Licențe transport

Documente necesare în vederea obţinerii licenţelor de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Anexa I

C E R E R E
pentru acordarea licenţei de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Anexa II

L I S T A
vehiculelor cu care se efectuează transport persoane prin curse regulate speciale pe traseul…

Anexa III

G R A F I C U L   D E   C I R C U L A Ţ I E
propus pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale pe traseul…

Anexa IV

T A B E L   N O M I N A L
cu persoanele transportate prin curse regulate speciale pe traseul:

Anexa V

A V I Z   D E   S T A Ţ I E
de îmbarcare/debarcare

Documente necesare pentru eliberare licenta curse regulate speciale

Solicitare online – Licențe de transport

  Program transport

  Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane 2014-2019

  Anexa 1 Regulamentul serviciului de transport
  Anexa 2 Caiet de sarcini
  Anexa 3 Program Transport ACTUALIZAT
  Anexa 4 Statii Publice
  Anexa 5 Contract Cadru
  Program transport 2008 – 2013
  Program transport 2013 – 2019
  ARHIVĂ