Campania de informare şi conştientizare a publicului reprezintă componenta în cadrul Contractului de Servicii nr. 8433 din 13.07.2011 – Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului şi Supervizarea Lucrărilor de Construcţii în sprijinul C.J.Neamţ pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” în valoare de 14.261.593 lei (fără TVA)