ȘEDINȚE  COMISII  DE  SPECIALITATE

Comisia buget, dezvoltare economico-socială şi administrarea patrimoniului judeţului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism
Comisia de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi familie, activităţi sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti
Comisia buget, dezvoltare economico-socială şi administrarea patrimoniului judeţului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism
Comisia de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi familie, activităţi sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti
Name
Comisia buget, dezvoltare economico-socială şi administrarea patrimoniului judeţului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism
Comisia de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi familie, activităţi sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti