FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ

Anunț

Descriere

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector superior I, din cadrul Serviciului Contabilitate al D.G.B.F. Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate al Direcției Generale Buget Finanțe
ANUNT – Concurs de recrutare pentru postul de consilier superior I, Compartimentul Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management ANUNT – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentul Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management
Concurs/examen pentru promovarea în grad, consilier superior I, Serviciului Venituri Bugetare al D.G.B.F. Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Venituri Bugetare al Direcției Generale Buget Finanțe
Examen pentru promovarea în funcţia de personal contractual – inspector de specialitate II, Compartimentului Protocol al D.D.T.M.G.C. Examen pentru promovarea în funcţia de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Protocol al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Centralizator nominal privind rezultatul final  în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201) Centralizator nominal privind rezultatul final în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201), cu o normă de 4 ore/zi, pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile „ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat“, POCU/784/6/24/139521, cod SMIS 2014+:13952
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de personal contractual de execuție de referent Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de personal contractual de execuție de referent, studii medii, treaptă profesională I, Compartiment Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul interviului susținut în data de 04 octombrie 2021 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201) Rezultatul interviului susținut în data de 04 octombrie 2021 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201), cu o normă de 4 ore/zi, pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile „ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat“, POCU/784/6/24/139521, cod SMIS 2014+:13952
Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201) Rezultatul selecţiei și evaluării dosarului depus în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201), cu o normă de 4 ore/zi, 21 zile pe lună, pe perioadă determinată, în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile „ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat“, POCU/784/6/24/139521, cod SMIS 2014+:13952
Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201) Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201), cu o normă de 4 ore/zi, 21 zile pe lună, pe perioadă determinată, în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile „ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat“, POCU/784/6/24/139521, cod SMIS 2014+:13952, până la maxim data finalizării proiectului, respectiv 08.10.2023
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posului de Expert GDPR
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Expert GDPR P1 (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal cod COR 242231), cu fracțiune de normă (2 ore/zi), pe perioadă determinată
Rezultat interviu Expert GDPR
Rezultat interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Expert GDPR P1 (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal cod COR 242231), cu fracțiune de normă (2 ore/zi), pe perioadă determinată
Rezultate finale concurs II Consilier II Compartriment Deservire Evenimente si Manifestari Rezultate finale în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: – consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat la interviul susţinut în data de 13 august 2021, în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: – consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă Rezultat la interviul susţinut în data de 13 august 2021, în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: – consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat selectie si evaluare dosare Expert GDPR
Rezultat selectie si evaluare dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Expert GDPR P1 (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal cod COR 242231), cu fracțiune de normă (2 ore/zi), pe perioadă determinată
TABEL privind rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă în cadrul concursului în vederea ocupării postului vacant de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, DDTMGC TABEL privind rezultatul soluţionării contestaţiei nr. 19.338/11.08.2021 la proba scrisă susţinută în data de 10 august 2021 în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatele la proba scrisă susţinută în data de 10 august 2021 în cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier, II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, DDTMGC Rezultatele la proba scrisă susţinută în data de 10 august 2021 în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat privind selecţia dosarelor depuse pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, DDTMGC Rezultat privind selecţia dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Expert GDPR P1 (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal cod COR 242231), cu fracțiune de normă (2 ore/zi), pe perioadă determinată
Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Expert GDPR P1 (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal cod COR 242231), cu fracțiune de normă (2 ore/zi), pe perioadă determinată
Rezultat final din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Rezultat final din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție: consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție: consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat privind soluționarea contestației la interviul din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Rezultat privind soluționarea contestației la interviul din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al D.M.
Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management.
Rezultatul final la examenul pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, D.D.T.M.G.C.
Rezultatul final la examenul pentru ocuparea funcției vacante de execuție de personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, respectiv: muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat final la concursul organizat în vederea ocupării postului de consilier I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, D.G.J.R.I.
Rezultat final la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al D.M.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management.
Rezultatul interviului la examenul pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, D.D.T.M.G.C.
Rezultatul interviului la examenul pentru ocuparea funcției vacante de execuție de personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, respectiv: muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul probei practice la examenul pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, D.D.T.M.G.C.
Rezultatul probei practice la examenul pentru ocuparea funcției vacante de execuție de personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, respectiv: muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat interviu la concursul organizat în vederea ocupării postului de consilier I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, D.G.J.R.I.
Rezultat interviu la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat privind proba practică la concursul organizat în vederea ocupării postului de consilier I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, D.G.J.R.I.
Rezultatele probei practice la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat contestație – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă D.D.T.M.G.C.
Rezultat contestație – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul selectiei dosarului depus la examenul pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, D.D.T.M.G.C.
Rezultatul selectiei dosarului depus la examenul pentru ocuparea funcției vacante de execuție de personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, respectiv: muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție
vacante de consilier I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție
vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management.
Rezultat privind proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării postului de consilier I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, D.G.J.R.I.
Rezultatele probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat interviu – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari
Rezultat interviu – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat privind selecţia dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării postului de consilier I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, D.G.J.R.I.
Rezultat privind selecţia dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat final la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior.
Rezultat final la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior, Serviciul Patrimoniu, Direcția Management
Rezultat interviu la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior.
Rezultat interviu la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior, Serviciul Patrimoniu, Direcția Management
Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior.
Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior, Serviciul Patrimoniu, Direcția Management
Anunt amanare interviu – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari
Anunt amanare interviu – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Tabel rezultate proba scrisă la concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari
Tabel rezultate proba scrisă la concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de specialist relații sociale, Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Rezultatul final la examenul pentru promovare în grad profesional
Rezultatul final la examenul pentru promovare în grad profesional – consilier principal, Serviciul Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul final pentru promovare în grad profesional
Rezultatul final pentru promovare în grad profesional – consilier principal, Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Tabel rezultat interviu Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Rezultat interviu pentru ocuparea unui post vacant de specialist relații sociale, Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Tabel rezultat selectie examen promovare în grad
Tabel rezultat selectie examen promovare în grad profesional conilier juridic principal, Serviciul Patrimoniu, Direcția Management
Tabel rezultate selectie dosare consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari
Tabel rezultate selectie dosare consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Anunt concurs muncitor calificat I Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari
Anunt concurs muncitor calificat I Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul la interviul pentru promovare în grad profesional
Rezultatul la interviul pentru promovare în grad profesional – consilier principal, Serviciul Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul la interviul pentru promovare în grad profesional
Rezultatul la interviul pentru promovare în grad profesional – consilier principal, Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul final la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior.
Rezultatul final la examenul pentru promovarea în grad profesional consilier superior, Compartimentul Disciplina în Construcții al Direcției Arhitect-Șef
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management
Rezultatul interviului la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior.
Rezultatul interviului la examenul pentru promovarea în grad profesional consilier superior, Compartimentul Disciplina în Construcții al Direcției Arhitect-Șef
Rezultatul selecției și evaluării dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Rezultatul selecției și evaluării dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare în funcția publică de execuție de consilier principal
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare în funcția de consilier juridic principal
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare în funcția publică de execuție
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare în funcția publică de execuție de consilier superior, Compartimentul Disciplina în Construcții, Direcția Arhitect-Șef
Anunt concurs consilier-SGDELCJPMOL
Anunt concurs consilier-SGDELCJPMOL
REZULTAT SELECTIE DOSAR examen promovare grad profesional, Serviciul Turism, DDTMGC.
REZULTAT SELECTIE DOSAR examen promovare grad profesional, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă..
Rezultat examen de promovare în grad profesional personal contractual Comp Secretariat DGJRI
Rezultat examen de promovare în grad profesional personal contractual Comp Secretariat DGJRI
Rezultat examen de promovare în grad profesional personal contractual Direcția Arhitect Șef
Rezultat examen de promovare în grad profesional personal contractual Direcția Arhitect Șef
Tabel-rezultat selectie dosar examen promovare grad profesional
Tabel-rezultat selectie dosar examen promovare grad profesional
REZULTAT SELECTIE DOSAR examen promovare grad
REZULTAT SELECTIE DOSAR examen promovare grad
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist relații sociale, Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist relații sociale, Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție, consilier, studii superioare, grad profesional II
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție, respectiv consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.
Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Patrimoniu al Direcției de Management
Anunt promovare grad profesional
3 posturi promovare grad profesional
Anunt promovare grad profesional 2 posturi personal contractual – promovare grad profesional
Rezultatul final la concursul pentru postul de inspector de specialitate – Compartiment Protocol, DDTMGC.
Rezultatul final la concursul pentru postul de inspector de specialitate debutant – Compartiment Protocol, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultat final la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare,BGCCI din cadrul DDTMGC.
Rezultatul final la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare, cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul interviului la concursul pentru postul de inspector de specialitate – Compartiment Protocol, DDTMGC.
Rezultatul interviului la concursul pentru postul de inspector de specialitate debutant – Compartiment Protocol, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultat interviu la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare,BGCCI din cadrul DDTMGC.
Rezultatul interviului la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare, cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare,BGCCI din cadrul DDTMGC.
Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare, cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul probei scrise la concursul pentru postul de inspector de specialitate – Compartiment Protocol, DDTMGC.
Rezultatul probei scrise la concursul pentru postul de inspector de specialitate debutant – Compartiment Protocol, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare,BGCCI din cadrul DDTMGC.
Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare, cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultat selecție dosare la concursul pentru postul de inspector de specialitate – Compartiment Protocol, DDTMGC. Rezultat selecție dosare la concursul pentru postul de inspector de specialitate debutant – Compartiment Protocol, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultat final – examen director adjunct D.A.L. Rezultat final – examen director adjunct Direcția Achiziții și Logistică.
Rezultat interviu – examen director adjunct D.A.L. Rezultat interviu – examen director adjunct Direcția Achiziții și Logistică.
Rezultat proba scrisă – examen director adjunct D.A.L. Rezultat proba scrisă – examen director adjunct Direcția Achiziții și Logistică.
Rezultat selectie dosar inscriere – examen director adjunct D.A.L. Rezultat selectie dosar inscriere – examen director adjunct Direcția Achiziții și Logistică.
Anunț concurs Inspector de specialitate – Compartiment Protocol, DDTMGC.
Anunț concurs Inspector de specialitate debutant – Compartiment Protocol, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatele finale la cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior și consilier asistent, SUMSUPPS, DIPIJ.
Rezultatele finale la cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior și consilier asistent, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul probei interviu, în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior și consilier asistent, SUMSUPPS, DIPIJ.
Rezultatul probei interviu, în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior și consilier asistent, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare,BGCCI din cadrul DDTMGC.
Concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare, cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – SUMSUPPS, DIPIJ
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultat selectie dosare – două functii publice, SUMSUPPS, DIPIJ Rezultat selectie dosare – două functii publice, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Anunt concurs director adjunct DAL Anunt concurs director adjunct Direcția Achiziții și Logistică
Rezultatul final în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de conducere de Administrator public
Rezultatul final în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de conducere de Administrator public
Rezultatul interviului susţinut în data de 21 ianuarie 2021 în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de conducere de Administrator public
Rezultatul interviului susţinut în data de 21 ianuarie 2021 în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de conducere de Administrator public
Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea postului de Administrator public
Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea postului de Administrator public
Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – SUMSUPPS, DIPIJ
Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la examenul pentru ocuparea postului de Administrator public
Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la examenul pentru ocuparea postului de Administrator public
Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției vacante de consilier  principal și consilier  asistent din cadrul SAP, DAL.
Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional principal și consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Rezultat interviu consilier achizitii publice Serviciul Achizitii Publice DAL
Rezultat interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional principal și consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Anunț – concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual de conducere – Administrator public
Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual de conducere – Administrator public
Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, SUMSUPPS, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției vacante de consilier  principal și consilier  asistent din cadrul SAP, DAL.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional principal și consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, SUMSUPPS, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul selecției dosarelor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional principal și consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Rezultatul selecției dosarelor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional principal și consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Rezultat privind soluționarea contestației nr. 27.512/10.12.2020 Rezultat privind soluționarea contestației nr. 27.512/10.12.2020
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul UMSUPPS, Direcția IPIJ Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultat FINAL concurs director adjunct DDTMGC Rezultat final director adjunct DDTMGC
Rezultat probă interviu concurs director adjunct DDTMGC Rezultat probă interviu concurs director adjunct DDTMGC
Rezultat final – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica Rezultat final – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica
Rezultat proba scrisă – concurs director adjunct DDTMGC Rezultat proba scrisă – concurs director adjunct DDTMGC
Rezultat interviu – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica Rezultat interviu – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica
Rezultat proba practica – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica Rezultat proba practica – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica
Rezultat selectie dosar – concurs director adjunct DDTMGC Rezultat selectie dosar – concurs director adjunct DDTMGC
Anunt- organizare concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică. Anunt- organizare concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică.
TABEL privind rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat in vederea ocupării funcției de muncitor calificat (fochist). TABEL privind rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat in vederea ocupării funcției vacante de personal contractual – muncitor calificat (fochist), studii medii / generale, treapta profesională I din cadrul Serviciului Administrativ și intreținere, Direcția Achiziții și Logistică
Anunt – concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – consilier Anunt – concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – consilier
Anunt – concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de conducere Anunt – concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de conducere – Director adjunct
Anunt – concurs muncitor calificat(fochist) I Serviciul Administrativ si Intretinere Anunt – concurs muncitor calificat(fochist) I Serviciul Administrativ si Intretinere – 18.11.2020
Rezultatul final in cadrul examenului pentru promovarea in grad Rezultatul final in cadrul examenului pentru promovarea in grad profesional, respectiv in funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Infrastructură Județeană al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul interviului in cadrul examenului pentru promovarea in grad Rezultatul interviului in cadrul examenului pentru promovarea in grad profesional, respectiv in funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Infrastructură Județeană al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul probei scrise in cadrul examenului pentru promovarea in grad Rezultatul probei scrise in cadrul examenului pentru promovarea in grad profesional, respectiv in funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Infrastructură Județeană al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul selectiei dosarului in cadrul examenului pentru promovarea in grad Rezultatul selectiei dosarului in cadrul examenului pentru promovarea in grad
Anunt suspendare concurs PC – administrator public iulie – 2020 Anunt suspendare concurs PC – administrator public iulie – 2020
Anunț promovare grad FP de execuție Anunț promovare grad FP de execuție
Anunț privind prelungirea suspendării concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere – administrator public Anunț privind prelungirea suspendării concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere – administrator public
Rezultat examen promovare grad I consilier SGDELCJPMOL Rezultat examen promovare in grad profesional I aferent functiei de personal contractual consilier, studii superioare din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.
Anunt examen promovare consilier grad profesional I Anunt examen promovare in grad profesional I aferent functiei de personal contractual consilier, studii superioare din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.
