Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii şi serviciilor de administraţie publică la nivelul regiunii nord din judeţul Neamţ” – SMIS 48425

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Detalii