Proiecte în implementare

ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț

cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Creșterea transparentei, integrității, reducerea vulnerabilitatilor și prevenirea riscurilor de corupție în cadrul U.A.T Județul Neamț prin implementarea unui sistem integrat, inovator și flexibil de prevenire a corupției, constituit din instrumente și proceduri anticorupție standardizate, îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și acțiuni de comunicare cu societatea civilă și alte autorități/instituții publice.

DETALII

Implementarea managementului calității – administrație durabilă (IMCAD)

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunățățirea calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Județean Neamț prin consolidarea capacității administrative de a gestiona aceste servicii, prin implementarea și utilizarea a două sisteme unitare de management al calității CAF si ISO, aplicabile administrației locale.

Comunicat de presa IMCAD
Descriere proiect IMCAD

GUVERNARE TRANSPARENTĂ, DESCHISĂ ȘI PARTICIPATIVĂ

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) alături de partenerii Secretariatul general al Guvernului (SGG) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI),implementează proiectul: Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, proiect SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se va efectua în 15 luni începând cu luna octombrie 2016.