PUBLICARE REZULTATE IMPLEMENTARE PROIECT
IMCAD – Implementarea managementului calității – administrație durabilă
cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208
Consiliul Județean Neamț a finalizat în data de 22.02.2020 derularea proiectului IMCAD – Implementarea managementului calității – administrație durabilă, cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în baza contractului de finanțare numărul 271/23.10.2018.
Proiectul, implementat în perioada 23.10.2018 – 22.02.2020 a avut ca scop îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliul Județean Neamț prin consolidarea capacității administrative de a gestiona aceste servicii, prin implementarea și utilizarea a doua sisteme unitare de management al calității CAF și ISO, aplicabile administraței locale.
Prin activitățile derulate, proiectul și-a atins toate obiectivele și au fost atinse următoarele rezultate:
  • În cadrul proiectului a fost utilizat instrumentul CAF pentru autoevaluarea instituțională și s-au identificat acțiunile pentru îmbunătățirea serviciilor oferite.
  • Au fost realizate procedurile și instrumentele de lucru, planurile de acțiune pe baza cărora se desfășoară activitatea administrației, s-au elaborat procedurile de lucru din cadrul Consiliului Județean Neamț, conform standardelor de calitate și a serviciilor publice pe plan internațional.
  • Consiliul Județean Neamț a obținut certificarea ISO 9001:2015 iar la nivelul instituției se implementează sistemul de management al calității.
  • 132 de persoane au participat la cursurile de instruire pentru îmbunătățirea abilităților și competențelor necesare implementării managementului calității în cadrul instituției.
Valoarea totală a proiectului a fost de 622.777 lei, din care contribuția Județului Neamt a fost de 12.455,54 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE de 529.360,45 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național a fost de 80.961,01 lei.
Link-uri utile:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

.
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
Fax: (+04)0233/21.72.21