Reabilitare și modernizare DJ 157 C DN 15 (Viișoara)-Scăricica-Bisericani-Sanatoriu Bisericani, km 0+000-6+615

Reabilitarea a constat în:

 • refacerea sistemului rutier pe întreaga lungime a drumului – 6,615 km,
 • lărgirea părții carosabile la 5,50 m,
 • realizarea unui sistem compatibil de asigurare a scurgerii apelor format din acostamente și șanțuri betonate, drenuri de intercepție și podețe tubulare și casetate,
 • realizarea a 2000 m ziduri de sprijin pentru consolidarea versanților,
 • realizarea unui număr de 22 drumuri laterale amenajate pe o lungime de 25 m,
 • asigurarea siguranței rutiere prin realizarea de marcaje rutiere longitudinale și transversale și montarea a 84 de indicatoare rutiere.

Modernizare DJ 127A Dămuc- Huisurez, km 29+000 -32+380, județul Neamț

Modernizarea tronsonului de drum județean a cuprins:

 • realizarea unui sistem rutier modern format din 3 straturi de beton asfaltic pe o lungime de 3,380 km, cu o lățime de 5, 50 m,
 • realizarea a 1040m ziduri de sprijin pentru consolidarea versanților,
 • realizarea de podețe transversale și podețe la drumurile laterale,
 • modernizarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m,
 • asigurarea siguranței rutiere prin realizarea marcajelor longitudinale și transversale, precum și montarea de indicatoare rutiere.

Modernizare DJ 155 B Bodești – Urecheni – Drăgănești,km 39+400 – 45+400

Modernizarea tronsonului de drum județean a cuprins:

 • realizarea unui sistem rutier modern format din 3 straturi de beton asfaltic pe o lungime de 6,000 km,
 • realizarea unui sistem pentru asigurarea scurgerii apelor format din șanțuri și podețe,
 • modernizarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m,
 • asigurarea siguranței rutiere prin realizarea marcajelor longitudinale și transversale, precum și montarea unui număr de 36 indicatoare rutiere.

Modernizare DJ 157 J Podoleni – Negritești – DJ 157 km 3+400 – 12+446

Modernizarea tronsonului de drum județean a cuprins:

 • realizarea unui sistem rutier modern, cu fundația consolidată cu piatră spartă și pietriș concasat, și 2 straturi de beton asfaltic pe o lungime de 9,046 km,
 • realizarea unui sistem pentru asigurarea scurgerii apelor format din șanțuri, dren de intercepție și 27 podețe,
 • modernizarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m,
 • asigurarea siguranței rutiere prin realizarea marcajelor longitudinale și transversale și montarea de indicatoare rutiere și borne km.

Modernizare drum județean DJ 280: limită județul Iași – Bîra km 21+000 – 21+830

Modernizarea tronsonului de drum județean a cuprins:

 • realizarea unui sistem rutier modern, cu fundația consolidată cu nisip, piatră spartă și pietriș concasat, și 2 straturi de beton asfaltic pe o lungime de 0,830 km,
 • realizarea unui sistem pentru asigurarea scurgerii apelor format din șanțuri betonate, podețe,
 • modernizarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m,
 • asigurarea siguranței rutiere prin realizarea marcajelor longitudinale și transversale și montarea de indicatoare rutiere și parapet metalic.

Modernizare drum județean DJ 159 Bucium – Valea Ursului km 39+712 – 40+800

Modernizarea tronsonului de drum județean a cuprins:

 • realizarea unui sistem rutier modern, cu fundația consolidată, balast stabilizat cu ciment, și 2/3 straturi de beton asfaltic pe o lungime de 1,088 km,
 • realizarea unui sistem pentru asigurarea scurgerii apelor format din șanțuri betonate, rigole carosabile și podețe,
 • modernizarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m,
 • asigurarea siguranței rutiere prin realizarea marcajelor longitudinale și transversale și montarea de indicatoare rutiere și parapet metalic.