Anunt privind suspendarea concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere – administrator public Anunt privind suspendarea concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere – administrator public
Rezultat final concurs promovare consilier superior Serviciul Venituri Bugetare Rezultat final concurs promovare consilier superior Serviciul Venituri Bugetare
Rezultat proba interviu concurs promovare consilier superior Serviciul Venituri Bugetare Rezultat proba interviu concurs promovare consilier superior Serviciul Venituri Bugetare
REZULTATE FINALE consilier principal Serviciul Tursim DDTGC REZULTATE FINALE consilier principal Serviciul Tursim DDTGC
Rezultat proba scrisa concurs promovare consilier superior Serviciul Venituri Bugetare Rezultat proba scrisa concurs promovare consilier superior Serviciul Venituri Bugetare
Concurs pentru ocuparea postului vacant – personal contractual de conducere – Administrator public Concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual de conducere – Administrator public
Rezultat final consilier IA Compartiment Registratura DJRI Rezultat final consilier IA Compartiment Registratura DJRI
Rezultat interviu consilier IA Compartiment Registratura DJRI Rezultat interviu consilier IA Compartiment Registratura DJRI
Rezultat interviu consilier principal Serviciul Turism DDTGC Rezultat interviu consilier principal Serviciul Turism DDTGC
Rezultat solutionare contestatie proba scrisa consilier IA Compartiment Registratura DJRI Rezultat solutionare contestatie proba scrisa consilier IA Compartiment Registratura DJRI
Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției de consilier superior, Compartiment PSI si SSM Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției de consilier superior, Compartiment PSI si SSM al Direcției Arhitect-Şef
Rezultatul probei interviu la concursul consilier superior, Compartiment PSI si SSM Rezultatul probei interviu la concursul consilier superior, Compartiment PSI si SSM al Direcției Arhitect-Şef
Rezultat proba scrisa consilier IA Compartiment Registratura DJRI Rezultat proba scrisa la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional IA, Compartiment Registratură, Direcția Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat privind solutionarea contestatiei formulata de catre domnul Mitroi Andrei Rezultat privind solutionarea contestatiei formulata de catre domnul Mitroi Andrei în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului PSI și SSM al Direcției Arhitect-Şef
Rezultat proba scrisa consilier principal Serv Turism DDTGC Rezultat proba scrisa – consilier principal – Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă
Rezultat selectie dosare concurs promovare consilier superior, Serviciul Venituri Bugetare Rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul pentru promovare în grad profesional superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare, Direcția Generală Buget Finanțe
Rezultat proba scrisa concurs consilier studii superioare, grad profesional superior, Compartiment PSI si SSM al Direcției Arhitect-Şef Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului PSI și SSM al Direcției Arhitect-Şef
Rezultat solutionare contestatii – selectie dosare – consilier principal – Turism; Rezultat solutionare contestatii – selectie dosare – consilier principal – Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă
Rezultat selecție dosare consilier IA Registratură 30 aprilie 2020 Rezultatul privind selecţia dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în vederea
ocupării postului vacant de personal contractual – consilier, studii superioare, grad
profesional IA, Compartiment Registratură, Direcția Juridică și Relații Internaționale,
respectiv la proba scrisă organizată în data de 07 mai 2020
Centralizator nominal rezultate finale concurs director executiv Direcția Achiziții și Logistică Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Achiziții și Logistică, din 22 aprilie 2020/27 aprilie 2020
Rezultat selectie dosare consilier principal Serv Turism DDTGC Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru participarea la proba scrisă organizată în data de 06 mai 2020, în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă.
Rezultat final în cadrul concursului organizat in vederea ocupării funcției vacante de personal contractual – inspector de specialitate IA din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și Internaționale, DJRI Rezultat final în cadrul concursului organizat in vederea ocupării funcției vacante de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și lnternaționale, Direcția Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat interviu – concurs director executiv Directia Achizitii Publice Rezultat interviu – concurs director executiv Directia Achizitii Publice
Rezultatul selecției dosarelor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului PSI și SSM al Direcției Arhitect-Şef Rezultatul selecției dosarelor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului PSI și SSM al Direcției Arhitect-Şef
Anunț reprogramare concurs – consilier studii superioare, grad IA din cadrul Compartimentului Registratură, DJRI Anunț reprogramare concurs – consilier studii superioare, grad IA din cadrul Compartimentului Registratură,, Direcția Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat proba scrisă – concurs director executiv Directia Achizitii Publice Rezultat proba scrisă – concurs director executiv Directia Achizitii Publice
Rezultat interviu în cadrul concursului organizat in vederea ocupării funcției vacante de personal contractual – inspector de specialitate IA din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și Internaționale, DJRI Rezultat interviu în cadrul concursului organizat in vederea ocupării funcției vacante de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și lnternaționale, Direcția Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat proba scrisă în cadrul concursului organizat in vederea ocupării funcției vacante de personal contractual – inspector de specialitate IA din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și Internaționale, DJRI Rezultat proba scrisă în cadrul concursului organizat in vederea ocupării funcției vacante de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și lnternaționale, Direcția Juridică și Relații Internaționale.
Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior dîn cadrul Serviciului Venituri Bugetare al DGBF. Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior de consilier superior I din cadrul Serviciului Venituri Bugetare al Direcției Generale Buget Finanțe.
Rezultat selectie dosare concurs organizat in vederea ocupării funcției vacante de personal contractual – inspector de specialitate IA din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și Internaționale, DJRI Rezultat selectie dosare concurs organizat in vederea ocupării funcției vacante de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și lnternaționale, Direcția Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat selectie dosare concurs director executiv Directia Achizitii Publice Rezultat selectie dosare concurs director executiv Directia Achizitii Publice
Concurs pentru ocuparea unui post de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Serviciului Turism al DDTGC Concurs pentru ocuparea unui post de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Turism, Direcţia de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă
Concurs ocupare post de consilier superior I Concurs ocupare post de consilier superior I, în cadrul Compartimentului SSI și SSM al Direcției Arhitect Șef.
Comunicare prelungire suspendare concurs – consilier IA Registratura Perioada de suspendare a desfășurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Registratură, Direcția Juridică și Relații Internațională, se prelungește până la data de 24 aprilie 2020.
Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional, respectiv în funcţiile publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Juridic Contencios, DJRI Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional, respectiv în funcţiile publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Direcția Juridică și Relații Internaționale
COMUNICARE Desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier superior IA din cadrul Compartimentului Registratură, Direcția Juridică și Relații Internaționale, se suspendă până la data de 31 martie 2020.
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție: inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și Internaționale, DJRI Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție: inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și Internaționale, Direcția Juridică și Relații Internațională.
Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional, respectiv în funcţiile publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Juridic Contencios, DJRI Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional, respectiv în funcţiile publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Direcția Juridică și Relații Internaționale
Rezultat selecție dosare în cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție: consilier superior IA – Compartimentului Registratură, DJRI. Rezultat selecție dosare în cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție: consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Registratură, Direcția Juridică și Relații Internațională.
Rezultatul final în cadrul examenului pentru pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al DDTGC Rezultatul final la examenul de promovare în funcţia publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine, Direcţia de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă
Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional, respectiv în funcţiile publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Juridic Contencios, DJRI Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional, respectiv în funcţiile publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Direcția Juridică și Relații Internaționale
Rezultatul interviului în cadrul examenului pentru pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al DDTGC Rezultatul probei interviu examenul de promovare în funcţia publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine, Direcţia de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional, respectiv în funcţiile publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Juridic Contencios, DJRI Rezultatul probei scrise din data de 23 martie 2020 la examenul de promovare în grad profesional, respectiv în funcţiile publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Direcția Juridică și Relații Internaționale
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al DDTGC Rezultat proba scrisa în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine, Direcţia de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul selecției dosarului în cadrul examenului pentru pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al DDTGC Rezultatul selecției dosarului în cadrul examenului pentru pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă.
REZULTAT selectie dosare examen promovare DJRI REZULTAT selectie dosare examen promovare DJRI.
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv, Direcția Achiziții și Logistică. Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv, Direcția Achiziții și Logistică.
Rezultatul examenului organizat pentru promovarea în funcţia de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II, din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al DDTGC Rezultatul examenului organizat pentru promovarea în funcţia de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II, din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă.
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție: consilier superior IA – Compartimentului Registratură, DJRI. Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție: consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Registratură, Direcția Juridică și Relații Internațională.
Rezultat final la concursul pentru funcția de consilier I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al DDTGC Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă.
Examen pentru promovarea în funcţia de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II, din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al DDTGC Examen pentru promovarea în funcţia de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II, din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă.
Rezultat interviu la concursul pentru funcția de consilier I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al DDTGC Rezultatul interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă
Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior – respectiv – consilier juridic, clasa I, grad profesional principal
Rezultat proba scrisă la concursul pentru funcția de consilier I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al DDTGC Rezultatul proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă
Rezultat contestație la concursul pentru funcția de consilier I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al DDTGC Rezultatul contestației la selecția dosarelor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă
Rezultat selectie dosare la concursul pentru funcția de consilier I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al DDTGC Rezultatul selecției dosarelor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă
Rezultat selectie dosare consilier juridic superior SJC DJRI Rezultat selectie dosare consilier juridic superior SJC DJRI.
Rezultatul final in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante: consilier, clasa I, grad profesional superior Rezultatul final in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante: consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Contabilitate, Directia Generală Buget Finante.
TABEL privind rezultatele finale la concursul de recrutare organizat in vederea ocupării unui post vacant de ingrijitor TABEL privind rezultatele finale la concursul de recrutare organizat in vederea ocupării unui post vacant de ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ, Protocol și Intreținere, Direcția Achiziții și Logistică.
Rezultatul probei interviu in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante: consilier, clasa I, grad profesional superior Rezultatul probei interviu in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante: consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Contabilitate, Directia Generală Buget Finante.
Rezultat final – consilier I asistent SIJ-DIPIJ Rezultat final – concurs consilier I asistent – Serviciul Infrastructură Județeană – Direcția Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană.
TABEL privind rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat in vederea ocupării unui post vacant de ingrijitor TABEL privind rezultatul interviului concursul de recrutare organizat in vederea ocupării unui post vacant de ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ, Protocol și Intreținere, Direcția Achiziții și Logistică.
Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier superior Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa l. grad profesional superior, din cadrul Compartimentului PSI si SSM al Directiei Arhitect- sef.
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, studii superioare, asistent Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul interviu- consilier I asistent SIJ-DIPIJ Rezultatul interviu – concurs consilier I asistent – Serviciul Infrastructură Județeană – Direcția Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană.
Rezultatul probei scrise in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante: consilier, clasa I, grad profesional superior Rezultatul probei scrise in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante: consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Contabilitate, Directia Generală Buget Finante.
TABEL privind rezultatul probei practice la concursul de recrutare organizat in vederea ocupării unui post vacant de ingrijitor TABEL privind rezultatul probei practice concursul de recrutare organizat in vederea ocupării unui post vacant de ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ, Protocol și Intreținere, Direcția Achiziții și Logistică.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier superior Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa l. grad profesional superior, din cadrul Compartimentului PSI si SSM al Directiei Arhitect- sef.
Rezultat proba scrisa – consilier I asistent SIJ-DIPIJ Rezultat proba scrisa – concurs consilier I asistent – Serviciul Infrastructură Județeană – Direcția Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană..
Rezultat selectie dosar – concurs consilier I asistent Rezultat selectie dosar – concurs consilier I asistent – Serviciul Infrastructură Județeană – Direcția Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană..
Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat in vederea ocupării unui post vacant de ingrijitor Rezultatul selecției dosarelor din data de 13 ianuarie 2020 la concursul de recrutare organizat in vederea ocupării unui post vacant de ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ, Protocol și Intreținere, Direcția Achiziții și Logistică.
Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier superior Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa l. grad profesional superior, din cadrul Compartimentului PSI si SSM al Directiei Arhitect- sef.
Rezultatul selectiei dosarelor in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante: consilier, clasa I, grad profesional superior Rezultatul selectiei dosarelor in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante: consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Contabilitate, Directia Cenerală Buget Finante.
Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional superior Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios al Direcției Juridice și Relații Internaționale.
