ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatelor de consilier judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând propunerile consemnate în procesul-verbal al comisiei de validare nr. 13.229 din 04.07.2016;

Văzând rezultatele votului deschis consemnat în procesul-verbal al şedinţei de constituire a consiliului judeţean;

Având în vedere prevederile art. 31, alin. 3, 4 și 5, coroborate cu cele ale art. 90 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si pe cele ale art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează mandatele de consilier judeţean pentru următorii:

 

 1. ACATRINEI DUMITRU

 2. ANDRUȘCĂ DĂNUȚ

 3. ANTON ELENA-MONICA

 4. ARCAN EMILIA

 5. ARSENE IONEL

 6. ASAFTEI ION

 7. BANU GABRIELA

 8. BOCA IOAN-DOINEL

 9. BOURCEANU ADRIAN

 10. BULAI OANA-GIANINA

 11. CHITIC DRAGOȘ VICTOR

 12. CIUBOTARU MĂDĂLINA-VERONICA

 13. CIUDIN MIRCEA

 14. CONSTANTIN DAN-VASILE

 15. CORDUNEANU EDUARD

 16. DULAMĂ LAURENȚIU-CRISTINEL

 17. GRUMEZESCU FLORIN

 18. HOPȘA FLORIN-ADRIAN

 19. HUMULESCU TRĂIAN

 20. IACOB ŞTEFAN-GRAŢIAN

 21. LUCACI GABRIEL

 22. MANOLIU DAN

 23. MIHAI ALEXANDRU

 24. MUNTEANU IOAN

 25. MURARIU VASILE

 26. NECHITA MARIUS-MIHAI

 27. NICA VASILE

 28. NISTOR OLGA

 29. PAVĂL GABRIEL-DAN

 30. PELEPCO LUCIAN-FLORIN

 31. PUȘCAȘU NECULAI

 32. STAVARACHE VALENTIN-CONSTANTIN

 33. TODIRIȚE ANDREEA

 34. TRIBOI GHEORGHE

 35. VÎRLAN GEORGETA-LUMINIȚA

 

Art.2: Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare, respectiv de la comunicare, în cazul celor absenți la ședință.

 

 

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,

Ioan MUNTEANU

 

 

 

                 ASISTENT,                                                                         ASISTENT,

 

Mădălina-Veronica CIUBOTARU                                    Marius-Mihai NECHITA

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.136

din 04 iulie 2016