Modernizare DJ 155G Bodești-Cîrligi km 7+400-13+600

Modernizarea tronsonului de drum județean a cuprins:

 • realizarea unui sistem rutier modern format din 3 straturi de beton asfaltic pe o lungime de 6,200 km,
 • realizarea unui sistem pentru asigurarea scurgerii apelor format din șanțuri, acostamente betonate și podețe,
 • modernizarea drumurilor laterale pe o lungime de 50 m,
 • asigurarea siguranței rutiere prin realizarea marcajelor longitudinale și transversale, precum și montarea de indicatoare rutiere.

Reabilitări monumente istorice

Construită de Petru Muşat (sfârşitul sec. XIV) pe un platou de unde se putea ţine sub observaţie toată Valea Moldovei, Cetatea Neamţ, era pentru acele vremuri o fortăreaţă de neînvins. Impunătoarea cetate a intrat în cronici şi legende, fiind atestată documentar încă din 1395.

Pentru punerea în valoare a monumentului, Consiliul Judeţean Neamţ a realizat proiectul intitulat „Reabilitarea Monumentului Istoric Cetatea Neamţ”, al cărui obiectiv  a fost creşterea atractivităţii renumitului monument. Proiectul a cuprins lucrări de reabilitare a cetăţii, reabilitarea drumului de acces şi amenajarea parcărilor, sistematizare verticală, amenajarea grupului sanitar, amenajarea casei custodelui, lucrări de alimentare cu apă şi realizarea canalizării menajere, instalaţii interioare pentru alimentarea cu energie electrică. Proiectul a fost finalizat în 2009 şi a fost finanţat din Programul PHARE CES 2004.

Întemeiată de voievodul Ştefan cel Mare între anii 1468 – 1475, Curtea Domnească cu Biserica “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” şi Turnu-Clopotniţa din centrul municipiului Piatra Neamţ, constituie astăzi un ansamblu istoric şi architectural de o valoare inestimabilă.

În parteneriat cu Primăria Municipiului Piatra Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ a restaurat clădirile teatrului, muzeului de artă şi a celui de etnografie, turnul şi beciul domnesc prin proiectul „Restaurare şi punere în valoare zona istorică şi culturală Curtea domnească din Piatra Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de etnografie, Muzeul de artă, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţă, Ruinele beciului şi Ruinele zidului de incintă ale Curţii domneşti şi muzeul aferent” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DMI 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

Reabilitări şi modernizări ale infrastructurii sociale

Serviciile sociale în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est sunt afectate puternic de caracteristicile dominante ale perioadei de tranziţie prin care trece toată ţara. Infrastructura precară a celor 5 centre de îngrijire şi asistenţă pe care le finanţează Consiliul Judeţean Neamţ nu permitea, la nivelul anului 2009, atingerea standardelor de calitate europene pentru persoanele cu dizabilităţi.

Pentru a răspunde nevoilor sistemului social, Consiliul Judeţean Neamţ a obţinut finanţare pentru reabilitarea si modernizarea a 5 instituţii sociale, din  Programului Operaţional Reginal 2007 -2013, Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.2 –  Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, respectiv:

 • Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni
 • Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Roman
 • Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni
 • Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni
 • Modernizarea pavilioanelor de cazare şi centrală termică pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Târgu Neamţ

 

Realizarea acestor proiecte a asigurat creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi găzduite în cadrul centrelor, prin crearea unui cadru optim de desfăşurare a activităţilor de orientare şi socializare. Proiectele au cuprins lucrări de reabilitare termică a clădiriilor în scopul creşterii eficienţei energetice, extinderi în vederea asigurării confortului necesar persoanelor internate, amenajarea spaţiilor interioare, accesibilizarea căilor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, asigurarea unui număr suficient de persoane specializate pentru a asigura buna funcţionare a centrelor prin crearea de noi locuri de muncă, dotarea cu echipamente de specialitate.

Analiza economico-socială din Planul de Dezvoltare Regională Nord Est 2007-2013 a subliniat faptul că la nivelul Regiunii Nord Est, în ciuda existenţei unei tradiţii pedagogice şi a unei preocupări continue şi serioase pentru intruirea generaţiei viitoare, infrastructura educaţională se confrunta, la nivelul anului 2007 cu numeroase probleme dintre care cele mai importante erau lipsa unor spaţii adecvate procesului de instruire dublată de lipsa unor dotări care să ţină pasul cu nevoile mereu în schimbare ale pieţei forţei de muncă.

