Sugestiile de modificare și completările pot fi trimise electronic la adresa de e-mail bpa.cjneamt@gmail.com, până la data de 12.09.2022, inclusiv.

 • În data de 07.09.2023 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 44651 din 07.09.2023, un exemplar cabalină de sex masculin, culoare maronie – roşiatică cu plăgi la nivelul coloanei vertebrale, produse prin lovire cu lama unui topor, a fost plasat la Asociaţia Club Ecvestru Decebal, din judeţul Bacău, care asigură îngrijirea şi adăpostirea animalului pentru un termen de 45 zile.

 • S.C. APISTOVET S.R.L. asigură serviciile de adăpostire a animalelor de talie mică care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a județului Neamț. S.C. APISTOVET S.R.L. cu sediul în sat Topile, Comuna Valea Seacă, str. Principală nr. 12, județul Iași, telefon 0742082482, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J22/929/2011, C.U.I. 28470410, reprezentată prin domnul Lucian RADU – Președinte. Punctul de lucru unde va fi prestat serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol se află în sat Cristești, comuna Cristești, județul Iași, date de contact – tel. 0742082482

 • ASOCIAȚIA CLUB ECVESTRU DECEBAL asigură serviciile de adăpostire a animalelor de talie mare care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a județului Neamț. ASOCIAȚIA CLUB ECVESTRU DECEBAL are sediul în municipiul Bacău, strada Ioniță Sandu Sturza nr. 2, județul Bacău, telefon 0752709270, înregistrată în Registrul persoanelor juridice la poziția 15/A/2010, C.U.I. 26734078, reprezentată prin domnul Ionuț BÂLIȘ – Președinte. Punctul de lucru unde va fi prestat serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol se află în municipiul Bacău, punct Hemeiuș, strada Prisacii nr. 8, județul Bacău, date de contact – tel. 0752709270

 • În data de 25.10.2021 a fost plasat în adăpost, prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242517/21.10.2021, pentru un termen de 45 zile un câine abandonat pe drumul public, supus temperaturilor scăzute din timpul nopții. Câinele a fost plasat în adăpostul aparținând „ Salubritas SA”, din Piatra Neamț, care asigură cu titlu gratuit îngrijirea și adăpostirea animalului.

 • În data de 17.08.2021 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242516 din 17.08.2021, un câine fără stăpân, supus la temperaturi ridicate a fost plasat la Adăpostul SC Salubritas SA, din Piatra Neamț, care asigură îngrijirea și adăpostirea animalului pentru un termen de 45 zile, după care animalul va fi relocat în habitatul său natural.

 • În data de 17.08.2021 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242515 din 17.08.2021, un câine neîngrijit, supus la temperaturi ridicate a fost plasat la Asociația ”Claudia Încă o Șansă”, din Piatra Neamț, care asigură îngrijirea și adăpostirea animalului pentru un termen de 45 zile, după care animalul va fi relocat în habitatul său natural.

 • În data de 23.07.2021 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242514 din 23.07.2021, o barză rănită a fost plasată la Cabinetul veterinar INOVET CARE din Piatra Neamț, care asigură îngrijirea și adăpostirea animalului pentru un termen de 45 zile, după care animalul va fi relocat în habitatul său natural.

 • În data de 20.07.2021 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242513 din 20.07.2021, o lebădă rănită a fost plasată la Cabinetul veterinar INOVET CARE din Piatra Neamț, care asigură îngrijirea și adăpostirea animalului pentru un termen de 45 zile, după care animalull va fi relocat în habitatul său natural.

 • În data de 20.07.2021 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242512 din 20.07.2021, o barză rănită a fost plasată la Cabinetul veterinar INOVET CARE din Piatra Neamț, care asigură îngrijirea și adăpostirea animalului pentru un termen de 45 zile, după care animalull va fi relocat în habitatul său natural.

 • În data de 01.07.2021 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242511 din 01.07.2021, o pisică aflată în suferință a fost plasată la adăpostul aparținând Asociației „Claudia Încă o șansă” care asigură cu titlu gratuit îngrijirea și adăpostirea animalului pentru un termen de 45 zile.

 • În data de 25.06.2021 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242510 din 25.06.2021, un câine rănit a fost plasat la adăpostul aparținând Asociației „Claudia Încă o șansă” care asigură cu titlu gratuit îngrijirea și adăpostirea animalului pentru un termen de 45 zile.

 • În data de 18.06.2021 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242509 din 18.06.2021, o căprioară rănită a fost plasată la Cabinetul veterinar INOVET CARE din Piatra Neamț, care asigură îngrijirea și adăpostirea animalului pentru un termen de 45 zile, după care animalul va fi relocat în habitatul său natural.

 • În data de 15.06.2021 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242508 din 15.06.2021, o căprioară rănită a fost plasată la Grădina Zoologică ”Dragoș Vodă” aparținând Direcției Silvice Neamț, care asigură îngrijirea și adăpostirea animalului pentru un termen de 45 zile, după care animalul va fi relocat în habitatul său natural.

 • În data de 14.06.2021 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242507 din 14.06.2021, șase pui de câine abandonați au fost plasați în adăpostul de câini comunitari aparținând SC SALUBRITAS SA, care asigură îngrijirea și adăpostirea animalelor pentru un termen de 45 zile.

 • În data de 11.06.2021 prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242506 din 11.06.2021, doi pui de pisică abandonați au fost plasați în adăpostul aparținând Asociației  “Claudia Încă o Șansă “, care asigură cu titlu gratuit îngrijirea și adăpostirea animalelor pentru un termen de 45 zile.

 • În data de 19.05.2021 a fost plasat în adăpost, prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242505/19.05.2021, pentru un termen de 45 zile un câine rănit. Câinele a fost plasat în adăpostul aparținând Asociației  “Claudia Încă o Șansă “, care asigură cu titlu gratuit îngrijirea și adăpostirea animalului.

 • În data de 13.05.2021 a fost plasat în adăpost, prin Ordinul de plasare a animalului în adăpost nr. 242504/13.05.2021, pentru un termen de 45 zile un câine rănit. Câinele a fost plasat în adăpostul aparținând Asociației  “Claudia Încă o Șansă “, care asigură cu titlu gratuit îngrijirea și adăpostirea animalului.

 • În data de 06.04.2021 a fost plasată în adăpost, prin Ordinul Nr. 242501/2021, pentru un termen de 45 zile o pisică rănită. Pisica a fost preluată de Asociația ” Claudia încă o șansă “, Piatra Neamț, care asigură cu titlu gratuit îngrijire și adăpostire.

 • În data de 26.02.2021 a fost plasată în adăpost pentru un termen de 45 de zile, prin Ordinul Nr. 242500/2021, o lebădă rănită. Lebăda a fost preluată de S.C. INOVET CARE S.R.L. Piatra Neamț, care asigură cu titlu gratuit îngrijire și adăpostire.