„MADRE – Motivarea și Ameliorarea Didactică a Responsabililor Educaționali“

Consiliul Județean Neamț a organizat, în calitate de partener, evenimentul „Abordarea absenteismului și a abandonului școlar din perspectiva ecosistemelor sociale“, realizat în cadrul proiectului „MADRE – Motivarea și Ameliorarea Didactică a Responsabililor Educaționali“, cu sprijinul Casei Corpului Didactic Neamț, în calitate de beneficiar. Participanții, peste 350 directori ai instituțiilor de învățământ și cadre didactice, au fost implicați în dezbateri pe tema prevenirii și diminuării părăsirii timpurii a școlii de către elevii aflați în risc educațional, cu scopul creșterii accesului la educație al elevilor care provin din grupuri defavorizate și a incluziunii sociale a acestora. Ca urmare a derulării celor 26 evenimente de acest tip prevăzute în cadrul proiectului, alături de consilierea metodologică oferită, a implementării măsurilor de stimulare a resurselor umane calificate de a lucra în școlile defavorizate prin acordare de stimulente de performanță și prin organizarea de competiții de premiere a resurselor umane, cadrele didactice și echipele manageriale din Centrele Școlare de Educatie Incluzivă de la Tîrgu Neamț și Roman și școlile gimnaziale de la Văleni, Oniceni și Valea Ursului vor fi mult mai pregătite să gestioneze cazurile de abandon școlar, să propună și să implementeze strategii la nivel local și să faciliteze adaptarea școlară a elevilor defavorizați. „Vreau să-i felicit încă o dată pe toți cei implicați în acest proiect și să le doresc putere de muncă!“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.