Anunț Dată concurs
DGASPC – Anunț scoatere la concurs – 4 posturi vacante la Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilitati-P.Neamț 23.08.2021
DGASPC – Anunț scoatere la concurs – 4 posturi vacante 17.08.2021
DGASPC – Anunț scoatere la concurs – 1 post Complexul de Servicii ”Familia Mea” – Roman 19.08.2021
SJU Piatra Neamț – Anunț scoatere la concurs – posturi vacante. 05.08.2021
Teatrul Tineretului Piatra Neamț organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante 16.08.2021
Centrul de Îngrijire și Asistență Bozienii de Sus, com. Ruginoasa, jud Neamț organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante 11.08.2021
DGASPC – Anunț scoatere la concurs – 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior 02.08.2021
Complexul Muzeal Național Neamț – Anunț scoatere la concurs – 9 posturi personal contractual de execuție pe perioadă nedeterminată. 29.07.2021
SJU Piatra Neamț – Anunț scoatere la concurs – 9 posturi. 07.07.2021
DGASPC – Anunț scoatere la concurs – 3 posturi. 02.07.2021
DGASPC – Anunț scoatere la concurs – 2 posturi inspector de specialitate 01.07.2021
DGASPC – Anunț scoatere la concurs-4 posturi 30.06.2021
DGASPC – Organizează concursuri de promovare în grad/treaptă imediat superioare pentru funcții de personal contractual. 16.06.2021
DGASPC – 5 posturi vacante de pedagog social, grad profesional principal – scoase la concurs la Complexul de servicii ”Elena Doamna” Piatra Neamț 24.06.2021
DGASPC – Un post vacant șofer – scos la concurs 23.06.2021
DGASPC – Două posturi vacante soase la concurs – Complexul de Servicii Romanița Roman 22.06.2021
DGASPC – Trei examene de promovare 23.06.2021
DGASPC – 2 posturi vacante scoase la concurs 04.06.2021
SJU Piatra Neamț – 2 posturi vacante, specialitatea științe economice – scoase la concurs 18.05.2021
DGASPC -concurs 1 post asistent social, grad profesional practicant 07.05.2021
SJU Piatra Neamț scoate la concurs 1 post de director îngrijiri 11.05.2021
SJU Piatra Neamț scoate la concurs 1 post de director medical 10.05.2021
SJU Piatra Neamț scoate la concurs 7 (șapte) posturi vacante (3 posturi infirmier, 2 posturi economist, câte 1 post de inginer construcții, șef serviciu) 28.04.2021
SJU Piatra Neamț scoate la concurs 6 (șase) posturi de muncitor calificat (electrician, instalator, mecanic, bucătar) 15.04.2021
DGASPC Neamț – Centrul Zonal de Asistență a Persoanelor Aflate în Dificultate Roman – anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de asistent social, grad profesional practicant 02.04.2021
Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman – anunț concurs pentru ocuparea funcției de manager 13.04.2021
SJU Piatra Neamț – anunță scoaterea la concurs a unui post de muncitor calificat IV (G) – telefonist 03.03.2021
CRRPH Păstrăveni – anunță scoaterea la concurs a 2 posturi temporar vacante de infirmieră și 1 instructor ergoterapie 02.03.2021
DGASPC Neamț – anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de director general adjunct, grad II 18.02.2021
SJU Piatra Neamț – 10 posturi scoase la concurs 09.02.2021
D.G.A.S.P.C. – Anunț – concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de personal contractual, șef centru la Complexul de Servicii Romanița – Roman 02.02.2021
D.G.A.S.P.C. – Anunț – concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante 22.01.2021
D.G.A.S.P.C. – Anunț – concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante 28.01.2021
D.G.A.S.P.C. – Anunț – concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante 26.01.2021
D.G.A.S.P.C. – Anunț – concurs pentru ocuparea postului vacant de șofer 14.01.2021
Anunt modificare loc de sustinere concurs manager SJU Piatra-Neamt 21.12.2020 21.12.2020
Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” – 1 post scos la concurs 13.01.2021
SJU Piatra Neamț – 5 posturi scoase la concurs 05.01.2021
DGASPC – Anunt privind scoaterea la concurs a 6 posturi vacante 09.12.2020
DGASPC – Anunt privind scoaterea la concurs a trei posturi vacante de personal contractual – Complex de Servicii Romanita Roman, Cerntrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilitati Piatra Neamt 03.12.2020
Anunt – concurs pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț 21.12.2020
DGASPC scoate la concurs 2 posturi vacante de personal contractual – asistent social, grad profesional practicant și psiholog, grad profesional practicant, din cadrul Complexului de Servicii Romanița Roman. 02.12.2020
DGASPC scoate la concurs 2 posturi de șofer 25.11.2020
DGASPC scoate la concurs 1 post consilier achiziții publice 07.12.2020
DGASPC scoate la concurs 3 posturi vacante 10.11.2020
Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău scoate la concurs un post de referent (agent de teren) – studii medii 24.11.2020
DGASPC Piatra Neamț, Complexul de servicii Elena Doamna – 4 posturi scoase la concurs 19.11.2020
DGASPC Piatra Neamț, Complexul de servicii Elena Doamna – Un post inspector de specialitate, grad de specialitate II – scos la concurs 30.10.2020
DGASPC Piatra Neamț, Complexul de servicii Elena Doamna – Un post inspector de specialitate debutant scos la concurs 03.11.2020
DGASPC Piatra Neamț – Trei posturi perioadă nedeterminată scoase la concurs 28.10.2020
DGASPC Piatra Neamț – Patru posturi perioadă nedeterminată scoase la concurs 22.10.2020
DGASPC Piatra Neamț – Trei posturi perioadă nedeterminată scoase la concurs 20.10.2020
DGASPC Piatra Neamț – Un post inspector I debutant scos la concurs 23.04.2020
SJU Piatra Neamț – Concurs pentru ocuparea postului de Manager 24.04.2020
SJU Piatra Neamț – SMURD – 3 posturi asistent medical debutant scoase la concurs 23.03.2020
SJU Piatra Neamț – 2 posturi de registrator medical scoase la concurs 17.03.2020
SJU Piatra Neamț – 2 posturi scoase la concurs 17.03.2020
SJU Piatra Neamț – 6 posturi scoase la concurs 13.03.2020
DGASPC Piatra Neamț – Două posturi scoase la concurs 24.03.2020
SJU Piatra Neamț – post temporar vacant de asistent medical medicină generală – scos la concurs pentru Compartimentul Nefrologie 26.02.2020
SJU Piatra Neamț – post temporar vacant de asistent medical medicină generală – scos la concurs pentru secția Medicină Internă 07.02.2020
DGASPC Piatra Neamț – 1 post scos la concurs – coordonator personal de specialitate 06.02.2020
SJU Piatra Neamț – post asistent medical debutant medicină generală – scos la concurs 29.01.2020
DGASPC Piatra Neamț – 3 posturi scoase la concurs 17.01.2020
CSPAH Roman – concurs ocupare post spălătoreasă 08.01.2020
CRRPH Păstrăveni – 2 posturi fochist scoase la concurs 14.01.2020
SJU-Piatra Neamț – 1 post medic rezident anul V – oncologie medicală
SJU-Piatra Neamț – 1 post director îngrijiri scos la concurs 08.01.2020
DGASPC – post temporar vacant scos la concurs 18.12.2019
DJEP – anunț funcție publică
scoasă la concurs
16.12.2019
SJU – Piatra Neamt – 6 posturi scoase la concurs 06.11.2019
SJU – Piatra Neamt – șase posturi scoase la concurs 06.11.2019
SJU Piatra Neamt – 12 posturi scoase la concurs 20.11.2019
SJU Piatra Neamt – 3 posturi scoase la concurs 21.11.2019
DGASPC Neamt – 3 posturi scoase la concurs 26.11.2019
DGASPC Neamt – 2 posturi scoase la concurs 21.11.2019
DGASPC Neamt – 4 posturi asistent social scoase la concurs 20.11.2019
DGASPC Neamt – 8 posturi scoase la concurs 19.11.2019
DGASPC Neamt – concurs pentru un post coordonator personal de specialitate 19.11.2019
Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Pastraveni – concurs 1 post kinetoterapeut 19.11.2019
SJU Piatra Neamt – concurs 1 post Director îngrijiri 11.11.2019
SJU Piatra Neamț – post medic – medicină generală scos la concurs 12.11.2019
DGASPC concurs – 3 posturi temporar vacante 31.10.2019
SJU Piatra Neamț – 3 posturi vacante scoase la concurs 04.11.2019
Spitalul de Psihiatrie Sf.Nlcolae Roman – concurs 4 posturi asistent medical generalist debutant 31.10.2019
Spitalul de psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman – concurs post vacant îngrijitor 14.10.2019
Anunt CSPAH concurs 11.10.2019 – 7 posturi vacante 11.10.2019
Anunt concurs DGASPC – 2 functii publice de executie 16.10.2019
Anunt concurs DGASPC – 2 functii publice de conducere 14.10.2019
Anunt concurs DGASPC – 6 functii publice de executie 15.10.2019
Anunt concurs DGASPC post temporar vacant 19.09.2019
Anunt concurs DGASPC doua posturi vacante 23.09.2019
Anunţ concurs Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare 23.09.2019
DGASPC – anunț concurs 8 posturi vacante 23.09.2019
DGASPC – anunț concurs 2 posturi temporar vacante 16.09.2019
Rectificare anunț ”Carmen Saeculare” concurs post garderobier 17.09.2019
DGASPC – 3 posturi vacante scoase la concurs 19.09.2019
Spitalul de Psihiatrie – Roman – 3 posturi infirmier scoase la concurs 11.09.2019
Spitalul de Psihiatrie – Roman – 1 post instructor ergoterapeut scos la concurs 12.09.2019
Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” – concurs ocupare post garderobier, studii M/G 17.09.2019
DGASPC – concurs ocupare două posturi vacante 17.09.2019
Directia Judeteana de Evidenta Persoanelor Neamt – anunț concurs 12.09.2019
SJU Piatra Neamt – post temporar economist IA scos la concurs 28.08.2019
SJU – concurs ocupare post de inginer III 03.09.2019
SJU Piatra-Neamt 1 post de asistent medical medicină generală 22.08.2019
SJU Piatra-Neamt 1 post de îngrijitor 30.08.2019
SJU Piatra-Neamt 1 post de asistent medical 21.08.2019
SJU Piatra-Neamt 1 post de registrator medical 13.08.2019
Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare – concurs posturi vacante 26.07.2019
SJU P.Neamt – 10 posturi vacante și temporar vacante 17.07.2019
SJU P.Neamt – 3 posturi vacante și temporar vacante 18.07.2019
SJU – Piatra Neamt – două posturi asistent medical 01.07.2019
Complexul Muzeal Judetean Neamt – concurs  – 8 posturi personal contractual 02.07.2019
SJU Piatra Neamț – anunt concurs ocupare 7 posturi 26.06.2019
Complexul Muzeal Judetean Neamt – concurs  – 11 posturi 28.06.2019
DGASPC – Anunț concurs 01.07.2019
Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare – Anunț concurs 19.06.2019
DGASPC – Anunt concurs functie publica 10.06.2019
DGASPC – Anunt concursuri 04.06.2019
DGASPC – Anunt concursuri 04.06.2019
DGASPC – Anunt concursuri 11.06.2019
DGASPC – Anunt concursuri 11.06.2019
DGASPC – Anunt concursuri 11.06.2019
SJU Piatra Neamt – concurs ocupare post temporar vacant de asistent medical 03.06.2019
SJU Piatra Neamț – concurs pentru două posturi vacante temporar 30.05.2019
SJU Piatra Neamț – concurs ocupare post temporar vacant de asistent medical 07.05.2019
SJU Piatra Neamt – concurs ocupare post vacant și temporar vacant 03.05.2019
SJU Piatra Neamt – concurs ocupare post vacant șef formație de lucru I – construcții 17.04.2019
SJU Piatra Neamt – concurs ocupare post asistent medical 08.04.2019
SJU Piatra Neamt – concurs ocupare 3 posturi vacante 02.04.2019
SJU Piatra Neamt – concurs ocupare post asistent medical 08.04.2019
SJU Piatra Neamț – anunț concurs post asistent medical debutant temporar vacant secția ORL 26.03.2019
DGASPC – concurs 3 posturi inspector asistent 04.02.2019
SJU – Piatra Neamt – doua posturi scoase la concurs 04.02.2019
