Data publicării: 25.06.2020

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII ”Instruirea personalului administrației ariilor naturale protejate vizate de proiect” în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management integrat, conservativ si durabil al ariilor naturale protejate administrate de Judetul Neamt” – cod SMIS 117007

Invitatie de participare
Caiet de sarcini, anexe si formulare

Data limită de depunere a ofertelor:
13.07.2020, ora: 15:00

Data publicării: 05.05.2020

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII ”Instruirea personalului administrației ariilor naturale protejate vizate de proiect” în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management integrat, conservativ si durabil al ariilor naturale protejate administrate de Judetul Neamt” – cod SMIS 117007 – ANULATĂ

Invitatie de participare
Caiet de sarcini, anexe si formulare

Data limită de depunere a ofertelor:
29.05.2020, ora: 13:00

Data publicării: 14.11.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE “EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PENTRU OBIECTIVUL: ”REPARAŢII ŞARPANTĂ ŞI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE REMIZE AUTO” LA CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN NEAMȚ”

Invitatie de participare
Specificații tehnice, anexe si formulare

Data limită de depunere a ofertelor:
21.11.2019, ora: 13:00

Data publicării: 14.11.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE ”ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ (FAZA STUDIU DE FEZABILITATE) PENTRU “SUPLIMENTAREA DEBITULUI DE APĂ POTABILĂ PENTRU ZONA NORD – TG. NEAMȚ (ADUCȚIUNE PREUTEȘTI – TG. NEAMȚ)””

Invitatie de participare
Caiet de sarcini, anexe si formulare

Data limită de depunere a ofertelor:
21.11.2019, ora: 13:00

Data publicării: 07.11.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE “ELABORARE PROIECT TEHNIC, VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL: ”CONSTRUIRE REȚEA EXTERIOARĂ DE CANALIZARE” LA  CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TÂRGU NEAMȚ”

Invitatie de participare
Specificații tehnice, anexe si formulare

Data limită de depunere a ofertelor:
14.11.2019, ora: 13:00

Data publicării: 03.07.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE “ELABORARE PROIECT TEHNIC, VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL CENTRUL ZONAL PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE, ROMAN”

Invitatie de participare
Caiet de sarcini, anexe si formulare

Data limită de depunere a ofertelor:
18.07.2019, ora: 13:00

Data publicării: 03.07.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII MEDICALE – MEDICINA MUNCII

Invitatie de participare
Specificatii tehnice si formulare

Data limită de depunere a ofertelor:
11.07.2019, ora: 13:00

Data publicării: 20.09.2017

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE

Anexa specificatii tehnice
Invitatie de participare
Formulare
Specificații tehnice

Data limită de depunere a ofertelor:
25.09.2017, ora: 12:30

Data publicării: 10.08.2017

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE

Anexa specificatii tehnice
Invitatie de participare
Formulare
Specificații tehnice

Data publicării: 13.07.2016

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE

Invitatie de participare
Formulare
Specificații tehnice și anexa privind detalierea factorilor de evaluare și modul de acordare a punctajului