PROIECTUL CRESC

DENUMIREA PROIECTULUI: C.R.E.S.C. – COMPETENȚE ANTREPRENORIALE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ
POCU/449/4/16/128122

Obiectivul GENERAL al proiectului îl reprezintă asigurarea contribuţiei la integrarea socială şi economică a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile prin sprijinirea înființării a 21 de întreprinderi sociale (IS), inclusiv întreprinderi sociale de inserţie (ISI) la nivelul regiunilor Nord-Est (N-E), Sud-Est (S-E) şi Sud Muntenia (S-Munt).

JUDEȚELE DIN REGIUNILE DE DEZVOLTARE:
Regiunea NORD-EST: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui;
Regiunea SUD-EST: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea;
Regiunea SUD-MUNTENIA: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman.

Obiective specifice:
OS1 – Încurajarea antreprenoriatului social/ inițiativelor de economie socială (înfiinţarea şi dezvoltarea de IS/ISI) prin identificarea, consolidarea şi dezvoltarea competenţelor de antreprenoriat social prin cursuri de formare în antreprenoriat social certificate ANC pentru 105 persoane din grupul ţintă, care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere socială (IS/ISI), derularea de acţiuni de mentorat şi sprijin direct pentru participanţii la formare în vederea dezvoltării planurilor de afaceri, prin intermediul cărora să se asigure inclusiv integrarea activă a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii în judeţele din regiunile de dezvoltare Nord-Est (N-E), Sud-Est (S-E) şi Sud Muntenia (S-Munt).
OS2 – Înfiintarea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sustenabile a 21 de întreprinderi sociale (IS), inclusiv întreprinderi sociale de inserţie (ISI), ce vor asigura un număr de 85 noi locuri de muncă, din care: cel puţin 30% (24 locuri de muncă) aparţinând grupurilor vulnerabile, rezidenţi în regiunile de implementare a proiectului, prin acţiuni de consiliere şi mentorat ce vor consolida competenţele antreprenoriale dobândite în cadrul programului de formare antreprenorială, prin realizarea şi implementarea planurilor de afaceri ce vor fi selectate în vederea înfiinţării şi acordarea ajutorului de minimis.
OS3 – Identificarea şi promovarea de bune practici reieşite din experienţa acumulată la înfiinţarea, constituirea şi funcţionarea propriu-zisă a întreprinderilor sociale (IS), inclusiv întreprinderi sociale de inserţie (ISI), a elementelor sustenabile de dezvoltare şi asigurare a funcţionării întreprinderilor, prin activităţi de monitorizare a performanţelor, a interacţiunii generate între IS/ISI înfiinţate în cadrul proiectului. Cele 21 întreprinderi sociale (IS), inclusiv întreprinderi sociale de inserţie (ISI) dezvoltate vor fi în contact permanent în vederea schimbului de experienţă aferentă fiecarei faze de dezvoltare si prin activităţi de mentorat şi consultanţă punctuală pe elementele de puncte tari/ slabe/ oportunități/ ameninţări cu care se vor confrunta.

GRUPUL ȚINTĂ:
În cadrul proiectului, 105 de persoane din regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia, înscrise în grupul ţintă vor beneficia de cursuri și consiliere antreprenorială gratuită și vor fi sprijiniţi financiar cu până la 100.000 euro pentru înființarea și derularea unei noi afaceri de tip întreprindere socială în România.

NIVELUL AJUTORULUI DE MINIMIS:
 • Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – pentru minimum 2 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – pentru minimum 3 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – pentru minimum 4 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – pentru minimum 5 locuri de muncă create.
PLANUL DE AFACERI:
Pentru înființarea întreprinderilor sociale, inclusiv a întreprinderilor sociale de inserție, în scopul descrierii clare și a justificării activităților întreprinderii, planul de afaceri depus de către persoana/ persoanele interesate de inițierea unei întreprinderi sociale va conține cel puțin următoarele elemente:
 • Misiunea socială/ programele sociale ale întreprinderii sociale;
 • Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă și nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/ de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea;
 • Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectivă;
 • Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere;
 • Descrierea produsului/ produselor, serviciului/ serviciilor, respectiv a lucrării/ lucrărilor care vor face obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție;
 • Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează̆ aceasta (analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea;
 • Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea socială, inclusiv prin intermediul unei finanțări nerambursabile;
 • Rezultate economice și sociale specific preconizate: solicitantul/ partenerul va defini în proiect un set de rezultate proprii corespunzătoare activităților planificate;
 • Numărul de persoane angajate în întreprinderile sociale nou înființate.

TE AȘTEPTĂM CU UN PLAN DE AFACERE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ!

website:
www.istartup.ro
pagina oficială de FaceBook:
CRESC istartup.ro.
e-mail:
crescistartup.ro@gmail.com