Rezultate finale – concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Patrimoniu Rezultate finale – concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Patrimoniu, Direcția de Management
Rezultate finale în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – Consilier, clasa I Rezultate finale în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane, Direcția de Management
Rezultatul la interviu – concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Patrimoniu Rezultatul la interviu – concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Patrimoniu, Direcția de Management
Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – Consilier, clasa I Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane, Direcția de Management
Rezultat soluționare contestație probă scrisă – concurs recrutare consilier, Serviciul Resurse Umane Rezultat privind soluționarea contestației, formulată de doamna Manea Elena-Marina, față de rezultatul probei scrise din data de 23 decembrie 2019, în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane, Direcția de Management
Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de Expert comunicare și informare (GT) Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de Expert comunicare și informare (GT) (grup țintă), cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților in vederea implementării proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile “CRESC Competențe antreprenoriale in economia socială” POCU/449/4/16/128122
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Resurse Umane Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Resurse Umane, Direcția de Management
Rezultatul la proba scrisă – concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Patrimoniu Rezultatul la proba scrisă – concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Patrimoniu, Direcția de Management
Rezultatul la interviul pentru ocuparea postului de Expert comunicare și informare (GT) Rezultatul la interviul pentru ocuparea postului de Expert comunicare și informare (GT) (grup țintă), cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților in vederea implementării proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile “CRESC Competențe antreprenoriale in economia socială” POCU/449/4/16/128122
Concurs ocupare post personal contractual – îngrijitor Concurs ocupare post personal contractual de execuție – îngrijitor, Serviciul Administrativ
Rezultatul selecției și evaluării dosarelor depuse in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare și informare (GT) Rezultatul selecției și evaluării dosarelor depuse in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare și informare (GT) (grup țintă), cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților in vederea implementării proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile “CRESC Competențe antreprenoriale in economia socială” POCU/449/4/16/128122
Concurs de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Patrimoniu Concurs de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Patrimoniu, Direcția de Management
Concurs de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Resurse Umane Concurs de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, Serviciul Resurse Umane, Direcția de Management
Concurs pentru ocuparea a trei posturi de funcții publice Concurs pentru ocuparea a trei posturi de funcții publice de execuție
Rezultate finale concurs consilier superior, serviciul Patrimoniu, Direcția de Management Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcția de Management, organizat în perioada 9/11 decembrie 2019
Rezultat interviu concurs de recrutare – consilier, Serviciul Patrimoniu, Direcția de Management Rezultatul interviului din data de 09 decembrie 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcția de Management
Rezultat probă scrisă concurs de recrutare – consilier, Serviciul Patrimoniu, Direcția de Management Rezultatul probei scrise din data de 09 decembrie 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcția de Management
Proces verbal selectie dosare – consilier, Serviciul Patrimoniu, Direcția de Management Proces verbal selectie dosare – consilier, Serviciul Patrimoniu, Direcția de Management
Anunt expert comunicare si informare GT Anunt expert comunicare si informare GT
Rezultat final – concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional II Rezultat final la concursul de recrutare pentru postul temporar vacant de personal contractual de executie consilier II, Serviciul Gestionarea Documentelor’, Evidenta Lucrarilor Consiliului Judetean si Publicarea Monitorului Oficial Local
Rezultat proba interviu – concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional II Rezultat interviu la concursul de recrutare pentru postul temporar vacant de personal contractual de executie consilier II, Serviciul Gestionarea Documentelor’, Evidenta Lucrarilor Consiliului Judetean si Publicarea Monitorului Oficial Local
Rezultate finale – 3 functii publice de executie SUMSUPPS DIPIJ Rezultate finale – 3 functii publice de executie din cadrul Serviciului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica si Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe si Infrastructură Județeană
Rezultate finale concurs consilier superior – DGBF Compartiment Gestionare Proiecte si Programe Rezultate finale concurs consilier superior – DGBF Compartiment Gestionare Proiecte si Programe
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional II Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional II, Serviciul Gestionarea
Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului
Oficial Local
Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție – consilier I Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție – consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcţia Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul probei interviu din data de 25 noiembrie 2019 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier I Rezultatul probei interviu din data de 25 noiembrie 2019 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte și Programe, Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Programe, Direcția Generală Buget Finanțe
Rezultatul probei scrise din data de 25 noiembrie 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție – consilier I Rezultatul probei scrise din data de 25 noiembrie 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție – consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcţia Investiții, Programe și Infrastructură Județeană (condiția de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice)
Rezultatul probei scrise din data de 25 noiembrie 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier I Rezultatul probei scrise din data de 25 noiembrie 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte și Programe, Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Programe, Direcția Generală Buget Finanțe
Rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere – șef serviciu Rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere – șef serviciu, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica si Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe si Infrastructură Județeană
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier I Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Patrimoniu, Direcția de Management
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, superior I Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, superior I, Serviciul Resurse Umane al Direcției de Management
Rezultatul obtinut la interviul din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere – șef serviciu Rezultatul obtinut la interviul din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere – șef serviciu, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica si Proiecte, Direcția Investiții, Programe si Infrastructură Județeană
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru postul temporar vacant de personal contractual de executie consilier Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru postul temporar vacant de personal contractual de executie consilier II, Serviciul Gestionarea Documentelor’, Evidenta Lucrarilor Consiliului Judetean si Publicarea Monitorului Oficial Local
Rezultatul obtinut la proba scrisa din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere – șef serviciu Rezultatul obtinut la proba scrisa din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere – șef serviciu, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica si Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe si Infrastructură Județeană
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea a trei functii publice de executie din cadrul SUMSUPPS Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea a trei functii publice de executie din cadrul Serviciului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica si Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe si Infrastructură Județeană
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Gestionare Programe, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Direcția Generală Buget Finanțe
Proces verbal – concurs arhitect sef – constatare nedepunere dosare Proces verbal – concurs arhitect sef – constatare nedepunere dosare
Rezultat selectie dosare sef serviciu SUMSUPPS DIPIJ Rezultat selectie dosare sef serviciu SUMSUPPS DIPIJ
Anunt concurs recrutare functie publica Serviciul Patrimoniu Anunt concurs recrutare functie publica Serviciul Patrimoniu
Anunt concurs ocupare functie contractuala temporar vacanta Anunt concurs ocupare functie contractuala temporar vacanta
Rezultat final concurs – sef serviciu, Serviciu Achizitii publice Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere – șef serviciu, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Concurs – 4 F.P. de executie Anunt nr. 22309-24.10.2019 – concurs 4 F.P. de executie 25.11.2019
Rezultatul la interviul susținut în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere – șef serviciu Rezultatul obținut la interviul susținut în data de 22 octombrie 2019 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere – șef serviciu, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Concurs – F.P. conducere – ARHITECT-SEF Anunt concurs 21.11.2019 – F.P. conducere – ARHITECT-SEF
TABEL privind rezultatul obținut la proba scrisă – concursul pentru ocuparea funcției de conducere – Șef Serviciu Achiziții Publice TABEL privind rezultatul obținut la proba scrisă organizat în data de 18 octombrie 2019 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice dc conducere – șef serviciu, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Concurs – F.P. conducere – sef serviciu, Serviciul UMSUPPS, DIPIJ Anunț concurs 19.11.2019 – F.P. conducere – sef serviciu, Serviciul UMSUPPS, DIPIJ
TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs depuse pentru ocuparea postului de sef serviciu Achiziții TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs depuse pentru ocuparea postului de sef serviciu Achiziții
Centralizator nominal al concursului pentru ocuparea postului de consilier, Serviciul Patrimoniu Centralizator nominal al concursului pentru ocuparea postului de consilier superior, Serviciul Patrimoniu, Direcția de Management
Centralizator Final – inspector, Serviciul Contabilitate, DGBF Centralizator nominal al concursului pentru ocuparea postului de inspector, Serviciul Contabilitate, DGBF
TABEL privind rezultatul probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de inspector TABEL privind rezultatul probei scrise din data de 09 octombrie 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate al Direcției Generale Buget Finanțe
TABEL privind rezultatul interviului in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de consilier superior TABEL privind rezultatul interviul din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviul Patrimoniu, Direcția de Management
TABEL privind rezultatul probei scrise in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de consilier superior TABEL privind rezultatul probei scrise organizată in data de 04.10.2019 in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviul Patrimoniu, Direcția de Management
Rezultat selectie dosare concurs inspector in cadrul serviciului Contabilitate al Directiei Generale Buget Finante Rezultat selectie dosare concurs inspector in cadrul serviciului Contabilitate al Directiei Generale Buget Finante
Rezultat selectie dosar concurs Serviciul Patrimoniu Rezultat selectie dosar concurs Serviciul Patrimoniu
Rezultat examen de promovare in grad profesional Rezultat examen de promovare in grad profesional
Rezultatul final la examenul pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual – inspector de specialitate Rezultatul final la examenul pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA, din cadrul Compartimentului Logistică, Serviciul Administrativ, Protocol si Intretinere, Direcția Achiziții și Loqistică
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Loqistică
Rezultatul interviului pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual Rezultatul interviului la examenul pentru ocuparea functiei de personal contractual – inspector de specialitate studii superioare, gradul profesional IA, din cadrul Compartimentului Logistică, Serviciul Administrativ, Protocol si Intretinere, Direcția Achiziții și Loqistică
TABEL privind rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea functiei de personal contractual – inspector de specialitate TABEL privind rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea functiei de personal contractual – inspector de specialitate studii superioare, gradul profesional IA, din cadrul Compartimentului Logistică, Serviciul Administrativ, Protocol si Intretinere, Direcția Achiziții și Loqistică
Anunt examen promovare personal contractual Anunt examen promovare personal contractual
TABEL privind rezultatul selectiei dosarului la examenul organizat in vederea ocuparii functiei vacante de personal contractual -inspector de specialitate TABEL privind rezultatul selectiei dosarului la examenul organizat in vederea ocuparii functiei vacante de personal contractual -inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA, din cadrul Compartimentului Logistică, Serviciul Administrativ, Protocol și Întreținere, Direcția Achiziții și Logistică
Anunt concurs două funcții publice Anunt concurs două funcții publice de execuție
CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere sef serviciu Achizitii publice
Anunt concurs personal contractual Serviciul Administrativ Anunt concurs personal contractual Serviciul Administrativ – inspector de specialitate IA
Rezultat concurs proba scrisa sef serviciu Serviciul achizitii Publice Rezultat concurs proba scrisa sef serviciu Serviciul achizitii Publice
Rezultat privind solutionarea contestatiei Rezultat privind solutionarea contestatiei față de rezultatul selecției dosarului de inscriere din data de 05 august 2019
Rezultat selectie dosare concurs – sef Serviciu achizitii publice Rezultat selectie dosare concurs – sef Serviciu achizitii publice
Tabel – rezultat final – 18.07.2019 – concurs inspector specialitate debutant BGCCI DDTGC Tabel – rezultat final – 18.07.2019 – concurs inspector specialitate debutant BGCCI DDTGC
Tabel – rezultat interviu – 16.07.2019 – concurs inspector specialitate debutant BGCCI DDTGC Tabel – rezultat interviu – 16.07.2019 – concurs inspector specialitate debutant BGCCI DDTGC
Tabel – rezultat proba scrisa – concurs 11.07.2019 – inspector de specialitate debutant BGCI-DDTGC Tabel – rezultat proba scrisa – concurs 11.07.2019 – inspector de specialitate debutant BGCI-DDTGC
Anunt concurs functie publica Anunct concurs functie publica sef serviciu Achizitii Publice
Tabel -rezultat selectie dosare – concurs 11.07.2019 – inspector de specialitate debutant BGCI-DDTGC Tabel -rezultat selectie dosare – concurs 11.07.2019 – inspector de specialitate debutant BGCI-DDTGC
Tabel rezultate finale functie publica temporar vacanta Tabel rezultate finale functie publica temporar vacanta BUMSUPPS
Tabel rezultat interviu functie temporar vacanta Tabel rezultat interviu functie temporar vacanta
Rezultat proba scrisa functie publica temporar vacanta Rezultat proba scrisa functie publica temporar vacanta
Rezultat selectie dosare functie publica temporar vacanta Rezultat selectie dosare functie publica temporar vacanta
Anunt concurs inspector de specialitate debutant Anunt concurs inspector de specialitate debutant
Rezultatul final la examenul pt promovarea în grad profesional Rezultatul final la examenul pt promovarea în grad profesional
Rezultatul interviului la examenul pt promovarea în grad profesional Rezultatul interviului la examenul pt promovarea în grad profesional
Rezultatele finale la examenul pentru promovarea in gradul profesional superior Rezultatele finale la examenul pentru promovarea in gradul profesional superior
Rezultat proba scrisa examen promovare Rezultat proba scrisa examen promovare
Rezultatul probei scrise la examenul pt promovarea în grad profesional Rezultatul probei scrise la examenul pt promovarea în grad profesional
Anunt concurs functie temporar vacanta Anunt concurs functie temporar vacanta
Rezultat selectie dosar promovare Rezultat selectie dosar promovare
Rezultat selectie dosar – promovare Rezultat selectie dosar – promovare
Rezultat examen promovare SGDELCJEMOF Rezultat examen promovare SGDELCJEMOF
Anunt examen promovare doua functii publice Anunt examen promovare doua functii publice
Anunt-examen-promovare-consilier-II-SGDELCJEMOF Anunt-examen-promovare-consilier-II-SGDELCJEMOF
Centralizator nominal – rezultate finale concurs sofer II – DAL Centralizator nominal rezultate finale concurs sofer II DAL
Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal de executie – sofer Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal de executie – sofer
Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer, din cadrul Compartimentului Auto, Serviciul Administrativ, Protocol si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica.
Rezultat examen de promovare Birou Guvernata Corporativa Comunicare si Imagine Rezultat examen de promovare Birou Guvernata Corporativa Comunicare si Imagine
Tabel rezultat proba scrisa inspector de specialitate IA SASRII Tabel rezultat proba scrisa inspector de specialitate IA din cadrul Serviciului Asistenta Sociala Relatii Interne si Internationale al Directiei Juridice si Relatii Internationale.
Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei de consilier superior, DJRI Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional superior, serv. Asistenta Sociala Relatii Interne si Internationale, DJRI.
Tabel rezultat interviu – consilier superior, serv. Asistenta Sociala Tabel rezultat interviu – consilier superior, serv. Asistenta Sociala Relatii Interne si Internationale, DJRI.
Anunt – concurs ocupare post sofer II – CA-SAPI-DAL Anunt nr. 26863-2018 – concurs 25.01.2019 – sofer II – CA-SAPI-DAL
Tabel rezultat proba scrisa – consilier superior Tabel rezultat proba scrisa – consilier superior din cadrul Serviciului Asistenta Sociala, Relatii Interne si Internationale al Directiei Juridice si Relatii Internationale.
Anunt – examen promovare in grad profesional Anunt nr. 26554-21.12.2018 – examen promovare in grad profesional II – 15.01.2019
Anunt transfer la cerere functie publica vacanta – consilier I principal – Serviciul Venituri Bugetare, DGBF Anunt transfer la cerere functie publica vacanta – consilier I principal – Serviciul Venituri Bugetare, DGBF
Rezultate finale inspector de specialitate IA SASRII DJRI(1) Rezultate finale inspector de specialitate IA SASRII DJRI(1)
Tabel rezultat interviu inspector de specialitate IA SASRII DJRI Tabel rezultat interviu inspector de specialitate IA SASRII DJRI
Tabel rezultat selectie dosare consilier superior SASRII DJRI Tabel rezultat selectie dosare consilier superior SASRII DJRI
Tabel rezultat proba scrisa inspector de specialitate IA SASRII Tabel rezultat proba scrisa inspector de specialitate IA din cadrul Serviciului Asistenta Sociala Relatii Interne si Internationale al Directiei Juridice si Relatii Internationale.
Rezultate finale – concursul pentru consilier I, superior, SASRII, DJRI Rezultate finale – concursul pentru consilier I, superior, SASRII, DJRI
Tabel rezultat interviu – 07.12.2018 concurs FP consilier superior SASRII-DJRI Tabel rezultat interviu – 07.12.2018 concurs FP consilier superior SASRII-DJRI
Selectie dosare inspector de specialitate IA SASRII DJRI Selectie dosare inspector de specialitate IA SASRII DJRI
Tabel rezultate proba scrisa 03.12.2018 – concurs FP consilier superior SASRII-DJRI Tabel rezultate proba scrisa 03.12.2018 – concurs FP consilier superior SASRII-DJRI
TABEL SELECTIE DOSARE FUNCTIE PUBLICA SIDR DIPIJ TABEL SELECTIE DOSARE FUNCTIE PUBLICA SIDR DIPIJ
Centralizator nominal concurs 12 16 noiembrie 2018 3 functii publice DGBF Centralizator nominal concurs 12 16 noiembrie 2018 3 functii publice DGBF
Centralizator nominal rezultate concurs referent educational proiect SEVA Centralizator nominal rezultate concurs referent educational proiect SEVA
Tabel rezultat selectie dosare – concurs 03.12.2018 – consilier I superior – SASRII-DJRI Tabel rezultat selectie dosare – concurs 03.12.2018 – consilier I superior – SASRII-DJRI
Anunt concurs functie publica de executie SASRII DJRI Anunt concurs functie publica de executie – Serviciul Asistenta
Sociala, Relatii Interne si Internationale al Directiei Juridice și Relatii Internationale.
Tabel interviu referent educational proiect SEVA Tabel interviu referent educational activitati scoli speciale consilier invatamant, cu fractiune de norma de 2 ore pe zi, pe perioada determinata, proiectul finantat din fonduri europene nerambursabile ,,Sansa la educatie, viitor asigurat” (SEVA).
