Workshop DERB

În perioada 24.10.2023 – 26.10.2023, au avut loc în sala Ion Creangă a Consiliului Județean Neamț trei workshop-uri organizate în cadrul proiectului ”DERB-Digitalizare pentru Eficientizare si Reducerea Birocrației”
Reprezentanții celor 83 primării din județul Neamț au participat la un program de instruire privind utilizarea instrumentului informatic și s-au familiarizat cu specificul modulelor componente.
Prin Platforma informatică front-office de tip „portal”, componentă a sistemului informatic integrat implementat de Consiliul Județean Neamț, U.A.T. urile de pe raza județului Neamț vor putea comunica si colabora prin fluxurile de lucru electronice, astfel timpii de rezolvare a solicitărilor și de desfășurare a proceselor comune fiind diminuați considerabil.
Prin intermediul sistemului informatic integrat, U.A.T. Județul Neamț va putea avea acces prin intermediul unor tablouri de bord la informațiile specifice ale UAT-urilor, pentru gestionarea în comun a acțiunilor de dezvoltare socio-economică a județului, implicit pentru monitorizarea serviciilor de utilități publice, și va putea vizualiza resursele acestora. Vor putea fi generate rapoarte specifice pentru fiecare UAT și rapoarte generale, în scopul identificării oportunităților de finanțare și susținere a demersurilor de dezvoltare județeană.
Toate aceste acțiuni contribuie la creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Județului Neamț prin continuarea implementării de măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office, pentru serviciile publice furnizate aferente competentelor partajate ale administrației publice locale.
#administrațiepublicălocală
#județulneamț
#eficientizare
#reducereabirocrației
#proiectejudețulneamț

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Contract de finanțare nr. 692/27.04.2022