Buletin informativ aferent perioadei
18.11.2021-31.08.2022

 

 

 ISPAM

 Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită

pentru U.A.T. Judetul Neamt

cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131

 

 

Județul Neamț

Consiliul Județean Neamț, Str.Alexandru cel Bun, nr.27,Piatra Neamț, Tel:+(04)0233/ 212 890, (+04)0233/213 670;Fax: (+04)0233/211 569

Email: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

*   Informații proiect ISPAM – Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamt

*   Activitățile proiectului ISPAM în implementare/realizate în perioada 18.11.2021-31.08.2022

 
 


   Informații proiect ISPAM – Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamt

 


Consiliul Județean Neamț în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 607 din 18.11.2021 implementează proiectul “ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131, depus în cadrul Proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Durata proiectului este de 16 luni.

 

*   Activitățile proiectului ISPAM

 

A1 Managementul de proiect

 

Realizări până în prezent:

ü A fost realizată planificarea activităților ca timp, resurse umane, materiale și financiare, alocarea pe responsabili, conform planificării preliminare lunare

ü Membrii echipei de implementare au fost numiți prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare

ü Au fost planificate și organizate lunar ședințele de lucru și de management ale membrilor echipei de implementare

ü A fost atribuit și demarat implementarea Contractului de servicii de informare si publicitate

ü A fost atribuit și demarat implementarea Contractului de servicii de instruire

ü A fost atribuit și demarat implementarea Contractului de servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea sistemului de management anti-mită conform SR ISO 37001:2007

ü A fost atribuit și demarat implementarea Contractului de servicii de sondare a opiniei publice

ü A fost atribuit și demarat implementarea Contractului de servicii de catering. S-au recepționat servicii de catering aferente activităților desfășurate (sesiuni de instruire, Mese Rotunde, Workshopuri)

ü A fost atribuit Contractul de servicii de certificare

ü Au fost planificate resursele financiare și s-au întocmit verificările financiar-contabile

ü Au fost verificate și avizate lunar rapoartele de activitate ale experților implicați în activitățile derulate.

 

A2 Informarea și publicitatea proiectului

 

 Realizări până în prezent:

ü Au fost elaborate Planul de comunicare și Metodologia de comunicare

ü A fost realizată o sectiune dedicată proiectului pe site-ul Consiliului  Județean Neamt (cjneamt.ro) și o pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/ISPAM Neamt în vederea asigurării publicării informațiilor

ü Au fost realizate materialele de informare și publicitate

ü A fost organizata Conferința de presă (07.04.2022)

ü Pe pagina de Facebook a proiectului Expertul comunicare a publicat lunar principalele evenimente, activități desfășurate (desfășurarea
Meselor Rotunde – Piatra-Neamț, Roman, Targu-Neamț, Roznov, Bicaz, publicarea Buletinului informativ, Raportul de analiză a cunoștințelor personalului din administrația publică privind fenomenul corupției, 4 Workshopuri,
chestionare aplicabile pentru identificarea percepției publice locale a personalului din administrația publică asupra fenomenului corupției în județul Neamț și chestionar privind identificarea percepției publice locale a cetățenilor din județul Neamț asupra fenomenului corupției)

ü Afișul proiectului a fost expus în locuri accesibile publicului, atat la sediul instituției cat și la sediul instituțiilor subordonate/în coordonare unde au avut loc evenimentele din cadrul Campaniei de conștientizare privind riscurile asociate corupției

ü Roll-up-ul a fost expus la intrarea în instituție și cu ocazia evenimentelor din cadrul Campaniei de conștientizare privind riscurile asociate corupției

ü Au fost distribuite materialele informative realizate în cadrul proiectului – broșură/pliant cu ocazia desfășurării celor 5 Mese Rotunde, cat și în cadrul celor 4 Workshopuri organizate pană în prezent.

 

A3 Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor personalului din instituțiile și serviciile publice

 

Realizări până în prezent:

ü Au fost elaborate Metodologia de selecție și menținere a grupului țintă, Procedura de comunicare cu grupul țintă, Procedura privind organizarea procesului de formare și Graficul de formare estimativ pentru grupul țintă – participanți la cursuri de instruire/formare

ü Au fost aplicate un număr de 200 chestionare privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție personalului Consiliului Județean Neamț și personalului din 15 autorități și instituții locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Consiliului Județean Neamț.