Centralizator nominal – rezultate finale concurs consilier I superior – BUMSUPPS-DIPIJ Centralizator nominal – rezultate finale – concursul pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier, clasa I, grad profesional superior, Biroul Unitatea de Monitorizarea serviciilor de Utilitate publica si Proiecte sociale, DIPI.
ANUNT AMANARE INTERVIU ANUNT AMANARE INTERVIU – concursul pentru ocuparea postului de referent educational activitati scoli speciale (consilier invatamant)
Rezultat interviu trei functii publice DGBF Rezultat interviu trei functii publice vacante din cadrul Directiei Generale Buget Finante.
Tabel rezultat interviu- concurs FP consilier superior – BUMSUPPS-DIPIJ Tabel rezultat interviu- concurs FP consilier superior – BUMSUPPS-DIPIJ
Rezultatul probei scrise – concursul pentru consilier superior, BUMSUPPS, DIPI Rezultatul probei scrise – concursul pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier, clasa I, grad profesional superior, Biroul Unitatea de Monitorizarea serviciilor de Utilitate publica si Proiecte sociale, DIPI.
Anunt concurs inspector de specialitate IA SASRII DJRI Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de executie vacant de personal contractual: inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și Internationale al DJRI.
Tabel proba scrisa 3 functii publice DGBF Tabel proba scrisa trei functii publice vacante din cadrul Directiei Generale Buget Finante.
Tabel rezultat selectie dosare SEVA Tabel rezultat selectie dosare ,,Sansa la educatie, viitor asigurat” (SEVA)
Centralizator nominal consilier superior Serviciul Turism Centralizator nominal la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier, clasa I, grad profesionul superior din cadrul Serviciului Turism, Directia de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Centralizator rezultate finale – consilier superior – Biroul Guvernanta Corporativa, Comunicare si Imagine Centralizator rezultate finale – concursul pentru pentru recrutarea de personal public de executie – consilier, grad profesional superior in cadrul Biroului Guvernanta Corporativa, Comunicare si Imagine, DDTG.
Rezultatul interviului – concursul pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier superior -Serviciul Turism Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier, clasa I, grad profesionul superior din cadrul Serviciului Turism, Directia de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultatul interviului in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de consilier superior – BGCCI, DDTGC Rezultatul interviului sustinut in data de 08 noiembrie 2018 organizat in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execulie vacante
– Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul BGCCI, DDTGC.
Tabel rezultat selectie dosar – consilier superior, BUMSUPPS, DIPIJ Tabel rezultat selectie dosar – concurs 15.11.2018, consilier superior, BUMSUPPS, DIPIJ
Tabel rezultat proba scrisa – concursul pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier superior -Serviciul Turism Tabel rezultat proba scrisa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier, clasa I, grad profesionul superior din cadrul Serviciului Turism, Directia de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultatul probei scrise – consilier superior la Biroul Guvernanta Corporativa Rezultatul probei scrise onganizata in data de 05.11.2018 – pentru recrutarea de personal public de executie – consilier, grad profesional superior in cadrul Biroului Guvernanta Corporativa, Comunicare si Imagine, DDTGC.
Tabel rezultat selectie dosare trei functii publice DGBF Tabel rezultat selectie dosare trei functii publice vacante din cadrul Directiei Generale Buget Finante.
Anunt concurs – referent educational activitati scoli speciale Anunt concurs – referent educational activitati scoli speciale (consilier invatamant) – Proiect SEVA
Anunt concurs ocupare doua functii publice de executie Anunt concurs ocupare doua functii publice de executie de:
1. consilier superior din cadrul Serv. Asist.Sociala, Relatii Interne si Internationale, DJRI;
2. consilier superior din cadrul Serv. Investitii si Dezvoltare Rurala, DIPIJ.
CENTRALIZATOR NOMINAL sef serviciu SIDR DIPIJ CENTRALIZATOR NOMINAL sef serviciu SIDR DIPIJ
Rezultat selectie dosare consilier superior BGCCI Rezultat selectie dosare consilier superior Biroul Guvernanta Corporativa, Comunicare si Imagine
Rezultat interviu sef serviciu Serviciul Investitii si Dezvoltare Rurala Rezultat interviu sef serviciu Serviciul Investitii si Dezvoltare Rurala
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier, clasa I, grad profesionul superior din cadrul Serviciului Turism, Directia de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Tabel rezultat proba scrisa sef serviciu SIDR DIPIJ Tabel rezultat proba scrisa sef serviciu – Serviciul Investitii si Dezvoltare Rurala
Rezultat final concurs referent II Serviciul Patrimoniu Rezultat final concurs referent II Serviciul Patrimoniu 08 – 12.10.2018
Rezultat selectie dosare sef serviciu – Serviciul Investitii si Dezvoltare Rurala Rezultat selectie dosare sef serviciu – Serviciul Investitii si Dezvoltare Rurala
Concurs ocupare functie publica de executie vacante – consilier superior Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa l, grad profesional superior din cadrul Biroului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica si PS al DIPIJ.
Tabel afisare rezultate finale – consilier debutant, Serviciul GD, ELCJ si EMOJ Tabel afisare rezultate finale – consilier debutant, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidenta Lucrarilor Consiliului Judetean si Editarea Monitorului Oficial al Judetului.
Tabel rezultat interviu 12.10.2018 – concurs referent II Serviciul Patrimoniu Tabel rezultat interviu 12.10.2018 – concurs referent II Serviciul Patrimoniu
Rezultatul interviului pentru ocuparea functiei de personal contractual consilier debutant Rezultatul interviului pentru ocuparea functiei de personal contractual consilier debutant in cadrul SGDELCJ si EMOJ,
Tabel rezultate proba scrisa 08.10.2018 – concurs consilier debutant Tabel rezultate proba scrisa 08.10.2018 – concurs consilier debutant – Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidenta Lucrarilor Consiliului Judetean si Editarea Monitorului Oficial al Judetului
Tabel rezultate proba scrisa din 08.10.2018 – concurs referent II Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate proba scrisa din 08.10.2018 – concurs referent II Serviciul Patrimoniu
Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Buget Finante Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Buget Finante
Anunt ocupare a doua functii publice de executie – consilier Anunt ocupare a doua functii publice de executie vacante din cadrul Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporatlva.
Tabel rezultate selectie dosare concurs – referent II Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate selectie dosare concurs – referent II Serviciul Patrimoniu
PV selectie dosare Serv Gest Doc Proces Verbal selectie dosare – Serviciul Gestionarea Documentelor.
Proces verbal final in urma concursului pentru ocuparea postului de consilier superior – Compartimentul Baza de Date Proces verbal final in urma concursului pentru ocuparea postului public de executie, consilier I, grad superior, in cadrul Compartimentului Baza de Date, Directia Juridica si Relatii Internatiionale.
Rezultatele la interviu in urma concursului pentru postul de consilier, compartimentul Baza de Date Rezultatele la interviu in urma concursului pentru postul de consilier, compartimentul Baza de Date
Tabel rezultat final in urma concursului pentru postul vacant – personal contractual de executie – ingrijitor Rezultate finale in urma concursului pentru postul vacant – personal contractual de executie – ingrijitor
Tabel rezultate interviu concurs post vacant – ingrijitor Tabel rezultate interviu in urma concursului pentru postul vacant – personal contractual de executie – ingrijitor
Rezultatul probei scrise in cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier superior, Comp Baza de Date Rezultatul probei scrise in cadrul concursului pentru ocuparea postului public de executie, consilier I, grad superior, in cadrul Compartimentului Baza de Date, Directia Juridica si Relatii Internatiionale.
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de sef serviciu Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu, Serviciul Investitii si Dezvoltare Rurala, Directia Investitii, Programe si Infrastructura Judeteana.
Tabel rezultat probă practică – concurs ocupare post vacant – ingrijitor Tabel rezultate proba practica in urma concursului organizat pentru ocuparea postului vacant – personal contractual de executie – ingrijitor
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Arhitect şef http://www.anfp.gov.ro/Concurs/125930
Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor Selecţia dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor
PV selectie dosare Compartiment Baza de Date Proces Verbal – selectie dosare pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier I, grad superior, din cadrul Compartimentului Baza de Date, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi – personal de executie Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi – personal contractual de executie
Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de mediator Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de mediator scolar Stanita.
Rezultatul interviului pentru mediator scolar Stanita Rezultatul interviului sustinut in data de 07 septembrie 2018 in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de mediator Scolar Stanita.
Rezultatele finale la examenul pentru promovarea in grad profesional Rezultatele finale la examenul pentru promovarea in grad profesional
Rezultatul interviului pentru promovare in grad Rezultatul interviului in cadrul examenului de promovare in grad profesional.
Rezultatul selectiei dosarului pt postul de mediator scolar Rezultatul selectiei si evaluarii dosarului depus in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de mediator scolar Stanita.
Examen de promovare in functie publica Examen de promovare in functia publica din clasa I
Rezultat proba scrisa – examen promovare grad profesional functie publica – 31.08.2018 Rezultat proba scrisa – examen promovare grad profesional functie publica .
Concurs ocupare post vacant – ingrijitor – 20 septembrie 2018 Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual de executie: ingrijitor – Serviciul Administrativ, Protocol si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica.
Anunt concurs mediator scolar Stanita Concurs ocupare post mediator scolar, durata determinata, comuna Stanita.
Rezultatul selectiei dosarului inscris pentru examenului de promovare Tabel privind rezultatul selectiei dosarului inscris la proba scrisa din cadrul examenului de promovare in grad profesional.
Concurs ocupare post vacant consilier superior Baza de Date Concurs ocupare post vacant consilier clasa I, grad profesional superior, compartiment Baza de Date, Directia Juridica si Relatii Internationale
Concurs pentru promovarea in gradul profesional superior Concurs pentru promovarea in gradul profesional superior – inspector, clasa I, din cadrul comparrtimentului Avizare, Autorizare si Siguranta Rutiera, Directia lnvestitii, Programe si Infrastructura Judeteana.
Rezultatul final la examenul pentru ocuparea functiei de conducere de personal contractual – Administrator Public Rezultatul final la examenul pentru ocuparea functiei de conducere de personal contractual – Administrator Public, din cadrul Consiliului Judetean Neamt.
Rezultatul la interviul organizat pentru ocuparea functiei de Administrator Public Rezultatul la interviul organizat in data de 24.07.2018, in cadrul examenului pentru ocuparea functiei de personal contractual – Administrator Public.
Centralizator nominal expert biolog Centralizator nominal – concursul de recrutare pentru ocuparea postului de responsabil managementul conservarii biodiversitatii (expert biolog).
Rezultatul probei scrise – examenul pentru ocuparea functiei de personal contractual – Administrator Public Rezultatul probei scrise – examenul pentru ocuparea functiei de personal contractual – Administrator Public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Neamt.
Rezultat interviu expert biolog Rezultatul interviului sustinut in data de 17 iulie 2018 in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de responsabil managementul conservarii biodiversitatii (expert biolog).
Rezultatul selectiei dosarelor – examenul organizat in vederea ocuparii functiei de administrator public Rezultatul selectiei dosarelor la examenul organizat in vederea ocuparii functiei de administrator public.
Rezultatul selectiei si evaluarii dosarului depus in cadrul concursului pentru ocuparea postului de expert biolog Rezultatul selectiei si evaluarii dosarului depus in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de expert biolog.
Rezultat final – concurs ocupare post de sofer Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului de executie de personal contractual de sofer, treapta profesionala I, din cadrul Compartimentului Auto, Serviciul Administrativ Protocol si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica.
Rezultatul probei practice – concursul pentru ocuparea postului de sofer Rezultatul probei practice – concursul pentru ocuparea postului de sofer
Centralizator nominal privind rezultatul final la concursul pentru ocupare postului de expert juriu Centralizator nominal privind rezultatul final la concursul pentru ocupare postului de expert juriu
Rezultat interviu expert juriu Rezultat interviu expert juriu
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer I Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer I din cadrul Compartimentului Auto, Serviciul Administrativ Protocol si intretinere, Directia Achizitii si Logistica.
Anunt expert biolog Anunt expert biolog
Centralizator nominal – concurs director executiv D.D.T.G.C Centralizator nominal – concurs director executiv D.D.T.G.C
Selectie si evaluare dosare expert juriu Selectie si evaluare dosare expert juriu
Rezultat interviu 26.06.2018 – director executiv D.D.T.G.C Rezultat interviu 26.06.2018 – concurs director executiv D.D.T.G.C al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultat final mediator scolar Rezultat final mediator scolar
Rezultat proba scrisa 25.06.2018 – concurs director executiv D.D.T.G.C Rezultat proba scrisa 25.06.2018 – concurs director executiv D.D.T.G.C al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Anunt concurs administrator public 18 iulie 2018 Anunt concurs administrator public 18 iulie 2018
Rezultat interviu mediator scolar Rezultat interviu mediator scolar
Centralizator final consilier juridic Centralizator final consilier juridic
Rezultat contestatie fata de rezultatul la proba scrisa – concursul din 19.06.2018 Rezultat contestatie fata de rezultatul la proba scrisa – concursul din 19.06.2018
Rezultatul probei scrise – examenul pentru ocuparea functiei de personal contractual – Administrator Public Rezultatul probei scrise din data de 20 iunie 2018 in cadrul examenului pentru ocuparea functiei de personal contractual – Administrator Public.
Rezultatul selectiei si evaluarii dosarelor- concursul pentru ocuparea a doua posturi de mediator scolar Rezultatul selectiei si evaluarii dosarelor- concursul pentru ocuparea a 2 posturi – mediator scolar, durata determinata, timp partial (3 ore/zi) – implementarea proiectului ,,STEFAN – Sustinerea Transversala a Educatiei prin Actiuni in Judetul Neamt”.
Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice – Consilier juridic Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie – Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de expert juriu Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de expert juriu pentru implementarea Proiectului “Startup Activator”, cod 105020, pe durata determinata, cu fractiune de norma, 2 ore/zi.
Rezultat selectie dosare – director executiv al DDTGC Rezultat selectie dosare pentru participarea la proba scrisa din data de 25 iunie 2018 pentru ocuparea functiei publice de conducere – director executiv al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant – sofer Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de executie: sofer, studii medii/generale, treapta profesionala I din cadrul Cornpartimentului Auto, Serviciul Administrativ, Protocol si Intretinere, DAL.
Rezultatul selectiei dosarelor la examenul organizat in vederea ocuparii functiei de administrator public Rezultatul selectiei dosarelor la examenul organizat in vederea ocuparii functiei de administrator public din cadrul Consiliului Judetean Neamt.
