Proiecte în implementare

Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț (SMIS 125282)

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI:

Eficientizarea sistemului de sănătate din județul Neamț prin reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

Reabilitare si modernizare transport ecologic (SMIS 127035)

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI:

Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț (SMIS 121408)

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț prin modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe (UPU) – SMURD.

Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș (SMIS

128113)

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea transportului public în orașele din proiect prin reînoirea materialului rulant de pe rutele de transport public selectate. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:
 prin înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii se elimină practic emisiile de GES de pe rutele respective;
 prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI) prin noile vehicule, precum și prin îmbunătățirile complementare aduse de orașe prin alte proiecte finanțate prin POR 2014 – 2020, mai mulți locuitori din orașele respective vor utiliza transportul public.

Reabilitare termică clădiri în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț (SMIS 114663)

Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienței energetice în clădiri ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției.

Clădiri care vor fi reabilitate (suprafață construită desfășurată):

  1. Corp C1 Secție psihiatrie: 1896 mp
  2. Corp C2 Secție anatomie patologică și medicină legală: 1120 mp
  3. Corp C32 Secție boli infecțioase: 1522 mp

Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman (SMIS 114662)

Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienței energetice în clădiri ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției.

Clădiri care vor fi reabilitate (suprafață construită desfășurată):

  1. Corp C1: 2173 mp
  2. Corp C2: 1400 mp

Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău – 60,360 km (SMIS 115474)

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural, asigurarea siguranței și fluenței traficului existent și prognozat, în conformitate cu prevederile legale și cu reglementările tehnice specifice în vigoare.

Axa de transport interjudeţeană are o lungime totală de 70,630 km, din care propuşi spre realizare prin proiect sunt 60,360 km, conectarea la reţeaua TEN-T realizându-se în Municipiul Piatra Neamţ prin intersectarea drumului judeţean DJ 157 cu drumul naţional DN 15, în localitatea Horia prin intersectarea drumului judeţean DJ 157 cu drumul naţional DN 15 D şi intersectarea drumului judeţean DJ 207 C cu drumul naţional DN 2 (E 85).

Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial ,,Ion Creangă” Humuleşti

Comunicat de presă – lansare proiect

Contracte de achiziție încheiate în cadrul proiectului

Pentru a vizualiza proiectul de digitizare (scanare 3D) a obiectivului de patrimoniu Casa Memorială Ion Creangă, vă rugăm să accesati linkul:
https://3dvirtual.ro/muzeul-memorial-ion-creanga/

Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ

Comunicat de presă – lansare proiect

Contracte de achiziție încheiate în cadrul proiectului

Pentru a vizualiza proiectul de digitizare (scanare 3D) a obiectivului de patrimoniu Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, vă rugăm să accesati linkul:
https://3dvirtual.ro/muzeul-de-istorie-si-arheologie-neamt/

Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial ,,Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ

Comunicat de presă – lansare proiect

Contracte de achiziție încheiate în cadrul proiectului

Proiecte în evaluare

Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de Istorie Bicaz

Anunţ public cu privire la intenţia Consiliului Judeţean Neamţ de a implementa proiectul “CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI DE ISTORIE BICAZ”- COD LMI NT-II-m-B-10588 conform Listei monumentelor istorice din 2015

Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de Istorie Roman – Casa Nevruzzi

Anunţ public cu privire la intenţia Consiliului Judeţean Neamţ de a implementa proiectul “CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI DE ISTORIE ROMAN – Casa Nevruzzi” COD LMI NT-II-m-B-10660 – poziţia 385 – Lista monumentelor istorice 2015.