Licențe transport

Documente necesare în vederea obţinerii licenţelor de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

C E R E R E
pentru acordarea licenţei de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

L I S T A
vehiculelor cu care se efectuează transport persoane prin curse regulate speciale pe traseul…

G R A F I C U L   D E   C I R C U L A Ţ I E
propus pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale pe traseul…

T A B E L   N O M I N A L
cu persoanele transportate prin curse regulate speciale pe traseul:

A V I Z   D E   S T A Ţ I E
de îmbarcare/debarcare

Solicitare online – Licențe de transport

    Program transport

    Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane 2014-2019