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru consilier juridic superior Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru functia publica de executie – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Anunt concurs – doua posturi mediator scolar cu timp partial Concurs de recrutare prentru ocuparea a doua posturi, pe durata determinata – proiectului ,,STEFAN – Sustinerea Transversala a Educatiei prin Actiuni in Judetul Neam!”, dupa cum urmeaza:
– mediator scolar Stanita
– mediator scolar Valeni
Rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual – consilier, studii superioare Rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual – consilier, studii superioare, gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Cornunicare si Imagine al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultatul interviului sustinut in data de 30 mai 2018 pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual – consilier Rezultatul interviului din 30 mai 2018 pentru ocuparea functiei de personal contractual – consilier, gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Comunicare si Imagine al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultatul final – concursul pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual – consilier debutant Rezultatul final – concursul pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual – consilier debutant din cadrul Compartimentului Comunicare si Imagine al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultatele finale – concursul pentru ocuparea functiei publice – Consilier, clasa I, grad profesional superior Rezultatele finale – concursul pentru ocuparea functiei publice – Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Patrimoniu al Directiei de Management.
Rezultat final concurs ocupare post personal contractual – arhivar Rezultat final al concursului pentru ocuparea postului de personal contractual – arhivar, in cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenta Lucrarilor Consiliului Judetean si Editarea Monitorului Oficial al Judetului.
Rezultat privind solutionarea contestatiei Rezultat privind solutionarea contestatiei, formulata de catre doamna Rotariu Andreea – Roxana, fata de rezultatul probei scrise din data de 23 mai 20I8.
Rezultatul interviului din data de 24.05.2018 – concursul pentru ocuparea functiei de – consilier debutant Rezultatul interviului organizat in data de 24.05.2018 in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Comunicare si Imagine al DDTGC.
Rezultatul interviului la concursul pentru functiei publice de executie – Consilier superior Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie – Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Patrimoniu al Directiei de Management.
Rezultatul interviului sustinut in data de 24 mai 2018 pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual – arhivar Rezultatul interviului sustinut in data de 24 mai 2018 pentru ocuparea functiei de personal contractual – arhivar studii medii IA din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenta Lucrarilor al CJ si EMOJ.
Rezultatul probei scrise din data de 23 mai 2018 – concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual TABEL cu rezultatul probei scrise din data de 23 mai 2018 – concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional II, in cadrul compartimentului Comunicare si Imagine al DDTGC.
Rezultatul probei scrise la concursul pentru functiei publice de executie – Consilier superior Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie – Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Patrimoniu al Directiei de Management.
Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de Consilier superior CENTRALIZATOR NOMINA privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica, DIPIJ.
Concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual – Administrator public Concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual – Administrator public.
Rezultatul final in cadrul examenului pentru promovarea in gradul profesional superior, din data de 21 mai 2018 TABEL privind rezultatele finale la exarnenul pentru promovare in grad profesional superior, consilier, clasa I, grad superior in cadrul Serviciului Venituri Bugetare al Directiei Buget Finante.
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice – Director executiv al DDTGC Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultatul probei scrise din 18.05.2018 – concursul pentru ocupariea postului vacant de personal contractual debutant Rezultatul probei scrise din 18.05.2018 din cadrul concursului organizat in vederea ocuparii postului vacant de personal contractual de executie – Consilier, studii superioare, grad profesional debutant, Compartiment Comunicare si Imagine, Directia DTGC.
Rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice – consilier superior Rezultatul interviului sustinut in data de 21.05.2018 in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie – Consilier, clasa I, grad profesional superior- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica, DIPIJ.
TABEL privind rezultatele finale la exarnenul pentru promovare in grad profesional TABEL privind rezultatele finale la exarnenul pentru promovare in grad profesional superior, consilier, clasa I, grad superior la Biroul Coordonare Administratie Publica si Relatii Publice, din data de 21 mai 2018.
Rezultatul interviului din data de 21 mai 2018 in cadrul examenului pentru promovarea in gradul profesional superior Rezultatul interviului din duta de 21 mai 2018 in cadrul examenului pentru promovarea in gradul profesional superior, respectiv functia publica de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Venituri Bugetare al DBF.
Rezultatul interviului la examenul pentru promovare in grad profesional din data de 21 mai 2018 Rezultatul interviului la examenul pentru promovare in grad profesional superior, consilier, clasa I, grad superior la Biroul Coordonare Administratie Publica si Relatii Publice, din data de 21 mai 2018.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru functia de arhivar Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru functia de arhivar – organizat in data de 18 mai 2018.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie – Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica, DIPIJ.
Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovare in grad profesional din data de 21 mai 2018 Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea in grad profesional, organizat in data de 21 mai 2018.
Rezultatul probei scrise – promovare in grad – examenul din 21 mai 2018 Rezultatul probei scrise in cadrul examenului pentru promovarea in gradul profesional superior, respectiv pe functia publica de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Biroului Coordonare Administratie publica si Relatii Publice.
Concurs – post vacant consilier juridic, clasa I, grad superior Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic, clasa I, grad superior in cadrul Serviciului Juridic si Contencios, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Tabel selectie dosare consilier II, compartiment Comunicare si Imagine Tabel selectie dosare consilier II, compartiment Comunicare si Imagine al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Tabel – selectie dosare examen promovare grad TABEL privind rezultatul selectiei dosarului inscris la proba scrisa din cadrul examenului de promovare in grad profesional
Tabel selectie dosare examen promovare grad TABEL privind rezultatul selectiei dosarului inscris la proba scrisa din cadrul examenului de promovare in grad profesional
Rezultat selectie dosare – concurs ocupare post vacant consilier superior Rezultat selectie dosare – concurs ocupare post vacant consilier, studii superioare, in cadrul Serviciului Patrimoniu al Directiei de Management.
Rezultatul selectiei dosare – concurs ocupare post vacant arhivar Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare din 18 mai 2018 in vederea ocuparii postului vacant de personal contractual de executie: arhivar IA, studii medii, din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, ELCJ si EMOJ.
Rezultat selectie dosare pentru concurs ocupare post vacant consilier debutant Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de executie personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Comunicare si Imagine al DDTGC.
Rezultat selectie dosare – consilier in cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie – consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica,DIPIJ.
Concurs recrutare ocupare post personal contractual superior, grad II Concurs recrutare pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de executie, consilier superior, grad profesional II, Compartiment Comunicare si Imagine, DDTGC.
Anunţ concurs 24.05.2018 Concurs pentru ocuparea unui post de consilier I, grad superior la Directia de Management.
Anunţ concurs 18.05.2018 Concurs pentru ocuparea a doua functii vacante de personal contractual de executie.
Rezultatul la examenul de promovare in functia de inspector de specialitate Anunt privind rezultatul la examenul de promovare in functia de inspector de specialitate, grad profesional IA din Compartimentului Logistica, Directia Achizitii si Logistica.
Anunt concurs ocupare functie publica in data de 21 mai 2018 Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica, Directia Investitii, Programe si Infrastructura Judeteana.
Examen promovare grad – 2 functii publice in data de 21 mai 2018 Examen promovare in functiile publice de executie:
1. consilier superior, clasa I din cadrul Compartimentului Relatii cu Consiliile Locale al BCAPRP;
2. consilier superior, clasa I din cadrul Serviciului Venituri Bugetare al DGBF.
Examen promovare in grad profesional I Examen promovare in grad profesional I in data data de 23 aprilie 2018, a doua salariate din cadrul Compartimentului Logistica al Directiei Achizitii si Logistica.
Rezultat examen evaluare Tabel privind rezultatul la examenul pentru promovare de pe
functia de consilier debutant, Serviciul Asistenta Sociala, Relatii
Interne si Internationale, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Rezultat examen promovare Tabel privind rezultatul la examenul de promovare de pe functia de consilier debutant – serviciul Proiecte Europene, Directia Investitii, Programe si Infrastructura Judeteana.
Anunt examen de promovare in ziua de 29 martie 2018 Examen de promovare – doua posturi personal contractual.
Rezultat final – consilier asistent Serv Turism CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultat interviu din 02.02.2018 TABEL privind rezultatul interviului sustinut in data de 02 februarie 2018 pentru ocuparea functiei publice de executie – Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
CENTRALIZATOR – rezultatele finale la concursul pentru ocupareai functiei vacante de inspector de specialitate CENTRALIZATOR privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru postul vacant – personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA – Serviciului Turism al DDTGC.
CENTRALIZATOR NOMINAL – rezultatele finale la concursul pentru ocuparii a doua posturi vacante de consilier CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale la concursul de recrutare in vederea ocuparii a doua posturi vacante de personal contractual de executie: consilierr, studii superioare, grad profesional ll,Comp.Relatii Interinstitutionale si Registratura.
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie – Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
TABEL rezultat interviu 26 ianuarie TABEL privind rezultatul interviului din data de 26.01.2018, din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei de personal contractual de executie: consilier, studii superioare, grad profesional II,Compartiment RIR.
Tabel rezultate interviu 26.01.2018 TABEL privind rezulltatul interviului din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei de personal contractual ; inspector de specialitate, studli superioare, gradul profesional IA din cadrul Serviciului Turism.
TABEL cu rezultatele privind selectie dosare concurs TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie – Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat in data de 22 ianuarie 2018 TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat in data de 22 ianuarie 2018.
Rezultat proba scrisa – inspector de specialitate IA TABEL privind rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
Raport final concurs arhivar si referent xerox Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursului pentru posturile de arhivar si referent xerox.
TABEL privind rezultatul solutionarii contestatiilor la proba scrisa din data de 15 ianuarie 2018 TABEL privind rezultatul solutionarii contestatiilor la proba scrisa din data de 15 ianuarie 2018 din cadrul concursului organizat in vederea ocuparii postului de referent (xerox), SGDELCJEMO.
Rezultat final concurs consilier principal Rezultat final – consilier principal compartiment Gestionare Proiecte si Programe, SBGPP, DGBF.
Centralizator nominal – rezultate finale concurs Centralizator nominal – rezultate finale concurs ocupare functie publica de conducere – director executiv al DAL.
Proces verbal Proces verbal selectie dosare.
Tabel – rezultat selectie dosare – concursul pentru functia vacanta de personal contractual – inspector de specialitate Tabel – rezultat selectie dosare – concursul pentru functia vacanta de personal contractual – inspector de specialitate, studiii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
Tabel rezultate proba scrisa – concursul din 15.01.2018 Tabel privind rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 15.01.2018.
Tabel rezultat selectie dosare – concursul din 22 01.2018 pentru ocuparea a doua posturi vacante de personal contractual Tabel rezultat selectie dosare – concursul din 22 01.2018 pentru ocuparea a doua posturi vacante de personal contractual – consilier, grad profesional II, Compartiment RIR, respectiv Compartiment Comunicare si Imagine, DTGC.
Tabel rezultat interviu din 16.01.2018 pentru functia de consilier principal Tabel rezultat interviu din 16.01.2018 pentru ocuparea functiei de consilier principal in cadrul Compartimentului GPP al Serviciului Buget si Gestionare Proiecte si Programe, DGBF.
Tabel rezultat proba scrisa 15.01.2018 – concurs director executiv Directia Achizitii si Logistica Tabel privind rezultatul la proba scrisa in data de 15.01.2018, in cadrul concursului pentru ocuparea functiei publice de conducere – director executiv al Directiei Achizitii si Logistica.
Rezultat proba scrisa Rezultatul probei scrise Ia concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie – consilie I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului GPP al Serviciului BGPP, DBF.
TABEL – rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual IA DIPIJ TABEL privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Compartimentului Investifii si Dezvoltare Rurala al DIPIJ.
Tabel – rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru 15.01.2018 Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare ce se va organiza in 15 ianuarie 2018.
Tabel rezultat selectie dosare – concurs director executiv DAL 15.01.2018 TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru participarea la proba scrisa din data de 15 ianuarie 2018, in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere – director executiv al DAL
Tabel rezultat interviu 05 ianuarie 2018 Tabe privind rezultatul interviului sustinut in data de 05.01.2018 pentru ocuparea functiei vacante – personal contractual. inspector de specialitate, studii superioare, grad IA – Compartimentul Investitii si Dezvoltare Rurala al DIPIJ
Tabel rezultat solutionare contestatii TABEL privind rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa din 28.12.2017 din cadrul concursului pentru ocuparea functiei vacante – personal contractual. inspector de specialitate, studii superioare, grad IA – Compartimentul IDR al DIPIJ.
TABEL privind rezultatul selectie dosare la concursul de recrutare pentru ocupare functie publice de executie TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte si Programe al Serviciului BGPP, DGBF.
Rezultatul probei scrise – concursul pt functia de personal contractual IA TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul 1A din Compartimentul de Investitii si Dezvoltare Rurala al DIPIJ
Anunt – concurs recrutare pentru ocupare a patru posturi vacante ANUNT (plus Erata si completare) – organizare concurs de recrutare pentru ocuparea a patru functii vacante de personal contractual de executie in data de 22.01.2018.
Concurs ocupare post vacant in data de 29.01.2018 Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Tabel rezultate finale – examen promovare TABEL privind rezultatele finale la examenul pentru promovarea in grad profesional, organizata in data de 21 decembrie 2017.
TABEL privind rezultatul interviului la examenul pentru promovare TABEL privind rezultatul interviului la examenul pentru promovarea in grad profesional
TABEL privind rezultatul probei scrise la examenul pentru promovare TABEL privind rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea in grad profesional
Rezultat selectie dosare inspector de specialitate IA TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual – inspector de specialiate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Compartimentului I.D.R. al D.I.P.I.J.
Tabel rezultate selecţie dosare examen promovare TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la examenul pentru promovarea in grad profesional
Anunt concurs ocupare doua posturi vacante -15 ianuarie 2018 Anunt concurs ocupare doua posturi vacante – personal contractual de executie: arhivar si referent (copiatoare) in cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenta Lucrarilor Consiliului Judetean si Editarea Monitorului Oficial al Judetului.
Anunt – concurs ocupare functie publica de conducere – 15 ianuaria 2018 Anunt concurs ocupare functie publica de conducere – director executiv al Directiei Achizitii si Logistica.
Anunt – concurs ocupare functie publica – consilier I-principal 10 ian.2018 Anunt concurs recrutare pentru ocupare functie publica de executie – consilier I-principal, Compartiment Gestionare Proiecte si Programe, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
Anunt concurs ocupare post vacant inspector de specialitate Anunt concurs ocupare post vacant – personal contractual, inspector de specialitate studii superioare, grad profesional IA, Compartimentul Investitii si Dezvoltare Rurala, DITIJ.
Anunt promovare Anunt promovare in grad profesional – 21 decembrie 2017
Tabel – rezultat final concurs inspector de specialitate Tabel – rezultatul final la concursul pentru postul de Inspector de specialitate, Compartimentul Investitii si Dezvoltare Rurala, DITIJ.
Centralizator rezultate finale Centralizator rezultate finale concurs 11-13 septembrie 2017.
Tabel rezultat interviu Tabel privind rezultatul la interviu pentru ocuparea functiei de Inspector de specialitate la Compartimentul de Investitii si Dezvoltare Rurala, DITIJ.
Concurs de recrutare functie publica Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de arhitect sef al judetului Neamt
Tabel rezultate interviu – 13.09.2017 TABEL privind rezultatele obtinute la interviul din 13 septembrie 2017, in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasaI, grad profesional superior din cadrul Serviciului Programe Europene, D.P.P.D.J.
