STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV – TERITORIALE

CONSULTARE STATUT

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

CONSULTARE REGULAMENTE

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

HOTĂRÂRI
REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI
REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR

DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

DISPOZIȚII ALE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN NEAMȚ CU CARACTER NORMATIV ȘI/SAU DE INTERES PUBLIC
REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII
REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

CONSULTARE DOCUMENTE

ALTE DOCUMENTE

Registru refuzuri/obiecții legalitate semnare acte administrative
REGISTRUL PENTRU CONSEMNAREA PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR CU PRIVIRE LA PROIECTELE CU CARACTER NORMATIV ALE HOTĂRÂRILOR ȘI DISPOZIȚIILOR
Informări dezbateri publice
Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ
Procese verbale ședințe publice
Extras-MINUTE ședințe publice
alte documente de interes public