Anunț

Descriere

Anunț concurs de recrutare Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea postului unic vacant de personal contractual de execuție din cadrul Compartimentului Avize Speciale al Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, respectiv:
• consilier, studii superioare, grad profesional debutant, cu durata normală a
timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată
Rezultat selecție dosar Rezultat privind selecţia dosarului depus pentru participarea la examenul de promovare în gradul profesional IA aferent funcției de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare din cadrul Serviciului Asistență Socială, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat selecție dosar Rezultat privind selecţia dosarului depus pentru participarea la examenul de promovare în gradul profesional IA aferent funcției de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare din cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizări în Construcții, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Administrativ
Anunț examen de promovare Examen trimestrial (trimestrul III) de promovare în grade profesionale, respectiv în funcțiile de personal contractual de execuție de:
I. consilier, studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Asistență Socială, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol;
II. consilier, studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizări în Construcții, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Administrativ
Rezultat final concurs Rezultatul final în cadrul concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice definitive vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al Direcţiei Generale Buget Finanțe
Rezultat interviu Rezultatul interviului organizat în data de 03 iunie 2024 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Programe, Direcția Generală Buget Finanțe
Rectificare rezultat probă scrisă Rezultatul rectificat pentru proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice definitive vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al Direcţiei Generale Buget Finanțe
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 28 mai 2024 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Progame, Direcția Generală Buget Finanțe
Rezultat final concurs Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de executie din cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcţia de Management și Proiecte Sociale a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ desfășurat în perioada 09 aprilie – 23 mai 2024
Barem de corectare probă scrisă Barem de corectare a probei scrise organizată în data de 28 mai 2024 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice definitive vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al Direcţiei Generale Buget Finanțe
Rezultat interviu Rezultatul interviului organizat în data de 23 mai 2024 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, Compartimentul Documentație Atestare Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, Direcţia de Management și Proiecte Sociale a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ
Rezultat verificare eligibilitate candidați Rezultatul verificării eligibilității candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe, Direcţia Generală Buget Finanțe
Rezultat soluționare contestație Rezultatul soluționării contestației nr. 50/26.148/16.05.2024, faţă de rezultatul probei scrise susținută în data de 15 mai 2024 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, Compartiment Documentație Atestare Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, Direcţia de Management și Proiecte Sociale a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 15 mai 2024 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, Compartiment Documentație Atestare Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, Direcţia de Management și Proiecte Sociale a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ
Barem de corectare probă scrisă Barem de corectare a probei scrise organizată în data de 15 mai 2024 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, Compartiment Documentație Atestare Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, Direcţia de Management și Proiecte Sociale a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ
Rezultat verificare eligibilitate candidat Rezultatul verificării eligibilității candidatului înscris la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de executie din cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcţia de Management și Proiecte Sociale a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ
Anunț concurs de recrutare Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice definitive vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al Direcţiei Generale Buget Finanțe
Rezultat final examen de promovare Rezultatul final la examenul pentru promovare în grad profesional, respectiv, în funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol desfășurat în perioada 18 martie 2024 – 19 aprilie 2024
Rezultat final examen de promovare Rezultatul final la examenul pentru promovare în grad profesional, respectiv, în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Proiecte Sociale, Direcția de Management și Proiecte Sociale desfășurat în perioada 18 martie 2024 – 19 aprilie 2024
Rezultat interviu Rezultatul interviului organizat în data de 19 aprilie 2024 în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv, în funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol, în baza prevederilor art. 103 alin. (3) din Anexa nr. 10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Rezultat interviu Rezultatul interviului organizat în data de 18 aprilie 2024 în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv, în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Proiecte Sociale, Direcția de Management și Proiecte Sociale, în baza prevederilor art. 103 alin. (3) din Anexa nr. 10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 18 aprilie 2024 în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv, în funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 18 aprilie 2024 în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv, în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Proiecte Sociale, Direcția de Management și Proiecte Sociale
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 17 aprilie 2024 în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția contractuală de execuție de consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local
Rezultate selectie dosar Rezultatul verificării eligibilității candidatului înscris la examenul pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Proiecte Sociale, Direcția de Management și Proiecte Sociale
Rectificare rezultat final Rectificarea rezultatului final nr. 50/18992/(RU)18993 din 05.04.2024 din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – șofer, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Administrativ, rectificat
Rezultat verificare eligibilitate candidat Rezultatul verificării eligibilității candidatului înscris la examenul pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Achiziții Publice, Direcţia Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat selecție examen de promovare grad profesional Rezultatul selecției la examenul de promovare în gradul profesional I aferent funcției de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local
Concurs de recrutare Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Patrimoniu al Direcţiei de Management și Proiecte Sociale
Rezultat final concurs Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – șofer, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Administrativ
Rezultat soluţionare contestaţie interviu TABEL privind rezultatul soluţionării contestaţiei la interviul susţinut în data de 01 aprilie 2024 în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de personal contractual de execuție de șofer, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Administrativ
Examen promovare grad profesional Examen pentru promovarea în gradul profesional I aferent funcției de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local
Rezultat interviu Rezultatele la interviul susţinut în data de 01 aprilie 2024 în cadrul cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție de șofer, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Administrativ
Rezultat probă scrisă Rezultatele la proba scrisă susţinută în data de 26 martie 2024 în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – șofer, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Administrativ
Rezultat selecție dosare Rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru participarea la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de personal contractual de execuție de șofer, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Administrativ
Anunț examen de promovare grad profesional Anunț concurs/examen pentru promovarea în grad profesional, pe funcțiile publice de execuție de:
1. Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol;
2. Consilier, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Proiecte Sociale, Direcția de Management și Proiecte Sociale.
