Proiecte în implementare

Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ

Obiectivele prioritare ale proiectului se referă la extinderea colectării deşeurilor reziduale (atât în mediul urban cât si în cel rural); extinderea colectării separate a deşeurilor reciclabile; implementarea compostării individuale la 50% din gospodăriile din mediul rural; închiderea depozitelor municipale neconforme din oraşele Bicaz, Roman, Tîrgu Neamţ; construirea a trei staţii de transfer în Cordun, Tîrgu Neamţ şi Taşca; construirea unei staţii de sortare în Cordun; construirea unui depozit judeţean conform, pentru deşeuri nepericuloase la Girov. Suprafaţa ocupată de depozitul de deşeuri va fi de 27 ha, iar durata de viaţă a acestuia este estimată la 21 de ani.

“Asigurarea unui management integrat, conservativ şi durabil al ariilor naturale protejate administrate de Judeţul Neamţ” – cod SMIS 117007

Proiect finanțat prin: Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, A.P. 4, O.S. 1

Valoare totală eligibilă proiect: 12.431.214,26  lei

Durata totală proiectului: 42 luni

Localizarea proiectului:   

  • http://www.ceahlaupark.ro/prezentare-proiect/
  • Numele ariilor naturale protejate: ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău și Parcul Național Ceahlău cu rezervațiile naturale: 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini și 2.661. Lacul Izvorul Muntelui
  • Cod sit Natura 2000: ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău
  • UAT: Regiunea 1 Nord Est, judeţul Neamț, orașul Bicaz şi comunele Bicazu Ardelean, Ceahlău, Grințieș și Tașca

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului: Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de interes conservativ din siturile ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău, Parcul Național Ceahlău și din rezervațiile naturale 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini, 2.661. Lacul Izvorul Muntelui, în cadrul unui proces participativ ce vizează elaborarea unui Plan de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O.S. 1 – Îmbunătățirea managementului siturilor ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău, a Parcului Național Ceahlău și a rezervațiilor naturale 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini, 2.661. Lacul Izvorul Muntelui, în scopul conservării favorabile a speciilor și habitatelor de pe teritoriul acestuia prin revizuirea planului de management, în concordanță cu legislația în vigoare.

O.S.  2 – Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a grupurilor țintă cu privire la necesitatea protejării și conservării resurselor naturale din ariile vizate de proiect cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

O.S. 3 – Întărirea capacității administrative și a competențelor personalului responsabil cu administrarea ariilor naturale protejate, în vederea asigurării stării favorabile de conservare a biodiversității din aria proiectului.