SJU – Piatra Neamt – post scos la concurs 30.01.2019
DJEP – anunt concurs – consilier, clasa I, grad profesional superior 29.01.2019
DGASPC – concurs ocupare 6 posturi personal contractual 29.01.2019
DGASPC – concurs ocupare a două posturi de personal contractual 29.01.2019
Anunt concurs CRRPH PASTRAVENI 28.01.2019
SJU – 6 posturi scoase la concurs 08.01.2019
SJU-Piatra Neamt – 1 post asistent medical pr. medicină generală 21.12.2018
Anunt concurs DGASPC – patru posturi vacante 19.12.2018
DGASPC – trei posturi scoase la concurs 12.12.2018
DGASPC – anunt concurs un post vacant – consilier superior 10.12.2018
DGASPC – concurs pentru trei posturi vacante 06.12.2018
CRRPH Pastraveni – post muncitor necalificat vacant 05.12.2018
CRRPH Pastraveni – concurs pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante 05.12.2018
DGASPC – Concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante 22.11.2018
SJU-Piatra Neamt – 9 posturi vacante si partial vacante intre 21.11-05.12.2018 21.11.2018
Biblioteca Judeteana G.T. Kirileanu – 2 posturi bibliotecar scoase la concurs 19.11.2018
DGASPC – Concurs ocupare a 2 posturi vacante 15.11.2018
DGASP Neamt – 1 post consilier principal – vacant 14.11.2018
DGASPC – anunt concurs ocupare opt posturi vacante 05.11.2018
DAPNC – Anunt concurs post vacant referent debutant 01.11.2018
DJEP – concurs ocupare post consilier superior 25.10.2018
Anunt concurs Complex Muzeal Judetean Neamt – 14 posturi vacante 23.10.2018
DGASPC – anunt concurs ocupare doua posturi vacante 23.10.2018
SJU – Concurs ocupare post vacant – liftier 18.10.2018
SJU – Piatra Neamt – posturi vacante si temporar vacant scoase la concurs 11.10.2018
SJU – Concurs posturi temporar vacante – 04.10-08.10.2018 04.10.2018
DGASPC – Anunt concurs post vacant – logoped 20.09.2018
SJU Neamt – 3 posturi scoase la concurs in perioada 20.09-24.09.2018 20.09.2018
SJU Neamt – doua posturi de asistent medical – scoase la concurs in data de 6 si 13 septembrie 06.09.2018
Anunt concurs post vacant – bucatar 30.08.2018
SJU Neamt – posturi scoase la concurs in perioada 29.08-04.09.2018 29.08.2018
DGASP – Concurs pentru ocuparea a trei posturi de inspector 27.08.2018
DGASP – concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate – debutant 13.08.2018
DGASPC – examen promovare in 8 august 08.08.2018
SJU Neamt – doua posturi de asistent medical – scoase la concurs in data de 8 si 9 august 08.08.2018
DGASP – concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de personal contractual – 30 iulie 30.07.2018
DGASPC – concurs ocupare post psiholog stagiar 30.07.2018
Anunt concurs CRRPH Pastraveni – 1 post muncitor calificat_0001 25.07.2018
Anunt concurs CRRPH Pastraveni – 2 posturi medic_0001 25.07.2018
Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni anunta concurs 25.07.2018
SJU – post de muncitor necalificat scos la concurs 24.07.2018
SJU – posturi scoase la concurs 23-24 iulie 2018 23.07.2018
DGASPC – examen promovare in grad in 23 iulie 2018 23.07.2018
Concurs pentru ocuparea postului vacant de director financiar contabil 11.07.2018
SJU Piatra Neamt – post temporar vacant de asistent medical pr 09.07.2018
REGULAMENT de organizare si desfasurare concurs – functie manager – persoana fizica din unitatile sanitare 02.07.2018
SJU-Piatra Neamt – concurs pentru ocuparea functiei de manager 02.07.2018
Anunt concurs DGASPC – psiholog pentru Complexul de Servicii ‘Romanita’ 26.06.2018
Concurs ocupare post temporar vacant de asistent medical 25.06.2018
SJU – Piatra Neamt – posturi scoase la concurs intre 20 si 25 iunie 2018 20.06.2018
Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare – doua posturi scoase la concurs 15.06.2018