Anunț concurs de recrutare Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Administrativ, respectiv: un post de șofer, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată
Rezultate finale concurs Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Învățământ și Tineret, Serviciul Resurse Umane, Direcția de Management și Proiecte Sociale
Rezultate finale concurs Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat probă interviu Rezultatul probei interviu organizată în data de 28 februarie 2024 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Învățământ și Tineret, Serviciul Resurse Umane, Direcția de Management și Proiecte Sociale
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 22 februarie 2024 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Învățământ și Tineret, Serviciul Resurse Umane, Direcția de Management și Proiecte Sociale
Rezultat contestație interviu Rezultatul soluționării contestațiilor nr. 50/9570/22.02.2024 și 50/9597/22.02.2024 la interviul susținut în data de 21.02.2024 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat probă interviu Rezultatul probei interviu organizată în data de 21 februarie 2024 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat selecție dosare de înscriere Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Învățământ și Tineret, Serviciul Resurse Umane, Direcția de Management și Proiecte Sociale
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 15 februarie 2024 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat selecție dosare – RECTIFICAT Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat selecție dosare Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Anunț concurs de recrutare Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Învățământ și Tineret, Serviciul Resurse Umane, Direcția de Management și Proiecte Sociale de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată
Rezultat final examen de promovare Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului Protecția Animalelor, Serviciul Proiecte Sociale, Direcția de Management și Proiecte Sociale, desfășurat în perioada 14 decembrie 2023 – 16 ianuarie 2024
Rezultat interviu Rezultatul la interviul organizat în data de 15 ianuarie 2024 în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier , clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Protecția Animalelor, Serviciul Proiecte Sociale, Direcția de Management și Proiecte Sociale, Mediu și Guvernanță Corporativă, în baza prevederilor art. 56 alin. (3) din H. G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 15 ianuarie 2024 în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier , clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Protecția Animalelor, Serviciul Proiecte Sociale, Direcția de Management și Proiecte Sociale
Anunț concurs de recrutare Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol, de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată
Rezultat selecție dosar de înscriere Rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Biroul Protecția Animalelor, Serviciul Proiecte Sociale, Direcția de Management și Proiecte Sociale
Rezultate finale concurs Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Relații cu Consiliile Locale, Serviciul Asistență Socială și Relații cu Consiliile Locale, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat probă interviu Rezultatul probei interviu organizată în data de 15 decembrie 2023 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Relații cu Consiliile Locale ,Serviciul Asistență Socială și Relații cu Consiliile Locale, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Anunț promovare grad profesional Concurs/examen pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Protecția Animalelor, Serviciul Proiecte Sociale, Direcția de Management și Proiecte Sociale, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 11 decembrie 2023 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Relații cu Consiliile Locale, Serviciul Asistență Socială și Relații cu Consiliile Locale, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat selecție dosare de înscriere Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Relații cu Consiliile Locale, Serviciul Asistență Socială și Relații cu Consiliile Locale, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol, în cadrul căruia proba scrisă se va susţine în data de 11 decembrie 2023, ora 10:00
Rezultate finale concurs de recrutare Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat probă interviu Rezultatul probei interviu organizată în data de 09 noiembrie 2023 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Anunț concurs de recrutare Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Relații cu Consiliile Locale, Serviciul Asistență Socială și Relații cu Consiliile Locale, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol, de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 03 noiembrie 2023 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Rezultat selecție dosare de înscriere Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol
Anunț concurs de recrutare Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Ordine Publică, Biroul Relații Publice și Ordine Publică, Serviciul Juridic Contencios și Relații Publice, Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol, de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată
Rezultat probă scrisă Rezultatul privind proba scrisă la examenul de promovare în gradul profesional IA aferent funcției de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare din cadrul Compartimentului Comisii de Specialitate, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local
Rezultat probă scrisă Rezultatul privind proba scrisă la examenul de promovare în gradul profesional I aferent funcției de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local
Rezultat selecție dosar Rezultat privind selecţia dosarului depus pentru participarea la examenul de promovare în gradul profesional IA aferent funcției de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare din cadrul Compartimentului Comisii de Specialitate, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local
Rezultat selecție dosar Rezultat privind selecţia dosarului depus pentru participarea la examenul de promovare în gradul profesional I aferent funcției de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local
Anunț promovare grad profesional Anunț privind organizarea examenului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru 2 salariați – personal contractual de execuție din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local
Rezultat final Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă, organizat în data de 29 iunie 2023
Rezultat interviu Rezultatul la interviul organizat în data de 29 iunie 2023 în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă, în baza prevederilor art. 56 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 29 iunie 2023 în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat selecție dosar examen de promovare Rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Turism, Direcţia de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Anunț promovare grad profesional Concurs/examen pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat final examen de promovare Rezultatul final din cadrul examenului de promovare în gradul profesional pentru patru funcționari publici din cadrul Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale
Rezultat probă interviu Rezultat probă interviu din cadrul examenului de promovare în gradul profesional pentru patru funcționari publici din cadrul Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale
Rezultate finale concurs Rezultate finale concurs de recrutare pentru ocuparea a cinci funcții publice definitive vacante din cadrul Direcţiei Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultat probă scrisă Rezultat probă scrisă din cadrul examenului de promovare în gradul profesional pentru patru funcționari publici din cadrul Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale
Anunț anulare concursuri Anunț privind anularea concursurilor pentru 3 funcții publice de execuție
Rezultat probă interviu Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a cinci funcții publice de execuție din cadrul Direcţiei Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultat probă scrisă Rezultat probă scrisă organizată în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a cinci funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultat probă scrisă Rezultat probă scrisă în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I, Compartimentul Comunicare și Imagine, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Anunț concurs de recrutare Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice definitive vacante de execuție de inspector, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Programe al Direcției Generale Buget Finanțe
Anunț concurs de recrutare Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice definitive vacante de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, Compartiment Sistem Informațional Geografic al Direcției Arhitect-Șef
Rezultat selecţie dosar Rezultat privind selecţia dosarului depus pentru participarea la examenul de promovare în gradul profesional I aferent funcției de personal contractual de execuție de inspector de specialitate, studii superioare din Cadrul Compartimentului Comunicare și Imagine, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat selecție dosare de înscriere Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în grad profesional, pentru patru salariați din cadrul Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale
Concurs de recrutare Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice definitive vacante de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, Serviciul Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat selecție dosare de înscriere Rezultat selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a cinci funcții publice definitive vacante din cadrul Direcţiei Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Anunț promovare grad profesional Examen pentru promovarea în gradul profesional I aferent funcției de personal contractual de execuție de Inspector de specialitate, studii superioare din cadrul Compartimentului Comunicare și Imagine, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Anunț promovare grad profesional Anunț promovare grad profesional – patru funcții publice de execuție din cadrul Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale
Rezultat final concurs Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat probă interviu Rezultatul probei interviu organizată în data de 10 aprilie 2023, în baza prevederilor art. 56 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 10 aprilie 2023 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat selecție dosar Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice definitive vacante de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică
