În cadrul activității proiectului ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamț – “Sondaj de opinie privind percepția cetățenilor din județul Neamț și a personalului din instituțiile și serviciile publice asupra fenomenului corupției”, va fi aplicat un chestionar conceput pentru a oferi informații cu privire la determinarea gradului cunoaștere a politicii anticorupției din județul Neamț, măsurile de prervenire a corupției dar si percepția populației și a personalului din administrața publică față de nivelul corupției din județul Neamț.
Autoaplicarea chestionarului  de către subiecți interesați pentru segmentul on-line se realizează accesând link-urile următoare:
  • Chestionar privind identificarea percepției publice locale a personalului din administrația publică (funcționari publici, personal contractual, aleși locali) asupra fenomenului corupției în județul Neamț – link: https://www.surveymonkey.com/r/FFDPSC3
  • Chestionar privind identificarea percepției publice locale a cetățenilor din județul Neamț asupra fenomenului corupției – link: https://www.surveymonkey.com/r/NL6GXT3