Învăţământul special, aşa cum rezulta din analizele realizate de Inspectoratul Judeţean Neamţ, înregistra în perioada 2007-2008 ani o scădere a dotării bazei materiale ca săli de clasă, cabinete şi laboratoare şcolare, inclusiv săli de gimnastică şi sport. Lipsa dotărilor din şcolile speciale era dublată de starea precară a infrastructurii educaţionale în ceea ce priveşte: spaţiile de învăţământ, spaţiile de cazare, cantină, utilităţi, diferite facilităţi pentru acces şi activităţi didactice (laboratoare, săli de sport, cabinete de specialitate etc).

Pentru a răspunde nevoilor de îmbunătăţire a infrastructurii educaţionale la nivelul învăţământului special, Consiliul Judeţean Neamţ a realizat în perioada 2010-2015, cu finanţare din cadrul Programului Operaţional Reginal 2007 -2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, proiecte pentru toate cele 4 centre de educaţie incluzivă pe care le finanţează:

 • Reabilitare, modernizare şi extindere Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandru Roşca
 • Reabilitare, modernizare şi extindere Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman
 • Reabilitare, modernizare şi extindere Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ
 • Reabilitare şi modernizare Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare

Implementarea acestor proiecte de investiţii asigură în prezent cadrul optim de realizare a activităţilor de educare, recuperare, reabilitare, profesionalizare şi integrare socio-profesională a elevilor cu dizabilităţi pentru ciclurile de învăţământ primar,  gimnazial şi liceal, realizându-se lucrări de reabilitare termică, de refacere a instalaţiilor interioare electrice, sanitare şi termice, de modernizare a grupurilor sanitare, de amenajare a spaţiilor interioare, lucrări de extindere a internatelor ce a permis mărirea numărului de locuri de cazare şi recompartimentarea dormitoarelor şcolilor astfel încât să fie respectate standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului cu dizabilităţi, lucrări de construire/extindere a sălilor de sport, unde a fost cazul, creându-se în acest fel infrastructura necesară promovării educaţiei prin sport şi cultură fizică, lucrări de amenajare de spaţii de recreere şi joc în aer liber, achiziţionarea de mobilier adecvat necesităţilor şi posibilităţilor de exploatare a persoanelor cu dizabilităţi şi de echipamente de specialitate.

Consiliul Judeţean Neamţ a realizat, în parteneriat cu Primăria Municipiului Piatra Neamţ, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane, proiectul intitulat „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare, nr. 23, Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale”.

Acest proiect a avut ca scop îmbunătăţirea situaţiei persoanelor în vârstă din municipiul Piatra Neamţ aflate în stare de nevoi, prin dezvoltarea şi consolidarea unui centru de servicii sociale specializate pentru asistenţă şi sprijin în vederea asigurării unei vieţi active şi autonome pentru persoanele vîrstnice, precum şi servicii de îngrijire pentru adulţii dependenţi. Astfel, vor fi luate măsuri precum: lucrări de consolidare din punct de vedere structural, realizarea unui bazin de terapie prin apă, care ar grăbi vindecarea sau ameliorarea multor afecţiuni neuromotorii, realizarea unor vestiare pentru publicul utilizator al bazinelor de apă, lucrări de amenjare şi recompartimentare a spaţiilor existente.

Proiecte de promovare turistică

Patrimoniul natural  şi cultural al Judeţului Neamţ este deosebit de bogat în elemente care pot fi exploatate în vederea dezvoltării turistice, reprezentat prin numeroase monumente istorice, de arhitectură şi artă, edificii religioase, muzee şi case memoriale, arhitectură şi creaţie tehnică populară, manifestări populare tradiţionale, etnografie, importante instituţii culturale şi de ştiinţă, personalităţi locale.