Concurs de recrutare pentru ocuparea a cinci funcții publice definitive vacante Concurs de recrutare pentru ocuparea a cinci funcții publice definitive vacante din cadrul Direcţiei Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultat examen Administrator Public Rezultatul examenului organizat pentru ocuparea funcției de conducere de personal contractual de Administrator Public din cadrul Consiliului Județean Neamț
Rezultat selecţie dosar Rezultat privind selecţia dosarului depus pentru participarea la examenul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de conducere – Administrator public, respectiv la proba de susținere și evaluare a proiectului de management organizată în data de 31 martie 2023, ora 12:00
Concurs – Administrator public Concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual de conducere – Administrator public
Concurs de recrutare Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice definitive vacante de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat final Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat probă interviu Rezultat probă interviu în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat final Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat contestație interviu Rezultatul soluționării contestației nr. 6.032/24.02.2023 la interviul susținut în data de 22.02.2023 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat final Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat soluționare contestație Rezultatul soluționării contestației nr. 5.706/22.02.2023, faţă de rezultatul probei scrise susținută în data de 20.02.2023 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat probă interviu Rezultatul probei interviu organizată în data de 22.02.2023, în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat soluționare contestație Rezultatul soluționării contestației la interviul susținut în data de 20.02.2023 în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 20 februarie 2023 organizată în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat probă interviu Rezultatul probei interviu organizată în data de 20.02.2023, în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 16 februarie 2023 organizată în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise din data de 14 februarie 2023 organizată în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat selecție dosare de înscriere Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice definitive vacante de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat selecție dosare de înscriere Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat selecție dosare de înscriere Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice definitive vacante de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice definitive vacante de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice definitive vacante de execuție de consilier Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice definitive vacante de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat examen recrutare pentru postul de muncitor calificat Rezultatele la examenul de recrutare pentru postul de muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultate examen recrutare pentru postul de îngrijitor Rezultatele la examenul de recrutare pentru postul de îngrijitor, studii medii/generale, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat interviu examen muncitor calificat Rezultatul la interviul susţinut în data de 09 ianuarie 2023 în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat interviu examen recrutare îngrijitor Rezultatul la interviul susţinut în data de 09 ianuarie 2023 în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: îngrijitor, studii medii/generale, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat proba practică examen recrutare muncitor calificat Rezultatul la proba practică susţinută în data de 04 ianuarie 2023 în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al D.P.A.L.
Rezultat proba practică examen recrutare îngrijitor Rezultatul la proba practică susţinută în data de 04 ianuarie 2023 în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: îngrijitor, studii medii/generale, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al D.P.A.L.
Rezultat privind selecţia dosarului depus pentru participarea la examenul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – îngrijitor, studii medii/generale, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică Rezultat privind selecţia dosarului depus pentru participarea la examenul organizat în vederea
ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – îngrijitor, studii medii/generale, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al D.P.A.L.
Rezultat privind selecţia dosarului depus pentru participarea la examenul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de
40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat privind selecţia dosarului depus pentru participarea la examenul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de
40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al D.P.A.L.
ANUNȚ – concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante de personal contractual de execuție din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică ANUNȚ – concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante de personal contractual de execuție din cadrul Serviciului Administrativ și Întreținere al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul examenului de promovare în grad profesional – consilier, studii superioare, grad profesional IA, Compartimentul Etică și Integritate Aleși Locali, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale. Rezultatul examenului de promovare în grad profesional – consilier, studii superioare, grad profesional IA, Compartimentul Etică și Integritate Aleși Locali, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale.
Anunț examen pentru promovare în grad profesional Anunț examen pentru promovarea în gradul profesional IA aferent funcției de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale
Rezultat la examenul pentru promovarea în funcția de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II din cadrul Compartimentului Logistică, Serviciul Administrativ și Întreținere al D.P.A.L. Rezultat la examenul pentru promovarea în funcția de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II din cadrul Compartimentului Logistică, Serviciul Administrativ și Întreținere al Direcției Proiecte, Achizițiii și Logistică.
Anunț -examen pentru promovarea în funcția de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II din cadrul Compartimentului Logistică, Serviciul Administrativ și Întreținere al D.P.A.L. Anunț -examen pentru promovarea în funcția de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II din cadrul Compartimentului Logistică, Serviciul Administrativ și Întreținere al Direcției Proiecte, Achizițiii și Logistică.
Rezultatul final în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier principal din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al D.G.B.F. Rezultatul final în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al Direcției Generale Buget Finanțe.
Rezultatul interviului în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier principal din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al D.G.B.F. Rezultatul interviului în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al Direcției Generale Buget Finanțe.
Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier principal din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al D.G.B.F. Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al Direcției Generale Buget Finanțe.
Rezultat proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Turism al D.D.T.M.G.C. Rezultat proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Turism al Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul final în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroul Protecția Animalelor, D.P.A.L. Rezultatul final în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroul Protecția Animalelor, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul interviului din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroul Protecția Animalelor, D.P.A.L. Rezultatul interviului din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroul Protecția Animalelor, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul selecției dosarelor în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier principal din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al D.G.B.F. Rezultatul selecției dosarelor în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al Direcției Generale Buget Finanțe.
Rezultat soluționare contestație Rezultatul privind soluționarea contestației depuse pentru proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroul Protecția Animalelor, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat final concurs Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de șef birou, Biroul Protecția Animalelor, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat probă scrisă Rezultatul la proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroul Protecția Animalelor, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat interviu Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de șef birou, Biroul Protecția Animalelor, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat selecție dosare Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Turism al Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat probă scrisă Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de șef birou, Biroul Protecția Animalelor, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea a 80 de posturi de Profesor ”A doua șansă” secundar inferior Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea a 80 de posturi de Profesor ”A doua șansă” secundar inferior în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile ”Educația=Cheia succesului!”, POCU/885/2/5/147555.
Rezultatul concursului de recrutare pentru ocuparea a 80 de posturi de Profesor ”A doua șansă” secundar inferior Rezultatul concursului de recrutare pentru ocuparea a 80 de posturi de Profesor ”A doua șansă” secundar inferior în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile ”Educația=Cheia succesului!”, POCU/885/2/5/147555.
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante, definitive din cadrul Biroului Protecția Animalelor, DPAL Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante, definitive din cadrul Biroului Protecția Animalelor, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru sef birou, Biroul Protectia Animalelor, SUMSUPPS, DPAL Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru funcția de șef birou, Biroul Protecția Animalelor, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcţia Proiecte, Achiziții și Logistică
Anunț de prelungire a depunerii dosarelor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea a 80 de posturi de Profesor ”A doua șansă” secundar inferior Anunț de prelungire a depunerii dosarelor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea a 80 de posturi de Profesor ”A doua șansă” secundar inferior în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile ”Educația=Cheia succesului!”, POCU/885/2/5/147555.
