Proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Prioritatea de investiții 8.ii – Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune social și a tinerilor din comunitățile marginalizate , inclusiv prin punerea în aplicare a garanției pentru tineret
Apelul de proiecte: Măsuri de educație de tip „A Doua Șansă” pentru tinerii NEETs – regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru
Titlul proiectului: Educația = Cheia Succesului!
Contract de finanțare: POCU /885/2/5/147555
 
        SC Ioanida Turism SRL, în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, implementează proiectul „Educația = Cheia Succesului”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Obiectiv specific 2.4 Creșterea numărului de tineri NEET’s șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip „A Doua Șansă” .
        Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cu 420 de tineri NEETs a numărului de tineri șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrati la ANOFM/AJOFM care se reîntorc în educație în programe de tip „A Doua Șansă”, în special a celor din categorii defavorizate , roma/rural, sporirea nivelului de conștientizare a rolului educației prin campanii de informare, contribuirea directă la scăderea ratei abandonului școlar, inclusiv prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanți.
        Proiectul se adresează tinerilor care au părăsit timpuriu sistemul educațional și își doresc să își reia studiile prin programe tip „A Doua Șansă”, inclusiv programe de formare profesională inițială, urmărind creșterea oportunităților de integrare pe piața muncii. Promovând incluziunea socială, din numărul total de participanți, 42 persoane vor fi selectate din rândul comunității rome și 126 persoane din mediul rural. Proiectul se va implementa la nivel național, pe parcursul a 30 de luni, iar ca urmare a desfășurării activităților, 278 tineri vor absolvi programele de pregătire specifice.
        Grupul țintă va beneficia de servicii de informare, consiliere și plan personalizat de intervenție, precum și de obținerea unei diplome care să ateste finalizarea studiilor, obținerea unei calificări profesionale, diplomele de studii fiind condiție obligatorie în România. Având în vedere faptul că informațiile cele mai corecte provin de la specialiștii din domeniu, în cadrul proiectului se vor realiza 15 parteneriate, rețele și platforme de colaborare cu reprezentanți ai mediului de afaceri, mediului academic, de formare și din sectorul administrativ. Totodată, se vor realiza 8 sesiuni de promovare pe teme secundare, educaționale și ludice ce vor avea drept rezultat creerea unui cadru favorabil inserției profesionale ale tinerilor. În cadrul celor 8 sesiuni de promovare accentul se va pune pe interacțiune deoarece, dispunând de informații ce provin de la persoane care activează în domeniu, tinerii pot primi răspunsul la întrebări legate de oportunitățile de angajare.
        Rezultatele proiectului :
  • 420 persoane înregistrate din care 42 roma și 126 din mediul rural în grupul țintă al proiectului, 1 metodologie selecție grup țintă elaborate și implementată
  • 420 persoane consiliate și orientate în carieră, 2240 ore consiliere furnizate, 1 metodologie selecție grup țintă elaborată și implementată
  • 420 persoane încadrate în programe de tip a Doua Șansă, 278 absolvenți, 22 persoane calificate
  • 20 campanii programe de tip „A Doua Șansă” organizate, minim 600 participanți
  • 8 sesiuni teme secundare organizate, minim 240 participanți
Valoarea eligibilă a contractului de finanțare este de 4.694.734,44 lei, din care Județului Neamț îi este alocat un buget în sumă de 1.710.624,26 lei, perioada de implementare fiind din 09.07.2021 până la data de 31.12.2023.

Date de contact:
SC IOANIDA TURISM SRL, Comuna Deda, str.Principală, nr.255B, județul Mureș
Persoana de contact: Ioana-Maria CRISAN
Tel/fax: 0740075131

Județul Neamț, Consiliul Județean Neamț
Piatra Neamț, Bdul. Alexandru cel Bun , nr.27, județul Neamț
Persoana de contact: Mihaela-Valentina DANILOV
Tel/fax: 0233212890/ int. 240