FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente
Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul proiectului: ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamț
SIPOCA 1136 / SMIS 152131
Contract de finanțare nr. 607/18.11.2021
ANUNȚ
Conferință de presă
        U.A.T. Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 607 din 18.11.2021, implementează proiectul ”ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020
        Joi, 07.04.2022, ora 1100 va avea loc prima Conferință de presă în cadrul proiectului “ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131, la sediul Consiliului Județean Neamț, strada Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamț, sala Calistrat Hogaș.
        Primirea invitaților va avea loc începând cu ora 1030.
    Manager proiect,