Rezultatul final în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional consilier I, grad profesional superior, Compartimentul Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management Rezultatul final în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de consilier principal din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al D.G.B.F. Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție definitive vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe al Direcției Generale Buget Finanțe.
Rezultatul interviului în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional consilier I, grad profesional superior, Compartimentul Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management Rezultatul interviului în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional consilier I, grad profesional superior, Compartimentul Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management Rezultatul probei scrise din data de 14 iulie 2022 în cadrul examenului pentru promovare în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Turism al D.D.T.M.G.C. Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Turism al Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat soluționare contestație la proba scrisă în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic debutant, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, D.G.J.R.I. Rezultat soluționare contestație la proba scrisă în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier I, din cadrul Serviciului Turism al D.D.T.M.G.C. Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Turism al Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat proba scrisă în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic debutant, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, D.G.J.R.I. Rezultat proba scrisă în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale
ANUNT – concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice vacante, Biroul Protectia Animalelor, SUMSUPPS, DPAL Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție definitive vacante, Biroul Protecția Animalelor, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcţia Proiecte, Achiziții și Logistică
ANUNT concurs sef birou, Biroul Protectia Animalelor, SUMSUPPS, DPAL ANUNT concurs șef birou, Biroul Protecția Animalelor, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcţia Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat selecție dosare în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic debutant, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, D.G.J.R.I. Rezultat selecție dosare în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale
Rezultatul la examenul de promovare în funcţia de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional I în cadrul Compartimentului Evenimente
și Manifestări, D.D.T.M.G.C.
Rezultatul la examenul de promovare în funcţia de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional I în cadrul Compartimentului Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul final în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcții vacante din cadrul Biroului Urmărire Lucrări al D.I.P.I.J. Rezultatul final în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție definitive vacante din cadrul Biroului Urmărire Lucrări al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană.
Rezultate selecție dosare la concursul/examenul de promovare în grad profesional superior, respectiv în funcția publică de consilier superior, din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management Rezultate selecție dosare la concursul/examenul de promovare în grad profesional superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Rezultatul interviului în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcții vacante din cadrul Biroului Urmărire Lucrări al D.I.P.I.J. Rezultatul interviului în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție definitive vacante din cadrul Biroului Urmărire Lucrări al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană.
Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcții vacante din cadrul Biroului Urmărire Lucrări al D.I.P.I.J. Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție definitive vacante din cadrul Biroului Urmărire Lucrări al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană.
Concurs de recrutare pentru ocuparea a 80 de posturi de Profesor ”A doua șansă” secundar inferior, cu fracțiune de normă. Concurs de recrutare pentru ocuparea a 80 de posturi de Profesor ”A doua șansă” secundar inferior, cu fracțiune de normă – în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile ”Educația=Cheia succesului!”
Rezultatul selectiei dosarelor de concurs în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcții vacante din cadrul Biroului Urmărire Lucrări al D.I.P.I.J. Rezultatul selectiei dosarelor de concurs în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție definitive vacante din cadrul Biroului Urmărire Lucrări al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană.
Examen de promovare în grad profesional I aferent funcției de personal contractual de execuție de consilier, din cadrul Compartimentului Evenimente și Manifestări al D.D.T.M.G.C. Examen de promovare în grad profesional I aferent funcției de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare din cadrul Compartimentului Evenimente și Manifestări al Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul examenului de promovare în grad profesional – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local al D.G.J.R.I. Rezultatul examenului de promovare în grad profesional – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale.
Concurs/examen de promovare în grad profesional superior, respectiv în funcția publică de consilier superior, din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management Concurs/examen de promovare în grad profesional superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic debutant, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, D.G.J.R.I. Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale
ANUNȚ – concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice vacante de:
1. consilier superior, în cadrul Biroului Urmărire Lucrări al D.I.P.I.J.;
2. consilier asistent, în cadrul Biroului Urmărire Lucrări al D.I.P.I.J.
ANUNȚ – concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice vacante de:
1. consilier, grad profesional superior, în cadrul Biroului Urmărire Lucrări al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană;
2. consilier, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Urmărire Lucrări al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană.
Rezultatele finale la concursul susţinut în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – șofer, din cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L. Rezultatele finale la concursul susţinut în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – șofer, studii medii/ generale, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Examen de promovare în grad profesional – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local al D.G.J.R.I. Examen de promovare în grad profesional – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale.
Rezultatul soluţionării contestaţiei la interviul susţinut în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – șofer, din cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L. Rezultatul soluţionării contestaţiei la interviul susținut în data de 24 mai 2022 în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – șofer, studii medii/ generale, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatele la interviul susţinut în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – șofer, din cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L. Rezultatele la interviul susţinut în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – șofer, studii medii/ generale, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatele la proba scrisă susţinută în data de 18 mai 2022 Rezultatele la proba scrisă susţinută în data de 18 mai 2022 în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – șofer, studii medii/ generale, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Anunț amânare probă scrisă concurs Proba scrisă programată pentru data de 18 mai 2022, ora 11:00, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de personal contractual de execuție de șofer, studii medii/ generale, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică, se va susţine în data de 18 mai 2022, ora 13:00, la sediul Consiliului Județean Neamț, Sala Ion Creangă
Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției vacante de execuție de personal contractual Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției vacante de execuție de personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, respectiv: șofer, studii medii/ generale, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul final în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic, clasa I, superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, D.G.J.R.I. Rezultatul final în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție definitivă vacantă de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultatul interviului în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic, clasa I, superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, D.G.J.R.I. Rezultatul interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție definitivă vacantă de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic, clasa I, superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, D.G.J.R.I. Rezultatul probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție definitivă vacantă de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier superior, din cadrul Serviciului Turism al D.D.T.M.G.C. Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu şi Guvernanţă Corporativă
Concurs pentru ocuparea postului de sofer I din cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L. Concurs pentru ocuparea postului de sofer, treapta profesionala I din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic, clasa I, superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, D.G.J.R.I. Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție definitivă vacantă de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Tabel privind rezultatul la examenul de promovare în funcţia contractuală de execuție de șofer, studii medii/generale, treapta profesională I în cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L.. Tabel privind rezultatul la examenul de promovare în funcţia contractuală de execuție de șofer, studii medii/generale, treapta profesională I în cadrul Compartimentului Auto al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică.
