În conformitate cu prevederile art.122 din Constitutia României, Consiliul județean este autoritatea administrației publice pentru coordonarea activității consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Consiliul județean, în vederea realizării atribuțiilor sale, organizează compartimente funcționale care realizează activitatea consiliului prin acte și operațiuni tehnico-materiale și care nu au competență distinctă de a consiliului județean, în numele caruia acționează.

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț este structurat pe direcții generale, direcții, servicii, birouri si compartimente.

Președintele și vicepreședinții Consiliului județean, precum și secretarul județului asigură, în condițiile stabilite de lege, conducerea, coordonarea și controlul serviciilor de specialitate ale Consiliului județean.

Directorii executivi, directorii executivi adjuncți și conducătorii celorlalte compartimente colaborează între ei, cu conducerile serviciilor publice de interes județean, precum și autoritățile administrației publice alese în județ, în vederea asigurării îndeplinirii în condiții de legalitate, oportunitate și eficiență sporită a tuturor atribuțiilor și competențelor ce revin Consiliului județean, potrivit Constituției și normelor legale în vigoare.

Aparatul de specialitate al Consiliului județean este alcătuit din persoane care îndeplinesc o funcție publică, precum și din persoane angajate cu contract individual de muncă.

Funcția publică reprezintă un complex de drepturi și obligații corelative ce trebuie exercitat în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare. Confirmarea sau angajarea pe post reprezintă, pentru fiecare persoană fizică, investirea legală pentru funcția respectivă. Încadrarea funcționarilor se realizeaza prin concurs, dintre acei candidați ce fac dovada cunoașterii temeinice a atribuțiilor și competențelor ce revin Consiliului județean, potrivit legislației în vigoare.

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA CUPRINZÂND NUME PERSOANE CU FUNCȚII DE CONDUCERE, POSTURI OCUPATE DIN POSTURI DISPONIBILE

Organigrama - cu functii de conducere

wdt_ID Data document Consultare
1 03/02/2020 Vezi document
2 29/05/2020 Vezi document
6 07/07/2020 Vezi document
7 01/09/2020 Vezi document
8 13/01/2021 Vezi document
9 01/02/2021 Vezi document
11
12 16/02/2021 Vezi document
13
14 12/03/2021 Vezi document

PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTITUȚIEI

Luni- Joi 08:00 – 16:30
Vineri 08:00 – 14:00

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

În scopul asigurării accesului cetățenilor la serviciile Consiliului Județean Neamț, se stabilește programul de lucru cu publicul, după cum urmează:

Luni 08:30 – 18:30
Marți – Joi 08:30 – 16:30
Vineri 08:30 – 14:00

SITUAȚIA DREPTURILOR salariale

Strategii de dezvoltare și modernizare a aparatului de specialitate

Declarații de avere și de interese

NOMENCLATOR ARHIVISTIC