Tabel – rezultate proba scrisa – concursul pentru postul de inspector de specialitate, 12.09.2017 Tabel cu rezultatele la proba scrisa – concursul pentru postul de inspector de specialitate, personal contractual, studii superioare, Compartimentul de Investitii si Dezvoltare Rurala, D.I.T.I.J.
Tabel – rezultate proba scrisa concurs consilier I, SPE, DPPJ Tabel cu rezultatele la proba scrisa privind concursul pentru ocuparea postului de consilier superior I, din cadrul Serviciului Programe Europene, DPPDJ.
Tabel rezultate selectie dosare concurs ocupare posturi personal contractual Tabel cu rezultatul selectiei dosarelor-concursul pentru ocuparea a doua posturi personal contractual, 11.09.2017-Inspector specialitate, grad profesional II si grad profesional IA, compartimenul Investitii si Dezcoltare Rurala, DITIJ.
Tabel selectie dosare pentru concurs – consilier, DPPDJ Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie: consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Programe Europene al DPPDJ, organizat in data de 11 septembrie 2017.
Tabel rezultat final consilier II – Serviciul Turism Tabel rezultate finale concurs ocupare post vacant – consilier, studii superioare, grad profesional II – Serviciul Turism, D.P.P.D.J.
Tabel rezultat interviu – consilier studii superioare, grad II Tabel rezultat interviu – consilier, studii superioare, grad profesional II, Serviciul Turism, DPPDJ.
Rezultat final consilier IA, Serviciul Turism Tabel rezultat final – consilier studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism, DPPDJ.
Tabel rezultat examen promovare – 22.08.2017 Tabel privind rezultatele la examenul organizat pentru promovarea in funclie – grad superior – SGDEMOJ, DJRI.
Rezultatul soluționării contestatiilor la interviul din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de p Rezultatul soluționării contestatiilor la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serv. Turism al Dir. Proiecte și Programe de Dezv. Jud.
Tabel rezultat proba scrisa – consilier II, Serviciul Turism Tabel rezultat proba scrisa – consilier II, Serviciul Turism, DPPDJ, din data de 17 august 2017.
Anunt concurs ocupare doua posturi personal contractual – 11.09.2017 Anunt concurs ocupare doua posturi personal contractual Directia Investitii Transporturi si Infrastructura Judeteana.
Tabel rezultat interviu consilier IA Serviciul Turism Tabel privind rezultatul concursului din data de 10.08.2017 pentru ocuparea postului de personal contractual – consilier IA, Serviciul Turism, DPPDJ.
Tabel selectie dosare consilier II Tabel rezultat selectie dosare – consilier, studii superioare, grad profesional II, Serviciul Turism – DPPDJ.
Anunt concurs post vacant consilier superior Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier superior, SPE al DPPDJ.
Examen promovare in functie nivel studii superioare Examen promovare intr-o functie cu nivel de studii superior la SGDEMOJ, DJRI.
Tabel rezultat proba scrisa consilier IA Tabel rezultat poba scrisa pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism, DPPDJ.
Centralizator privind rezultatele finale – concursul pentru consilier principal – Biroul Achizitii Publice Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul din 28 iulie 2017 pentru postul de executie – consilier principal, Biroul Achizitii Publice, Directia de Management.
Tabel privind rezultatul interviului pentru ocuparea postului de consilier principal, Biroul Achizitii Publice Tabel privind rezultatul interviului pentru ocuparea postului de executie – consilier principal, Biroul Achizitii Publice, Directia de Management.
Tabel rezultat selectie dosare – concursul ptr. ocupare post consilier IA, Serviciul Turism Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei de executie – consilier, studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism.
Tabel rezultate finale – concurs Referent SSD, Directia Juridica si Relatii Internationale TABEL privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual – Referent, studii superioare de scurta durata, grad profesional l, SGDEMOJ.
TABEL cu rezultatele probei scrise – concursul pentru ocuparea postului de consilier principal – Biroul de Achizitii TABEL cu rezultatele probei scrise la concursul din 28 iulie 2017 pentru ocuparea functiei de executie consilier principal – Biroul de
Achizitii, Directia de Managament
Tabel – rezultate finale – concursul pentru functia de consilier debutant SMUSASIC, Directia Management Tabel – rezultate finale – concursul pentru functia de executie consilier debutant SMUSASIC, Directia de Management.
TABEL cu rezultatele interviului – concursul pentru ocuparea postului de referent Tabel cu rezultatul la interviul organizat in data de 27.07.2017 in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual – Referent. studii superioare de scurta durata. grad profesional I. SGDEMOJ, DJRI.
Tabel rezultate interviu – concurs pentru functia de consilier debutant la SMUSASIC, Directia de Management Tabel privind rezultatele interviului pentru pentru functia de executie personal contractual, consilier debutant in cadrul SMUSASIC, Directia de Management.
Tabel privind rezultate proba scrisa – concurs 21.07.2017 Tabel privind rezultatul probei scrise din data de 21 iulie 2017 – concursul pentru ocuparea functiei de executie – personal contractual, referent, in cadrul SGDEMOJ, DJRI.
Tabel selectie dosare – concurs recrutare pentru ocupare functie consilier principal Tabel – rezultatele selectiei dosarelor la concursul de recrutare ptr. ocuparea functiei de consilier principal din cadrul Biroului Achizitii Publice, Directia de Management, organizat in data de 28 iulie 2017.
Tabel – rezultat proba scrisa, concursul pentru ocuparea functiei de executtie – consilier debutant Tabel privind rezultatul probei scrise, concursul pentru ocuparea functiei de executtie – consilier debutant in cadrul SMUSASIC, Directia de Management.
Concurs ocupare post vacant personal contractual – consilier Concurs de recrutare ptr. ocupare functie vacanta de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional II la Serviciul Turism, DPPDJ.
Tabel selectie dosare concursul din 21 iulie 2017 – personal contractual, referent, la SGDEMOJ, DJRI Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din 21.07.2017 – privind ocuparea postului de personal contractual, referent, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului, DJRI.
Centralizator nominal privind rezultatele finale – concursul ptr.ocuparea functiei publice de conducere – director executiv Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere – director executiv al Directiei de Management.
Tabel selectie dosare concursul din 21 iulie 2017 – personal contractual, consilier debutant la SMUSASIC, Dir. Management Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din 21.07.2017 – privind ocuparea postului de personal contractual, consilier debutant, SMUSASIC, Directia de Management
Anunt concurs 07 august 2017 Anunt concurs 07.08.2017 – consilier studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism.
Tabel rezultat interviu din 13.07.2017 Tabel rezultat interviu – din 13 iulie 2017 pentru functia publica – director executiv Directia Management.
Tabel rezultat proba scrisa concurs director executiv Directia de Management Tabel rezultat proba scrisa concursul din 07 iulie 2017 pentru functia publica – director executiv Directia Management.
Centralizator final – concursul pentru ocuparea postului de consilier superior Serviciul Turism, DPPDJ Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie – consilier clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Turism al DPPDJ
Tabel rezultat interviu – concurs consilier I superior Serviciul Turism Rezultat final interviu – concursul din 03.07.2017 pentru postul de consilier superior in cadrul Serviciului Turism, DPPDJ.
Tabel rezultat selectie dosare – concursul din 07 iulie 2017 Tabel rezultat selectie dosare pentru proba scrisa – concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere – director executiv al Directiei de Management.
Tabel final – concurs ocupare post consilier superior 26-29 iunie Tabel final privind rezultatele concursului din 26-29 iunie pentru ocuparea functiei publice de consilier superior, in cadrul Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
Tabel rezultat proba scrisa 29.06.2017 Tabel cu rezultatele probei scrise la concursul pentru postul de consilier superior, Serviciul Turism, DPPDJ.
Anunt concurs ocupare posturi vacante-21.07.2017 Cconcurs pentru ocuparea a doua functii vacante de personal contractual:
1) consilier debutant, Serviciul Managementul
Unitatilor Sanitare, ASIC, Directia de Management
2) referent I, SGDEMOJ, DJRI.
Tabel rezultat final concurs post vacant consilier superior din data de 27.06.2017 Centralizator rezultate finale concus ocupare functiei publice de executie – consilier superior, din cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte si Programe al SBGPP, DGBF
Tabel rezultat interviu din data de 27 iunie 2017 Tabel rezultat interviu din data de 27 iunie 2017 pentru ocuparea postului de consilier superior in cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte si Programe al Serviciului Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
Rezultat final – concurs de promovare din data 27 iunie 2017 Tabel privind rezultatul final la concursul de promovare din data de 27.06.2017
Concurs ocupare post vacant – consilier principal – 28 iulie 2017 Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante – consilier principal, din cadrul Biroului Achizitii Publice, Directia de Management.
Rezultat interviu – concurs de promovare din data 26 iunie 2017 Tabel privind rezultatul interviului pentru concursul de promovare din data de 26.06.2017
Rezultat proba scrisa concurs din data de 26 iunie 2017 Tabel privind rezultatul probei scrise din data de 26 iunie 2017 – consilier superior, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, DGBF.
Rezultat proba scrisa concurs de promovare din data 26 iunie 2017 Tabel privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare din data de 26.06.2017
Tabel privind rezultate proba scrisa – concurs din 23 iunie 2017 Tabel privind resultatul probei scrise – concursul pentru ocuparea functiei publice de consilier superior, compartiment Gestionare Proiecte si Programe, DGBF
Tabel privind rezultate proba scrisa – concurs din 21 iunie 2017 Tabel privind resultatul probei scrise – concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual – consilier, Serviciul Turism, DPPDJ, 21.06.2017
Tabel rezultat selectie dosare – consilier I superior Serviciul Turism, 29.06.2017 Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor pentru proba scrisa , concursul din 29 iunie 2017 – consilier I superior ST al DPPDJ.
Rezultat selectie dosare concurs promovare Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de promovare functie de sef serviciu.
Rezultat selectie dosare concurs 26 iunie 2017 Rezultat selectie dosare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie – consilier superior, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
Anunt concurs 10 iulie 2017 Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul compartimentului Tehnologia Informatiei, Directia de Management.
Rezultat selectie dosare concurs 23 iunie 2017 Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie – consilieri superior din cadrul compartimentului Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget-Finante.
Rezultat selectie dosare concurs 21 iunie 2017 Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Turism al Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare.
Rezultate finale concurs organizat 29 mai – 07 iunie 2017 Centralizator nominal rezultate finale concurs organizat intre 29 mai – 07 iunie.
Tabel rezultat proba scrisa – 07.06.2017 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei de referent, SGDEMOJ, DJRI
Tabel rezultate proba scrisa 07 06.2017 Tabel rezultate proba scrisa din data de 07.06.2017 pentru ocuparea functiei de personal contractual – consilier.
Tabel rezultate interviu Tabel privind rezultatul interviului din data de 07 iunie 2017 .
Anunt concurs 07 iulie 2017 pentru post conducere vacant Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante – Director executiv al Directiei de Management.
Tabel privind rezultatul probei scrise din data de 29 mai 2017 TABEL privind rezultatul probei scrise din data de 29 mai 2017 pentru ocuparea functiei de personal contractual – consilier, studii superioare – debutant din cadrul SPE al DPPDJ.
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru functia de consilier debutant Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual – consilier, studii superioare-debutant – Serviciului MUSASIC al Directiei de Management, din data de 07 iunie 2017.
Tabel rezultat selectie dosare – referent SSD 07.06.2017 Tabel rezultat selectie dosare – referent SSD 07.06.2017 Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului, Directia Juridica si Relatii Internationale, din data de 07 iunie 2017.
Anunt concurs -29 iunie 2017 Anunt concurs ocupare functie publica de executie inspector clasa I, superior, Serviciul Turism.
26.06.2017 – concurs ocupare post vacant consilier superior Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante – consilier superior, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
26 iunie 2017 – concurs promovare in functie publica de conducere sef serviciu Concurs promovare functie publica de conducere – Sef serviciu, Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica, Directia Juridica si Relatii Internationale.
21.06.2017 – Concurs ocupare functie vacanta personal contractual – consilier Concurs pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Turism al Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare.
23.06.2017 – Concurs ocupare post consilier superior Anunt concurs consilier superior – Compartiment Gestionare Proiecte si Programe, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget – Finante.
Tabel selectie dosare concurs Tabel selectie dosare concurs – consilier debutant Serviciul Programe Europene, Directia Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana.
07.06.2017 – Concurs ocupare posturi vacante Concurs ocupare a doua posturi vacante personal contractual:
– consilier, studii superioare, grad profesional debutant.
– referent, studii superioare de scurta durata, grad profesional I.
10.05.2017 – Promovare in grad profesional Rezultat promovare in grad profesional
29.05.2017 – Concurs ocupare post consilier – personal contractual – Serviciul Programe Europene Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Programe Europene al Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana.