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic, clasa I, superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, D.G.J.R.I. Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție definitivă vacantă de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției de consilier asistent din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al BGCCI Rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat selectie dosare concurs consilier asistent din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al BGCCI Rezultat selectie dosare concurs consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Anunt promovare sofer I in cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L. Anunt promovare sofer I in cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul final la concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L. Rezultatul final la concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultat soluționare contestație la interviul pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L. Rezultat soluționare contestație la interviul pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul selecției dosarului în cadrul concursului de recrutare – consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, perioadă nedeterminată, Serviciul Infrastructură Județeană, DIPIJ. Rezultatul selecției dosarului în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție definitivă vacantă de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, perioadă nedeterminată, Serviciul Infrastructură Județeană, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană.
Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției vacantă de consilier superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, DPAL. Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică.
Tabel rezultat interviu la concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L. Tabel rezultat interviu la concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Concurs de recrutare – consilier, grad profesional asistent, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine, D.D.T.M.G.C.. Concurs de recrutare – consilier, clasa I, grad profesional asistent, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
TABEL privind rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L. TABEL privind rezultatul soluţionării contestaţiilor la probai scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcției vacantă de consilier superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, DPAL. Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică.
Rezultatul soluționarii contestațiilor la proba scrisa din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de vacantă de consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, D.G.J.R.I. Rezultatul solutionarii contestațiilor la proba scrisa din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacantă de consilier juridic, studii superioare, cloasa I, grad profesional superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L. Rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției vacantă de consilier superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, DPAL. Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică.
Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, DGJRI Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacantă de consilier juridic, studii superioare, cloasa I, grad profesional superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale
Rezultatul final în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant, în cadrul Serviciului Turism al D.D.T.M.G.C. Rezultatul final în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice definitivă, vacantă de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul interviului dîn cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant, în cadrul Serviciului Turism al D.D.T.M.G.C. Rezultatul interviului dîn cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice definitivă, vacantă de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției vacantă de consilier superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, DPAL. Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică.
Rezultat privind selecţia dosarelor depuse pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al D.P.A.L. Rezultat privind selecţia dosarelor depuse pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant, în cadrul Serviciului Turism al D.D.T.M.G.C. Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice definitivă, vacantă de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul selecției dosarelor în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, DGJRI Rezultatul selecției dosarelor în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacantă de consilier juridic, studii superioare, cloasa I, grad profesional superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale
Rezultatul selecției dosarelor în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant, în cadrul Serviciului Turism al D.D.T.M.G.C. Rezultatul selecției dosarelor în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice definitivă, vacantă de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Concurs de recrutare – consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, perioadă nedeterminată, Serviciul Infrastructură Județeană, DIPIJ. Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție definitivă vacantă de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, perioadă nedeterminată, Serviciul Infrastructură Județeană, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană.
Concurs de recrutare – inspector de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului Auto al DPAL. Concurs de recrutare – inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică
Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri sociali (Specialist relații sociale cod COR 243212) Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri sociali (Specialist relații sociale cod COR 243212), cu o normă de 2 ore/zi, pe perioadă determinată de 13 luni, în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile “ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț” cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131
Rezultatul interviului în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri sociali (Specialist relații sociale cod COR 243212) Rezultatul interviului în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri sociali (Specialist relații sociale cod COR 243212), cu o normă de 2 ore/zi, pe perioadă determinată de 13 luni, în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile “ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț” cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131
Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de șef birou Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de șef birou, Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Concurs pentru ocuparea funcției vacantă de consilier superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, DPAL. Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică.
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier juridic superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, DGJRI Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție definitive vacantă de consilier juridic, studii superioare, cloasa I, grad profesional superior, Serviciul Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale
Rezultatul interviului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de șef birou Rezultatul interviului in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de șef birou, Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul probei scrise din data de 13 ianuarie 2022, din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de șef birou Rezultatul probei scrise din data de 13 ianuarie 2022, din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de șef birou, Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul selecţiei și evaluării dosarului depus în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri sociali (Specialist relații sociale cod COR 243212) Rezultatul selecţiei și evaluării dosarului depus în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri sociali (Specialist relații sociale cod COR 243212), cu o normă de 2 ore/zi, pe perioadă determinată de 13 luni, în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile “ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț” cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131
Centralizatorul nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1, specialist relații sociale Centralizatorul nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1, specialist relații sociale, cod COR 243212, cu jumătate de normă (4 ore/zi), pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile ”ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, Cod SMIS 2014+:139521
Rezultat interviu susținut în data de 10 ianuarie 2022 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1, specialist relații sociale Rezultatul interviu susținut în data de 10 ianuarie 2022 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1, specialist relații sociale, cod COR 243212, cu jumătate de normă (4 ore/zi), pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile ”ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, Cod SMIS 2014+:139521
Rezultat interviu pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1, specialist relații sociale Rezultat interviu pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1, specialist relații sociale, cod COR 243212, cu jumătate de normă (4 ore/zi), pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile ”ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant, în cadrul Serviciului Turism al D.D.T.M.G.C. Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice definitivă, vacantă de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier superior, în cadrul Serviciului Turism al D.D.T.M.G.C. Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice definitivă, vacantă de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Concurs pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri sociali Concurs pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri sociali (Specialist relații sociale cod COR 243212)
Rezultat selecție dosar pentru ocuparea funcției de șef birou, Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu, D.D.T.M.G.C. Rezultat selecție dosar pentru ocuparea funcției publice vacantă de conducere de șef birou, Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu, Direcţia de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
TABEL privind rezultatul selecţiei și evaluării dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1, specialist relații sociale TABEL privind rezultatul selecţiei și evaluării dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1, specialist relații sociale, cod COR 243212, cu jumătate de normă (4 ore/zi), pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile ”ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”
Rezultate finale în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcției publice Rezultate finale în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcției publice de execuție vacante din cadrul Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul probei interviu organizată în data de 22 decembrie 2021, în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcției publice Rezultatul probei interviu organizată în data de 22 decembrie 2021, în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcției publice de execuție vacante din cadrul Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Concurs pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1, specialist relații sociale Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1, specialist relații sociale, cod COR 243212, cu jumătate de normă (4 ore/zi), pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile ”ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”
Rezultatul probei scrise din data de 16 decembrie 2021 Rezultatul probei scrise din data de 16 decembrie 2021 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție din cadrul Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de șef birou, Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu, D.D.T.M.G.C. Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacantă de conducere de șef birou, Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu, Direcţia de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție din cadrul D.I.P.I.J. Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție din cadrul Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultat final concurs de recrutare Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Contabilitate, Direcția Generală Buget Finanțe
Anunț rectificare termen contestații Anunț privind rectificarea termenului de depunere a contestațiilor la proba interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Contabilitate al Direcției Generale Buget Finanțe
Rezultat interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector superior I, din cadrul Serviciului Contabilitate al D.G.B.F. Rezultat interviu la la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate al Direcției Generale Buget Finanțe
Rezultat proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector superior I, din cadrul Serviciului Contabilitate al D.G.B.F. Rezultat proba scrisă la la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate al Direcției Generale Buget Finanțe
ANUNȚ – amânare data proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector superior I, din cadrul Serviciului Contabilitate al D.G.B.F. ANUNȚ – amânare data proba scrisă la la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate al Direcției Generale Buget Finanțe
Rezultatul final la examenul pentru promovarea în grad, consilier superior I, Serviciului Venituri Bugetare al D.G.B.F. Rezultatul final la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Venituri Bugetare al Direcției Generale Buget Finanțe
Tabel privind rezultatul la examenul de promovare în funcţia de personal contractual – referent, studii medii, treapta profesională I în cadrul Serviciului Patrimoniu al Direcției de Management. Tabel privind rezultatul la examenul de promovare în funcţia de personal contractual – referent, studii medii, treapta profesională I în cadrul Serviciului Patrimoniu al Direcției de Management.
Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de consilier I principal din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al D.D.T.M.G.C.
Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante – consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul interviului la examenul pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare, D.G.B.F. Rezultatul interviului la examenul pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare, Direcţia Generală Buget Finanțe
Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție din cadrul D.I.P.I.J. Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție din cadrul Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management
Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare, D.G.B.F. Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare, Direcţia Generală Buget Finanțe
Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de consilier I principal din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al D.D.T.M.G.C.
Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante – consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector superior I, din cadrul Serviciului Contabilitate al D.G.B.F. Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate al Direcției Generale Buget Finanțe
Rezultate finale la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție de referent, studii medii, treapta profesională I, Compartiment Evenimente și Manifestări,D.D.T.M.G.C. Rezultate finale la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție de referent, studii medii, treapta profesională I, Compartiment Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de consilier I principal din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al D.D.T.M.G.C.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante – consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management
Rezultatul la interviul susţinut în data de 03 noiembrie 2021 în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție de referent, studii medii, treapta profesională I, Compartiment Evenimente și Manifestări,D.D.T.M.G.C. Rezultatul la interviul susţinut în data de 03 noiembrie în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție de referent, studii medii, treapta profesională I, Compartiment Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare, D.G.B.F. Rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul pentru promovarea în grad profesional, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Venituri Bugetare, Direcţia Generală Buget Finanțe
Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de consilier I principal din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al D.D.T.M.G.C.
Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante – consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Anunț – examen pentru promovarea în treapta profesională referent I în cadrul Serviciului Patrimoniu al Direcției de Management. Anunț – examen pentru promovarea în treapta profesională, respectiv în funcția de personal contractual de execuție de: Referent, studii medii, treapta profesională I din cadrul Serviciului Patrimoniu al Direcției de Management.
Rezultatele la proba scrisă susţinută în data de 28 octombrie 2021 în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție de referent, studii medii, treapta profesională I, Compartiment Evenimente și Manifestări,D.D.T.M.G.C. Rezultatele la proba scrisă susţinută în data de 28 octombrie 2021 în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție de referent, studii medii, treapta profesională I, Compartiment Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul privind examenul pentru promovarea în funcţia de personal contractual – inspector de specialitate II, Compartimentului Protocol al D.D.T.M.G.C. Rezultatul privind examenul pentru promovarea în funcţia de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Protocol al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultat privind selecţia dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de referent I, Compartiment Evenimente și Manifestări, D.D.T.M.G.C. Rezultat privind selecţia dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – referent, studii medii, treaptă profesională I, Compartiment Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector superior I, din cadrul Serviciului Contabilitate al D.G.B.F. Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate al Direcției Generale Buget Finanțe
ANUNT – Concurs de recrutare pentru postul de consilier superior I, Compartimentul Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management ANUNT – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentul Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management
Concurs/examen pentru promovarea în grad, consilier superior I, Serviciului Venituri Bugetare al D.G.B.F. Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Venituri Bugetare al Direcției Generale Buget Finanțe
Examen pentru promovarea în funcţia de personal contractual – inspector de specialitate II, Compartimentului Protocol al D.D.T.M.G.C. Examen pentru promovarea în funcţia de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Protocol al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Centralizator nominal privind rezultatul final  în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201) Centralizator nominal privind rezultatul final în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201), cu o normă de 4 ore/zi, pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile „ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat“, POCU/784/6/24/139521, cod SMIS 2014+:13952
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de personal contractual de execuție de referent Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de personal contractual de execuție de referent, studii medii, treaptă profesională I, Compartiment Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul interviului susținut în data de 04 octombrie 2021 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201) Rezultatul interviului susținut în data de 04 octombrie 2021 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201), cu o normă de 4 ore/zi, pe perioadă determinată, pentru prestarea activităților în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile „ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat“, POCU/784/6/24/139521, cod SMIS 2014+:13952
Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201) Rezultatul selecţiei și evaluării dosarului depus în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201), cu o normă de 4 ore/zi, 21 zile pe lună, pe perioadă determinată, în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile „ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat“, POCU/784/6/24/139521, cod SMIS 2014+:13952
Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201) Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social P1 (cod COR 341201), cu o normă de 4 ore/zi, 21 zile pe lună, pe perioadă determinată, în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile „ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat“, POCU/784/6/24/139521, cod SMIS 2014+:13952, până la maxim data finalizării proiectului, respectiv 08.10.2023
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posului de Expert GDPR
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Expert GDPR P1 (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal cod COR 242231), cu fracțiune de normă (2 ore/zi), pe perioadă determinată
Rezultat interviu Expert GDPR
Rezultat interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Expert GDPR P1 (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal cod COR 242231), cu fracțiune de normă (2 ore/zi), pe perioadă determinată
Rezultate finale concurs II Consilier II Compartriment Deservire Evenimente si Manifestari Rezultate finale în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: – consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat la interviul susţinut în data de 13 august 2021, în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: – consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă Rezultat la interviul susţinut în data de 13 august 2021, în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: – consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat selectie si evaluare dosare Expert GDPR
Rezultat selectie si evaluare dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Expert GDPR P1 (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal cod COR 242231), cu fracțiune de normă (2 ore/zi), pe perioadă determinată
TABEL privind rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă în cadrul concursului în vederea ocupării postului vacant de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, DDTMGC TABEL privind rezultatul soluţionării contestaţiei nr. 19.338/11.08.2021 la proba scrisă susţinută în data de 10 august 2021 în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatele la proba scrisă susţinută în data de 10 august 2021 în cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier, II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, DDTMGC Rezultatele la proba scrisă susţinută în data de 10 august 2021 în cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat privind selecţia dosarelor depuse pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, DDTMGC Rezultat privind selecţia dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Expert GDPR P1 (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal cod COR 242231), cu fracțiune de normă (2 ore/zi), pe perioadă determinată
Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Expert GDPR P1 (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal cod COR 242231), cu fracțiune de normă (2 ore/zi), pe perioadă determinată
Rezultat final din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Rezultat final din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție: consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție: consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat privind soluționarea contestației la interviul din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Rezultat privind soluționarea contestației la interviul din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Managementul Unităților Sanitare, Direcția de Management
Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al D.M.
Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management.
Rezultatul final la examenul pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, D.D.T.M.G.C.
Rezultatul final la examenul pentru ocuparea funcției vacante de execuție de personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, respectiv: muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat final la concursul organizat în vederea ocupării postului de consilier I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, D.G.J.R.I.
Rezultat final la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al D.M.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management.
Rezultatul interviului la examenul pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, D.D.T.M.G.C.
Rezultatul interviului la examenul pentru ocuparea funcției vacante de execuție de personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, respectiv: muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul probei practice la examenul pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, D.D.T.M.G.C.
Rezultatul probei practice la examenul pentru ocuparea funcției vacante de execuție de personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, respectiv: muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat interviu la concursul organizat în vederea ocupării postului de consilier I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, D.G.J.R.I.
Rezultat interviu la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat privind proba practică la concursul organizat în vederea ocupării postului de consilier I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, D.G.J.R.I.
Rezultatele probei practice la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție: consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat contestație – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă D.D.T.M.G.C.
Rezultat contestație – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul selectiei dosarului depus la examenul pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, D.D.T.M.G.C.
Rezultatul selectiei dosarului depus la examenul pentru ocuparea funcției vacante de execuție de personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, respectiv: muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție
vacante de consilier I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție
vacante de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management.
Rezultat privind proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării postului de consilier I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, D.G.J.R.I.
Rezultatele probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat interviu – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari
Rezultat interviu – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultat privind selecţia dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării postului de consilier I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, D.G.J.R.I.
Rezultat privind selecţia dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de execuție – consilier, studii superioare, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale.
Rezultat final la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior.
Rezultat final la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior, Serviciul Patrimoniu, Direcția Management
Rezultat interviu la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior.
Rezultat interviu la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior, Serviciul Patrimoniu, Direcția Management
Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior.
Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior, Serviciul Patrimoniu, Direcția Management
Anunt amanare interviu – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari
Anunt amanare interviu – concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Tabel rezultate proba scrisă la concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari
Tabel rezultate proba scrisă la concursul pentru postul de consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de specialist relații sociale, Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Rezultatul final la examenul pentru promovare în grad profesional
Rezultatul final la examenul pentru promovare în grad profesional – consilier principal, Serviciul Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul final pentru promovare în grad profesional
Rezultatul final pentru promovare în grad profesional – consilier principal, Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Tabel rezultat interviu Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Rezultat interviu pentru ocuparea unui post vacant de specialist relații sociale, Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Tabel rezultat selectie examen promovare în grad
Tabel rezultat selectie examen promovare în grad profesional conilier juridic principal, Serviciul Patrimoniu, Direcția Management
Tabel rezultate selectie dosare consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari
Tabel rezultate selectie dosare consilier II, Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Anunt concurs muncitor calificat I Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari
Anunt concurs muncitor calificat I Compartiment Deservire Evenimente si Manifestari, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul la interviul pentru promovare în grad profesional
Rezultatul la interviul pentru promovare în grad profesional – consilier principal, Serviciul Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul la interviul pentru promovare în grad profesional
Rezultatul la interviul pentru promovare în grad profesional – consilier principal, Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
Rezultatul final la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior.
Rezultatul final la examenul pentru promovarea în grad profesional consilier superior, Compartimentul Disciplina în Construcții al Direcției Arhitect-Șef
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management
Rezultatul interviului la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior.
Rezultatul interviului la examenul pentru promovarea în grad profesional consilier superior, Compartimentul Disciplina în Construcții al Direcției Arhitect-Șef
Rezultatul selecției și evaluării dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Rezultatul selecției și evaluării dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare în funcția publică de execuție de consilier principal
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare în funcția de consilier juridic principal
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare în funcția publică de execuție
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare
Rezultatul probei scrise în cadrul examenului pentru promovare în funcția publică de execuție de consilier superior, Compartimentul Disciplina în Construcții, Direcția Arhitect-Șef
Anunt concurs consilier-SGDELCJPMOL
Anunt concurs consilier-SGDELCJPMOL
REZULTAT SELECTIE DOSAR examen promovare grad profesional, Serviciul Turism, DDTMGC.
REZULTAT SELECTIE DOSAR examen promovare grad profesional, Serviciul Turism, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă..
Rezultat examen de promovare în grad profesional personal contractual Comp Secretariat DGJRI
Rezultat examen de promovare în grad profesional personal contractual Comp Secretariat DGJRI
Rezultat examen de promovare în grad profesional personal contractual Direcția Arhitect Șef
Rezultat examen de promovare în grad profesional personal contractual Direcția Arhitect Șef
Tabel-rezultat selectie dosar examen promovare grad profesional
Tabel-rezultat selectie dosar examen promovare grad profesional
REZULTAT SELECTIE DOSAR examen promovare grad
REZULTAT SELECTIE DOSAR examen promovare grad
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist relații sociale, Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist relații sociale, Expert comunicare grup țintă și parteneri P1
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție, consilier, studii superioare, grad profesional II
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de execuție, respectiv consilier, studii superioare, grad profesional II, Compartiment Deservire Evenimente și Manifestări, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.
Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Patrimoniu al Direcției de Management
Anunt promovare grad profesional
3 posturi promovare grad profesional
Anunt promovare grad profesional 2 posturi personal contractual – promovare grad profesional
Rezultatul final la concursul pentru postul de inspector de specialitate – Compartiment Protocol, DDTMGC.
