Complex de Agrement “Ținutul lui Creangă”

Proiectul Complex de agrement „Ținutul lui Creangă” – Tîrgu Neamț se încadrează în Obiectivul general 5 – Un sector turistic competitiv, pilon al economiei județene, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului Neamț 2014-2020. Potrivit acestui obiectiv, turismul este considerat o resursă considerabilă pentru diversificarea competitivă a economiei locale, motivat de faptul că reprezintă o oportunitate pentru reinserția în viața activă a unor persoane cu risc de excluziune socială, prin dezvoltarea economiei serviciilor turistice.

Ținutul lui Creangă este gândit ca un complex de agrement cu funcţiuni multiple, pentru petrecerea timpului liber, care va cuprinde elemente tradiționale, armonios îmbinate cu elemente moderne, cu o mare varietate de facilități de divertisment și relaxare. Complexul are la bază brandul local ”Ion Creangă” şi satul său originar, Humulești. Turiștii vor avea oportunitatea să descopere istoricul și frumusețea Ținutului Neamțului, legendele locului și farmecul obiceiurilor și produselor tradiționale. Complexul de agrement îşi propune să devină un deschizător de drumuri pentru turiștii care vin pentru prima dată în România și descoperă ținuturile Moldovei.

Se încarcă

Sunteți de acord cu această investiție?

Vă mulțumim
Deja ați votat
Vă rugăm selectați o opțiune

  Porțile Neamțului

  Proiectul „Porțile Neamțului” face parte din Strategia de Dezvoltare a Judeţului Neamţ pentru perioada de programare 2014-2020, Capitolul 5 – Turism și este inclus în Programul de Dezvoltare Județeană 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.174 din 27 iunie 2017. Acesta se alătură celorlalte investiții în infrastructura turistică pe care Consiliul Județean Neamț le derulează în prezent, proiecte care au ca scop transformarea județului nostru într-o destinație cât mai atractivă, cu adresabilitate către un grup ţintă cât mai mare şi variat.
  Obiectivul proiectului „Porțile Neamțului” este acela de a „întâmpina vizual” vizitatorul, imediat ce ajunge pe teritoriul judeţului Neamţ, printr-un element de signalectică reprezentativ şi un mesaj specific, prin amplasarea unei „porți” sub formă de portal/arcadă peste drum, aşezată pe arterele principale de acces în judeţ și care va vorbi în acelaşi timp despre „istorie, cultură, oameni şi locuri”. Aceasta are rolul de a crea o percepţie pozitivă persoanelor care tranzitează judeţul Neamţ asupra imaginii acestuia şi de a-I determina să viziteze judeţul Neamţ.

  Porțile de acces vor fi amplasate în zona drumurilor:

  • DN 15 intrarea dinspre judeţul Bacău (limita de judeţ în localitatea Costişa)
  • DN 12C intrarea dinspre judeţul Harghita (limita de judeţ în localitatea Bicaz Chei)
  • DN 17B intrarea dinspre judetul Suceava (limita de judeţ în localitatea Lunca, comuna Borca)
  • DN 15C intrarea dinspre judetul Suceava (limita de judeţ în localitatea Poiana, comuna Brusturi)
  • DN 15B intrarea dinspre judeţul Iaşi (limita de judeţ localitatea Timişeşti)
  • DN 28 intrarea dinspre judeţul Iaşi (limita de judeţ în localitatea Săbăoani)
  • E85 intrarea dinspre judeţul Bacău (limita de judeţ în localitatea Secuieni)

  Obiectivul de investiţii prezentat va fi finanțat exclusiv din bugetul Județului Neamț.

  REABILITARE-CONSOLIDARE PAVILION ONCOLOGIE din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

  Obiectivul a fost inclus în lista-sinteză a obiectivelor de investiţii din cadrul Programului Naţional de construcţii de interes public sau social, Subprogramul Unităţi sanitare din mediul urban derulat de CNI S.A.

  Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț

  Scopul proiectului: realizarea unor măsuri de protecție a obiectivului împotriva unor infiltrații de apă apărute după reintegrarea monumentului în circuitul turistic al județului Neamț.

  Reabilitare și modernizare transport ecologic

  Obiectivul specific al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.
  – Studiu de oportunitate recepționat
  – Fișele de proiect trimise la MDRAP/ADR
  – Discuții pt stabilirea locației autobazei
  – Pregătire nota conceptuală și caiet de sarcini pentru achiziție servicii de consultanță în vederea depunerii cererii de finanțare și caiet de sarcini pentru achiziție servicii de proiectare documentație tehnico-economică pt autobază

  Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitatea de Primire Urgenţe (UPU) din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

  Obiectivul specific al proiectului este îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ prin modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgenţe.

  Reabilitare și modernizare ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

  Obiectivul specific al proiectului este creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate.

  Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar și realizarea infrastructurii de vizitare din cadrul Parcului Național Ceahlău

  Proiectul are drept scop implementarea măsurilor din Planul de management al Parcului Național Ceahlău pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a unor ecosisteme de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, precum și realizarea infrastructurii de vizitare a parcului.

  Dotarea cu echipamente a staţiilor de sortare a deşeurilor din judeţul Neamţ

  Proiectul are ca obiectiv completarea echipamentelor asigurate prin proiectul SMID Neamț pentru atingerea ţintelor de reciclare asumate de România în procesul de aderare.

  Instalaţie de prelucrare superioară a deşeurilor reciclabile în judeţul Neamţ

  Proiectul va contribui la valorificarea reciclabilelor din staţiile de sortare construite prin proiectul SMID Neamţ.

  Drumuri publice

  LUCRĂRI CU CONTRACTE DE FINANȚARE PRIN PNDL 2
  1 Consolidare DJ 280 Bîra – Stăniţa km 21+830 – 25+300, 29+000- 29+343
  2 Modernizare drum judeţean 155M: Tîrpeşti – Ţolici, km 3+250 – 4+868
  3 Modernizare drum judeţean DJ 127A, km 5+000-10+400, județul Neamt
  4 Modernizare drum judeţean DJ 155B, km 6+000-9+500, județul Neamț
  5 Consolidare drum judeţean DJ 155F, km 12+000-32+000, judeţul Neamţ
  6 Modernizare drum judeţean DJ 155G, km 3+100 – 7+400, județul Neamț
  7  Modernizare drum judeţean DJ 157H, km 14+00-17+500, județul Neamț
  8 Modernizare drum judeţean DJ 207A, km 16+000-17+000, județul Neamț
  9 Modernizare drum judeţean DJ 207D, km 1+250-6+800, județul Neamț
  10 Modernizare drum judeţean DJ 208P, km 1+850-8+471, județul Neamț
  11 Modernizare drum judeţean DJ 209B, km 33+600-44+000, județul Neamț
  12 Modernizare DJ 209B Mălini-Stînișoara-Borca, km 44+000-51+000, județul Neamț
  13 Modernizare pod pe DJ155B, km 8+700, peste pârâul Ţolici, localitatea Ţolici, judeţul Neamţ
  14 Modernizare  pod pe DJ 155B, km 8+300, peste pârâul Ţolici, localitatea Ţolici, judeţul Neamţ
  15 Modernizare  pod pe DJ 157F DN 15B-Mănăstirea Sihăstria,   km 0+ 883, peste pârâul Secu, comuna
  Vînători Neamț, judeţul Neamţ
  16 Modernizare  pod pe DJ 157F, km 6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț
  17 Modernizare  pod pe DJ 157F, km 7+650,  Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț
  18 Modernizare pod pe DJ 155G, km 11+583, localitatea Cîrligi, comuna Stefan cel Mare, județul Neamț
  19  Modernizare pod pe DJ 157G km 5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești, judeţul Neamţ
  20 Reabilitare pod pe DJ 155F km 33+935, peste  râul Izvoru Muntelui, Bicaz, judeţul Neamţ
  21 Reabilitare pod pe DJ 155F km 36+505 peste pârâul Izvoru Muntelui, Bicaz, judeţul Neamţ
  22  Reabilitare pod pe DJ 155F km 37+560, peste pârâul Izvoru Muntelui,Bicaz, judeţul Neamţ
  23 Reabilitare pod pe DJ 155F, peste râul Furcituri, km 34+410, Izvorul Muntelui, judeţul Neamţ
  24 Reabilitare pod pe DJ 155I, km 19+317, peste pârâul Rădeanca,localitatea Păstrăveni, județul Neamț
  25 Reabilitare pod pe DJ 155J km 0+150, peste pârâul Topolița,comuna Grumăzești,judeţul Neamţ
  26 Reabilitare pod pe DJ 155J km 2+638, peste pârâul Netezi,comuna Grumăzești,judeţul Neamţ
  27 Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+213, peste pârâul Curechiștea,  comuna Petricani, judeţul Neamţ
  28 Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+445, peste pârâul Țolici, comuna Petricani, judeţul Neamţ
  29 Reabilitare pod pe DJ 155P, km 1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni, judeţul Neamţ
  30 Reabilitare pod pe DJ 156A, km 27+105,comuna Tazlău, județul Neamț
