Proiecte în implementare

Educația = Cheia Succesului!

POCU /885/2/5/147555
Informare
“CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială”
Cod Mysmis 128122

ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!  POCU/784/6/24/139521

COLEGIUL NAȚIONAL “ȘTEFAN CEL MARE” TÂRGU NEAMȚ va implementa în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, în perioada 9 Aprilie 2021 – 8 Octombrie 2023, proiectul ,,ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

e-mail: colegiulstefantgnt@yahoo.com, cjneamt@yahoo.com

ADS

ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes
POCU 665/6/23/132947
website: www.isjneamt.ro
e-mail: ads@isj.nt.edu.ro

CRESC

C.R.E.S.C. – COMPETENȚE ANTREPRENORIALE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ
POCU/449/4/16/128122
website: www.istartup.ro
pagina oficială de FaceBook: CRESC istartup.ro.
e-mail: crescistartup.ro@gmail.com

START UP ACTIVATOR

Obiectivul general al proiectului este încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi non-agricole în zona urbană din Regiunea Nord-Est.

STEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în Județul Neamț (SMIS 107380)

– Consiliul Județean Neamț este partener în proiect
Scopul proiectului constă în prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii pentru un număr de 505 copii din zona de circumscripție a Școlii Gimnaziale Comuna Stănița și a Școlii Gimnaziale Comuna Văleni, din comunele Stănița și Văleni, județul Neamț, prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active a copiilor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii.

MADRE –Motivarea şi Ameliorarea Didactică a Responsabililor Educaționali (SMIS 107381)

– Consiliul Județean Neamț este partener în proiect
Scopul proiectului constă în prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii de către copiii aflați în risc educațional prin dezvoltarea compețentelor personale și profesionale ale unui număr total de 118 persoane din grupul țintă al proiectului aparținând categoriilor personalului didactic, personalului de sprijin și personalului de management.

Șansa la educație-Viitor Asigurat (SEVA) (SMIS 107590)

– Consiliul Județean Neamț este partener în proiect
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, și dezvoltarea compețentelor cadrelor didactice, în 10 unități de învățământ din județele Botoșani, Harghita și Neamț.