Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice(O.S.) 6.4, 6.6
Apelul de proiecte: Măsuri de educație de tip A Doua Șansă – regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectului: ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes
Contract de finanțare: POCU 665/6/23/132947
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț
 
 

ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT – CAMPANIE DE PROMOVARE
ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes
POCU 665/6/23/ 132947
Cod SMIS 132947

 
 
        Consiliul Județean Neamț în calitate de partener al Liderului de parteneriat Inspectoratul Școlar Județean Neamț, alături de Casa Corpului Didactic Neamț și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț implemetează proiectul „ADS Ameliorare.Dezvoltare.Succes”, ID 132947, contract de finanțare POCU 665/6/23/ 132947, Cod SMIS 132947, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.4, 6.6, Apelul de proiecte: Măsuri de educație de tip A Doua Șansă – regiuni mai puțin dezvoltate.
        Valoarea totală a proiectului este de 9.511.947,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 8.256.249,08 lei, reprezentând valoarea cofinanțării Uniunii Europene prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Durata proiectului este de 36 de luni, respectiv de la data de 07 decembrie 2020 până la data de 06 decembrie 2023.
        Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi a accesului la acestea prin reintegrarea în educaţie şi formare a 620 (dintre care 155 persoane de etnie romă şi 340 persoane din zona rurală) de tineri care au abandonat școala şi adulţi care nu și-au finalizat educaţia obligatorie şi prin îmbunătățirea competențelor pentru 515 membri ai personalului didactic din învăţământul pre-universitar/personal de sprijin din şcoli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din judeţul Neamţ.
        Proiectul se implementează în 35 de unități școlare din județul Neamț și structurile acestora, în aria localităților Piatra Neamț, Târgu Neamț și Roman. În funcție de numărul potențialilor membri ai grupului țintă vor fi alese 10 unități școlare în care se vor desfășura campaniile de promovare personalizată de tip caravană a măsurilor “A doua șansă”.
        Consiliul Județean Neamț va desfășura în perioada de implementare a proiectului 10 campanii de promovare personalizată de tip caravană în cadrul Activității – A5 Promovarea programului „A doua şansă” şi a măsurilor complementare, Subactivitatea – A5.1 Desfăşurarea de campanii de promovare personalizate cu privire la facilităţile şi beneficiile participării la programul „A doua şansă” şi la alte măsuri complementare, cu privire la beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educaţie şi formare pentru tinerii şi adulţii care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie.
        Scopul acestor campanii este de a identifica grupul țintă pentru proiect si dezvolta parteneriate care să abordeze provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale, incluziunii sociale și combaterii sărăciei avand în vedere componenta GT.
 
        Beneficiile programelor de tip ADS:
  • Sprijinirea tinerilor/adulților care din diferite motive nu și-au finalizat studiile în învățământul obligatoriu;
  • Înlăturarea efectelor abandonului școlar;
  • Inexistența unei limite de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în program;
  • Flexibilitatea duratei programului;
  • Reducerea duratei de scolarizare în funcție de competențele dobândite si de progresul individual în învățare;
  • Continuarea studiilor de către absolvenții programului.
        Primul eveniment va fi organizat în data de 07.09.2021, ora 12:00, la Școala Gimnazială din Comuna Piatra Șoimului. Vor fi promovate de către experții implicați în proiect programele de tip ‘’A doua șansă’’, metodologia de înscriere în aceste programe precum și beneficiile oferite de acestea.
 
 
 
Persoane de contact:
HOGAȘ – CIUCHI RODICA
Consultant educațional S, Inspectoratul Școlar Județean Neamț
rodica.ciuchi@isjneamt.ro
 
ARSENE RAMONA-ANDREEA
Coordonator activități partener P1, Județul Neamț, Consiliul Județean Neamț
arseneramona.andreea@gmail.com
 
RUSU MARIA-DIANA
Expert promovare masuri ADS P1, Județul Neamț, Consiliul Județean Neamț
mariadya86@yahoo.ro
 
TRIFAN LILIANA
Coordonator activități P3, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ
trifanliliana@yahoo.com