  31 Reabilitare pod pe DJ 156C, km 4+063 peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău, judeţul Neamţ
  32  Reabilitare pod pe DJ 157I, km 3+075, peste râul Ruginoasa, județul Neamț
  33 Reabilitare pod pe DJ 159,  peste râul Bârlad,km 42+625,com.Valea Ursului, judeţul Neamţ.
  34 Reabilitare pod pe DJ 159,peste pârâul Bozianca, km 49+695,com. Bozieni, judeţul Neamţ
  35 Reabilitare pod pe DJ 159B, km 3+784, peste pârâul Turbata, comuna Bahna, județul Neamț
  36 Reabilitare pod pe DJ159B,peste pârâul Mărmureanca,km 2+576,com.Bahna, județul Neamț
  37 Reabilitare pod pe DJ 207 A km 6+183, peste râul Descărcare, la Luțca, judeţul Neamţ
  38 Reabilitare pod pe DJ 207 A km 6+591, peste râul Siret, la Luțca , judeţul Neamţ
  39  Reabilitare pod pe DJ 207A, km 8+884,  peste râul Sagna, la Sagna,judeţul Neamţ
  40 Reabilitare pod pe DJ 209B ,peste râul Sabasa, km 47+205, comuna Borca,judeţul Neamţ
  41 Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 49+150,comuna Borca, judeţul Neamţ
  42 Reabilitare pod pe DJ 209B,peste râul Sabasa km 48+248, comuna Borca, judeţul Neamţ
  43 Reabilitare pod pe DJ 209B,peste râul Sabasa, km 48+900, comuna Borca,judeţul Neamţ
  44 Reabilitare pod pe DJ 280, peste râul Pricopului,km 27+041, comuna Stănița, judeţul Neamţ
  45 Reabilitare pod pe DJ 280 peste râul Chicerea,km 32+126, comuna Stănița, judeţul Neamţ
  LUCRĂRI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL
  1 Modernizare DJ 155I: Tîrgu-Neamț-Tupilați-Bîrgăuani, km. 31+000-36+500”
  2 „Modernizare DJ 157H: Girov-Dochia-Mărgineni, km. 9+000-14+000, km 17+500-18+500”
  3 „Consolidare DJ 207A Roman-Bîra-Nistria, km. 22+000-29+595”
  4 „Consolidare drum județean DJ 155F, km 32+000- 40+880, județul Neamț”
  5 Modernizare drum judeţean DJ 155B, km 11+500 – 17+000, județul Neamț
  6 Modernizare drum judeţean DJ 155B, km 34+324 – 39+400, județul Neam
  7 Modernizare drum judeţean DJ 155B, km 45+400 – 47+600, județul Neamț
  8 Modernizare drum judeţean DJ 155C, km 3+800 – 5+676, județul Neamț
  9 Modernizare drum judeţean DJ 155I, km 51+480 – 60+000, județul Neamț
  10 Modernizare drum judeţean DJ 158, km 16+000-27+248, județul Neamț
  11 Modernizare drum judeţean DJ 159, km 6+400-13+300, județul Neamț
  12 Modernizare drum judeţean DJ 159, km 23+500-27+400, județul Neamț
  13 Modernizare drum judeţean DJ 159B, km 2+942-8+363, județul Neamț
  14 Modernizare drum judeţean DJ 201C, km 9+000-11+500, județul Neamț
  15 Modernizare drum judeţean DJ 207K, km 2+000-9+500, județul Neamț
  16 Modernizare drum judeţean DJ 241C, km 7+000-9+450, județul Neamț
  17 Modernizare drum judeţean DJ 127A, km 32+380-36+100, județul Neamț
  18 Reabilitare pod pe DJ 127A km 11+375, peste pârâul Balaz, localitatea Telec
  19 Reabilitare pod pe DJ 127A km 17+184 peste pârâul Balaz, localitatea Bicazu Ardelean
  20 Reabilitare pod pe DJ 127A km 17+885,peste pârâul Balaz, localitatea Bicazu Ardelean
  21 Reabilitare pod pe DJ 127A km 24+003,peste pârâul Dămuc, localitatea Dămuc,județul Neamt
  22 Reabilitare pod pe DJ 155F km 4+845, peste râul Schit, comuna Ceahlău
  23 Reabilitare pod pe DJ 155F km 6+625 peste râul  Schit, comuna Ceahlău
  24 Reabilitare pod pe DJ 155G, km 1+616 peste pârâul Cracău, comuna Bodești, județul Neamț
  25 Modernizare  pod pe DJ 157F, DN 15B-Mănăstirea Sihăstria,  km 0+558, peste râul Ozana, comuna
  Pipirig
  26 Lucrări de punere în siguranță a podului de pe DJ 208G, km 34+315, peste râul Moldova,
  com.Tupilați, județul Neamț
  27 Reabilitare pod pe DJ 209B km 39+050, peste râul Scoruș, comuna Borca
  28 Reabilitare pod pe DJ 209B km 48+580, peste râul Bolovanu, comuna Borca, sat Sabasa
  29 Reabilitare pod pe DJ 209B km 51+055, peste râul Sabasa, comuna Borca.