Potențialul turistic al Județului Neamț

15 motive
să vizitezi județul Neamț

Olimpul Moldovei
Cetatea Neamț
Cheile Bicazului
Muzeul Memorial Ion Creangă
Obiceiuri Nemțene
Cultura Cucuteni
Meșteșuguri Tradiționale
Lacul Izvorul Muntelui
Rezervația de Zimbri
Agrement
Mănăstiri
Muzee Sătești
Lacul Cuejdel
Biserici din Lemn
Gastronomie
Lista monumentelor istorice din județul Neamț

Statistici

Număr structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică

– La 31 iulie
– Din anul 2009 hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane s-au definit ca pensiuni turistice şi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice

Capacitatea de cazare existentă (instalată)– număr locuri-pat existente

– La 31 iulie
– Din anul 2009 hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane s-au definit ca pensiuni turistice şi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice

wdt_ID Denumire 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Total 5.033 5.586 6.506 6.734 7.015 7.076 7.455
2 Hoteluri și hoteluri apartament 1.295 1.742 2.008 1.995 2.073 2.018 2.074
3 Hosteluri 101 180 181 185 206 194 231
4 Moteluri 184 170 221 221 179 281 281
5 Vile turistice 105 101 147 147 147 149 157
6 Cabane turistice 362 381 380 394 391 364 323
7 Campinguri 110 92 92 60 92 92 124
8 Tabere de elevi și preșcolari 472 352 352 352 340 340 340
9 Popasuri turistice 118 118 118 106 106 106 146
10 Pensiuni turistice 556 539 675 714 680 579 611

Total capacitate de cazare

Număr structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică

– La 31 iulie 2017
– Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele

wdt_ID Denumire Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată
1 Total 271 1 24 154 81 9 2
2 Hoteluri și hoteluri apartament 19 0 2 12 5 0 0
3 Hosteluri 7 0 0 6 1 0 0
4 Moteluri 6 0 0 5 1 0 0
5 Vile turistice 7 0 1 3 3 0 0
6 Cabane turistice 7 0 0 5 2 0 0
7 Campinguri 3 0 0 1 2 0 0
8 Tabere de elevi și preșcolari 2 0 0 0 0 0 2
9 Popasuri turistice 5 0 0 1 3 1 0
10 Pensiuni turistice 32 0 1 20 9 2 0

Capacitatea de cazare existentă (instalată) – număr locuri-pat existente

– La 31 iulie 2017
– Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele

wdt_ID Denumire Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată
1 Total 7.455 18 804 4.084 2.024 185 340
2 Hoteluri și hoteluri apartament 2.074 0 342 1.222 510 0 0
3 Hosteluri 231 0 0 165 66 0 0
4 Moteluri 281 0 0 231 50 0 0
5 Vile turistice 157 0 30 60 67 0 0
6 Cabane turistice 323 0 0 127 196 0 0
7 Campinguri 124 0 0 60 64 0 0
8 Tabere de elevi și preșcolari 340 0 0 0 0 0 340
9 Popasuri turistice 146 0 0 20 90 36 0
10 Pensiuni turistice 611 0 25 417 150 19 0

Capacitatea de cazare existentă (instalată) - număr locuri-pat existente

Sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri, în perioada 2011 – 2017

wdt_ID Denumire 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Total 133.229 146.218 158.908 176.226 182.384 224.130 238.738
2 Hoteluri și hoteluri apartament 49.061 63.064 73.453 77.148 78.702 97.785 102.838
3 Hosteluri 2.209 4.252 2.185 1.965 2.914 6.000 3.145
4 Moteluri 6.268 7.105 9.590 8.368 8.553 11.592 13.849
5 Vile turistice 4.059 2.756 3.235 4.629 5.023 5.385 5.739
6 Cabane turistice 5.904 5.639 5.241 7.217 2.198 11.293 12.677
7 Campinguri 325 120 127 133 12 156 235
8 Tabere de elevi și preșcolari 7.134 5.091 4.299 4.214 4.863 5.096 5.636
9 Popasuri turistice 600 728 710 596 648 937 738
10 Pensiuni turistice 9.357 9.507 10.542 12.432 15.892 17.716 17.305

Sosirile, înnoptările și durata medie a șederii în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, pe țări de reședință a turiștilor, în anul 2017

wdt_ID Țări (zone) de reședință Sosiri - nr. Înnoptări - nr. Durata medie a șederii - nr.zile / turist
1 Total turiști 238.783 434.076 1,8
2 Rezidenți în România 223.176 407.984 1,8
3 Nerezidenți în România, din care: 15.607 26.092 1,7
4 Europa, din care: 13.074 21.865 1,7
5 Uniunea Europeană, din care: 9.116 15.388 1,7
6 Austria 155 238 1,5
7 Belgia 309 413 1,3
8 Bulgaria 97 170 1,8
9 Cipru 10 22 2,2
10 Croația 85 156 1,8

Sosirile, înnoptările și durata medie a șederii vizitatorilor străini în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, pe principalele 10 țări de reședință ale turiștilor, în perioada 2011 – 2017

Ţara de reşedinţă 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Italia 2128 3462 1,6 1527 3349 2,2 1909 3902 2,0 1939 4403 2,3 1597 3347 2,1 1437 2882 2,0 1541 2717 1,8
Israel 3949 5069 1,3 1619 2582 1,6 1619 2498 1,5 1202 1893 1,6 1374 2208 1,6 1609 2844 1,8 2014 3300 1,6
Germania 2139 2764 1,3 975 1571 1,6 1274 2663 2,1 1126 1874 1,7 1067 2069 1,9 1017 1818 1,8 994 1911 1,9
Polonia 578 893 1,5 511 732 1,4 566 1181 2,1 1242 5877 4,7 1129 5414 4,8 945 2441 2,6 899 1618 1,8
Franța 1281 1521 1,2 805 1049 1,3 830 1142 1,4 876 1244 1,4 661 917 1,4 1479 2142 1,4 1609 2574 1,6
Spania 1443 1674 1,2 567 799 1,4 468 635 1,4 1273 2361 1,9 1603 2914 1,8 1457 3001 2,1 1322 2428 1,8
Olanda 480 540 1,1 256 415 1,6 272 341 1,3 349 404 1,2 256 339 1,3 330 400 1,2 365 498 1,4
Republica Moldova 337 504 1,5 374 589 1,6 606 1182 1,9 926 1915 2,1 1393 2131 1,5 2189 3961 1,8 3019 5160 1,7
Austria 629 898 1,4 331 550 1,7 348 1156 3,3 307 598 1,9 278 470 1,7 186 330 1,8 155 238 1,5
Regatul Unit 291 471 1,6 286 536 1,9 191 364 1,9 330 532 1,6 231 342 1,5 313 604 1,9 422 797 1,9

Harta interactivă

Vezi harta
www.viziteazaneamt.ro