Pentru a-l transforma într-o destinaţie turistică de calitate conform standardelor de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene, Consiliul Judeţean Neamţ a realizat, cu finanţare din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DMI 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice, un număr de 5 proiecte care au avut drept scop promovarea produselor turistice pe care le deţine Judeţul Neamţ:

 • „Campanie de promovare a turismului în judeţul Neamţ prin participări la târguri şi expoziţii naţionale”
 • „Promovarea turismului ecumenic din Judeţul Neamţ”
 • „Promovarea ariilor naturale protejate din Judeţul Neamţ”
 • „Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ”
 •  „Colecţii muzeale şi vestigii istorice  în Judeţul Neamţ”

Proiecte de biodiversitate

Planul local de acţiune pentru mediu în Judeţul Neamţ punctează importanţa naţională a varietăţii şi bogăţiei biodiversităţii, precum şi potenţialul turistic semnificativ din zonă. Această biodiversitate se exemplifică prin numărul mare de arii naturale protejate din judeţul Neamţ, ce includ integral un parc naţional (Parcul Naţional Ceahlău), un parc natural (Parcul Natural Vânători-Neamţ) şi patru lacuri (Lacurile Vaduri, Pângăraţi, Bâtca Doamnei şi Cuejdel).

Pentru conservarea biodiversităţii şi asigurarea unui management eficient al ariilor naturale, Consiliul Judeţean Neamţ a realizat, cu finanţare din Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii, DMI 4.1. – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000, un număr de 3 proiecte prin care s-au elaborat studii ştiinţifice de inventariere şi cartografiere, ce au avut ca scop inventarierea, evaluarea stării de conservare şi elaborarea măsurilor de conservare pentru ariile protejate,  s-au revizuit/elaborat şi avizat planurile de management, s-a construit un centru de vizitare şi 5 puncte de informare, 8 platforme de observare şi s-au desfăşurat activităţi de conştientizare a populaţiei privind importanţa conservării biodiversităţii în aceste arii naturale.

 • „Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău”
 • Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi
 • Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel 

SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU GESTIONAREA ACTIVITAŢII ŞI SERVICIILOR DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LA NIVELUL REGIUNII NORD DIN JUDEŢUL NEAMŢ cod SMIS 48425

Durata de implementare: 03.12.2013-31.12.2015

Proiectul s-a implementat în localităţile: Piatra Neamt; Tîrgu Neamţ; Agapia; Bălţăteşti; Bodeşti; Brusturi; Crăcăoani; Drăgăneşti; Grumăzeşti; Tupilaţi; Petricani; Răuceşti; Ţibucani; Timişeşti; Urecheni; Vînători-Neamţ

Scop: Furnizarea de servicii publice cetăţenilor/mediului de afaceri/administraţiei, furnizate prin mijloace electronice, creând beneficii atât pentru utilizatori (cetăţeni/mediul de afaceri/ administraţie), cât şi pentru instituţia solicitantă. Beneficiile pentru utilizatori pot fi exprimate succint printr-un acces facil, indiferent de locaţie şi timp, la informaţiile de care au nevoie într-un mod eficient şi transparent prin intermediul portalului web care a fost creat în cadrul proiectului, crearea şi gestionarea rapidă şi eficientă a formularelor electronice, reducerea birocraţiei şi descongestionarea activităţii de Registru Agricol şi de management instituţional, reducerea timpului alocat procedurilor de stocare şi arhivare, rezolvarea rapidă şi interactivă a solicitărilor, asigurarea unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale.

Obiectivul Proiectului: Creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor oferite de administraţia locală prin eficientizarea activităţii de înregistrare şi gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate activităţii operative a primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei.

Scara Vârful Toaca

Cu acest proiect, Consiliul Județean Neamț vine în întâmpinarea turiștilor iubitori de munte cu scopul de a preveni eventualele accidente montane, de a facilita accesul către înălțimile masivului, iar deplasarea pe munte a acestora să se facă în condiții de siguranță.

Centrul de vizitare Izvorul Muntelui

Centrul de vizitare al Parcului Naţional Ceahlău  a fost realizat în cadrul proiectului Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

Reabilitare Liceu Ștefan cel Mare

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic Special Ştefan cel Mare

Reabilitare CSEI Roman

Reabilitarea,  extinderea şi modernizarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ROMAN