COMUNICAT DE PRESĂ

24 noiembrie 2021

MDLPA, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 60 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m operabile în condiții de deal, 19 stații de încărcare rapidă și 60 de stații de încărcare lentă pentru transportul public de călători din Municipiile Iași, Piatra Neamț și Târgu Mureș
Transportul public urban de călători din Municipiile Iași, Piatra Neamț și Târgu Mureș se va desfășura în condiții moderne, ca urmare a finalizării, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a procedurii de atribuire a achiziției publice pentru 70 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m operabile în condiții de deal.
Finanțarea proiectului este asigurată de MDLPA, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, prin proiectul “Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș – SMIS 128113”.
Astfel, urmează a fi încheiate contractele de furnizare cu operatorul economic BMC TRUCK & BUS declarat câștigător, pentru:
  • Municipiul Iași – 24 autobuze electrice de cca. 10 m operabile în condiții de deal, 7 stații de încărcare rapidă și 24 stații de încărcare lentă, valoarea contractului fiind de 47.280.008 lei (fără TVA);
  • Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Județean Neamț – 21 autobuze electrice de cca. 10 m operabile în condiții de deal, 7 stații de încărcare rapidă și 21 stații de încărcare lentă, valoarea contractului fiind de 41.369.993 lei (fără TVA);
  • Municipiul Târgu Mureș – 15 autobuze electrice de cca. 10 m operabile în condiții de deal, 5 stații de încărcare rapidă și 15 stații de încărcare lentă, valoarea contractului fiind de 29.549.995 lei (fără TVA).
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea transportului public în orașele din proiect, prin reînnoirea materialului rulant de pe rutele de transport public selectate.
Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:
– înlocuirea vechilor autobuze cu unele noi 100% electrice cu zero emisii și eliminarea, astfel, a emisiilor de GES de pe rutele respective;
– asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligente) prin noile vehicule, precum și prin îmbunătățirile complementare aduse de orașe prin alte proiecte finanțate prin POR 2014–2020; astfel, se estimează că mai mulți locuitori din orașul respectiv vor utiliza transportul public, iar o parte dintre aceștia vor renunța la transportul privat.
Perioada de implementare: 48 luni
Persoană de contact: Daniel-Gabriel Vâlceanu
Tel: 0372.114.558; e-mail: daniel.valceanu@mdlpa.ro.