REGISTRUL UNIC AL TRANSPARENȚEI INTERESELOR (RUTI)

          Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) reprezintă o platformă online, cu scop principal de a înregistra o serie de informații despre grupuri specializate care urmăresc să promoveze o propunere de politică publică sau să contribuie la revizuirea uneia deja existente pentru ca întâlnirile dintre acestea și decidenții, care vor afișa agenda zilnică a întâlnirilor, să se organizeze prin cunoaștere reciprocă a celor două părți.

Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea memorandumului privind instituirea  Registrului Unic al Transparenței Intereslor. In plan intern, prevederile memorandumului răspund inclusiv angajamentelor strategice asumate de Guvern.

(http://ruti.gov.ro/wp-content/uploads/2016/10/Memorandum-privind-instituirea-RUTI.pdf)

 

Includerea RUTI la nivelul documentului strategic are loc în contextul recomandărilor mecanismelor externe de evaluare (MCV, Raportul anticorupție al Uniunii Europene, GRECO).

Decidenții sunt: Prim-Ministrul României, Secretarul General al Guvernului, miniștri, secretari de stat, conducători cu rang de demnitar ai altor instituții sau organe centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor.

Grupurile specializate vizate de RUTI sunt: societate cu personalitate juridică, asociații, fundații, federații, organizații religioase a cultelor sau  asociate unui cult, organizații sindicale, organizație patronală, camere de comerț, structura asociativă a administrației publice locale, persoane fizice autorizate, intreprinderi de familie, întreprinderi individuale, cabinete individuale, cabinete asociate, societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică.

Pentru o transparență în procesul de luare a deciziilor și minime regului de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului, chiar de înainte de demararea etapelor din procedura de consultare publică stabilite prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, între administrația publică și grupurile specializate, este recomandabilă desfășurarea unei comunicări prin întâlniri directe cu privire la oportunitatea preluării unei inițiative de politică publică promovate de grupuri specializate.

 

http://ruti.gov.ro/