-de-interes-public/dezbateri-publice/, sau la sediul instituţiei.
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi transmise în scris pe adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamţ, cod 610004, prin fax nr. 0233 211569, sau prin e-mail: cons.judetean@cjneamt.ro, în intervalul de la 18 la 31 august 2023.
21.06.2023 Sesiunea a III a -Ghidul solicitantului activitati sportive- 2023 Observațiile și/sau comentariile se pot transmite la e-mail: spe@cjneamt.ro
18.05.2023 Strategia Județeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, 2023-2027 Observațiile și/sau comentariile se pot transmite la e-mail: proiectesociale.cjneamt@gmail.com
04.05.2023 GHID DOMENIUL CULTURĂ LEGEA 350/2005 Observațiile și/sau comentariile se pot transmite la e-mail: proiectesociale.cjneamt@gmail.com
06.04.2023 GHID DOMENIUL SOCIAL LEGEA 350/2005 Observațiile și/sau comentariile se pot transmite la e-mail: proiectesociale.cjneamt@gmail.com
27.02.2023 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț, pentru anul fiscal 2024
17.02.2023 Strategia de Transformare Digitală a Județului Neamț
03.01.2023 Proiect – Buget 2023
26.10.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea unor mandate speciale
06.10.2022 Studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii, precum și documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier de persoane prin curse regulate în județul Neamț În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, Consiliul Județean Neamț supune consultării publice anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii, precum și documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier de persoane prin curse regulate în județul Neamț.
Anexa la proiectul de act normativ mai sus amintit poate fi consultată pe site-ul Consiliului Județean Neamț https://www.cjneamt.ro și la punctul de lucru al Consiliului Județean Neamț din municipiul Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 23, județul Neamț, începând cu data de 06.10.2022.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, până la data de 21.10.2022 ora 14:00, se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare se vor transmite pe adresa relatii.publice@cjneamt.ro, prin fax nr. 0233 211569, prin poștă sau direct la Registratura Consiliului Județean Neamț. Materialele transmise vor purta mențiunea „PROPUNERI privind Documentația de atribuire a Programului de transport public județean de persoane“.
26.08.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov
01.04.2022 Dezbatere publică Strategia de Dezvoltare a Județului Neamț pentru perioada 2022-2030
Observațiile și/sau comentariile se pot transmite la e-mail: spe@cjneamt.ro
29.03.2022 Proiect de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special
14.03.2022 Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț, pentru anul fiscal 2023
08.02.2022 Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate în județul Neamț, 2022-2031 Până la data de 23.02.2022, ora 16.00 se pot trimite în scris (e-mail, poștă) propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
12.01.2022 Proiect – Buget 2022
12.11.2021 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 78/2021 privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț, pentru anul fiscal 2022
21.10.2021 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț pentru anul fiscal 2021
19.08.2021 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț pentru anul fiscal 2021
30.06.2021 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A 3 PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind atribuirea și incheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zonele 2,3,și 4, Județul Neamț”.

Proiect Zona 2.

Proiect Zona 3.

Proiect Zona 4.
23.03.2021 Proiect – Buget 2021
10.03.2021 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov
08.03.2021 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț pentru anul fiscal 2022
08.03.2021 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț pentru anul fiscal 2021
04.10.2020 Caietul de sarcini, Contractul cadru și REGULAMENTUL pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Neamţ
20.05.2020 ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT, PT. PERIOADA 2014-2021
20.01.2020 PROIECT BUGET 2020
19.04.2019 PROIECT BUGET 2019 – 19.04.2019
29.03.2019 PROIECT BUGET 2019
18.02.2019 PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI JUD. NEAMT DRAFT 2018 DRAFT CONSILIUL JUDETEAN NEAMT anunta publicul asupra debaterii publice privind propunerea de elaborare a Planului de Mentinere a Calitatii Aerului in judetul Neamt
18.02.2019 ANUNT PUBLIC INITIERE PLAN MENTINERE CALITATE AER
01.10.2018 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA PROGRAMULUI JUDETEAN DE TRANSPORT 2014_2019 _ pentru dezbatere publica
24.04.2018 PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe perioada determinata, a unor spatii aflate in proprietatea Judetului Neamt. Postat la ora 16.00.
19.02.2018 PROIECT BUGET 2018
04.12.2017 Regulamente-cadru privind procedurile de inchiriere si vanzare ale bunurilor apartinand patrimoniului Judetului Neamt Observatii si propuneri privind eventuale modificari si/sau completari se pot trimite pe e-mail: cjneamt@yahoo.com. Termen limita: 10 zile de la publicarea pe site. Persoana de contact: Sorin CONDURACHE – sef serviciu Patrimoniu, tel. 0233212890-int.261
22.03.2017 Clarificari ghidul solicitantului 2017 Clarificari ghidul solicitantului 2017
15.03.2017 CONSULTARE – Ghidul solicitantului 2017
06.03.2017 BUGETUL CREDITELOR INTERNE pe anul 2017 BUGETUL CREDITELOR INTERNE pe anul   2017
06.03.2017 PROIECT BUGET 2017 Proiect buget pentru anul 2017