ANUNȚ RECRUTARE GRUP ȚINTĂ
 
JUDEȚUL NEAMȚ în calitate de PARTENER 1 al SC IOANIDA TURISM SRL în cadrul proiectului
”EDUCAȚIA=Cheia succesului!” selectează grupul țintă
420 tineri NEETs cu vârsta între 16 – 29 ani
 
Condiții eligibilitate grup țintă:
  • Să fie tânăr NEETs (nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională);
  • Să fie înregistrat și profilat la AJOFM/SPO;
  • Să aibă domiciliul/reședința în regiunile de implementare
Beneficii pentru grupul țintă:
  • Servicii de consiliere și orientare profesională;
  • Sprijin pentru înregistrarea și profilarea la AJOFM/SPO, în vederea îndeplinirii condițiilor;
  • Accesul la programe de tip “A doua șansă” pentru finalizarea educației obligatorii;
  • Campanii de promovare privind beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii care nu și-au finalizat educația obligatorie;
  • Sprijin financiar pentru absolvenți în valoare de 1800 lei.
 
TE AȘTEPTĂM LA ÎNSCRIERE!
 
Persoane de contact:
Maria Florian Mihaela Valentina Danilov
Responsabil gestiune grup țintă și consiliere Coordonator partener
0746254485 0745130252