SJU – Piatra Neamt – 2 posturi scoase la concurs in 12 si 19 iunie 2018 12.06.2018
SJU-Piatra Neamt – 3 posturi vacante scoase la concurs – 30-31 mai 2018 30.05.2018
DGASPC – Neamt – concurs ocupare post inspector de specialitate, grad profesional II 29.05.2018
DGASPC – concurs pentru ocuparea unui post de logoped debutant 24.05.2018
DGASPC – post vacant – psiholog – scos la concurs pentru centrul de servicii Romanita-Roman 23.05.2018
DGASPC – concurs pentru ocuparea a doua posturi psiholog stagiar 23.05.2018
SJU – Piatra Neamt – concurs ocupare doua posturi asistent medical, temporar vacante 18.05.2018
DGASPC-Complex Servicii Romanita – doua posturi scoase la concurs 07.05.2018
DGASPC – post vacant magaziner 26.04.2018
DGASPC – post vacant instructor ergoterapie 25.04.2018
SJU – Piatra Neamt – posturi scoase la concurs 18-19 aprilie 2018 18.04.2018
SJU-Piatra Neamt – concurs ocupare posturi vacante – 04.04-12.04.2018 04.04.2018
DGASPC – posturi scoase la concurs in data de 2 aprilie 2018 02.04.2018
SJU – Piatra Neamt – concurs ocupare functie manager – persoana fizica 12.03.2018
REGULAMENT – organizare si desfasurare concurs – functie manager – persoana fizica din unitatile sanitare 12.03.2018
DGASPC – posturi scoase la concurs in 26 si 28 februarie 2018 26.02.2018
DGASPC – concurs ocupare un post vacant – consilier superior -21.02.2018.PDF 21.02.2018
DGASPC – concurs ocupare un post vacant – inspector principal -20.02.2018.PDF 20.02.2018
DGASPC – concurs ocupare un post vacant – consilier principal -19.02.2018 19.02.2018
DGASPC – 5 posturi personal contractual scoase la concurs 07.02.2018
SJU Piatra Neamt – concurs ocupare post vacant sef formatie paza pompieri 31.01.2018
Centrul de ingrijire si asistenta – Bozienii de sus – patru posturi vacante scoase la concurs 19.01.2018
Complexul de servicii pt. persoane adulte cu handicap Roman – concurs ocupare post Sef centru 18.01.2018
DGASPC – anunt concurs ocupare functie publica de executie 17.01.2018
DGASPC – concurs ocupare posturi vacante 09.01.2018
SJU – Piatra Neamt – posturi scoase la concurs 18.12.2017
DJEP Neamt – concurs ocupare post sofer 12.12.2017
DGASPC – doua posturi scoase la concurs 07.12.2017
Liceul Tehnologic Special – Stefan cel Mare – 3 posturi scoase la concurs 07.12.2017
DGASPC – posturi scoase la concurs 28 noi 28.11.2017
DGASPC – posturi scoase la concurs 22.11.2017
SJU Piatra Neamt – post kinetoterapeiut debutant scos la concurs 22.11.2017
DGASPC – anunt concurs 21.11.2017
DGASPC – trei posturi asistent medical scoase la concurs 20.11.2017
DGASPC – posturi scoase la concurs – Complexul de Serv. ptr. persoane adulte cu handicap – Roman 20.11.2017
DGASPC – post scos la concurs 16.11.2017
SJU Piatra Neamt – posturi scoase la concurs 03.11.2017-10.11.2017 03.11.2017
DGASPC – Doua posturi – inspector de specialitate, scoase la concurs 01.11.2017
SJU Piatra Neamt – posturi scoase la concurs 31.10.2017-09.11.2017 31.10.2017
DGASPC – post scos la concurs – inspector de specialitate 23.10.2017
DGASPC – post scos la concurs – inspector de specialitate, debutant 20.10.2017
SJU Piatra Neamt – post scos la concurs 18.10.2017
SJU Piatra Neamt – posturi scoase la concurs – 09-12.10.2017 09.10.2017
Anunt concurs – ingrijitor, Centrul scolar pentru educatie incluziva Roman 05.10.2017
Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare – anunt concurs ocupare posturi vacante 02.10.2017
SJU Piatra Neamt – posturi scoase la concurs – 02-04.10.2017 02.10.2017
SJU Piatra Neamt – posturi scoase la concurs – 12-13 septembrie 2017 12.09.2017
Biblioteca Judeteana G.T.Kirileanu – posturi scoase la concurs 11.09.2017
DGASPC – post consilier asistent scos la concurs 04.09.2017
