FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente
Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: DERB – Digitalizare pentru Eficientizare și Reducerea Birocrației
SIPOCA 1219 / SMIS 154741
Contract de finanțare nr. 692/27.04.2022
 

ANUNȚ
CONFERINȚĂ DE PRESĂ

 

             Joi, 16.11.2023, ora 1100 va avea loc Conferință de presă privind finalizarea implementării proiectului “DERB-Digitalizare pentru Eficientizare și Reducerea Birocrației”, cod SIPOCA/MySMIS 1219/154741, la sediul Consiliului Județean Neamț, strada Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamț, sala Calistrat Hogaș.

             U.A.T. Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. 692 din 27.04.2022 în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, finalizează implementarea proiectului “DERB-Digitalizare pentru Eficientizare și Reducerea Birocrației”, cod SIPOCA/MySMIS 1219/154741, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

             Primirea invitaților va avea loc începând cu ora 1030.