Avize Certificate Urbanism
Avize Autorizații
Certificate de urbanism
Autorizații de construire

Formulare necesare pentru depuneri solicitări

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire, desfiintare
Cerere pentru prelungirea autorizatiei de construire, desfiintare
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere pentru prelungirea certificatului de urbanism
Comunicare incepere sau incheiere executie lucrari