2024

Data publicării: 10.04.2024

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE ”Servicii pază”

Data limită de depunere a ofertelor:
24.04.2024 ora 12:00


2023


2022

Data publicării: 16.11.2022

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE ”Servicii pază”

Data limită de depunere a ofertelor:
25.11.2022 ora 12:00

Data publicării: 11.08.2022

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE ”Servicii de colectare, transport, depozitare și neutralizare a subproduselor de origine animală”

Data limită de depunere a ofertelor:
22.08.2022, ora 12:00


2021

Data publicării: 24.11.2021

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE ”Servicii pază” – ATRIBUITĂ

Data limită de depunere a ofertelor:
10.12.2021, ora 12:00

Data publicării: 11.08.2021

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE ”Servicii de colectare, transport, depozitare și neutralizare a subproduselor de origine animală” – ANULATĂ

Data limită de depunere a ofertelor:
20.08.2021, ora 12:00


2020

Data publicării: 15.07.2020

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE ”Servicii de elaborare PT și asistență tehnică din partea proiectantului în cadrul proiectului “Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial ”CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ, SMIS 116528”” – ATRIBUITĂ

Data limită de depunere a ofertelor:
23.07.2020, ora: 13:00

Data publicării: 15.07.2020

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE ”Servicii de elaborare PT și asistență tehnică din partea proiectantului în cadrul proiectului “Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial ”Ion Creangă” Humulești, cod SMIS 116524”” – ATRIBUITĂ

Data limită de depunere a ofertelor:
23.07.2020, ora: 13:00

Data publicării: 25.06.2020

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII ”Instruirea personalului administrației ariilor naturale protejate vizate de proiect” în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management integrat, conservativ si durabil al ariilor naturale protejate administrate de Judetul Neamt” – cod SMIS 117007 – ATRIBUITĂ

Data limită de depunere a ofertelor:
13.07.2020, ora: 15:00

Data publicării: 05.05.2020

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII ”Instruirea personalului administrației ariilor naturale protejate vizate de proiect” în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management integrat, conservativ si durabil al ariilor naturale protejate administrate de Judetul Neamt” – cod SMIS 117007 – ANULATĂ

Data limită de depunere a ofertelor:
29.05.2020, ora: 13:00


2019

Data publicării: 14.11.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE “EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PENTRU OBIECTIVUL: ”REPARAŢII ŞARPANTĂ ŞI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE REMIZE AUTO” LA CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN NEAMȚ”

Data limită de depunere a ofertelor:
21.11.2019, ora: 13:00

Data publicării: 14.11.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE ”ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ (FAZA STUDIU DE FEZABILITATE) PENTRU “SUPLIMENTAREA DEBITULUI DE APĂ POTABILĂ PENTRU ZONA NORD – TG. NEAMȚ (ADUCȚIUNE PREUTEȘTI – TG. NEAMȚ)””

Data limită de depunere a ofertelor:
21.11.2019, ora: 13:00

Data publicării: 07.11.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE “ELABORARE PROIECT TEHNIC, VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL: ”CONSTRUIRE REȚEA EXTERIOARĂ DE CANALIZARE” LA  CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TÂRGU NEAMȚ”

Data limită de depunere a ofertelor:
14.11.2019, ora: 13:00

Data publicării: 03.07.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE “ELABORARE PROIECT TEHNIC, VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL CENTRUL ZONAL PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE, ROMAN”

Data limită de depunere a ofertelor:
18.07.2019, ora: 13:00

Data publicării: 03.07.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII MEDICALE – MEDICINA MUNCII

Data limită de depunere a ofertelor:
11.07.2019, ora: 13:00


2017

Data publicării: 20.09.2017

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE

Data limită de depunere a ofertelor:
25.09.2017, ora: 12:30

Data publicării: 10.08.2017

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE


2016