ü A fost desfășurat procesul de selecție a grupului țintă, proces care constă în mai multe etape: depunere dosare, centralizare, verificarea eligibilității, completarea Registrului candidaturilor, transmiterea informărilor de acceptare, depunerea dosarelor în format fizic, elaborarea procesului verbal de selecție

ü A fost elaborat Raportul de analiză a cunoștințelor personalului din administrația publică privind fenomenul corupției ca urmare a aplicării și analizei chestionarul privind identificarea percepției publice locale a personalului din administrația publică asupra fenomenului corupției în județul Neamț și chestionarul privind identificarea percepției publice locale a cetățenilor din județul Neamț asupra fenomenului corupției), raport care reprezintă un rezultat al proiectului

ü Au fost organizate 4 sesiuni de instruire pentru un număr de 48 persoane la cursul Noțiuni generale în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității în conformitate cu cerințele standardelor SR ISO 37001:2017, în acest sens Expertul grup țintă a efectuat toate demersurile necesare pentru buna desfășurare a activității (planificarea grupelor de instruire, aplicare chestionare privind propunerile pentru planul de integritate, aplicare formular de evaluare a satisfacției participanților la formare, organizarea procesului de evaluare a cunoștințelor dobandite în urma participării la formare, distribuirea certificatelor de absolvire)

 

 

A4 Proiectarea șiimplementarea sistemului de management  anti mită

 

Realizări până în prezent:

ü A fost realizat Auditul de diagnoză – etapă premergătoare proiectării și implementării sistemului de management anti-mită conform SR ISO 37001:2017

ü A fost demarată elaborarea documentației Sistemului de Management anti-mită conform SR ISO 37001:2017 și a procedurilor la nivelul instituției, implicit elaborarea Declarației de politică și angajamentul în domeniul anti-mită, elaborarea Manualului anti-mită, elaborarea procedurilor generale, procedurilor operaționale, instrucțiuni de lucru.

 

A5 Acțiuni de conștientizare privind riscurile asociate corupției în rândul cetățenilor din județul Neamț și
al  personalului din administrația publică

 

Realizări până în prezent:

ü Au fost elaborate Metodologia de identificare parteneri sociali și Metodologia de organizare a Campaniei de conștientizare privind riscurile asociate corupției

ü A fost demarat implementarea Contractului de servicii de sondare a opiniei publice, prin elaborarea în primă fază a instrumentelor de cercetare – chestionare aplicabile pentru identificarea percepției publice locale a personalului din administrația publică asupra fenomenului corupției în județul Neamț și chestionar privind identificarea percepției publice locale a cetățenilor din județul Neamț asupra fenomenului corupției. Au fost aplicate 550 de chestionare (sondaje), față în față on-line sau prin alte mijloace de comunicare, în 2 municipii, Piatra Neamț (200 chestionare), Roman (100 chestionare) și 3 orașe, Târgu Neamț (150 chestionare), Bicaz (50 chestionare) și Roznov (50 chestionare), precum și în comunele arondate, după caz.

ü A fost realizat  Raportul de cercetare privind rezultatele sondajului de opinie cu privire la evaluarea nivelului de perceptive a cetatenilor si a personalului din administratia publica referitoare la aspectele anticoruptie din Județul Neamț.

ü În cadrul Campaniei de conștientizare privind riscurile asociate corupției au fost organizate cele 5 Mese Rotunde prevăzute după următorul calendar:

Nr.crt

Localitate

Data

Locație

1.

Piatra-Neamț

31.05.2022

Consiliul Județean Neamț

2.

Roman

23.06.2022

Primăria Roman

3.

Târgu-Neamț

07.07.2022

Primăria Târgu Neamț

4.

Roznov

19.07.2022

Primăria Roznov

5.

Bicaz

26.07.2022

Casa de Cultură a Orașului Bicaz

ü S-au desfășurat 4 Workshop-uri în cadrul Campaniei de conștientizare privind riscurile asociate corupției după următorul calendar:

Nr.crt

Localitate

Data

Locație

1.

Piatra-Neamț

20.07.2022

Consiliul Județean Neamț

2.

Roman

18.08.2022

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Roman

3.

Piatra-Neamț

24.08.2022

Consiliul Județean Neamț

4.

Piatra-Neamț

31.08.2022

Consiliul Județean Neamț

 

 

 

 

“Complicele corupţiei este adeseori propria noastră indiferenţă.”


(Bess Myerson)

 

 

 

 

 

 

 

Proiect conanțat din Fondul Social
European, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

 

 

 

 

 

ISPAM

Instrumente Standardizate si Proceduri Anti Mită pentru
U.A.T. Județul Neamț

 

 

 

Codul proiectului:

SIPOCA/MySMIS 1136/152131

 

 

 

Beneficiar:

Județul Neamț

Consiliul Județean Neamț, Str.Alexandru cel Bun, nr.27,Piatra Neamț, Tel:+(04)0233/ 212 890, (+04)0233/213 670;Fax: (+04)0233/211 569

Email: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro

 

Data publicării:
Septembrie 2022

 


 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

 

www.poca.ro