Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice(O.S.) 6.4, 6.6
Apelul de proiecte: Măsuri de educație de tip A Doua Șansă – regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectului: ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes
Contract de finanțare: POCU 665/6/23/132947
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț
 
25 ianuarie 2021
 

 

Comunicat de presă  demararea proiectului 665/6/23/ 132947

ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes

 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, Casa Corpului Didactic Neamț și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, implementează proiectul ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes, POCU 665/6/23/132947, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, din cadrul Apelului de proiecte Măsuri de educație de tip a Doua Șansă – regiuni mai puțin dezvoltate.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor educaționale si a accesului la acestea prin reintegrarea în educație și formare a 620 (dintre care 155 de persoane de etnie roma și 340 de persoane din zona rurală) de tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie și prin îmbunătățirea competențelor pentru 515 membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar/personal de sprijin din școli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor din județul Neamț.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin derularea de măsuri de sprijin integrate pentru 620 de persoane care au părăsit timpuriu școala, pentru care se vor furniza programe de tip A doua șansă (primar și secundar), precum și activități de consiliere si orientare a carierei, realizarea de planuri personalizate de intervenție, activități pentru obținerea certificatului de calificare de nivel 3 pentru 70 de persoane, activități de mediere pe piața muncii pentru cei care au obținut certificatul de calificare de nivel 3. Aceste acțiuni au un impact direct asupra facilitării accesului la educație și asupra prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a scoli, continuării studiilor și găsirii unui loc de muncă.
De asemenea, în urma implementării proiectului va crește calitatea serviciilor educaționale oferite de unitățile de învățământ implicate în proiect, prin acțiuni centrate pe elevi și prin aplicarea principiilor școlii incluzive. Astfel, vor fi furnizate trei programe acreditate de formare profesională personalizată: Strategii inovative în programul A doua șansă – pentru personalul didactic, Integrare/reintegrare școlară prin programul ADȘ – pentru echipele manageriale din unitățile de învățământ, Activități caracteristice orelor de consiliere în cadrul programului ADȘ – pentru personalul de sprijin și personalul didactic, precum și un curs autorizat de introducere în programul A doua șansă.
Valoarea totală a proiectului este de 9.511.947,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 8.256.249,08 lei, reprezentând valoarea cofinanțării Uniunii Europene prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 Proiectul se derulează începând cu 7 decembrie 2020 și are o perioadă de implementare de 36 de luni; data finalizării proiectului este 6 decembrie 2023.
Codul MySMIS al proiectului este 132947/Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Datele de contact ale beneficiarului:
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Strada Lt. Drăghescu, nr. 4A, Piatra Neamț, județul Neamț
Telefon: 0233/214860, fax: 0233/215807

ADS – ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT – CAMPANIE DE PROMOVARE – SEPTEMBRIE 2021

ADS – ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT – CAMPANIE DE PROMOVARE – MARTIE 2022

ADS – ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT – CAMPANIE DE PROMOVARE – APRILIE 2022

ADS – ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT – CAMPANIE DE PROMOVARE – IUNIE 2022

ADS – ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT – CAMPANIE DE PROMOVARE – SEPTEMBRIE 2022

ADS – ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT – CAMPANIE DE PROMOVARE – OCTOMBRIE 2022

ADS – ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT – CAMPANIE DE PROMOVARE – NOIEMBRIE 2022

ADS – ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT – CAMPANIE DE PROMOVARE – FEBRUARIE 2023

ADS – ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT – CAMPANIE DE PROMOVARE – MARTIE 2023

ADS – ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT – CAMPANIE DE PROMOVARE – MAI 2023

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA ÎN GRUPUL ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ADS – AMELIORARE. DEZVOLTARE. SUCCES A:

  • 20 tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
  • 80 tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
  • 520 adulți 25-64 ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu.