Inventare bunuri domeniu public și privat al Județului Neamț

Nr. Dată Titlu Conținut
79 11/04/2023 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 79 din 11 aprilie 2023
86 28/04/2023 pentru completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 86 din 28 aprilie 2023
87 28/04/2023 privind darea în administrare a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 87 din 28 aprilie 2023
98 28/04/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele imobile aflate în patrimoniul public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 98 din 28 aprilie 2023
114 30/05/2023 privind aprobarea transmiterii unor imobile (terenuri) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Statului Român Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 114 din 30 mai 2023
115 30/05/2023 privind dezmembrarea unui bun imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri conexe, ulterioare dezmembrării Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 115 din 30 mai 2023
181 08/08/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 181 din 08 august 2023
206 04/10/2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț precum și darea în administrare a unor bunuri cuprinse în inventar Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 206 din 04 octombrie 2023
232 09/11/2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 232 din 09 noiembrie 2023
9 31/01/2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 9 din 31 ianuarie 2024
75 03/04/2024 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 75 din 03 aprilie 2024
74 03/04/2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.9/2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 74 din 03 aprilie 2024
107 26/04/2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 107 din 26 aprilie 2024
Nr. Dată Titlu Conținut