Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
“CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială”
Cod Mysmis 128122
Informare
“CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială”
Cod Mysmis 128122
În cadrul proiectului “CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială” cod My SMIS 128122, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Județul Neamț, în calitate de partener al S.C. Euzone Consultancy Network S.R.L., a acordat prima tranșă din cuantumul subvențiilor, prin schema de ajutor de minimis, unui număr de 10 întreprinderi sociale. Valoarea totală a subvențiilor acordate este de 1.818.250,00 lei, reprezentând 50% din valoarea totală.
Diferența va fi acordată după cheltuirea integrală de către întreprinderile sociale, conform planului de afaceri, a primei tranșe.
Din totalul de 21 de întreprinderi sociale subvenționate la nivelul proiectului, 13 sunt din Regiunea Nord-Est și 7 din județul Neamț.
Întreprinderile sociale au dezvoltat noi afaceri pe piața locală și au creat noi locuri de muncă în județul Neamț și în regiune.