Examen promovare in functie 10.05.2017 Examen promovare in functie Consilier – personal contractual, grad profesional II – Serv. Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Concurs 15.05.2017 Concurs consilier – Compartiment Tehnologia Informației, Direcția de Management
Concurs 12.05.2017 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – http://www.anfp.gov.ro/Concurs/61959
Centralizator nominal rezultat final examen administrator public Centralizator nominal rezultat final examen administrator public
Tabel rezultat interviu – examen administrator public Tabel rezultat interviu – examen administrator public 27.03.2017
Anunt modificare data sustinere interviu concurs Administrator public Anunt modificare data sustinere interviu concurs Administrator public
Tabel rezultat proba scrisa concurs Administrator public Tabel rezultat proba scrisa concurs Administrator public
Tabel selectie dosare concurs – Administrator public Tabel selectie dosare concurs Administrator public
Concurs 27.03.2017 Concurs 27.03.2017 – Administrator public
Centralizator rezultate finale concurs Directia Generala Buget Finante Centralizator rezultate finale concurs Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate interviu 15.02.2017 Tabel rezultate interviu 15.02.2017
Centralizator rezultate finale concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor Centralizator rezultate finale concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultat interviu concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor Tabel rezultat interviu concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate proba scrisa concurs Directia Generala Buget Finante Tabel rezultate proba scrisa concurs Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate proba scrisa concurs 06.02.2017 Tabel rezultate proba scrisa concurs 06.02.2017 – Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel selectie dosare concurs Directia Generala Buget Finante Tabel selectie dosare concurs ocupare trei functii publice – Directia Generala Buget Finante
Tabel selectie dosare concurs 06.02.2017 Tabel selectie dosare concurs 06.02.2017 – Unitatea de Implementare a Proiectelor
Concurs 17.02.2017 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – http://www.anfp.gov.ro/Concurs/36006
Proces verbal – concurs Compartiment Investitii si Dezvoltare Rurala Proces verbal – concurs inspector de specialitate – Compartiment Investitii si Dezvoltare Rurala
Concurs 09.02.2017 Concurs ocupare trei functii publice – Directia Generala Buget Finante
Concurs 06.02.2017 Concurs 06.02.2017 – Unitatea de Implementare a Proiectelor
Centralizator rezultate finale concurs Serviciul Patrimoniu Centralizator rezultate finale concurs recrutare personal contractual – consilier – Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate interviu concurs – consilier – Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate interviu concurs recrutare personal contractual – consilier – Serviciul Patrimoniu
Anunt sustinere interviu concurs consilier – Serviciul Patrimoniu Anunt sustinere interviu concurs recrutare personal contractual – consilier – Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultat proba practica concurs Serviciul Patrimoniu Tabel rezultat proba practica concurs recrutare personal contractual – consilier – Serviciul Patrimoniu
Concurs 18.01.2017 Concurs inspector de specialitate – Compartiment Investitii si Dezvoltare Rurala
Centralizator rezultate finale concurs consilier – Birou Achizitii Publice Centralizator rezultate finale concurs consilier – Birou Achizitii Publice
Tabel rezultate interviu concurs consilier – Birou Achizitii Publice Tabel rezultate interviu concurs consilier – Birou Achizitii Publice
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate proba scrisa concurs recrutare personal contractual – consilier – Serviciul Patrimoniu
Anunt sustinere proba interviu concurs consilier – Birou Achizitii Publice Anunt sustinere proba interviu concurs consilier – Birou Achizitii Publice
Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier – Birou Achizitii Publice Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier – Birou Achizitii Publice
Tabel selectie dosare concurs Serviciul Patrimoniu Tabel selectie dosare concurs recrutare personal contractual – consilier – Serviciul Patrimoniu
Tabel selectie dosare concurs consilier – Birou Achizitii Publice Tabel selectie dosare concurs consilier – Birou Achizitii Publice
Centralizator rezultat final concurs director adjunct Centralizator rezultat final concurs director adjunct – Direcția Juridică și Relații Internaționale
Centralizator rezultate finale concurs de recrutare – consilier juridic Centralizator rezultate finale concurs de recrutare – consilier juridic – Compartiment Guvernanta Corporativa
Tabel rezultat interviu concurs – Direcția Juridică și Relații Internaționale Tabel rezultat interviu concurs 25.11.2016 – Direcția Juridică și Relații Internaționale
Tabel rezultat innterviu concurs de recrutare – consilier juridic – Compartiment Guvernanta Corporativa Tabel rezultat innterviu concurs de recrutare – consilier juridic – Compartiment Guvernanta Corporativa
Tabel rezultat proba scrisa concurs 25.11.2016 Tabel rezultat proba scrisa concurs 25.11.2016 – Direcția Juridică și Relații Internaționale
Tabel rezultat examen promovare – 24.11.2016 Tabel rezultat examen promovare – 24.11.2016
Tabel rezultate proba scrisa concurs – Compartiment Guvernanta Corporativa Tabel rezultate proba scrisa concurs de recrutare – consilier juridic – Compartiment Guvernanta Corporativa
Concurs 20.12.2016 Concurs recrutare personal contractual – consilier – Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultat selectie dosare concurs Director Executiv Adjunct Tabel rezultat selectie dosare concurs de recrutare – Director Executiv Adjunct – Directia Juridica si Relatii Internationale
Tabel rezultat final concurs de recrutare – director – Directia Logistica, Protocol si Intretinere Tabel rezultat final concurs de recrutare – director – Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Concurs 19.12.2016 Concurs de recrutare – consilier Birou Achizitii Publice
Tabel rezultat interviu concurs de recrutare – director – Directia Logistica, Protocol si Intretinere Tabel rezultat interviu concurs de recrutare – director – Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Tabel rezultate selectie dosare concurs 23.11.2016 Tabel rezultate selectie dosare concurs de recrutare – consilier juridic – Compartiment Guvernanta Corporativa
Examen promovare 24.11.2016 Examen promovare în grad profesional – Birou Achiziții Publice
Tabel rezultate proba scrisa concurs director – Directia Logistica Tabel rezultate proba scrisa concurs de recrutare – director – Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Tabel rezultate selectie dosare concurs director Directia Logistica Tabel rezultate selectie dosare concurs de recrutare – director – Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Centralizator rezultate finale concurs- Directia Generala Buget Finante Centralizator rezultate finale concurs- Directia Generala Buget Finante
Concurs 25.11.2016 Concurs de recrutare – Director Executiv Adjunct – Directia Juridica si Relatii Internationale
Tabel rezultate interviu 24.10.2016 Tabel rezultate interviu 24.10.2016 – Directia Generala Buget Finante
Concurs 23.11.2016 Concurs de recrutare – consilier juridic – Compartiment Guvernanta Corporativa
Tabel rezultat proba scrisa concurs 17 octombrie 2016 Tabel rezultat proba scrisa concurs 17 octombrie 2016
Concurs 09.11.2016 Concurs de recrutare – director – Directia Logistica, Protocol si Intretinere
Tabel rezultat final concurs 10.10.2016 Tabel rezultat final concurs 10.10.2016 – consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Tabel rezultate interviu concurs 10.10.2016 Tabel rezultate interviu concurs 10.10.2016 – consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Tabel rezultate proba scrisa concurs 10.10.2016 Tabel rezultate proba scrisa concurs 10.10.2016 – consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Tabel selectie dosare concurs Directia Generala Buget Finante Tabel selectie dosare concurs functii publice de executie din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe, Directia Generala Buget Finante
Tabel selectie dosare concurs 10.10.2016 Tabel selectie dosare concurs 10.10.2016 – consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Centralizator rezultate finale concurs 26-29.092016 Centralizator rezultate finale concurs de recrutare consilier debutant – Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județulu
Anunt amanare concurs trei functii publice Directia Generala Buget Finante Anunt amanare concurs trei functii publice de executie din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe, Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate interviu 29.09.2016 Tabel rezultate interviu concurs de recrutare consilier debutant – Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județulu
Rezultat contestatie proba scrisa concurs 27.09.2016 Rezultat contestatie proba scrisa concurs de recrutare consilier debutant – Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului
Tabel rezultate proba scrisa concurs 26.09.2016 Tabel rezultate proba scrisa concurs de recrutare consilier debutant – Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului
Tabel rezultat selectie dosare concurs 26.09.2016 Tabel rezultat selectie dosare concurs 26.09.2016
Anunt concurs 13.10.2016 Concurs de recrutare trei functii publice vacante 13.10.2016
Centralizator rezultate finale concurs administrator public Centralizator rezultate finale concurs administrator public
Tabel rezultat interviu – examen Administrator Public Tabel rezultat interviu – examen Administrator public
Tabel rezultat proba scrisa – examen Administrator public Tabel rezultat proba scrisa – examen Administrator public
Concurs 10.10.2016 Concurs de recrutare 10.10.2016 – consilier, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare
Anunt concurs 26.09.2016 Concurs de recrutare consilier debutant – Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului
Centralizator nominal concurs Compartiment Relații cu Publicul și Mass-Media Centralizator nominal privind rezultatele finale – concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier – Compartiment Relații cu Publicul și Mass-Media
Tabel rezultat interviu 25.08.2016 Tabel rezultat interviu concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier – Compartiment Relații cu Publicul și Mass-Media
Anunt amanare concurs Administrator public Anunț amânare concurs Administrator public din data de 01.09.2016 pentru data de 06.09.2016
Tabel rezultat proba scrisa concurs 24.08.2016 Tabel rezultat proba scrisa concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier – Compartiment Relații cu Publicul și Mass-Media
Tabel proba scrisa 19.08.2016 Tabel rezultat proba scrisa din data de 19.08.2016 pentru ocupare functii publice de executie Directia Generala Buget Finante
Centralizator final Unitatea de Implementare a Proiectelor Centralizator nominal privind rezultate finale la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie consilier din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectelor a Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana
Tabel rezultat selectie dosare concurs 24.08.2016 Tabel rezultat selectie dosare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier – Compartiment Relații cu Publicul și Mass-Media
Tabel rezultat final examen pentru promovarea in grad profesional din 16 august 2016 Tabel rezultat final la examenul pentru promovarea in grad profesional organizat in data de 16 august2016 – Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Autorizari in Constructii
Tabel rezultat interviu din 17.08.2016 Tabel rezultat interviu din data de 17.08.2016 pentru ocuparea functiei publice: consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectelor a Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana
Tabel rezultat examen promovare 16.08.2016 – Direcția Juridică şi Relații Internaționale Tabel privind rezultatul examenului organizat în data de 16.08.2016 pentru promovarea în grad profesional consilier, studii superioare, gr. profesional II, Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului
Tabel rezultat interviu examen de promovare in grad profesional functie publica – 16.08.2016 Tabel rezultat interviu la examenul pentru promovarea in grad profesional organizat in data de 16 august2016 – Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Autorizari in Constructii
Tabel rezultat proba scrisa examen de promovare 16.08.2016 – functie publica Tabel rezultat proba scrisa la examenul pentru promovarea in grad profesional organizat in data de 16 august2016 – Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Autorizari in Constructii
Tabel rezultat examen promovare 16.08.2016 – Compartimentul Sistem Informational Geografic Tabel rezultat examen pentru promovare în funcția de personal contractual consilier grad profesional II in cadrul Compartimentului Sistem Informational Geografic al Directiei Arhitect-Sef
Centralizator rezultat final concurs Sef Serviciu Contabilitate Centralizator rezultat final concurs Sef Serviciu Contabilitate
Tabel rezultate selectie dosare concurs 19.08.2016 Tabel rezultate selectie dosare oncurs de recrutare pentru ocuparea a doua functții publice de execuție consilier – Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Programe și Compartiment Gestionare Proiecte și Programe
Tabel rezultate proba scrisă concurs 11.08.2016 Tabel rezultate proba scrisă concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate selectie dosare concurs 10.08.2018 Tabel rezultate selectie dosare – examen pentru promovarea în grad profesional pe funcția de personal contractual de consilier – Compartiment Sistem Informațional Geografic – Direcția Arhitect Șef
Tabel rezultate interviu concurs Sef Serviciu Contabilitate Tabel rezultate interviu concurs Sef Serviciu Contabilitate
Tabel rezultate proba scrisa concurs Sef Serviciu Contabilitate Tabel rezultate proba scrisa concurs Sef Serviciu Contabilitate
Concurs 01.09.2016 Concurs 01.09.2016 – Administrator public
Tabel rezultate selectie dosare concurs 11.08.2016 Tabel rezultate selectie dosare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate selectie dosare concurs Sef Serviciu Contabilitate Tabel rezultate selectie dosare concurs Sef Serviciu Contabilitate
Examen promovare 16.08.2016 Examen pentru promovarea în grad profesional pe funcția de personal contractual de consilier – Serviciul Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului – Direcția Juridică și Relații Internaționale
Examen promovare 16.08.2016 Examen pentru promovarea în grad profesional pe funcția de personal contractual de consilier – Compartiment Sistem Informațional Geografic – Direcția Arhitect Șef
Concurs 24.08.2016 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier – Compartiment Relații cu Publicul și Mass-Media
Concurs 19.08.2016 Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functții publice de execuție consilier – Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Programe și Compartiment Gestionare Proiecte și Programe
Tabel rezultate selectie dosare concurs arhivar Tabel rezultate selectie dosare – concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de personal contractual de execuție – arhivar
Concurs 16.08.2016 Examen pentru promovarea în grad profesional pe funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizari în construcții
Concurs 11.08.2016 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor
Concurs 09.08.2016 Concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu – Serviciul Contabilitate ( http://www.anfp.gov.ro/Concurs/32860)
Tabel rezultat examen promovare 04.07.2016 Tabel rezultat examen pentru promovare în funcția de personal contractual consilier grad profesional II
Concurs 22.07.2016 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de personal contractual de execuție – arhivar
Centralizator rezultate finale concurs consilier juridic – Serviciul Patrimoniu Centralizator rezultate finale concurs de recrutare consilier juridic – Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate interviu concurs consilier juridic – Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate interviu concurs de recrutare consilier juridic – Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate proba scrisa concurs de recrutare consilier juridic – Serviciul Patrimoniu
Examen pentru promovare 04.07.2016 Examen pentru promovare în funcția de personal contractual consilier grad profesional II
Tabel rezultate selectie dosare concurs – Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate selectie dosare concurs de recrutare consilier juridic – Serviciul Patrimoniu
Centralizator rezultate finale concurs Compartiment Relații cu Consiliile Locale Centralizator rezultate finale concurs – consilier – Compartiment Relații cu Consiliile Locale și alte Instituții Publice
Tabel rezultat interviu concurs Compartiment Relații cu Consiliile Locale Tabel rezultat interviu concurs – consilier – Compartiment Relații cu Consiliile Locale și alte Instituții Publice
Centralizator rezultate finale concurs Compartimentul Specializat de Transpor Centralizator rezultate finale concurs consilier debutant -Compartimentul Specializat de Transport – Autoritate de Autorizare
Concurs 14.06.2016 Concurs consilier Serviciul Turism
Tabel rezultate interviu concurs Compartimentul Specializat de Transport Tabel rezultate interviu concurs consilier debutant -Compartimentul Specializat de Transport – Autoritate de Autorizare
Concurs 21.06.2016 Concurs de recrutare consilier juridic – Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate proba scrisa concurs-Compartiment Relații cu Consiliile Locale Tabel rezultate proba scrisa concurs – consilier – Compartiment Relații cu Consiliile Locale și alte Instituții Publice
Tabel rezultat contestatie concurs Compartimentul Specializat de Transport Tabel rezultat contestatie concurs consilier debutant -Compartimentul Specializat de Transport – Autoritate de Autorizare