DGASPC – CIA Bozienii de sus – concurs ocupare posturi vacante 04.09.2017
SJU Piatra Neamt – concurs ocupare posturi vacante 04.09.2017
Complexul Muzeal Judetean Neamt – posturi scoase la concurs – 01 semptembrie 2017 01.09.2017
DGASPC – concurs ocupare post vacant 31.08.2017
DJEP – concurs ocupare functie inspector debutant – 30 august 2017 30.08.2017
DGASPC – concurs ocupare doua posturi vacante 30.08.2017
DGASPC – concurs ocupare posturi vacante 21 auugust 2017 21.08.2017
DGASPC – concurs ocupare post vacant – 07.08.2017 07.08.2017
SJU Piatra Neamt – concursuri pentru posturi vacante 04-11.08.2017 04.08.2017
DGASSPC – concurs ocupare posturi vacante 03.08.2017
Spitalul de Psihiatrie Roman – concurs ocupare functie de manager 31.07.2017
Spitalul de Psihiatrie Roman – Calendar concurs ocupare functie de manager 31.07.2017
SJU Piatra Neamt – concursuri ocupare posturi vacante – 31.07 si 07.08.2017 31.07.2017
SJU Piatra Neamt – concurs posturi vacante 24-26 iulie 2017 24.07.2017
DGASPC – complex servicii Ion Creanga – concurs post vacant -24.07.2017 24.07.2017
CSPAH Roman – concurs ocupare posturi vacante 14.07.2017
Complexul de Servicii ‘Ion Creanga’ P.Neamt – concurs ocupare post vacant 11.07.2017
Anunt concurs sofer – DGASPC Neamt 10.07.2017 10.07.2017
SJU Piatra Neamt – modificare calendar concurs 06.07.2017
SJU Piatra Neamt – concurs ocupare functie MANAGER 05 iulie 2017 05.07.2017
SJU Piatra Neamt – concurs ocupare posturi vacante 30 iunie – 03 iulie 2017 30.06.2017
SJU Piatra Neamt – concurs ocupare posturi vacante 29 iunie 2017 29.06.2017
SJU Piatra Neamt – Concurs posturi vacante 22 iunie 22.06.2017
D.G.A.S.P.C. – Concurs posturi vacante 21 iunie 21.06.2017
D.G.A.S.P.C. – Concurs posturi vacante 20 iunie 20.06.2017
D.G.A.S.P.C. – Concurs posturi vacante 19 iunie 19.06.2017
D.G.A.S.P.C. – Concurs posturi vacante 12 iunie 12.06.2017
D.G.A.S.P.C. – Concurs posturi vacante 08 iunie 08.06.2017
Centrul Scolar pentu Educatie Incluziva Roman – anunt concurs asistent medical – Roman 08.06.2017
S.J.U.Piatra Neamt – posturi scoase la concurs in perioada 06.06.2017 – 27.06.2017 06.06.2017
S.J.U. Piatra Neamt – Concurs ocupare post temporar vacant 31.05.2017
SJU – Piatra Neamt – Concurs ocupare post temporar vacant 26.05.2017
SJU Piatra Neamt – Concurs posturi vacante 23 mai 23.05.2017
CARMEN SAECULARE – Concurs posturi vacante 23 mai 23.05.2017
D.G.A.S.P.C. – Concurs posturi vacante 15 mai 23.05.2017
SJU Piatra Neamt – Concurs posturi vacante 22 mai 22.05.2017
D.G.A.S.P.C. II – concurs posturi vacante 22 mai 22.05.2017
SJU Piatra Neamt – Concurs posturi vacante 19 mai 19.05.2017
SJU Piatra Neamt – Concurs posturi vacante 18 mai 18.05.2017
SJU Piatra Neamt – Concurs posturi vacante 17 mai 17.05.2017
DGASPC Neamt- Concurs posturi vacante Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Razboieni 17.05.2017
Liceul Tehnologic Special – com.Stefan cel Mare – concurs Administrator financiar III 16.05.2017
SJU Piatra Neamt – Concurs posturi vacante 16 mai 16.05.2017
Liceul Tehnologic Special – com.Stefan cel Mare – concurs Administrator financiar I 15.05.2017
Liceul Tehnologic Special – com.Stefan cel Mare – concurs Pedagog scolar II 15.05.2017
SJU Piatra Neamt Concurs ocupare posturi vacante in perioada 15 mai – 23 mai 2017 15.05.2017
SJU Piatra Neamt – Concurs posturi vacante 15 mai 15.05.2017
Adresa DGASPC Neamt anunt concurs 08.05.2017
Adresa DGASPC Neamt 03.05.2017
SJU Piatra Neamt – ingrijitoare 04.04.2017
SJU Piatra Neamt – asistent medical si ingrijitoare 27.03.2017
SJU Piatra Neamt – ingrijitoare 13.03.2017
DGASPC Neamt – Director C.S.P.A.H. Roman 10.03.2017
Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare – concurs ocupare post vacant de dansator