Proiecte în implementare

DERB – Digitalizare pentru Eficientizare și Reducerea Birocrației

SIPOCA 1219 / SMIS 154741

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Județului NEAMȚ prin continuarea implementării de măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice locale

ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț

cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Creșterea transparentei, integrității, reducerea vulnerabilitatilor și prevenirea riscurilor de corupție în cadrul U.A.T Județul Neamț prin implementarea unui sistem integrat, inovator și flexibil de prevenire a corupției, constituit din instrumente și proceduri anticorupție standardizate, îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și acțiuni de comunicare cu societatea civilă și alte autorități/instituții publice.

Implementarea managementului calității – administrație durabilă (IMCAD)

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunățățirea calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Județean Neamț prin consolidarea capacității administrative de a gestiona aceste servicii, prin implementarea și utilizarea a două sisteme unitare de management al calității CAF si ISO, aplicabile administrației locale.

GUVERNARE TRANSPARENTĂ, DESCHISĂ ȘI PARTICIPATIVĂ

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) alături de partenerii Secretariatul general al Guvernului (SGG) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI),implementează proiectul: Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, proiect SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se va efectua în 15 luni începând cu luna octombrie 2016.