Centralizator rezultat final concurs director executiv Centralizator rezultat final concurs director executiv – Directia de Management
Tabel rezultat contestatie concurs director executiv – Directia de Management Tabel rezultat contestatie concurs director executiv – Directia de Management
Centralizator rezultate finale concurs consilier Unitatea de Implementare a Proiectelor Centralizator rezultate finale concurs consilier Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate proba scrisa concurs Compartimentul Specializat de Transport Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier debutant -Compartimentul Specializat de Transport – Autoritate de Autorizare
Tabel rezultat proba scrisa concurs director executiv Tabel rezultat proba scrisa concurs director executiv – Directia de Management
Tabel rezultate finale concurs Sef Serviciu Tabel rezultate finale concurs Sef Serviciu – Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului
Tabel rezultate interviu concurs consilier Unitatea de Implementare a Proiectelor Tabel rezultate interviu concurs consilier Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate interviu concurs Sef Serviciu Tabel rezultate interviu concurs Sef Serviciu – Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului
Tabel rezultate selectie dosare concurs 19.05.2016 Tabel rezultate selectie dosare concurs – consilier – Compartiment Relații cu Consiliile Locale și alte Instituții Publice
Tabel rezultate selectie dosare concurs Compartimentul Specializat de Transport Tabel rezultate selectie dosare concurs consilier debutant -Compartimentul Specializat de Transport – Autoritate de Autorizare
Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier UIP Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate proba scrisa concurs Sef Serviciu – 09.05.2016 Tabel rezultate proba scrisa concurs Sef Serviciu – Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului
Tabel rezultate selectie dosare concurs director executiv – Directia de Management Tabel rezultate selectie dosare concurs director executiv – Directia de Management
Barem corectare proba scrisa concurs Sef Serviciu – 09.05.2016 Barem corectare proba scrisa concurs Sef Serviciu – Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului
Rezultat final evaluare management si Raport Biblioteca Judeteana G.T. Kirileanu – 2015 Rezultat final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judetene “G.T. Kirileanu” si Raport de activitate pentru anul 2015
Rezultate selectie dosare concurs Camera Agricola Judeteana Neamt – director executiv Rezultate selectie dosare concurs Camera Agricola Judeteana Neamt – director executiv
Tabel rezultat selectie dosare concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor Tabel rezultat selectie dosare concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor
Rezultate selecție dosare concurs 09.05.2016 Rezultate selecție dosare concurs Sef Serviciu – Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului
Rezultat final evaluare management si Raport Teatrul Tineretului Piatra Neamt – 2015 Rezultat final al evaluării anuale a managementului Teatrului Tineretului Piatra Neamț si Raport de activitate pentru anul 2015
Tabel rezultate finale concurs Șef Serviciu – Serviciul Managementul Unităților Sanitare Tabel rezultate finale – concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu – Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură
Rezultat final evaluare management si Raport Carmen Saeculare – 2015 Rezultat final al evaluării anuale a managementului Centrului pentru Cultură “Carmen Saeculare”Neamț si Raport de activitate pentru anul 2015
Concurs 20.05.2016 Concurs consilier Serviciul Turism
Tabel rezultate interviu concurs 25.04.2016 Tabel rezultate interviu concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu – Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură
Tabel rezultate proba scrisa concurs 25.04.2016 Tabel rezultate proba scrisă concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu – Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură
Tabel rezultate finale concurs auditori – Compartiment Audit Public Intern Tabel rezultate finale concurs auditori – Compartiment Audit Public Intern
Tabel rezultat interviu concurs auditori Tabel rezultat interviu concurs auditori – Compartiment Audit Public Intern
Anunt concurs 19.05.2016 Concurs – consilier – Compartiment Relații cu Consiliile Locale și alte Instituții Publice
Tabel rezultate proba scrisa concurs auditor Tabel rezultate proba scrisa concurs auditori – Compartiment Audit Public Intern
Tabel rezultate selectie dosare concurs Sef Serviciu Tabel rezultate selectie dosare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu – Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură
Concurs 16.05.2016 Anunt concurs consilier debutant -Compartimentul Specializat de Transport – Autoritate de Autorizare
Concurs 09.05.2016 Concurs consilier- Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate finale – Serviciul Managementul Unităților Sanitare Tabel rezultate finale – Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură
Rezultat contestație concurs – Serviciul Managementul Unităților Sanitare Rezultat contestație concurs – Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură
Anunt concurs 16.05.2016 Concurs director executiv – Directia de Management
Tabel rezultate selectie dosare concurs auditori Tabel rezultate selectie dosare concurs auditori – Compartiment Audit Public Intern
Tabel rezultate interviu concurs – Serviciul Managementul Unităților Sanitare Tabel rezultate interviu concurs – Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură
Concurs 09.05.2016 Concurs Sef Serviciu – Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului
Tabel rezultat final examen promovare Serviciul Programe Europene Tabel rezultat final examen promovare Serviciul Programe Europene
Centralizator rezultate finale concurs Serviciul Venituri Bugetare Centralizator rezultate finale concurs Serviciul Venituri Bugetare
Tabel rezultat interviu examen promovare Serviciul Programe Europene Tabel rezultat interviu examen promovare Serviciul Programe Europene
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Managementul Unitatilor Sanitare Tabel rezultate proba scrisa concurs – Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură
Tabel rezultate interviu concurs Serviciul Venituri Bugetare Tabel rezultate interviu concurs Serviciul Venituri Bugetare
Centralizator rezultate finale concurs Serviciul Contabilitate Centralizator rezultate finale concurs Serviciul Contabilitate
Tabel rezultat proba scrisa examen promovare Serviciul Programe Europene Tabel rezultat proba scrisa examen promovare Serviciul Programe Europene
Tabel rezultate interviu concurs Serviciul Contabilitate Tabel rezultate interviu concurs Serviciul Contabilitate
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Venituri Bugetare Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Venituri Bugetare
Tabel rezultate proba scrisa examen promovarea – Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate proba scrisa examen promovarea – Serviciul Patrimoniu
Tabel selectie dosare examen promovare Serviciul Programe Europene Tabel selectie dosare examen promovare Serviciul Programe Europene
Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Contabilitate Tabel rezultate proba scrisa concurs Serviciul Contabilitate
Tabel selectie dosare concurs 04.04.2016 Tabel selectie dosare concurs – Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură
Anunt concurs 25.04.2016 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu – Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură
Rezultat solutionare contestatie concurs Serviciul Venituri Bugetare Rezultat solutionare contestatie concurs Serviciul Venituri Bugetare
Tabel rezultate selectie dosare concurs Serviciul Venituri Bugetare Tabel rezultate selectie dosare concurs Serviciul Venituri Bugetare
Tabel rezultate finale – concurs referent Tabel rezultate finale – concurs referent – Serviciul Relația cu Consilierii Județeni, Editarea Monitorului Oficial al Județului și Gestionarea Documentelor al Direcției Juridice și Relații Internaționale
Tabel rezultate interviu – concurs referent Tabel rezultate interviu – concurs referent – Serviciul Relația cu Consilierii Județeni, Editarea Monitorului Oficial al Județului și Gestionarea Documentelor al Direcției Juridice și Relații Internaționale
Tabel rezultate selectie dosare concurs Serviciul Contabilitate Tabel rezultate selectie dosare concurs Serviciul Contabilitate
Centralizator rezultate finale concurs ingrijitor Centralizator rezultate finale concurs ingrijitor
Tabel rezultate proba scrisă – concurs referent Tabel rezultate proba scrisă – concurs referent – Serviciul Relația cu Consilierii Județeni, Editarea Monitorului Oficial al Județului și Gestionarea Documentelor al Direcției Juridice și Relații Internaționale
Rezultat contestatie concurs ingrijitor Rezultat contestatie concurs ingrijitor
Examen promovare 29.03.2016 Examen pentru promovarea în grad profesional – Serviciul Patrimoniu
Tabel rezultate finale concurs Compartiment Auto Tabel rezultate finale concurs Compartiment Auto
Tabel rezultate interviu concurs Compartiment Auto Tabel rezultate interviu concurs Compartiment Auto
Modificare anunt concurs 28.03.2016 Modificare anunt concurs inspector Directia Generala Buget Finante
Modificare anunt concurs 04.04.2016 Modificare – anunt examen promovare in grad profesional imediat superior pentru functia publica de executie inspector grad profesional superior in cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte si Programe
Anunt concurs 14.04.2016 Anunt concurs auditori
Tabel rezultate interviu concurs ingrijitor Tabel rezultate interviu concurs ingrijitor
Tabel rezultate selectie dosare concurs referent Tabel rezultate selectie dosare concurs referent – Serviciul Relația cu Consilierii Județeni, Editarea Monitorului Oficial al Județului și Gestionarea Documentelor al Direcției Juridice și Relații Internaționale
Rezultate proba practica concurs Compartiment Auto Rezultate proba practica concurs Compartiment Auto
Tabel rezultate proba practica concurs ingrijitor Tabel rezultate proba practica concurs ingrijitor
Tabel rezultate seletie dosare concurs ingrijitor Tabel rezultate seletie dosare concurs ingrijitor
Rezultate selectie dosare concurs Compartiment Auto Rezultate selectie dosare concurs Compartiment Auto
Anunt examen promovare 04.04.2016 Anunt examen promovare in grad profesional imediat superior pentru functia publica de executie inspector grad profesional superior in cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte si Programe
Anunt concurs 04.04.2016 Consilier – Serviciul Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură
Anunt concurs 29.03.2016 Concurs Serviciul Venituri Bugetare – consilieri
Anunt concurs 28.03.2016 Concurs inspector Directia Generala Buget Finante
Concurs 17.03.2016 Concurs referent – Serviciul Relația cu Consilierii Județeni, Editarea Monitorului Oficial al Județului și Gestionarea Documentelor al Direcției Juridice și Relații Internaționale
Concurs 10.03.2016 Concurs Direcția Administrativă
– îngrijitor
– șofer
Tabel rezultate finale concurs 04.02.2016 Tabel rezultate finale concurs – Directia de Management si Directia Investitii, Transporturi si Infrastructura Judeteana
Tabel rezultate finale concurs Directia de Management Tabel rezultate finale concurs Directia de Management – Serviciul Resurse Umane si Compartimentul Managementul Calitatii
Tabel rezultate interviu 10.02.2016 Tabel rezultate interviu concurs – Directia de Management si Directia Investitii, Transporturi si Infrastructura Judeteana
Tabel rezultate interviu concurs Directia de Management Tabel rezultate interviu concurs Directia de Management
Rezultat contestatie concurs 04.02.2016 Rezultat contestatie concurs 04.02.2016
Tabel rezultate proba scrisa concurs 04.02.2016 Tabel rezultate proba scrisa concurs 04.02.2016 – Directia de Management si Directia Juridica si Relatii Internationale
Tabel rezultate proba scrisa concurs 04.02.2016 Tabel rezultate proba scrisa concurs 04.02.2016 – Directia de Management, Directia Generala Buget Finante si Directia Investitii, Transporturi si Infrastructura Judeteana
Anunt reluare procedura concurs consilier I asistent Compartiment Coordonare si Cooperare Interinstitutionala Anunt reluare procedura concurs consilier I asistent Compartiment Coordonare si Cooperare Interinstitutionala
Centralizator rezultate concurs 18.01.2016 Centralizator rezultate concurs 18.01.2016 – Directia Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana si Directia Administrativ
Centralizator rezultate finale concurs 18-21.01.2016 Centralizator rezultate finale concurs 18-21.01.2016 – Directia Juridica si Relatii Internationale si Directia de Management
Tabele rezultate selectii dosare concurs 04.02.2016 Tabele rezultate selectii dosare concurs 04.02.2016
Tabel rezultate interviu concurs – Directia Juridica si Relatii Internationale Tabel rezultate interviu concurs – Directia Juridica si Relatii Internationale
Tabel rezultate interviu concurs 18.01.2016 Rezultate interviu concurs 18.01.2016 – Directia Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana si Directia Administrativ
Centralizator final concurs 18.01.2016 – Directia Investitii, Transporturi si Infrastructura Judeteana Centralizator final concurs 18.01.2016 – Directia Investitii, Transporturi si Infrastructura Judeteana
Tabel rezultat interviu concurs 18.01.2016 – Directia Investitii, Transporturi si Infrastructura Judeteana Tabel rezultat interviu concurs 18.01.2016 – Directia Investitii, Transporturi si Infrastructura Judeteana
Tabel rezultat final concurs 18.01.2016 – Compartiment auto Tabel rezultat final concurs 18.01.2016 – Compartiment auto
Tabel rezultat interviu concurs 18.01.2016 – Compartiment auto Tabel rezultat interviu concurs 18.01.2016 – Compartiment auto
Tabel rezultat proba scrisa concurs 18.01.2016 Tabel rezultat proba scrisa concurs 18.01.2016 – Directia Investitii, Transporturi si Infrastructura Judeteana
Tabel rezultate proba scrisa concurs 18.01.2016 Rezultate proba scrisa concurs 18.01.2016 – Directia Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana si Directia Administrativ
Tabel rezultate proba scrisa concurs 18.01.2016 Tabel rezultate proba scrisa concurs 18.01.2016 – Directia Juridica si Relatii Internationale
Bareme de corectare Baremele de corectare pentru concursurile desfasurate in 18.01.2016 pentru posturile vacante din cadrul Directiei Juridice si Relatii Internationale
Tabel rezultate proba scrisa si proba practica concurs sofer Tabel rezultate proba scrisa si proba practica concurs 18.01.2016 – Compartiment auto
Amanare concurs 28.01.2016 Amanare concurs 28.01.2016
Tabel rezultat final concurs – Director SPASMID Tabel rezultat final concurs – Director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Neamț
Tabel rezultat interviu concurs – Director SPASMID Tabel rezultat interviu concurs – Director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Neamț
Tabel rezultat proba scrisa concurs – Director SPASMID Tabel rezultat proba scrisa – Director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Neamț
Tabel rezultate selectie dosare concurs 18.01 .2016 Tabel rezultate selectie dosare concurs 18.01.2016 -Directia Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana si Directia Administrativ
Tabel rezultate selectie dosare concurs 18.01.2016 Tabel rezultate selectie dosare concurs 18.01.2016 – Direcţia Investiţii, Transporturi şi Infrastructură Judeţeană
Tabel rezultate selectie dosare concurs 18.01.2016 Tabel rezultate selectie dosare concurs 18.01.2016 – Directia Administrativa
Tabel rezultate selectie dosare concurs 18.01.2016 Tabel rezultate selectie dosare concurs 18.01.2016 – Directia Juridica si Relatii Internationale si Directia de Management
Tabel selectie dosare concurs 12.01.2016 Tabel selectie dosare concurs – Director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Neamț
Centralizator rezultate finale concurs Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica Centralizator rezultate finale – Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica
-consilier juridic superior
-consilier juridic debutant
Tabel rezultate interviu – Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica Tabel rezultate interviu – Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica
-consilier juridic superior
-consilier juridic debutant
Anunt concurs 28.01.2016 Concurs de recrutare pentru ocuparea a 11 functii publice de executie vacante
Tabel rezultate proba scrisa – Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica Tabel rezultate proba scrisa – Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica
-consilier juridic superior
-consilier juridic debutant
Tabel rezultate proba scrisa concurs Directia Arhitect Sef Tabel rezultate proba scrisa concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef
Tabel rezultat interviu concurs Directia Arhitect Sef Tabel rezultat interviu concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef
Tabel rezultat final concurs Directia Arhitect Sef Tabel rezultat final concurs consilier debutant – Directia Arhitect Sef
Anunt concurs 18.01.2016 Anunt concurs ocupare posturi vacante de personal contractual de executie
Tabel rezultate interviu – concurs – consilier I -Serviciul Patrimoniu Tabel rezultate interviu – concurs – consilier I -Serviciul Patrimoniu
rezultatefinal al evaluarii managementului Centrului pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare
Concurs ocupare post consilier – personal contractual – Serv. Programe Europene
DGASPC – concurs
Rezultatele finale – concurs ocupare functie referent, personal contractual – SGDEMOJ
selectie dosare(1)
Solicitare oferte de pret
Asigurarea unui management integrat, conservativ si durabil al ariilor naturale protejate administrate de Judetul Neamt
Rezultat selectie sef serviciu Serviciu Investitii si Dezvoltare Rurala DIPIJ