Rezultatul final la concursul pentru postul de inspector de specialitate debutant – Compartiment Protocol, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultat final la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare,BGCCI din cadrul DDTMGC.
Rezultatul final la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare, cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul interviului la concursul pentru postul de inspector de specialitate – Compartiment Protocol, DDTMGC.
Rezultatul interviului la concursul pentru postul de inspector de specialitate debutant – Compartiment Protocol, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultat interviu la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare,BGCCI din cadrul DDTMGC.
Rezultatul interviului la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare, cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare,BGCCI din cadrul DDTMGC.
Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare, cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul probei scrise la concursul pentru postul de inspector de specialitate – Compartiment Protocol, DDTMGC.
Rezultatul probei scrise la concursul pentru postul de inspector de specialitate debutant – Compartiment Protocol, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare,BGCCI din cadrul DDTMGC.
Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare, cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultat selecție dosare la concursul pentru postul de inspector de specialitate – Compartiment Protocol, DDTMGC. Rezultat selecție dosare la concursul pentru postul de inspector de specialitate debutant – Compartiment Protocol, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultat final – examen director adjunct D.A.L. Rezultat final – examen director adjunct Direcția Achiziții și Logistică.
Rezultat interviu – examen director adjunct D.A.L. Rezultat interviu – examen director adjunct Direcția Achiziții și Logistică.
Rezultat proba scrisă – examen director adjunct D.A.L. Rezultat proba scrisă – examen director adjunct Direcția Achiziții și Logistică.
Rezultat selectie dosar inscriere – examen director adjunct D.A.L. Rezultat selectie dosar inscriere – examen director adjunct Direcția Achiziții și Logistică.
Anunț concurs Inspector de specialitate – Compartiment Protocol, DDTMGC.
Anunț concurs Inspector de specialitate debutant – Compartiment Protocol, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatele finale la cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior și consilier asistent, SUMSUPPS, DIPIJ.
Rezultatele finale la cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior și consilier asistent, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul probei interviu, în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior și consilier asistent, SUMSUPPS, DIPIJ.
Rezultatul probei interviu, în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior și consilier asistent, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare,BGCCI din cadrul DDTMGC.
Concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, clasa I, studii superioare, cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – SUMSUPPS, DIPIJ
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultat selectie dosare – două functii publice, SUMSUPPS, DIPIJ Rezultat selectie dosare – două functii publice, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Anunt concurs director adjunct DAL Anunt concurs director adjunct Direcția Achiziții și Logistică
Rezultatul final în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de conducere de Administrator public
Rezultatul final în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de conducere de Administrator public
Rezultatul interviului susţinut în data de 21 ianuarie 2021 în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de conducere de Administrator public
Rezultatul interviului susţinut în data de 21 ianuarie 2021 în cadrul examenului de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual de conducere de Administrator public
Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea postului de Administrator public
Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea postului de Administrator public
Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – SUMSUPPS, DIPIJ
Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la examenul pentru ocuparea postului de Administrator public
Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la examenul pentru ocuparea postului de Administrator public
Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției vacante de consilier  principal și consilier  asistent din cadrul SAP, DAL.
Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional principal și consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Rezultat interviu consilier achizitii publice Serviciul Achizitii Publice DAL
Rezultat interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional principal și consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Anunț – concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual de conducere – Administrator public
Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual de conducere – Administrator public
Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, SUMSUPPS, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției vacante de consilier  principal și consilier  asistent din cadrul SAP, DAL.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional principal și consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, SUMSUPPS, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul selecției dosarelor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional principal și consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Rezultatul selecției dosarelor depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional principal și consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică
Rezultat privind soluționarea contestației nr. 27.512/10.12.2020 Rezultat privind soluționarea contestației nr. 27.512/10.12.2020
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul UMSUPPS, Direcția IPIJ Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior și consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultat FINAL concurs director adjunct DDTMGC Rezultat final director adjunct DDTMGC
Rezultat probă interviu concurs director adjunct DDTMGC Rezultat probă interviu concurs director adjunct DDTMGC
Rezultat final – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica Rezultat final – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica
Rezultat proba scrisă – concurs director adjunct DDTMGC Rezultat proba scrisă – concurs director adjunct DDTMGC
Rezultat interviu – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica Rezultat interviu – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica
Rezultat proba practica – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica Rezultat proba practica – concurs muncitor calificat I, Serviciul Administrativ si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica
Rezultat selectie dosar – concurs director adjunct DDTMGC Rezultat selectie dosar – concurs director adjunct DDTMGC
Anunt- organizare concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică. Anunt- organizare concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică.
TABEL privind rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat in vederea ocupării funcției de muncitor calificat (fochist). TABEL privind rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat in vederea ocupării funcției vacante de personal contractual – muncitor calificat (fochist), studii medii / generale, treapta profesională I din cadrul Serviciului Administrativ și intreținere, Direcția Achiziții și Logistică
Anunt – concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – consilier Anunt – concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție – consilier
Anunt – concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de conducere Anunt – concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de conducere – Director adjunct
Anunt – concurs muncitor calificat(fochist) I Serviciul Administrativ si Intretinere Anunt – concurs muncitor calificat(fochist) I Serviciul Administrativ si Intretinere – 18.11.2020
Rezultatul final in cadrul examenului pentru promovarea in grad Rezultatul final in cadrul examenului pentru promovarea in grad profesional, respectiv in funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Infrastructură Județeană al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul interviului in cadrul examenului pentru promovarea in grad Rezultatul interviului in cadrul examenului pentru promovarea in grad profesional, respectiv in funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Infrastructură Județeană al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul probei scrise in cadrul examenului pentru promovarea in grad Rezultatul probei scrise in cadrul examenului pentru promovarea in grad profesional, respectiv in funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Infrastructură Județeană al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană
Rezultatul selectiei dosarului in cadrul examenului pentru promovarea in grad Rezultatul selectiei dosarului in cadrul examenului pentru promovarea in grad
Anunt suspendare concurs PC – administrator public iulie – 2020 Anunt suspendare concurs PC – administrator public iulie – 2020
Anunț promovare grad FP de execuție Anunț promovare grad FP de execuție
Anunț privind prelungirea suspendării concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere – administrator public Anunț privind prelungirea suspendării concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere – administrator public